Aktie
Runda stängd

Klever - jag älskar att betala räkningar

Inga fler borttappade räkningar eller glömda förfallodagar, med KLEVER kan konsumenter enkelt betala sina fakturor! Snart revolutionerar KLEVER betalningsmetoderna genom att kombinera mobilfakturering och fakturafinansiering på ett nytt, unikt sätt.

Vår berättelse

Nyheter:

 • 2.8.2018 Klever har blivit utvald som finalist utav 2500 startups i Nordic Startup Awards. Läs pressmeddelandet här på engelska.
 • 2.8.2018 Läs om Klevers VD Jeanette Samuelsson i vår nyaste blog här (på engelska).
 • 2.8.2018 ussi Muurikainen medlem av vårt team, skriver i sin nya emotionella artikel om att starta nytt, misslyckas och resa sig upp igen. Läs den här (på finska).
 • 1.8.2018 Varför investerade Elina koivumäki, den sjungande juristen, i Klever? Läs bloggen här på engelska.
 • 17.7.2018 My Safetys VD och tungviktare på konsumenverksamhet investerar i Klever. Du kan läsa varför han beslöt att investera i Klever här.
 • 12.7.2018 Klever inleder ett sammarbete med Lindorff. Läs pressmeddelandet här.
 • 10.7.2018 Nordnets chef för värdepappersmäkleri Nuutti Hartikainen investerar i Klever. Du kan läsa hans resonemang till investeringen här.
 • 10.7.2018 Sijoittaja.fi analyserar Klever som investering. Läs analysen på finska här.
 • 5.7.2018 Kauppalehti, en viktig näringslivsinriktad dagstidning skriver om Klever. Läs artikeln här (på finska).
 • 4.7.2018 Nu har Klever ingått ett samarbetsavtal med PostNord Strålfors, som är Nordens största förmedlare av fakturor. Läs pressmeddelandet här.
 • 4.7.2018 Mats Wolontis, känd för exits och internationalisering är Klevers nya styrelsemedlem. Du kan läsa mera om honom (på finska) och varför han beslöt att investera i Klever här

 

 

Jag älskar att betala räkningar - said no one ever

Vi erkänner det bara - ingen tycker om att betala räkningar. Det är tråkigt och obehagligt. Samtidigt digitaliseras världen med hög hastighet och vi sköter nästan alla ärenden med smartphones, varför faller det fortfarande pappersräkningar ner i våra brevlådor?

I Europa skickas det 18 miljarder fakturor till konsumenter årligen, varav ca 80% är pappersräkningar*. Utskick av pappersräkningar är inte bara dyrt och miljöbelastande, utan även betungande för alla medlemmar i faktureringskedjan. Pappersräkningar slarvas ofta bort, ibland t.o.m. innan de hittat hem till en, de blir lätt bortglömda och är otillgängliga under resor. Även fakturaleverantörer är missnöjda pappersräkningar då de är dyra, ineffektiva och binder onödigt mycket resurser.

Ungefär 22%* av alla konsumentfakturor betalas sentmen anledningen till försenad betalning är sällan brist på pengar. Räkningen har ofta blivit bortglömd eller borttappad, och ibland är konsumenten inte ens medveten om räkningens existens. Detta ger upphov till en mängd obehagliga situationer, som betalningspåminnelser och indrivning, och i värsta fall avbrytning av tjänsten. Försenade betalningar innebär alltid långsammare kassaflöde för företag.

E-postfakturorna och e-fakturorna som introducerades i samband med digitaliseringen har inte erbjudit verkliga lösningar på problemen. I stället tappar konsumenten sitt tålamod då hon försöker komma ihåg vilken faktura som levereras via vilken kanal. Bankernas e-fakturor, som redan funnits ett tag på marknaden, har inte lyckats övertyga konsumenterna. Detta beror främst på den dåliga användarupplevelsen under införandet av tjänsten som inte har skapats med konsumenten i fokus, samt bristen på integreringar - fakturaleverantörerna försöker inte aktivt styra konsumenter till att beställa e-fakturor.

Klevers berättelse fick sin början år 2015 då Jeanette Samuelsson och Simon Sandvik såg möjligheten i att effektivisera hela faktureringskedjan och bestämde sig för att lösa dessa problem inte endast för konsumenterna utan även för företag och leverantörer. Mobilapplikationen Klever kom till, som gjorde fakturabetalning, ja, så trevligt som fakturabetalning nu kan bli.

