Aktie
Runda stängd

Yepzon™ – Winning with Industry-Leading Platform

Yepzon Oy har ett starkt förflutet med att erbjuda positioneringstjänster till konsumenter. Nu lanserar företaget en ledande 5G-plattform specifikt för B2B och har tecknat en avsiktsförklaring i USA.

Vår berättelse

Updates:

 • 06.07.2018 Yepzon and Location based Technologies have moved on as planned and signed off definitive agreement in merging their North American consumer businesses. Consolidation will happen under new American entity, registred in Nevada, where Yepzon is a majority shareholder with 60% of ownership and votes. Signing was made by CEOs Otto Linna and Dave Morse in Irvine California 2nd Jul. Agreement is still subject to board approval in both companies.
 • 28.6.2018 Last week Yepzon flagged a significant external investment. It is from Bonnier backed NFT Fund. You can read the press release from here.
 • 21.6.2018 The Yepzon board has extended the investment round until July 10th. This is due to the company receiving an external investment of 199.999,05€ thus impacting the round positively. In addition to that, some big investment negotiations are still ongoing and require more time due to investor related reasons. Several significant news are also expected to unfold within the next 2 weeks.

 

Lokaliseringstjänster sedan 2013

Yepzons historia började med en observation gjord av Yepzons grundare och nuvarande styrelseordförande Otto Linna. I bara EU och USA försvinner mer än en miljon barn varje år och av dom så är det mer än 100 000 som aldrig kommer tillrätta. Lägg till försvunna husdjur och fordon till den siffran och summan är tiofalt.

Otto fick idén för en lokaliserbar luvtröja som är tänkt att förebygga barns försvinnande och började att göra sin vision till verklighet. Serieentreprenören och delägaren i två företag som arbetar med kroppsburen teknik för barn satte samman ett team av erfarna investerare. År 2013 grundade Otta Linna företaget Yepzon tillsammans med Minna Linna, Jani Hätönen, Mikko Kuitunen, Olli Gestranius och Antti Nieminen.

Inom loppet av ett par år växte visionen till det moderna Yepzon vi har idag, med banbrytande lokaliseringsteknik är de en av de viktigaste aktörerna inom sitt område.

Förutom platsdata erbjuder Yepzon en uppsjö av annan sensoriska data såsom trafik, temperatur luftfuktighet för en rad olika ändamål. Företaget har idag en stark position i Europa, USA och Indien. På den indiska marknaden, med sin allt starkare köpkraft, stöttas Yepzons snabba tillväxt genom Yepzon India, ett samriskföretag grundat hösten 2017 tillsammans med VVDN Technologies, samt en lokal anläggning för produktutveckling och produktion. Tack vare Yepzons licensiering och andra partners (t.ex. Tramigo, PocketFinder och Valmet) har Yepzon en stark närvaro i Nordamerika och de växande marknaderna i Sydamerika, Afrika och Asien.

Yepzons intäkter har dubblerats varje år sedan företaget grundades. En leverantör av lokaliseringsteknik och säkerhetstjänster från Tampere har kommit att bli en stark, global aktör.

Vår vision

I vår framtida värld kan vad som helst lokaliseras. Framtiden kommer att Yepzoniseras.

I framtiden kommer lokaliserings- eller omgivningsdata inte längre vara beroende av en separat enhet; tekniken kommer att vara integrerad. Yepzons app är en ledande plattform som tjänar alla lokaliseringsbehov och dessutom erbjuder ett stort utbud av data om enhetens omgivning. Konsumenter, inflytelserika näringsgrenar och andra företag i sektorn som licensierar plattformen använder den för att skapa egna produktinnovationer och lösningar.

Att möta de mål vi har satt upp för oss själva och att ligga steget före konkurrenterna är kärnan i allt vi gör – nu och i framtiden. Vi vill bestämma takten för tekniken. Ansvar är av yttersta vikt för oss. Vi vill skapa långvariga relationer med våra konsumentkunder likväl som våra företagskunder.

Vår affärs- och marknadssituation

Yepzons verksamhet och hela deras bransch har nått en vändpunkt: 5G förändrar spelplanen totalt och expanderar marknaden. De är inte längre bara ett lokaliseringsföretag – Yepzon blir mer och mer en plattformsleverantör av mjukvara och teknik. De produkter och tjänster vi redan har introducerat till marknaden fortsätter att växa i vår portfölj. Samtidigt tar vi plats på en helt ny marknad. Vår tillväxt är baserad på vår gedigna sakkunskap, tekniska utveckling, våra kunders behov och större efterfrågan på marknaden.

