Aktie
Runda stängd

Skand - Framtiden inom lätt elektrisk transport

Skand har snabbt vuxit till ett av de ledande varumärkena för lätta elektriska fordon i Norden. Härnäst kommer Skand att överta europeisk marknad inom sin snabbt växande bransch.

Vår berättelse

Se videon på finska här

Se videon på svenska här

Elektrisk transport är globalt i övergångsskede och vi på Skand har förbundit oss till att förbättra våra kunders vardag särskilt med lösningar för lätt elektrisk transport. Vi kom in på marknaden år 2015 varefter vi snabbt expanderat till ett av de största företagen i Norden inom lätt elektrisk transport, och till ett av de snabbast växande teknologiföretagen inom Europa (Deloitte Technology Fast 500-listning).

Vårt företag startade år 2012 under namnet Advantage Engineering Oy och fokuserade i början på elektrisk planering av pappersmaskiner. Kärnområdet ändrades år 2015, då grundarna upptäckte att det på marknaden fanns en stor efterfrågan av praktiska, eleganta och lätta eldrivna fordon. Då man övergick till konsumentförsäljning ändrades företagets namn till Skand Oy. Säkerhet och tillförlitlighet som var absolut viktiga för pappersmaskiner följde även med över till det nya varumärkets produkter. I Skands fordon framhävs utöver tillförlitlig teknik även eleganta linjer och funktionell design. 

Vårt urval av elektriska fordon har under årens gång utvidgats  utgående från våra kunders önskemål. Vi började med elskotrar med tre hjul, varifrån vi snabbt expanderade till elektriska fordon med två eller fyra hjul. Vi har även med Business Finland inlett ett utvecklingsprojekt inom vilket vi utvecklar en elbåt för marknaden. Trots vårt ständigt expanderade urval vill vi även i fortsättningen hålla fast i våra ursprungliga mål: stil, kvalitet och vettigt pris.

I slutet av år 2020 har vi sålt över 5000 elektriska fordon inom Norden, vilket ger oss en god bild både av marknadens utveckling och kundernas behov. 

Den globala revolutionen inom elektrisk transport har precis börjat.

Varför investera i Skand?

Skands produkter och expansion har ända från starten skett genom att lyssna på kunderna. Stark kundhantering har möjliggjort kanaler, underhållsnätverk och reservdelsservice inom en ung marknad på ett synnerligen annorlunda sätt. Skand har under sina sex verksamhetsår hunnit samla en databas över kundrelationer och olika modeller, som hjälper att även i fortsättningen hålla positionen som föregångare inom en snabbt expanderande bransch. Utöver erfarenhet har Skands grundare och produktutvecklare även utbildning inom elbranschen samt lång arbetserfarenhet till sitt stöd, allt från designande av pappersmaskiner till elbilar (Tukes klass 2 elsäkerhet). 

Internationalisering har länge varit centralt i Skands tillväxtstrategi och år 2017 expanderade vårt företag sin försäljning först till Sverige. Riktningen stöds även av nya investeringar i utveckling av webbutiken samt utnämning av personer med mångsidig bakgrund inom internationell affärsverksamhet och startup-företag. 

Åtminstone följande punkter gör Skand attraktivt för investerare:

  1. Elektrifiering av fordon är en megatrend. (KPMG)
  2. För närvarande finns det inte någon tydlig ledare på den Europeiska marknaden och därför är det ännu möjligt att snabbt och lönsamt öka marknadsandelen.
  3. Skand har redan goda prestationer inom lönsam internationell tillväxt från expansionen till Sverige. Hittills har det sålts över 2000 maskiner till Sverige, och för närvarande kommer redan 50% av hela försäljningen därifrån.
  4. Kundförståelse och erfarenhet som kommer från över 5000 sålda maskiner och över 3500 kunder ger oss en fördel för produktutveckling och nya lanseringar.
  5. En snabbt växande marknad som inte ännu har några etablerade eller egentliga internationella spelare.
  6. 95% av vår försäljning sker effektivt på distans (online och telefon). Detta möjliggör enkel anpassning  och kopiering av affärsverksamhetsmodellen till nya marknader. 
  7. Färdig, testad och fungerande affärsverksamhet.
  8. Grundarna och nyckelpersonerna har bakgrund inom företagande och internationell tillväxt.