Klever erbjuder nutida fakturabetalning

Klevers applikation erbjuder det enklaste sättet för konsumenter att betala sina räkningar. Inga fler bortslarvade fakturor, glömda förfallodagar eller onödiga betalningspåminnelser! Klever samlar alla fakturor i en applikation, meddelar användaren då fakturan mottas och när den förfaller, samt bekräftar betalningar med en enda svepning. Med Klever slipper man knappa in referensnummer, streckkoder eller andra sifferkombinationer. Appen paketerar även betalningspåminnelser med sina ursprungliga fakturor.

Pappersräkningar omvandlas enkelt till mobilfakturor i appen genom att ta ett foto på den mottagna räkningen. Klever läser av all viktig information och förvandlar fakturan till ett digitalt format med hjälp av Optical Character Recognition (OCR) -teknologi. Konsumenten behöver bara göra detta en gång, efter det kan hon begära faktureraren skicka alla framtida fakturor direkt till Klever. Att betala räkningar med Klever är naturligtvis lika säkert som hos mobilbanken.

Klever lanserades hösten 2017 och har hittills laddats ner över 30 000 gånger. Användarna har redan varit nöjda med applikationen, men just nu utvecklar vi nya tjänster tillsammans med samarbetspartners för att förbättra faktureringsupplevelsen hos både konsumenter och företag. De nya tjänsterna och funktionerna kommer att lanseras i slutet av 2018.

Vårt team strävar för tillfället efter att inleda omfattande tjänsteintegreringar med ett antal samarbetspartners. Vi har redan tecknat avsiktsförklaringar med de fem största fakturaleverantörerna på marknaden. m-Fakturan, som lanseras i slutet av 2018, kommer att förenkla faktureringen för företag och leverantörer, samt automatisera några av funktionerna i Klever-appen. Lanseringen genomförs i samarbete med de största fakturaleverantörerna i Norden.

m-Fakturan, ett enklare, snabbare och transparentare alternativ till e-fakturan

Vårt team strävar för tillfället efter att inleda omfattande tjänsteintegreringar med ett antal samarbetspartners. Vi har redan tecknat avsiktsförklaringar med de fem största fakturaleverantörerna på marknaden. I slutet av 2018 lanserar vi en ny mobilfakturatjänst, m-Fakturan, som kommer att förenkla faktureringen för företag och leverantörer, samt automatisera några av funktionerna i Klever-appen. Lanseringen genomförs i samarbete med de största fakturaleverantörerna i Norden.

Inom snar framtid kommer m-Fakturan att integreras i fakturaleverantörernas tjänster som en faktureringskanal bland pappersräkningar, e-postfakturor och e-fakturor. Bland dessa alternativ positioneras m-Fakturan som den mest kostnadseffektiva faktureringskanalen för både konsumenter och företag. m-Fakturan är även det snabbaste sättet för företag att få tillbaka sina pengar från utskickade fakturor, delvis på grund av de nya betalningsmetoderna som Klever erbjuder. Det fakturerande företaget sparar pengar i både fraktkostnader och kundservice, som inte längre behöver tjäna kunder på grund av bortslarvade fakturor.

m-Fakturan är en transparent faktureringsmetod; faktureraren blir informerad då fakturan har levererats till konsumenten samt då fakturan har öppnats. Applikationen påminner konsumenten om kommande förfallodagar och försenade betalningar, vilket påskyndar det fakturerande företagets kassaflöde och minskar försenade betalningar. m-Fakturan minimerar onödiga betalningspåminnelser, eftersom tidsfördröjningen mellan informering om betalning, den faktiska betalningen och betalningspåminnelsen är eliminerad.

Det nuvarande ineffektiva faktureringssystemet äter upp företagens vinstmarginaler, då företag som använder sig av vecko- eller månadsbaserad fakturering möter så höga faktureringskostnader att en kort faktureringsperiod ofta är olönsam. Detta är ett problem speciellt för företag vars kunder fortfarande tar emot sina fakturor som pappersräkningar. m-Fakturering är så kostnadseffektivt att det ger möjlighet till företag att lansera nya, billiga månatliga eller veckovis fakturerade produkter.