Produktportfölj: genomförda prestationer

Yepzons produktportfölj består av både enheter och tjänster. På en global skala har vi redan sålt mer än 50 000 enheter och vår försäljning av tjänster har fördubblats på ett år. Yepzons aktuella tjänsteportfölj är omfattande med en hög grad av kundengagemang och en lönsam affärsmodell.

Yepzon™ One

Inför julsäsongen 2014 lanserades lokalisatorn YepzonOne och lockade både kunders och investerares uppmärksamhet. Fastän GPS-lokaliseraren lanserades för den nordiska marknaden öppnades snart dörrarna för resten av världen.

I jämförelse med sina konkurrenter har Yepzon One överlägsen batteritid: upp till fyra månader på en laddning. Mer än 40% av de som använder Yepzon One gör det för att hålla koll på sina husdjur. I USA är skyddet av personlig egendom ytterligare ett starkt säljargument.

Yepzon™ Freedom

Yepzon Freedom är en personlig säkerhetsanordning med de mest avancerade lokaliseringsfunktionerna på marknaden. YepzonFreedom är utrustad med en larmfunktion och leveranserna startade i början av 2017. Utöver funktionerna hos Yepzon Freedom kan enheten ståta med lokaliseringsförmåga genom 3G och inomhus genom Wi-Fi. Enheten är godkänd av Securitas, som även agerar återförsäljare.

Yepzon™Asset

Yepzon™ Asset är en enhet utvecklad specifikt för behoven inom marknaderna för industri och logistik. Det hjälper företagskunder att identifiera riskfaktorer för spedition, hålla koll på lastens status när som helst och att lokalisera sändningen. Produkten kan justeras efter kundens behov och kan till exempel hjälpa företag som skickar dyra försändelser att spara miljoner varje år. Tidigare har tjänster för spårning av försändelser erbjudits av transportföretagen, men vi rör oss mer och mer mot att försändelsernas ägare själva vill samla in och kontrollera sin data.

När 5:e generationens mobilnät (NB-IoT och CAT-M) antas kommer den industriella digitaliseringen att accelereras avsevärt. Följaktligen kommer det också skapas en större efterfrågan på olika lösningar för lokalisering och övervakning. Enheter kommer att bli mer kompakta med längre batteritid och till en lägre kostnad, så att man kan fästa en lokaliserare eller sensor för engångsbruk eller löpande bruk till i princip vilken försändelse eller enhet som helst. Yepzon använder redan sina framtida lösningar i pilotprojekt hos flera större industriföretag, t ex inom skogsindustrin.

Yepzon™ Service

Alla enheter och lösningar drivs av Yepzon Cloud. Tjänstens globala funktionalitet säkerställs av ledande partneroperatörer som Telia, Elisa, Orange och Vodafone. Som betrodd tjänsteleverantör är Yepzon en föredragen partner i både konsument- och B2B-affärer. I skrivande stund är Yepzon redan den virtuella operatören för cirka 30 000 aktiva abonnenter. Andelen abonnentbaserad operatörstrafik har vuxit och förser Yepzon med sitt huvudsakliga kassaflöde. Vi uppskattar att det kommer överskrida värdet av sålda enheter under 2019.

Ett naturligt steg till plattformsutveckling: Yepzon™ Platform

Yepzon är inte längre bara ett enkelt lokaliseringsföretag, det förvandlas till en plattformsleverantör för mjukvara och teknik.

Yepzon Platform kan förpackas till olika lösningar:

 • Full integration: både enheterna och mjukvaran integreras i partnerns tjänst
 • Anpassad: partiell integration och co-branding
 • Egna tjänster: tillhandahållande av kompletta lösningar för konsumenternas och företagens behov

Licensieringsverksamheten har redan vuxit i många olika tillämpningar. Här är några exempel på sätt som vår teknik hittills har licensierats:

 • PocketFinder licensierar Yepzon Freedom och säljer det under eget varumärke i USA, Canada, Mexiko och Singapore.
 • Tramigo licensierar Yepzon Freedom och säljer det under eget varumärke i Asien, Sydamerika och Afrika.
 • Elisa säljer Yepzon Freedom under sitt egna tjänstevarumärke Elisa Yepzon.
 • Valmet erbjuder enheten Yepzon Asset avsedd för industriell användning i Valmets egna tjänst DNA; kunder inkluderar t ex Gasum. I framtiden kommer detta framgångsrika partnerskap nå en ny nivå.
 • Caddieye har integrerat Yepzon One i sitt affärssystem för golfbanor.
 • Arnon tillhandahåller Yepzon Asset som en del av företagets egna logistiklösning PackAware.

