Aktie
Runda stängd

Bli delägare i en limonadfabrik på Åland!

Amalias Limonadfabrik tillverkar limonad på traditionellt sätt. I tillverkningen använder vi oss av friskt åländskt vatten och inhemska och åländska bär och frukter. Limonaderna innehåller inga tillsatser utan färgen, smaken och aromerna är äkta.

Vår berättelse

Grundaren av Amalias Limonadfabrik (Bryggeri Ab Bock – Wasa), Tony Asumaa, var år 2004 med om att grunda Ålands enda ölbryggeri Stallhagen. Han var bryggeriets första bryggmästare. Redan då föddes idén om att också tillverka åländsk limonad. Det tog dock enda till 2014 före idén om en limonadfabrik på Åland förverkligades och produktionen startades.

Företagets grundidé har från första början varit att tillverka äkta åländsk limonad på inhemska och åländska bär och frukter och utan tillsatser.

Grundkravet är och kommer även i fortsättningen vara den att färgerna, smakerna och aromerna i Amalias limonad uteslutande kommer från de inhemska och åländska bären och frukterna. Den handgjorda limonaden, som innehåller hela 20 % ren kallpressad bärsaft, fylls bl.a. på gammaldags glasflaskor med patentkork, som för dina tankar tillbaka till svunnen tid.

Förutom limonad så tillverkar Amalias Limonadfabrik kallpressad saft av åländska äppel, päron och av inhemska bär. Företaget tillverkar också bärkross och -mjöl, sk. superfood, som är en av de hetaste produkterna inom hälsobranschen just nu. Kolsyrat och smaksatt bordsvatten hör också till produktportföljen.

Amalias Limonadfabrik är stolt över att vara en av Finlands få riktigt genuina limonadfabriker som tillverkar limonad på ett traditionellt sätt och av högkassiga inhemska råvaror.

Vår affärs- och marknadssituation

Ekonomiska läget
Amalias Limonadfabrik började limonadtillverkningen sommaren 2014 i Lemland, Åland. Företaget är den enda limonadfabriken på Åland och i Finland finns en handfull motsvarande företag.

2015 kommer att bli företagets första hela produktionsår och målsättningen är att under året producera 20.000 liter limonad och tredubbla omsättningen.

Den nuvarande produktionsanläggningen har en kapacitet på 80.000 l/ år. Utan större investeringar kan vi nå målsättningen för år 2018, som är 50.000 l. Detta skulle innebära en omsättning på ca 300.000 euro och EBITDA på 122.000 euro.

Marknadsläget
För tillfället tillverkar Amalias Limonadfabrik åtta olika smaker av limonad. Smakerna är jordgubbe, blåbär, hallon, svartvinbär, tranbär, citron, äppel och päron. Vi utvecklar nya smaker kontinuerligt efter årstiderna. Limonaden fylls på både engångsflaska av glas och gammaldags glasflaska med porslinskork. 

Från den här länken kan du följa med vad som händer på limonadfabriken: www.facebook.com/amaliaslimonad

Hantverksmässigt och på traditionellt sätt tillverkad limonad ökar stort i popularitet. Och då råvarorna som används i limonaden är friskt vatten från Åland och inhemska och åländska bär och frukter, så är också en hög kvalitet garanterad.

Huvudmarknadsområdet just nu är butiker, restauranger och kafeér på Åland och vissa butiker i Österbotten. Amalias limonad säljs också i tax-free butiken ombord på Eckerö Lines fartyg Finlandia.

För tillfället säljs limonaden och övriga produkter genom grossister och även direkt till butiker, restauranger och kafeér. I Österbotten säljs produkterna via representanter.

Tax-free försäljningen till rederier sköts genom grossistbolaget Mathias Eriksson, som är marknadsledare inom försäljning av tax-free varor i Norden. Bolaget ingår i Wiklöf-koncernen.

Målsättningen just nu är att bredda marknadsområdet och få flera grossister att sälja företagets produkter både i Finland och Sverige samt att utöka tax-free försäljningen till flera rederier och fartyg som trafikerar i Östersjön.

En bred ägarbas runt om i landet förstärker också vår position och produkternas igenkännlighet då limonadfabrikens aktieägare på samma gång fungerar som dess ambassadörer. Målsättningen är att år 2018 ska 80 % av företagets produkter säljas på marknadsområden utanför Åland.

Vårt team

Vårt team

Limonadfabrikören och styrelseordförande Tony Asumaa, som grundat Amalias Limonadfabrik, var också med år 2004 och grundade ölbryggeriet Stallhagen på Åland. Han fungerade då som bryggeriets första bryggmästare och lärde sig ölbryggningen på Laitilan Wirvoitusjuomatehdas.

År 2014 var det dags att förvekliga idén om att börja med limonadtillverkning på Åland. De grundläggande kunskaperna i limonadtillverkning har Tony fått på Anttilan tila i Kokemäki. 

Under det första verksamhetsåret har limonadfabrikören Tony Asumaa kört in hela tillverkningsprocessen i fabriken och den limonad som producerats har fått ett mycket gott mottagande av alla kunder och limonadälskare genom dess höga kvalitet, sin äkthet och genuinitet.

Johanna Berglund är medlem av styrelsen och jobbar med limonadtillverkning på fabriken i Lemland.

Jani Asumaa är medlem av styrelsen. Han bor i Korsholm och ansvarar för limonadfabrikens marknadsföring och försäljning i Österbotten.

Tony Asumaa

Limonadfabrikör

Styrelseordförande och limonadfabrikör på Amalias Limonadfabrik. Utbildad ekonom från Åbo akademi 1995. http://www.linkedin.com/in/tonyasumaa

Johanna Berglund

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem och delägare. Även en av limonadtillverkarna.

Jani Asumaa

Styrelsemedlem

Ansvarar för marknadsföring och försäljning av limonadfabrikens produkter i Österbotten. http://fi.linkedin.com/pub/jani-asumaa/57/622/129/en
Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

SWOT-analys
Interna styrkor: Åland enda limonadfabrik och en av Finlands få limonadfabriker som tillverkar äkta limonad på kallpressad saft på inhemska råvaror. Produktionsanläggningens nuvarande kapacitet.

Interna svagheter: Flera produkter som företaget tillverkar är säsongsbetonade. Produktionsvolymerna är ännu små. 

Externa möjligheter: Produkterna, som är premium produkter, tävlar inte direkt med billiga bulkprodukter. Den nuvarande trenden, som gynnar allt mera hälsosamma produkter utan tillsatsämnen. 

Externa hot: Liten marknadsandel. Produkternas pris, om man jämför dem med de bulkprodukter som finns på marknaden. 

Noterbara saker för aktieägare
De nu teckande aktierna medför samma rätt som de av bolaget tidigare emitterade aktierna, att vid bolagsstämman rösta med en röst per aktie. Bolaget har inga ingånga aktieägaravtal.

Att teckna aktier i bolaget kan innebära en risk att aktieägaren förlorar sitt investerade kapital om bolagets lönsamhet blir så dålig att bolaget inte klarar av sina åtaganden gentemot borgenär.