För konsumenter förenklar lanseringen av m-Fakturan beställningen av digitala fakturor i applikationen. Med m-Fakturan kan användaren byta sin faktureringsmetod till mobilfakturering i Klever med ett klick, och förändringen träder i kraft omedelbart. Detta är möjligt på grund av de integreringar och partnerskap som Klever bundit, som redan täcker den största delen av den nordiska faktureringsmarknaden.

m-Platform erbjuder revolutionerande betalningsmetoder för konsumenter

Den andra tjänsten vi publicerar i slutet av 2018, m-Platform, kommer att revolutionera betalningsmetoderna som konsumenterna erbjuds vid fakturabetalning. m-Platform gör det enkelt för finansiärer och banker att erbjuda finansiering för konsumenträkningar, i samma mobilapplikation som konsumenterna redan hanterar sina räkningar. Lanseringen av m-Platform genomförs i samarbete med de största bankerna och finansiärerna i Norden. Just nu genomgår vi förhandlingar angående samarbete med den största banken på marknaden samt några mindre. Vårt mål är att publicera partnerskapen under hösten 2018.

Konsumenten kan välja att betala sin faktura med någon av Klevers många funktioner skapade i samarbete med våra partners: hon kan flytta på fakturans förfallodag, dela fakturan i flera delar, eller använda en kreditlimit för att täcka kostnaden för fakturan. I praktiken kommer m-Platform att göra det möjligt för konsumenter att betala räkningar på avbetalning, trots att det fakturerande företaget inte erbjuder den betalningsmetoden. Det fakturerande företaget får sin betalning i tid, och våra partners finansierar krediten för konsumenten.

Då det nya betalningsdirektivet (PSD2) gör bankägda kontouppgifter tillgängliga för tredje parter (2019) kan räntan som erbjuds till konsumenten dynamiskt anpassas till hennes riskprofil. Riskprofilen baseras på uppgifter om användarens betalningsbeteende. På så sätt kan finansiärer effektivt kontrollera sin kreditrisk och erbjuda rimliga räntor skräddarsydda för varje konsument.

m-Platform tar finansiärerna närmare konsumenten, då de kan erbjuda nya sorts tjänster vid rätt tidpunkt på ett enkelt sätt och således skaffa nya kunder och öka sin försäljning.

Vision

Vår vision är att vara konsumenternas föredragna plattform för mobilfakturor och -betalningar i Europa.

Vår strategi är att inleda affärsverksamheten i Norden, där vi redan uppnått ett starkt fotfäste. Här kan vi kan testa våra tjänster och säkerställa affärsmodellens funktionalitet (2018-2020). Därefter är målet att skala Klevers verksamhet till resten av Europa, genom att förstärka vår partnerskapsmodell på nya marknadsområden. Expanderingen börjar emellertid inte tidigare än 2020.

Vår affärs- och marknadssituation

Klevers timing är utsökt

Framgång är alltid en summa av flera faktorer, och i business är timing en av dem. Klevers timing är rentav läcker.

Finansindustrin har under senaste tiden förvillats av digitaliseringen, men det finns fortfarande utrymme för bra aktörer att göra entré på marknaden. Bankerna har inte visat intresse för att ta ledningen i denna digitala turbulens, utan föredrar att samarbeta med kompetenta och innovativa startup-företag istället.

En faktor som gör timingen särskilt utsökt är det nya betalningsdirektivet PSD2, som träder i kraft 2019 och öppnar upp bankägd data för tredje parter. Detta kommer att påskynda fintech-industrin ytterligare. Det nya direktivet ger behöriga tredje parter tillgång till konton som förvaltas av banker.

Som företag är Klever i ett väldigt bra stadie i förhållande till den nya lagstiftningen. Vi kommer att använda informationen till att förbättra våra tjänster, särskilt m-Platforms kreditrankningssystem. Med de nyvunna uppgifterna kommer vi att revolutionera marknaden för fakturafinansiering.

Dessutom är tidpunkten rätt för att inleda samarbeten med fakturaleverantörer. Fakturaleverantörerna har varit missnöjda med sina faktureringskanaler i åratal. De har lidit med sitt utbud av ineffektiva och kostsamma kanaler under en lång period.

Klever är den första skalbara mobilfakturakanalen för konsumenter. Under möten med stora fakturaleverantörer har nästan alla visat intresse för Klever, varit öppna för samarbete och villiga att integrera av m-Fakturan i sina kanaler. Detta gör det möjligt för Klever att ha en betydande täckning av faktureringskanaler redan vid tidpunkten av lansering.