Konkurrensen

I konsumentverksamheten verkar Yepzon på en ung marknad som ser en årlig tillväxt på 35 procent. Lokaliseringsmarknaden växer trots hård konkurrens. Nya aktörer dyker upp hela tiden och gamla går i konkurs. Yepzon växer snabbare än marknaden genom licensiering såväl som fusioner och förvärv.

Baserat på lokalisering såväl som analys och rapportering av olika omgivningsdata har plattformen skapat en ny marknad född ur behovet hos industriella aktörer. Till skillnad från Yepzon finns det för närvarande inte många aktörer på marknaden kapabla att erbjuda anpassningsbara enheter, ett mjukvarugränssnitt lätt att integrera och globala tjänster. Våra starka partners Vincit Oyj och VVDN Technologies förser Yepzon med ett gediget stöd och tillräckliga resurser för att förverkliga även de mest utmanade kundkraven.

Yepzons tillgångar inkluderar:

 • Takten att introducera nya lösningar på marknaden – hålla den tekniska ledningen
 • En unik, global tjänstemodell som är svår att återskapa, och för den som bara tillverkar hårdvara, praktiskt taget omöjlig att återskapa
 • Högeffektiva, globala team för försäljning, marknadsföring, produktutveckling och tjänstekonceptualisering
 • En stark vilja att vara nr 1

Just nu får alla aktörer på lokaliseringsmarknaden sektorn att växa. Konsolideringen i sektorn börjar nu och de största företagen, t ex Samsung och ZTE, vill konsolidera sin position. Vidare utveckling kommer att ge intressanta möjligheter för förvärv och exits.

Vårt mål: att förvandla Yepzon till en global standard

Vårt mål är en värld där Yepzon är den globala standarden för tjänster baserade på lokalisering och annan omgivningsdata. Vad gäller våra lokaliseringsprodukter så siktar vi på en global marknadsandel på 15 – 20 % år 2021.

Sakernas internet (IoT) kommer att omdefiniera interaktionen mellan människor och teknik. Samtidigt har vikten av lösningar som nyttjar positionering vuxit. Behovet av positionering och sensoriska data växer på både B2C och B2B-marknaden. Yepzon skapar lösningar för att möta dessa behov.

För närvarande har Yepzon nästan ettusen investerare. Många av våra investerare är framgångsrika entreprenörer och experter i en rad olika områden. De förser Yepzon med finansiella resurser såväl som andra värdefulla tillgångar, såsom deras mentala resurser och dyrbara kontakter. Vår personal är också aktieägare i företaget.

Vägen framåt är genom både organisk och oorganisk tillväxt

Än så länge är marknaden för lokaliseringsenheter splittrad och sektorn är i behov av konsolidering. Yepzon kommer att vara en stark aktör i det. Det målet stöttas av det faktum att den anpassningsbara plattformen och gränssnittet utvecklat av Yepzon också är licensierad till konkurrensen. Det finns flera möjligheter i horisonten för förvärv som stödjer Yepzons strategi. I den nuvarande marknadens situation för konsumentverksamhet är oorganisk tillväxt snabbare och billigare än organisk tillväxt.

Starkt fotfäste på den lönsamma amerikanska marknaden

Yepzons första företagsförvärv är att anskaffa konsumentverksamheten hos PocketFinder, hittills en licensieringspartner för Yepzon, till Yepzons amerikanska dotterbolag Yepzon Inc. Avsiktsförklaringen för förvärvet undertecknades den 3 april 2018 och som ett resultat av förvärvet blir företaget bakom PocketFinder, Location Based Technologies (LBAS), en minoritetsägare i Yepzon Inc. Målet är att färdigställa affären senast den 30 juni 2018.

PocketFinder är ett av de mest välkända varumärkena för lokalisering i den amerikanska konsumentsektorn. Om förvärvet förverkligas växer Yepzons marknadsandel och intäkter samtidigt som vi får signifikanta sakkunskaper i tjänster och teknik såväl som två högkvalitativa tjänster till portföljen. Yepzons amerikanska avdelning kommer att växa till ett självständigt dotterbolag som verkar som en lokal pionjär för konsumentverksamheten och, om nödvändigt, samla in medel på USA:s kapitalmarknad. Konsumentverksamheten i USA medför högre priser och bättre vinster.