Vår affärs- och marknadssituation

Produkter

Skands verksamhet baseras på nya, innovativa och kvalitativa produkter som utvecklats kundbaserat samt täckande hantering av kundrelationer ända från den första kontakten. Med våra tjänster kan vi ge kunden värde även långt efter själva transaktionen. 

På elskotermarknaden fördelas modellerna i tre grupper:

1. Öppna elskotermodeller med tre eller fyra hjul särskilt för senioranvändare

2. Elskotrar med två hjul för användare i alla åldrar

3. Täckta modeller med tre eller fyra hjul för användare i alla åldrar

I vårt urval finns redan över sex olika elektroniska fordonsmodeller, över 2000 olika artiklars reservdelssortiment samt ett nordiskt underhållsnät med över 150 serviceproducenter. Vårt urval omfattar alltså alla marknadsgrupper och underhålls- och reservdelsservice för modellerna.

Skand-skotrarnas återförsäljningsvärde bibehålls genom vår välfungerande servicehelhet och vårt varumärkes identifierbarhet i trafiken.  Vi fokuserar nu och i fortsättningen på kunder som uppskattar en fungerande helhet, enklare transport samt förbättrad livskvalitet mest vid valet av elektriskt fordon.

Försäljningskanaler och tillväxtplan

Skands lätta elektriska fordon säljs i Finland via internet, telefontjänst samt i  butik. I Sverige utför vi online- samt telefonförsäljning.  

I februari-mars 2021 öppnar vi en webbutik för hela EU, och startar en omfattande digital marknadsföring till stöd. Baserat på data och landspecifik analys väljer vi under våren 3-5 målländer som vi satsar ännu mer på, genom bland annat lokaliserade material samt nya marknadsförings- och försäljningskanaler. 

Baserat på den preliminära kartläggningen är de mest sannolika stora nya målländerna för vår försäljning år 2021 Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Frankrike, Polen samt Belgien. 

År 2022 kan vi fortsätta tillväxt och expansion mot större nya marknader.

Produktionsmodell och samarbetspartners

Skand producerar produkterna på noggrant utvalda kontraktpartners fabriker i Kina. Vi utför kontinuerligt kvalitetsgranskningsbesök hos våra kontraktpartners då förhållandena tillåter det, och till exempel nu under coronatiden via videoförbindelse.

Våra maskiner kommer till Finland som halvfabrikat. Den slutliga sammansättningen, den slutliga kvalitetskontrollen samt sammanställningen till körskick utförs i Nurmijärvi i Finland. 

De maskiner vi säljer är tillåtna att köras i vägtrafik inom ERU och tål säkert de svåra förhållandena i vårt land. Utgående från dessa erfarenheter kan vi enkelt producera kvalitativa lätta elektriska fordon även för körförhållanden med jämnare temperaturer.

Produkterna levereras alltid till kunderna i fullt färdigt körskick och kundvänligt förpackade. Detta är en viktig del av vår verksamhetsmodell. Ibruktagande av en maskin som köpts på distans har gjorts så enkelt som möjligt för kunden.

Skand employee

Marknader

Elektrisk transport har växt betydligt och enligt alla tecken är denna utveckling ännu endast i sin början (KVBresearch). Den totala marknaden för elektriska transport har växt genomsnittligen ca 50% per år under de senaste åren (IEA).

I lokala och internationella undersökningar uppskattas det att elektrisk transport fortsätter växa med minst 20-30 % under de kommande 10 åren (McKinsey) och i många undersökningar förväntas tillväxten fortsätta öka (IEA).

Total adresserbar marknad (Total addressable market)

Den totala globala marknaden för alla slags eldrivna fordon var år 2019 ca 133 miljarder euro och enligt en källa uppskattas den överskrida 660 miljarders gränsen år 2027, då den årliga tillväxten är 22,6% (AMR). Av detta är Europas andel ca 25%.