Skalbarhet och partnerskap nycklar till tillväxt - genom partnerskapen beräknas m-Fakturans potentiella täckning uppnå 60% av Norden vid tidpunkt av lansering

Marknadens storlek är enorm. Varje år skickas 18 miljarder konsumentfakturor i Europa. En marknadsandel på endast 1% skulle innebära leverans av 180 miljoner fakturor genom Klever årligen.

Klevers verksamhet växer genom partnerskap, vilket gör affärsmodellen 100% skalbar. Vi erbjuder en plattform för operatörer på marknaden, så att alla kan fokusera på det som de gör bäst.

Tillräcklig täckning är avgörande för framgången hos en konsumenttjänst som Klever. Det är viktigt att konsumenten kan omvandla alla fakturor hon vill till m-Fakturor - närsomhelst.

Otillräcklig täckning skulle leda till konsumentens fortsatta frustration, då hon fortfarande skulle vara tvungen att leta efter sina räkningar ur flera olika platser. Det är därför som ingen enskild fakturaleverantör eller bank har stött skapandet av en m-Faktura - täckningen skulle bli otillräcklig från konsumentens synvinkel.

Klever är långt i avtalsförhandlingarna med de största fakturaleverantörerna i Norden och omfattar med hjälp av dessa kontrakt mer än 60% av alla fakturaleverantörers konsumentfakturor. Vi fortsätter förhandlingarna och strävar efter att expandera vår täckning ytterligare då m-Fakturan lanseras i slutet av 2018.

En hybrid affärsmodell - Klever underlättar verksamheten för fakturerande företag, fakturaleverantörer och konsumenter

Vår servicemodell kan beskrivas som "faktureringens Uber" - vi strävar inte efter att finansiera eller leverera fakturorna själv, vi erbjuder endast en plattform för befintliga operatörer att förbättra sin service genom och agera på ett mer konsumentvänligt sätt.

Vi kallar vår affärsmodell för en hybridmodell, som beskrivs bäst med tungvrickaren B2B2B2C - vi betjänar varje medlem i faktureringskedjan. Detta ger oss säkerhet i vår egen tillväxtprognos, då de olika aktörernas intressen stöder vår tillväxt från olika håll - Klever hjälper alla parter i faktureringskedjan. Tack vare vår hybridmodell kan vi, bland annat, erbjuda verktyg för m-Faktura -kampanjer direkt till fakturerande företag, eftersom vi vet att den nödvändiga integrationen redan finns hos fakturaleverantörerna. För en detaljerad beskrivning av vilka fördelar vår verksamhet ger faktureringskedjans olika medlemmar, se vår företagspresentation i bilagan.

Vårt kassaflöde genereras från två olika håll. m-Fakturan är baserad på en transaktionsbaserad affärsmodell där Klever mottar ett fast pris (x-cent per faktura) för varje faktura som levereras och betalas. m-Platform generar kassaflöde genom de finansiella transaktionerna som uppstår i plattformen: månadsavgifter beroende på finansiärernas transaktionsvolymer, användarspecifika avgifter för anskaffning av nya kunder, fakturatilläggskostnader samt användningsavgifter. För konsumenterna är själva applikationen kostnadsfri. Vår inkomstprognos hittas i bilagan.

Konkurrenssituationen

Det finns några andra mobila faktureringstjänster i Klevers konkurrensområde, liksom bankernas egna mobilbankappar, även om de skiljer sig från Klevers kärnfunktioner på ett avgörande sätt. Beträffande faktureringskanaler, kan e-fakturan ses som den närmaste konkurrenten till m-Fakturan. m-Platform är å andra sidan en unik lösning. En jämförelse mellan de olika faktureringskanalernas funktioner och priser hittas i vår företagspresentation (bilaga).

Nuförtiden har varje bank en egen mobilbankapp, där konsumenten kan exempelvis granska sin kontoinformation, betala räkningar och bekräfta e-fakturor. Jämfört med Klever är de besvärligare att betala räkningar med, och e-fakturans täckning är låg (27% / Finland*). Att betala pappersräkningar (65%*) och epost-fakturor (7%*) i mobilbanken är rätt så krångligt då konsumenten är tvungen att fumla med streckkoder, konto- och referensnummer. Finland är fortfarande Europas föregångare inom e-fakturering, i resten av Europa är situationen ännu svagare då endast cirka 20 procent av konsumenträkningarna levereras via elektroniska kanaler.