Företaget kartlägger och identifierar aktivt nya möjligheter för flera fusioner och förvärv samtidigt som de fortsätter sin organiska tillväxt med en allt starkare fokus på B2B-affärer.

Global tillväxt på alla fronter

Yepzons globala fokusområden för tillväxt 2018 är de nordiska länderna, USA och Indien. I de nordiska länderna fortsätter Yepzon sin starka investering i B2B-marknaden, precis som förra året.

I USA kommer förvärvet av PocketFinder – om det förverkligas – att avsevärt stärka Yepzons marknadsposition, tillväxtmöjligheter och kassaflöde.

Yepzon India, samriskföretaget med VVDN Technologies grundat i Indien 2017, har gjort avspark. Mer än 90 % av Yepzons försäljningar i Indien kommer att innehålla egna, lönsamma försäljningar på nätet. Målet är att stärka hela företagets online-strategi med hjälp av insikterna och god praxis erhållen i Indien.

Våra licensieringspartners inkluderar aktörer som verkar på marknader som befinner sig utanför aktuellt fokus. PocketFinder kommer att fortsätta som en allt starkare partner i Kanada, Mexiko och Singapore. Tramigo är vår licensieringspartner i Asien, Sydamerika och Afrika.

5G: den mest revolutionära marknadsförändringen sedan GSM-nätverket

Det kommer att ske ett genombrott i lokaliseringssektorn när 5:e generationens mobilnät, som innefattar tekniker som NB-IoT och CAT-M, drastiskt förbättrar prestandan hos terminalenheter. Det är jämförbart med bytet från NMT till GSM.

Yepzon förbereder sig inför lanseringen av 5G. Företaget har redan påbörjat utvecklingen av en 5G-kompatiblel lokaliserare, den mest avancerade på marknaden.

Den nya 5G-tekniken gör det möjligt att ta fram enheter med tio gånger bättre prestanda till halva storleken och med enastående batteritid. Yepzon kommer också att introducera sensorer som redan används i den industriella sektorn för konsumentmarknaden.

Varför investera i Yepzon?

Vi ökar vår marknadsandel genom förvärv och fusioner. Vi utvecklar ledande tekniska produkter anpassade för 5G-nätet för industri- och konsumentmarknaden. Genom detta integrerar vi också signifikanta kundrelationer. Om förvärvet förverkligas kommer det att drastiskt öka värdet på företaget, eller till och med de individuella företagen och ge aktieägarna möjlighet att göra en exit genom en industriell köpare eller en börsnotering.

Företagets finansiella position är stark. Tack vare kassaflödet och Nordeas ytterligare finanspaket får våra aktieägare en ordentlig hävstångsverkan för sina kapitalinvesteringar.

Vi planerar stora drag på en global nivå och förbereder för det genom att samla tillräckliga ekonomiska medel och stärka vår balansräkning.

Vår tidigare runda av gräsrotsfinansiering blev en succé som gjorde det möjligt för oss att nå vårt högsta mål på rekordtid. Vi tog emot mycket feedback från investerarna som inte hann med att investera i det skedet. Yepzons styrka ligger i aktieägarna. Nu vill vi ge en ny möjlighet för människor som delar vår passion.

Yepzons ägare bedömer att företaget har en chans att bli börsnoterat inom de närmaste två till fyra åren.[TL1]  Det har gjorts förvärv i sektorn för mer än $100 000 000 när företag med hög tillväxt har nått 100 000 aktiva abonnenter i en hälsosam tillväxtkurva. Yepzon har ungefär 30 000 aktiva abonnenter. Fram till nu har de flesta abonnenterna varit konsumenter. Med företagskunder har antalet abonnenter snabbt vuxit – ett avtal bringar ett stort antal aktiva enheter, som debiteras månadsvis, i ett svep.

En stark balansräkning och en bred ägarbas är kritiskt viktig för Yepzons snabba utvecklings skull, fusioner och förvärv samt en potentiell börsnotering.

”Vi har stor respekt för Yepzon som företag och har funnit att varje anställd reflekterar den hälsosamma kulturen kring sitt företag samtidigt som de alltid strävar efter att bli den ledare i världsklass som de är.”

