Aktie
Runda stängd

TPS fotboll - en livslång historia

Den anrika åboländska bollklubben TPS vill utöka sin ägarbas genom att engagera den existerande gemenskapen, återställa föreningens ekonomi och flytta tillbaka till den högsta serienivån, Tipsligan.

Vår berättelse

Turun Palloseura är en anrik åboländsk bollklubb grundad år 1922. Fotboll har från början varit en central del av klubbens grenutbud. FC TPS har genom historien spelat över 70 säsonger i den högsta divisionen i Finland, varav laget vunnit 8 Finlandsmästerskap, samt 11 FM-silver och –brons. Därtill har föreningen vunnit Finlandscupen tre gånger. Föreningen är känd för sin högklassiga juniorverksamhet och viktiga roll som uppfostrarförening.

Som avslut på säsongen 2014 gick TPS-herrarnas representationslag ner i division, från Tipsligan till Ettan. Den största enskilda orsaken till divisionsfallet var att föreningen varit tvungen att göra betydande förändringar och föryngra laget till följd av det ekonomiska balanseringsprogrammet föreningen genomgick. TPS placerade sig under säsongen 2015 trea i Ettan. I sikte har laget nu en snabb uppgång tillbaka till Tipsligan.

Utöver att återta vår plats i Tipsligan vill vi investera i högklassigt juniorarbete, oberoende av hur vår ekonomiska situation ser ut. TPS arrangerar den öppna crowdfinansieringsrundan för att trygga kvaliteten på föreningens verksamhet. Vi behöver nu ditt stöd. Vi välkomnar alla med och bygga upp gemensamma fotbollsupplevelser och tackar redan på förhand alla investerare.

Vår affärs- och marknadssituation

Turun Palloseura har spelat över 70 säsonger i högsta divisionen i Finland. Hösten 2014 avbröts dock resan tillfälligt då laget föll till nästhögsta division, Ettan. Sedan dess har vi tagit en andningspaus och återuppbyggt vårt lag och förstärkt föreningens ekonomi. Nu siktar vi på att återta vår plats i ligan och utveckla vår juniorverksamhet.

TPS-herrarnas representationslag har sedan 2003 spelat på hyra på Veritas Stadion i Kuppis. Veritas Stadion administreras av en självständig organisation, och utgifter och inkomster som hyran skapar är en stor utmaning för föreningen. Vi spelade våra hemmamatcher på Åbo Sportparks Yleplan under säsongen 2015, men kommer inte att fortsätta med det under 2016. Vårt mål är en långsiktig plan, där vår hemmaplan under följande säsonger är antingen Veritas Stadion eller Paavo Nurmis Stadion.

GANT Akademin

TPS är känd som högklassig uppfostrarförening och består av FC TPS Turku Oy och TPS juniorijalkapallo ry. Spelarutveckling- och juniorprogram är en väsentlig del av vår verksamhet, och med hjälp av crowdfinansiering kommer vi att utveckla den här delen ytterligare. Vi har i år grundat GANT Akademin, en utbildning för begåvade 15-18-åriga spelare på landslagsnivå. Tanken är att med bästa möjliga utbildning och förhållanden främja begåvade TPS-spelares utveckling, och genom det utveckla lagets egna representationslag och senare det internationella fältet.

Spelarna i GANT Akademin är redan i detta skede delaktiga i representationslaget struktur, men daglig tillgång blir spelarna först då de känner sig redo för det. Varje spelare följer en personlig, långsiktig och övergripande utvecklingsplan för sitt tränande och spelande. Planen tar i beaktande landslagsträningar och möjlighet till internationella föreningsbesök. Alla spelare genomgår tester och utvecklingen följs upp på alla delområden (tekniska, taktiska, fysiska, psykiska och sociala kunskaper). Programmet grundar sig på TPS eget utvecklingsprogram för spelare.

Juniorverksamhet

TPS juniorijalkapallo ry svarar för hela TPS-fotbollens juniorverksamhet, samt även för TPS damrepresentationslag och herrarnas och damernas seniorlag. Till TPS juniorlags verksamhetsstrategi hör såväl tävlings- som hobbybaserad fotboll. Till TPS juniorfotbolls verksamhetsområde hör över 40 olika lag, vilket ger TPS ett samhälleligt ansvar för verksamhet för barn.

Säsongen 2015 var en framgångssaga för många av TPS juniorlag, och lagen klarade sig bra på såväl nationell som på kretsnivå. Alla juniorlag i de övre åldersgrupperna, både flickor och pojkar, klarade sig så bra att de antingen var på medaljplats eller väldigt nära medaljplats. De yngre åldersgrupperna i TPS representerar i alla åldersgrupper så gott som hela täten i Åbokretsen. Under säsongen 2015 verkade i de finska landslagen för både vuxna och unga nästan 50 spelare som har bakgrund i TPS juniorverksamhet.

På tävlingssidan har TPS utbildningsvägar som leder till de båda representationslagen. Pojkarnas lag har en egen väg som leder spelarna från de yngsta E- och F-grupperna ända upp till A- och B-pojkarnas FM-serielag. Juniorakademispelare väljs från D12-åldersgruppen, och de förflyttas efter det andra spelåret till fotbollsakademin. På flickornas sida är den högsta juniornivån B-flickornas FM-serie. Flickorna har också egna lag i alla de yngre åldersgrupperna. TPS har förutom dessa lag även två lag för barn och unga med specialbehov, Sateenkaari och Rankkasade.