I Europa erbjuds mobilfakturatjänster av några konkurrenter: Roger i Danmark, Payr & mInvoice i Norge, Billhop & Kivra i Sverige och Netposti och Laskuni.fi i Finland. m-Platfrom, som kombinerar m-Fakturan med fakturafinansiering, är en unik tjänst. Vi är inte medvetna om någon konkurrent som förenar fakturors finansieringstjänster direkt till fakturans mottagare, på ett mobilt sätt.

Vi tror och förväntar oss den faktiska konkurrensen att sätta igång då det nya PSD2-betalningsdirektivet träder i kraft 2019, då bankernas datagränssnitt öppnas upp för tredje parter. Vi är redo för direktivet och dess tidpunkt är perfekt för Klever.
 

Klevers konkurrensfördelar

Grundpelaren för vår framgång är att effektivt konvertera konsumenter till att använda m-Fakturan. Därför har konsumenten ständigt varit kärnan i alla våra design- och utvecklingsinsatser. Vi svarar på konsumentens behov och gör fakturabetalning modernt - Klever är det enklaste sättet för konsumenter att betala sina fakturor. Optical Character Recognition (OCR) –teknologin som omvandlar pappersräkningen till ett digitalt format skapar i all sin enkelhet en WOW-effekt för applikationens användare.

Utöver konsumenterna löser vi problem för aktörer i hela faktureringsindustrin. Vår hybrida affärsmodell erbjuder fördelar för fakturaleverantörer, fakturerande företag och konsumenter. I sin tur erbjuder dessa aktörer ett omfattande stöd för Klever i konkurrensområdet.

Fakturaleverantörer tycker om Klever, för att

 1. Klever är den första skalbara mobilkanalen som levererar konsumenträkningar
 2. De sparar resurser, särskilt i jämförelse med leveransen av pappersräkningar
 3. De får tillgång till en komplett mobil plattform (inget behov av egen produktutveckling), och därmed bättre kundlojalitet och produktivitet

Företag som fakturerar konsumenter tycker om Klever, för att de når*

 1. 25% snabbare kassaflöde
 2. 65% kostnadsbesparningar vid fakturaleverans
 3. 10% kostnadsbesparningar vid kundtjänst

Konsumenter tycker om Klever, för att

 1. Det är lätt att betala räkningar med Klever (m-Fakturan)
 2. De får tillgång till helt nya betalningsmetoder via Klever (m-Platform)
 3. Användning av Klever skapar en bättre förståelse av deras privatekonomi

* Uppskattningen är gjord i samarbete med stora fakturaleverantörer

Varför investera i Klever?

Vi har ett kunnigt och motiverat team. Vår kompetenta ledningsgrupp är erfaren i att driva startup, skapa tillväxt, utgångar, entreprenörskap, finansiering och ledning. Sammanlagt har vi gjort detta i över 60 år. Vi vet vad som krävs för att uppnå tillväxt, vi har skapat en noggrann plan för det, och utförandet är redan i full gång.

Vår industri är intressant, marknaden är enorm och full av outnyttjad potential. Med tanke på det nya betalningsdirektivet PSD2, som år 2019 kommer att släppa bankägd data för företags användning, är Klever precis i rätt fas.

Vår strategi att skapa tillväxt genom partnerskap gör Klever till ett fullständigt skalbart företag. I praktiken har alla större fakturaleverantörer redan uttryckt villighet att samarbeta med Klever och lägga till m-Fakturan i sina faktureringskanaler, vi utvecklar tjänsten tillsammans med dem. Utöver dessa fakturaleverantörer kommer vi att publicera nya finansiär- och bankpartnerskap i slutet av 2018.

Vår hybrida affärsmodell stärker Klevers position på marknaden och ger ett antal olika stödben för tillväxt. Alla aktörer i faktureringskedjan drar nytta av Klever och har bra skäl att implementera våra tjänster. Samtidigt skapar hybridmodellen flera olika kassaflödeskällor för Klever, alltså är vår framgång inte byggd på enbart en produkt eller affärsmodell. Genom att direkt samarbeta med alla parter i faktureringskedjan, kan vi hjälpa dem stödja oss i konverteringen av pappersräkningar till mobilfakturor. Vi erbjuder fakturerande företag verktyg för m-Faktura -kampanjer – genom att hjälpa företag med marknadsföring hjälper vi också oss själva.