Tillgänglig adresserbar marknad (Serviceable addressable market)

För närvarande uppskattas storleken på marknaden för lätta två- och trehjuliga fordon vara 350 miljoner exemplar (Virta Global). Av denna marknad är den största delen tills vidare i Kina. Enligt vår uppskattning var marknaden för två- och trehjuliga eldrivna fordon inom EU:s område år 2019 ca 340 miljoner euro. Med måttlig 20% årstillväxt skulle denna marknad inom EU-området överskrida en miljardsgränsen år 2025 (CAGR 20%).

Tillgänglig marknadsandel (Serviceable obtainable market)

Med vårt nuvarande urval kunde vi enligt vår uppskattning täcka cirka hälften av den marknaden, varvid den potentiella marknaden för oss inom EU-området med vår nuvarande verksamhetsmodell och nuvarande produktsortiment vore för närvarande ca 200 miljoner euro och vid år 2025 med 20% årstillväxt 500 miljoner euro (CAGR 20%). 

 Vi strävar nu efter så stor andel som möjligt av denna marknad.

Skand financials

Våra produkter besvarar  trenderna för miljövänlig transport samt urbanisering, vars betydelse syns tydligt genomgående i strategierna hos företag som erbjuder transportverktyg.  På marknaden kommer det allt snabbare eldrivna bilar, båtar, flygplan - samt elskotrar.            

Vår andel av de globala och tidigare nämnda europeiska marknaderna är för närvarande liten, men i Norden har vi inom kort tid enligt offentliga omsättningsuppgifter lyckats expandera till ett av branschens ledande varumärken.  

Marknaderna är numera fulla av olika konkurrenter med olika slags affärsverksamhetslogiker, men huvudsakligen är de olika slags återförsäljare eller varumärken som är verksamma inom enskilda länder. Stora eller aktiva konkurrenter med verksamhet i flera länder har vi inte hittills identifierat. Då marknaden växer förväntar vi oss att detta ändras redan inom de närmsta åren. 

Vi strävar efter att med aktiv uppföljning kunna identifiera stora spelare som kommer till den europeiska marknaden och bevara vår ställning bland marknadens spetsnamn med hjälp av vår längre erfarenhet än andra, kundförståelsen från det, vår utvecklade logistik samt färdiga servicehelhet.

Vårt team

Vårt team

Skand har ett strålande team och en ledningsgrupp som medför mångsidig erfarenhet av elektrisk transport, innovationer, internationalisering och andra nyckelområden inom affärsverksamhet. Vår personal och våra styrelsemedlemmar har kunnande inom bland annat branding, försäljning, internationalisering, tillväxt, kundfokuserad produktifiering, immateriella rättigheter samt internationell affärsverksamhet.

Miika Utoslahti

Verkställande direktör

Miika är en av grundarna av Skand Oy och har varit dess verkställande direktör under företagets hela historia. Miika har omfattande bakgrund som multibranschföretagare, där han redan flera gånger utfört lyckad exit. Miika har utbildningsbakgrund inom elteknik.

https://www.linkedin.com/in/miikautoslahti/

Anssi Helminen

Operativ ledare inom produktion

Anssi är vårt teams operativa ledare inom produktionsärenden. Han kom till Skands team sommaren 2020, som en del av företagsinköp av märket Scogo. Anssi har arbetat inom import och utveckling av elskotrar redan i flera års tid. Han har även omfattande erfarenhet av design, lansering samt branding av nya produkter.

https://www.linkedin.com/in/anssi-helminen-538582103/

Stefan Wennström

Kundservicechef

Stefan är vårt teams förman för kundservice och -belåtenhet, som ansvarar för åtgärder inom administration av kundcykeln. Stefan har arbetat i mångsidiga chefsuppgifter inom kundservice och projektadministration i över 15 års tid.

https://www.linkedin.com/in/stefan-wennström-36a702a5/

Ville Mäki

Produktionschef

Ville är vårt teams tekniska expert, som ansvarar för operativa uppgifter i samband produkter, reservdelar och underhållsnätverkssamarbete.  Ville är även förman för sammansättnings- och underhållsverksamheten och har i sitt arbete personligen satt samman eller underhållit över 1000 Skand elskotrar.

