Aktie
Runda stängd

Nyt tarvitaan uusia ratkaisuja

PopUpCompany haluaa löytää ratkaisuja yhteiskuntamme kipeimpiin ongelmiin, nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymiseen, auttamalla ihmisiä luomaan itselleen merkityksellistä työtä ja rakentamalla

Vår berättelse

Nyt annettavat B -sarjan osakkeet ovat äänivallattomia ja osinko-oikeudettomia ja kuuluvat samaan sarjaan kuin perustajaosakkaiden osakkeet. Äänivaltaiset ja osinko-oikeudelliset osakkeet tullaan siirtämään syksyn aikana perustettavalle säätiölle, jonka tehtävänä on toteuttaa PopUpCompanyn missiota ja rahoittaa parhaiten menestyvien PopUp-yritysten kasvua.

 

PopUpCompanyn tarina

Mika Mäkeläinen oli onni kohdata uransa alkuvaiheessa ihmisiä, jotka uskoivat häneen ja tukivat häntä yrittäjyyden alkumetreillä. Hänellä oli vahva tarve tehdä sama vastapalvelus nuorille, jotka tarvitsevat rohkaisua unelmiensa löytämisessä ja kohtalon ottamisessa omiin käsiin. Mika oli luennoinut paljon yrittäjyydestä kouluissa ja keväällä 2013 hän julkaisi yhdessä Terho Puustisen kanssa yrittäjien tarinoista kertovan Taivas + Helvetti-kirjan, joka tullaan lahjoittamaan 60.000 valmistuvalle nuorelle Suomessa. Mikalle oli kuitenkin tärkeää, että yrittäjyydestä innostuneilla nuorilla olisi mahdollisuus saada konkreettista tukea yrittäjämäisen toiminnan alkutaipaleella, eivätkä he jäisi yksin innostuksensa kanssa. 

Tämän yhteisen unelman toteuttamiseksi Mika ja 55 muuta suomalaista yksityishenkilöä perustivat ystävänpäivänä 2013 PopUpCompanyn - paikan, jossa nuoret voisivat kokeilla yrittäjämäistä toimintaa, jossa he saisivat tukea omien unelmiensa, intohimojensa ja kykyjensä tunnistamisessa ja niiden muuttamisessa kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Vår affärs- och marknadssituation

Mikä on PopUpCompany?

PopUpCompany on ystävänpäivänä 2013 perustettu yhteiskunnallinen yritys. PopUpCompanyn tehtävänä on edistää suomalaisten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Tavoitteensa saavuttamiseksi PopUpCompany rakentaa uutta itsensä työllistämisen mallia, joka sijoittuu perinteisen työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastoon. Malli mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan aloittamisen välittömästi, ilman investointia yritystoiminnan muotoon ja ilman peruuttamattomuuden tunnetta. PopUp-yrittäjyysmallissa poppaajat keskittyvät siihen, mikä yritystoiminnassa on tärkeintä - oman tarjoaman myyntiin, sen toimittamiseen ja kokemuksista oppimiseen. PopUpCompany hoitaa kaikki yrittäjämäiseen toimintaan kuuluvat muodollisuudet ja tukipalvelut.

PopUpCompany pyrkii laajaan ajattelun vallankumoukseen, jotta ihmiset uskaltaisivat ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä, loisivat itselleen merkityksellistä työtä ja sitä kautta yhteiskunnallemme kasvavaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Tavoitetilamme

Tavoitteenamme on rakentaa koko maahan skaalautuva toimintamalli, jossa PopUpCompany tarjoaa kaikille PopUp-yrittäjille: 

  • valmennusta oman jutun löytämisen ja liiketoiminnan perusteiden oppimisen tueksi sekä palvelua oman PopUp-liiketoiminnan kehittämiseen
  • kaksisuuntaisen online-markkinapaikan, jossa yritykset voivat tarjota urakkatöitä ja muita liiketoimintamahdollisuuksia poppaajien toteutettavaksi, PopUp-yritykset voivat tarjota omia tuotteitaan ja palveluitaan ja ostajat löytävät kiinnostavien PopUp-yritysten tarjoaman
  • fyysisiä kauppapaikkoja, joissa PopUp-yrittäjät voivat myydä ja kehittää omaa tarjoamaansa
  • virtuaalisen yritysmuodon, joka mahdollistaa yrittäjämäiseen toimintaan ryhtymisen välittömästi
  • helpon ja epäbyrokraattiset palvelut PopUp-yrityksen laskutukseen, työsuhteiden hallintaan, rahaliikenteeseen ja palkanmaksuun