Konsumenten är alltid i fokus av vår produktutveckling, för i slutändan kulmineras framgången av hela vår verksamhet i konsumentintresset för Klever. Vi har redan bevisat konsumentintressets existens genom att uppnå över 30 000 nedladdningar av applikationen på ett år. Vi konverterar kunder från andra faktureringskanaler till m-Fakturan med hjälp av Optical Character Recognition -teknologi, som med sin enkelhet skapar en WOW-effekt hos applikationens användare. Konsumenterna kan omvandla sina räkningar till m-Fakturor genom bara en bild och några klick.

I ett nötskal är Klever en väldigt användarvänlig tjänst med ett kunnigt och motiverat team bakom sig, samt en unik hybrid affärsmodell som gynnar både konsumenter och företag.

Klever är påväg in på en marknad som traditionellt har härskats av stora aktörer som banker och fakturaleverantörer. Våra kommande steg i utveckling leder sannolikt till att branschledare lägger bud på företaget under de närmaste åren. Dock strävar företaget inte, i linje med vår nuvarande aggressiva tillväxtstrategi, efter en snabb utgång under de närmaste 2-3 åren. 

Vårt team

Vårt team

Klevers team och ledningsgrupp består av experter med omfattande erfarenhet av att grunda företag, uppnå tillväxt och driva startup. Hela teamet kännetecknas av en bra laganda och en positiv livsinställning. 

Våra styrkor är bl.a. över 60 års erfarenhet i ledningsgrupper, grundlig kunskap av finansindustrin som omfattar banker, fintech-företag och finansiärer, en lång historia av digital serviceutveckling, samt god förmåga att bygga partnerskap och partnerskapsavtal mellan flera aktörer.

Jeanette Samuelsson

Verkställande direktör, grundare (CEO, Founder)

Jeanette är en flitig entreprenör, med oändliga nerver även under hårt tryck. Hon är serieentreprenör och en verklig team leader.

Med omfattande erfarenhet inom finanssektorn har Jeanette (även grundare av Fixura) en djup insyn i industrin. Hon är väldigt ambitiös i hur hon driver företaget framåt, både som en organisation och finansiellt.

Som ledare är Jeanette fantastisk med människor. Hon har förmågan att locka till sig supertalang och motivera dem. Hennes positiva energi sprids över till resten av teamet.

https://fi.linkedin.com/in/jeanettesamuelsson

Simon Sandvik

Styrelseordfördande, grundare (Chairman of the Board, Founder)

Simon är den andra grundaren av Klever, serieentreprenör på finansmarknaden (bl.a. Fixura) och en innovatör med förståelse för hurudana affärsmodeller som kan utvecklas inom finanssektorn.

Hos Klever bryr sig Simon speciellt om tjänstens användarupplevelse, och styr tjänsten mot en unik riktning.

Simon har förmågan att se nära och långt samtidigt. I ena stunden slipar han på det elektroniska gränssnittet och i nästa visualiserar han hur hela strategin kan utvecklas på ett nytt sätt.

https://fi.linkedin.com/in/simon-sandvik-8a879518

Jyrki Juuti

Teknologichef (Head of Technology)

Jyrki är ansvarig för Klevers tekniska team, den tekniska sidan av produktutvecklingen och partnerskap. Han är en riktig “get things done" - typ, den som förverkligar vår vision.Jyrki har lett hundratals utvecklingsprojekt under sin karriär. Hans omfattande kompetens, arbetsrutin och strålande kommunikationsförmåga gör honom den perfekta personen att genomföra utvecklingsprojekt i samarbete med stora företag. När Jyrki tar ledningen, händer saker som planerat.Erfarenheten från utvecklingsprojekten visar sig i hans rutiner. Eftersom vi samarbetar med stora företag, är detta en viktig framgångsfaktor för Klever.

https://fi.linkedin.com/in/jyrki-juuti-1476b86a

Jussi Muurikainen

PR & kommunikationschef (Head of PR & Communication)