TPS har under de senaste åren utökat sin verksamhet på tävlingssidan, men också på hobbysidan. Omstruktureringen av krets- och organisationsuppbyggnaden i de yngre junioråldersklasserna är redan klarlagd av TPS. Förändringar har möjliggjort att barn i åldern 3-11 numera kan spela hobbyfotboll ända från daghemsåldern till de första skolåren. I TPS anser man att föreningsverksamheten kommer med ett samhälleligt ansvar.

TPS erbjuder barn en förmånlig och lättfångad möjlighet att två gånger i veckan spela fotboll i lag. För barn under skolåldern ordnar TPS daghemsfotboll vid fyra olika daghem. Barn i åldern 5-7 år har egna skolor där de lär sig fotbollstricks. För 7-11 åringar finns det ett nytt, specialplanerat lagsystem som inkluderar eftermiddagsverksamhet. TPS East som redan länge fungerat i Kråkkärrsområdet har fått sällskap av TPS North, TPS West och TPS South. TPS Norths fokusområde är Hallis, TPS Wests Pansio och TPS Souths Hirvensalo. Verksamheten fokuseras alltså till sådana områden och stadsdelar där föreningsverksamhet inte tidigare funnits.

Högklassig föreningsverksamhet

Finlands Bollförbund påbörjade i början av 2013 ett projekt som förbättrar kvaliteten på olika föreningsprogram. Målet med projektet var att bygga upp ett kvalitetssystem för fotbollsföreningarna i Finland, som stöder föreningarnas ledning och utveckling i sin helhet, (administration, idrott samt marknadsföring och kommunikation). Också TPS juniorfotboll ry deltog i projektet och utvecklade samtidigt sin egen verksamhetsstruktur.

Hela TPS fotboll deltog senast våren 2015 i en auditering organiserad av Finlands Bollförbund, i vilken man utvärderade nivån på föreningens alla olika verksamhetsområden. Finlands Bollförbund utvärderade att nivån på alla föreningens delområden kunde höjas till nivå 4. TPS nådde nivå 4 som den andra fotbollsföreningen i Finland. I hela kvalitetssystemet ingår idag ungefär 130 olika fotbollsföreningar. TPS siktar på att till näst nå nivå 5, auditeringen av den nivåhöjningen finns inskriven i programmet för maj 2016.

I FC TPS Turku Oy:s faciliteter utövar TPS-herrarnas representationslag sin verksamhet i enlighet med strategierna som uppfostrarförening.

Vårt team

Vårt team

Övriga styrelsemedlemmar är: Raimo Rytö och Niklas Österlund.

Jouko Peräaho

Styrelseordförande

Jouko Peräaho fungerar som styrelseordförande för börslistade Uutechnic Group Oyj från Nystad. Tidigare fungerade han som FC TPS Turku styrelsemedlem

Aimo Moisander

Styrelsens viceordförande

Moisander fungerar som medlem i Finlands Bollförbunds förbundsstyrelse samt som styrelseordförande för Fanimo Oy.

Timo Tuominen

Försäljningsdirektör

Tuominen fungerar som FC TPS Turku Oy:s försäljningsdirektör. Till utbildningen är Tuominen idrottsinstruktör med idrottsmarknadsföring som specialområde. Tuominens kunskap inom försäljning, marknadsföring och ledning är mycket värdefull för FC TPS Turku Oy. Tidigare har Tuominen fungerat som bl.a. TPS Salibandy ry:s verksamhetsledare samt som långvarig styrelsemedlem i Innebandyförbundet och Innebandyligan.

Mika Laurikainen

Huvudtränare

UEFA Pro –tränarutbildning 2014- TPS, huvudtränare  2011-2013 SPL, U21-huvudtränare / teknisk ledare, män och pojkar 2010 SPL, U19- huvudtränare   2007-2009 FF Jaro, huvudtränare  2006 MyPa, tränare 2004-2005 TPS, verksamhetsledare 2001-2003 TPS, huvudtränare  1996-2000 ÅIFK, huvudtränare  1989-1996 TPS ja TuNL, junioritränare
Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

OBS! Bolaget har förlorat hela det egna kapitalet. Kapitalförlusten är registrerad i handelsregistret den 22.1.2016.

Försäljningen år 2016 har tillsvidare inte gått enligt budgeterat sätt. Bidragande orsaker är bland andra den svåra ekonomiska situationen och det fördröjda beslutet om lagets hemmastadion.

Att vara delägare i en idrottsverksamhet erbjuder en möjlighet att påverka den egna föreningens utveckling och framtid. Att vara delägare ger också möjlighet att stöda den egna favoritföreningen. De flesta som investerar i idrottsföreningar har andra primärmotiv än ekonomisk vinst. Oberoende av föreningens idrottsliga och ekonomiska framgångar, och med tanke på verksamhetens karaktär, är det osannolikt att föreningen kommer betala ut dividender inom en snar framtid. Ett möjligt positivt resultat skulle investeras igen för att trygga föreningens framtid också i fortsättningen.