Aktie
Runda stängd

Hublet – The Tablet Management Revolution

15.12.2015 anonymous
16.12.2015 anonymous
16.12.2015 anonymous
18.12.2015 AR
19.12.2015 anonymous
21.12.2015 anonymous
30.12.2015 Oiva
3.1.2016 anonymous
4.1.2016 anonymous
6.1.2016 Insinööri MM
15.1.2016 anonymous
27.1.2016 dipete
28.1.2016 anonymous
31.1.2016 anonymous
31.1.2016 anonymous
31.1.2016 xiuyi

Externa investeringar

18.12.2015 Loans converted into equity
18.12.2015 Loans converted into equity
18.12.2015 Loans converted into equity