Jussi är mirakulös på nätverk och interaktion, och ansvarig för Klevers PR och kommunikation.Jussi arbetar också nära Jyrki med Klevers partnerskap.För Jussi är det naturligt att bygga tillit och sprida en positiv stämning runt sig, och han har mycket starka nätverk både inom mjukvaruutveckling, banker och investerare.
 Jussi har djup erfarenhet inom finanssektorn och flyttade till Klever från Nordea, där han ansvarade för att utveckla samarbeten med fintech-företag.Förutom Klever är Jussi också involverad i flera startups och fintech-företag som partner (t.ex. Flashnode), grundare (Balancion)
 och rådgivare (t.ex. Treamer).

https://fi.linkedin.com/in/jussi-muurikainen-31851

Christina Koivula

Verkställande chef (Head of Operations)

Christina är modersfiguren för hela kontoret. Hon vet vad alla håller på med mitt i all skynda.Christina håller i trådarna i företaget och ser till att praktiska saker rullar på i rätt tid. Hennes ansvarsområden innefattar utvecklingen av våra ledningspraxis, rapportering, förberedelse av statliga material samt att hålla i deadlines.Christina har grundlig erfarenhet inom administration i många olika industrier. Hon utför alltid sina uppgifter med glädje och precis rätt mängd bestämdhet.

https://fi.linkedin.com/in/christina-koivula-71ba322
Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

Finansiella risker

Vår verksamhet kommer snart att testas i verkligheten då våra nya tjänster släppas i slutet av 2018. Prognoserna för företagets framgång innehåller naturligtvis en viss osäkerhet. Osäkerheten har emellertid beaktats i våra prognoser, och vi anser själva att prognoserna är utförda med rejäl måttlighet.

Vi förväntar oss ett positivt kassaflöde tidigast Q2 / Q3 2019. Istället för att sträva efter snabb lönsamhet, söker vi tillväxt genom både befintliga och nya marknader. Vi förväntar våra investerare stödja detta mål.

Kommersiella risker

Startup-företag är alltid relaterade med kommersiella risker. Vi har försökt minimera dessa risker genom djup förståelse av marknaden samt omfattande samarbetsnätverk. Vi tror på att affärsplanen, som har utformats av vår erfarenhet och professionella skicklighet, kommer att hjälpa oss uppnå de kommersiella målen tillsammans med våra partners.

Regleringsrisker

De kommande lagstiftningsändringarna i Europa (särskilt det nya betalningsdirektivet PSD2) kommer främst att stödja Klevers typ av fintech-verksamhet samt vår utvidgning till den europeiska marknaden. Det finns ändå alltid risk för förändringar i lagstiftningen.

Implementeringen av PSD2-direktivet och öppnandet av de tekniska gränssnitten för tredje parter har redan skjutits fram med ett år till 2019. Andra europeiska länder har sina egna tidtabeller, vilket naturligtvis påverkar konkurrenternas möjligheter att lansera sina egna tjänster. Detta innebär för Klever att den riskbaserade kreditvärdigheten och den dynamiska ränteprissättningsmodellen är beroende av lokal lagstiftning i PSD2-tidtabellen. Den goda sidan är dock att den riskbaserade kreditvärdigheten och de dynamiska räntepriserna endast är en del av m-Platforms servicehelhet, vilket innebär att tjänsten initialt kan startas utan dessa funktioner. Möjliga förseningar, särskilt med avseende för PISP- och AISP-licenserna, har tagits i beaktande i våra internationaliseringsplaner.

Funktionella risker

Som leverantör av en digital penningsöverföringstjänst måste Klever ta särskild hänsyn till säkerhetsriskerna. Vi har minimerat säkerhetsriskerna genom att detaljerat ta hänsyn till dem under planeringen och utvecklingen av tjänsten. Användarna registrerar sig till Klever med sina bankkoder och applikationen är lika säker som en nätbank. Den främsta säkerhetsrisken i samband med användningen av applikationen är användarens försumlighet (t.ex. borttappade lösenord), och vi uppmuntrar aktsamhet för våra användare. Vår transaktionsmodell har granskats av Finansinspektionen.

Personalrisker

Vår ledning består av väldigt engagerade personer med god kunskap och erfarenhet inom finans och startup- världen samt erfarenhet av entreprenörskap. Varenda ledamot i ledningsgruppen har valt Klever över andra karriärmöjligheter och alla medlemmar i ledningsgruppen är även delägare i företaget. Företagarbakgrunden har i synnerhet beaktats vid urvalet av teamet.