 • Dave Morse, VD, Location Based Technologies, Inc. (PocketFinder)

“Yepzons gränssnitt gav oss enkel åtkomst till nödvändiga data. Vi kunde enkelt aktivera kommunikation med några få kommandon. Normalt sett förlitar sig gränssnittslösningar starkt på enhetsspecialister. Men Yepzons teknik är tydlig och enkel, vilket gör det möjligt för våra programmerare att utnyttja den självständigt.”

 • Esa Sairanen, Produktchef, Valmet Automation

”Yepzons plattform kan lätt integreras och företaget har mycket bra meriter vad gäller att ta fram kvalitetsprodukter. Tillsammans kan vi skapa en gedigen portfölj av kundprodukter för tillväxtmarknaderna.”

 • Arto Tiitinen, VD, Tramigo

 

Vårt team

Vårt team

Yepzons ledningsgrupp består av toppskiktet av sakkunniga från ett brett omfång av affärssektorer. Yepzon har alltid investerat i människor med särskilda talanger och ambition. Alla medlemmar i vår ledningsgrupp är också delägare och våra anställda bjuds in att delta i vårt investeringsprogram för optioner.

Förutom vår ledningsgrupp har vi också en väldigt aktiv bolagsstyrelse i form av: Lars-Michaël (Micke) Paqvalén, en startup-visionär och serieentreprenör; Jukka Pietarinen, tidigare chef på Nokia; Antti Halonen, en transportföretagsspecialist; Mervi Airaksinen, General Manager på Cisco; Jouni Vaarala, en portföljentreprenör och affärsängel och Otto Linna, serieentreprenör samt grundare och VD för Yepzon.

Otto Linna

BBA, CEO, Founder

Linna har lång erfarenhet inom kosumentföretag. Han tog SUN Radio i Finland från att ha varit ett företag I ekonomisk kris till ett positivt kassaflöde på två år, och till ett företag med den högsta kreditvärdigheten på fem år. Utöver radioverksamheten ledde Linna förvärvet av JPC Studiot Oy (Mall Voice), ett inomhus-mediaföretag med varuhus som verksamhetsområde. Då han lämnade företaget hade JPC Media över 90% av marknadsandelen i Finland, och hade expanderat till Sverige, Danmark, Irland, de baltiska länderna och Ungern, och en årlig tillväxt på 25% med lönsamhet.

https://www.linkedin.com/in/otto-linna-35079946/

Heidi Rantala

MA, CMO, Board Member Yepzon India

Rantala är ett mycket drivet försäljnings och marknadsföringsproffs med över 10 års erfarenhet inom konsumentmarknadsföring. Innan hon började på Yepzon arbetade hon över 6 år på Unilever och ledde varumärken som exempelvis Ingman och Magnum. Hon har också ett stort kunnande inom marknadsutveckling och kategoristyrning för kosumentprodukter. För sina topp-prestationer hos Unilever har hon belönats med ett flertal priser och utmärkelser.

https://www.linkedin.com/in/heidi-rantala-57196552/

Juha Ritala

CTO, B.Sc. of Computer Engineering

Ritala har erfarenhet inom mobilteknologi från internationella teknologiföretag som exempelvis Botnia Hightech, Nokia Mobile Phones och Delphi. Ritala är en talangfull mångsysslare på hög nivå och han leder grupper på över 100 personer inom R&D och produktionsutvecklingsprocesser.

https://www.linkedin.com/in/juha-ritala-5a0b2521/

Juha “John” Kiesi

M.Sc. Business, CEO of Yepzon’s US operations.

Över de senaste 15+ åren har Kiesi arbetat i olika internationella ledande positioner inom återförsäljning, fastighets- och affärsutveckling. Som expansions- och fastighetschef tog han den väletablerade europeiska modebutiken Lindex till 15 nya länder som Storbritannien, Ryssland och Polen. Han sitter i ett flertal företagsstyrelser som exempelvis Ryoulive Inc., ModernQ Inc., Taction Enterprises Inc. och Safe Shopping Centers Group AB.

https://www.linkedin.com/in/juhakiesi/

Antti Halonen

M.Sc. Engineering, CFO and VP of the Yepzon™ Board.

