Aktie
Runda stängd

Invest in start-ups and diversify the risks

This share issue is aimed for the members of TEK and Suomen Ekonomit. The content is available only in Finnish.

Vår berättelse

This pitch is only available in Finnish. Read the pitch here.

Vår affärs- och marknadssituation

This pitch is only available in Finnish. Read the pitch here.

Vårt team

Vårt team

This pitch is only available in Finnish. Read the pitch here.

Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

This pitch is only available in Finnish. Read the pitch here.