Aktie
Runda stängd

Next Generation Espoo Blues #valitsesininen

Even in a challenging situation, Espoo Blues is playing good and entertaining ice hockey – will Finland's most watched sport unite Espoo to root for its local league club? Shall we make the Espoo Blues matches the weekly event of the entire Espoo?

The pitch is currently only available in Finnish.

Vår berättelse

The pitch is currently only available in Finnish. Read the pitch here.

Vår affärs- och marknadssituation

The pitch is currently only available in Finnish. Read the pitch here.

Vårt team

Vårt team

The pitch is currently only available in Finnish. Read the pitch here.

Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

The pitch is currently only available in Finnish. Read the pitch here.