Genom sitt eget konsultföretag har Halonen över 15 års erfarenhet inom finansiell förvaltning. Han är en välkänd specialist inom operatörsverksamheten och har lett flera framgångsrika M&A projekt. Halonen fungerar också som rådgivare för ledningen I flera europeiska telekommunikationsföretag.

https://www.linkedin.com/in/antti-halonen-b597522/

Jonne Haakana

BBA, CSO, Head of Yepzon's sales team.

Haakana är en specialist inom kanalförsäljning med över 15 års erfarenhet på några av Finlands största mediaföretag. Med sin stora erfarenhet i att leda grupper och försäljning är Jonne chef över Yepzons globala försäljningsteam.

https://www.linkedin.com/in/jonne-haakana-78b55882/

Ashish Deswal

Engineer, CEO, Yepzon Enterprises India Pvt. Ltd.

Deswal har starka kontakter I den indiska konsumentverksamheten. Utöver detta är han en serie-entreprenör som har grundat tre fastighets- och fabriksföretag.

Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

Global ekonomi och ekonomiska trender

Trender inom den globala ekonomin har en direkt inverkan på efterfrågan av Yepzons produkter och tjänster. Under lågkonjunktur bromsas investeringar vilket påverkar både marknaderna och företagens verksamhet. Vi hanterar riskerna genom att hålla våra fasta kostnader i schack och verkar i både konsument- och företagssektorn. Vi arbetar också med ett nätverk av betrodda partners för både produktutveckling och produktion. Vår affärsmodell är flexibel och låter oss allokera våra resurser i relation till efterfrågan.

Politiska beslut som rör datatrafik påverkar sektorn. Till exempel behövde AT&T stänga ned sin 2G-tjänst i USA med kort varsel. Genom att hålla tekniken uppdaterad kan risker å andra sidan vändas till möjligheter.

Marknadsrisker

Yepzon verkar på en ny och växande marknad som såg dagens ljus för bara ett par år sedan. Eftersom sektorn saknar en längre historik så är det en utmaning att förutse marknaden. Vi hanterar den risken genom att snabbt och flexibelt reagera på förändringar och genom att bygga två starka ben att stå på i form av företagsverksamhet och konsumentverksamhet. I båda dessa verkar vi på geografiska platser som erbjuder den mest lovande framtiden och snabbast tillväxt.

Kontinuerlig tillväxt binder mer kapital till produktion och utveckling. Riskerna i kapitalmarknaden är risker som delas av Yepzon. Vi minimerar den här risken genom att försäkra oss om att vi har en stark finansiell position. Redan vid början av gräsrotsfinansieringen var företagets finansiella position stark tack vare ett sunt kassaflöde och Nordeas finanspaket.

Konkurrensen

Från vår synvinkel kan marknaden dyka. När marknaden konsolideras kan andra aktörer ta en mer aktiv roll än väntat och detta tidigare än väntat. Yepzon står i emellertid i god position vid början av konsolideringen. Vår teknik är aktuell och ligger till och med steget före. Dessutom håller vår lättintegrerade tjänsteportfölj alltid dörren öppen för nya kunder.

Relaterade enhetstillverkare medför risken att våra enheter kopieras, men en enhet är just bara en enhet, den har inget värde utan ett gediget supportsystem. Det är därför Yepzon investerar i tjänster, skydd av immateriella rättigheter och starka, globala varumärken.

Fusionen mellan PocketFinder och Yepzons konsumentverksamheter i USA är ett föremål för tidsbaserad risk och juridiska risker. Genom att föra processen framåt i ett nära samarbete försöker vi att minimera dessa risker.

Stadig och engagerad personal

Ett litet företag måste ta hänsyn till riskerna avseende till nyckelpersonal. En omsättning av nyckelpersonal kan minska tillväxtens hastighet eller undergräva klienternas förtroende. Yepzon reducerar den risken genom att engagera personalen med ett optionsprogram och erbjuda dom möjlighet till delägarskap. Varje medlem i Yepzons ledningsgrupp är också en delägare i företaget.

Riskerna i avseende till nya innovationer och affärsutveckling

Ett företags tillväxt kan sakta ned eller få minskad lönsamhet om utvecklingsprojekt inte implementeras som planerat. Vi hanterar den här risken genom att analysera den kommersiella potentialen i våra utvecklingsprojekt både före och under projektens gång. Vi har möjlighet att snabbt reagera på framtida krav från kunderna och detta i ett så tidigt skede som utvecklingsstadiet. Vi betalar också våra designers för slutförd produktutveckling, inte bara för utfört arbete.