Mitä olemme saaneet aikaan

PopUpCompanyn toimintamallin kehitys tehdään PopUp-yrittäjyyden hengessä lyhyinä iteraatioina yhdessä PopUp-yrittäjien kanssa. Kevään 2013 aikana määriteltiin PopUpCompanyn arvolupaus ja PopUp-yrittäjien toimintakonsepti. Arvioimme konseptin houkuttelevuutta ja toimintakonseptin käyttäjäkokemusta kesällä 2013 toteutussa 30 poppaajan pilotissa Jyväskylässä. Pilotti auttoi meitä validoimaan PopUp-toiminnan houkuttelevuuden ja rakentamaan uutta valmennusmallia, joka antaa ihmisille riittävästi rohkeutta ottaa kohtalo omiin käsiinsä ja auttaa heitä kehittymään PopUp-yrittäjiksi.

Mitä haluamme tehdä seuraavaksi

Pilotin toinen vaihe käynnistyy syksyllä 2013 Helsingissä. Toiseen vaiheen fokuksessa on operatiivisen toimintamallin tarkempi konseptointi. Aiomme avata Helsinkiin alueellisen PopUp-keskuksen, joka toimii samanaikaisesti kohtaus- ja sparrauspaikkana sekä liike- ja toimitilana PopUp-yhteisölle. Toisessa vaiheessa haluamme testata valmiiden PopUp-konseptien käyttöä yrittäjämäisen toiminnan harjoittelun tukena, rakentaa ensimmäisen version kaksisuuntaisesta markkinapaikasta sekä luoda jatkuvan toiminnan mallin, jossa uudet PopUp-yrittäjät voivat aloittaa toimintansa joka viikko. 

Olemme kesäkuun alusta lähtien auttaneet ihmisiä työllistymään. Toiminnan on tarkoitus muuttua projektimuotoisesta jatkuvaksi talven 2013-2014 aikana, jolloin voimme työllistää jo merkittävän määrän ihmisiä. Kevään 2014 fokuksessa on PopUp-yrittäjyyden markkinointi potentiaalisille PopUp-yrittäjille ja heidän potentiaalisille asiakkailleen. Tavoitteena on luoda merkittävä määrä PopUp-yrityksiä viimeistään kesällä 2014.

Vårt team

Vårt team

Mika Mäkeläinen, Chairman of the Board

Mika on pitkän linjan sarjayrittäjä ja yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija. Hänet valittiin 40 lupaavimman eurooppalaisen nuoren johtajan joukkoon vuonna 2012 ja edellisenä vuonna hän sai Suomessa Young Entrepreneur of the Year –tunnustuksen. Yksi Mikan yrittäjyyden merkkipaaluista oli Siili Solutionin listaaminen Nasdaq OMX First North listalle. Tämän jälkeen Mika on päättänyt investoida merkittävän osan ajastaan yhteiskuntamme kehittämiseen - yrittäjyyden ja työnteon vallankumouksen toteuttamiseen.

Kari Aalto, CEO

Karilla on laaja kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta. Omalla yrittäjäurallaan Kari vienyt läpi kasvuyritysten uudelleenmääritys- ja tervehdyttämishankkeita. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Kari toimi johtajana Satama Interactivessa ja Trainers' Housessa, Satama vastaten menestyksellisesti liiketoimintayksiköiden johtamisesta kannattavuuteen ja kasvuun. Kari  on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana valmentanut ja johtanut isompia ja pienempiä tiimejä noin kymmenessä Euroopan maassa ja Pohjois-Amerikassa.

Sonja Rajala, COO

Sonjalla on vahva talousosaaminen ja kyky valmentaa ihmisiä tehokkaasti. Koulutustaustaltaan  Sonja on diplomi-ekonomi, pääaineinaan laskenta ja verotus. Sonja siirtyi PopUp Companyyn coaching-alan yrityksestä, jossa hän oli mukana rakentamassa nuoren kasvavan yrityksen systeemejä ja prosesseja sekä konseptoimassa valmennuskokonaisuuksia coaching-taitojen saralla. Työnsä ohella Sonja kouluttautui sertifioiduksi business coachiksi ja on kasvattanut coaching-kokemustaan myös oman toiminimensä kautta. Vapaa-ajallaan Sonja vetää Aalto Women in Business-naisverkostoa.