Anssi Keurulainen

Försäljningschef

Anssi är vårt team försäljningsexpert och arbetar som förman för försäljningen i Finland och Sverige. Under Anssis tid har Skands försäljning nästan tiodubblats. Anssi har över 15 års mångsidig bakgrund från olika uppgifter inom försäljning.

Aki Saros

Ekonomiadministrationschef

Aki är vårt teams mångkunnige och en av de första anställda i Skand. Aki har tidigare bott i Asien och talar flytande t. ex. kinesiska. Aki har arbetat som mångsysslare på Skand med ansvar för såväl ekonomi- som importärenden som för många andra förändringar som förutsätts inom ett startup-företag.

Reima Linnanvirta

Styrelseordförande

Reima är änglainvesterare och styrelseproffs i många startup-företag samt ordförande i FiBAN (Finnish Business Angel Network). Reima har omfattande erfarenhet om internationalisering från bl.a. lagstiftning och företagsadministration. Reima kom till styrelsen år 2019.

Erno Pakarinen

Styrelsemedlem och advisor

Erno kom till Skands styrelse hösten 2019. Erno har utmärkta referenser och expertis om utförande av internationell tillväxt (t.ex. Wolt Enterprises, det näst snabbast växande teknologiföretaget i Europa 2015-2018 Financial Times 1000 list 2020).

Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

Makroekonomiska risker

Årstiderna inverkar kraftigt på försäljningen av produkter och vår försäljning är även alltid starkast under våren och sommaren. Utöver årstidsvariationen säljer vi produkter som för många är så kallade ”nice to have”-produkter, vars försäljning vanligen är som högst under ekonomiskt goda tider och sjunkande under recension.  Till exempel speglas värdepappersmarknadernas kraftiga ändringar alltså indirekt i vår  försäljningsutveckling.

Coronaviruset (COVID-19) som började år 2019 och utvecklades under 2020 till pandemi kan alltså via den globala ekonomitillväxten påverka även Skands försäljning under de kommande åren. Coronavirus eller annan aspekt som påverkar export och import är en potentiell risk även beträffande anskaffning av centrala förnödenheter.  Olika slags försiktighetsåtgärder runt om i världen, såsom karantäner, kan temporärt och lokalt påverka produktionen av komponenter, maskindelar samt andra tillbehör, underleverantörernas verksamhet och på så vis leda till längre leveranstider.  

Coronavirusets allmänna inverkan på elskotermarknaderna är dock ännu svårt att förutsäga.  

Landspecifika eller lokala sanktioner eller restriktioner kan försvåra tillgången till produkter eller försämra lönsamheten.

Volymrisker

Elektrifiering är fortsättningsvis en växande trend, vilket innebär att det finns en mer allmän volymrisk för viktiga komponenter vid tillverkning av elmotorer och batterier, förutom makroekonomiska faktorer.

Marknadernas förfrågan efter tillbehör för tillverkning, produktion, sammansättning eller underhåll av Skands elektriska fordon överstiger utbudet, vilket kunde leda till en situation där våra samarbetsparter kunde ha temporära eller spontana svårigheter att svara till efterfrågan, eller där centrala komponenters priser kunde stiga betydligt.                                  

Risker i samband med regler

Generellt sett hör Skand till de företag som gynnas av regler i samband med miljö genom sin verksamhet inom elektrisk transport. Lagpolitiska förhållanden kan dock ändras och ställa upp utmaningar för affärsverksamheten. Vi strävar efter att vara ett företag som verkar inom hela EU, varvid eventuella nya förhinder inom internationell handel, lagändringar eller tariffer kan skada vår affärsverksamhet.

Risker i samband med öppnande  av nya länder

Nya länders statliga administration  förnyar hela tiden lokal lagstiftning gällande  elektriska fordon. En del av länderna förutsätter registrering endast för en del av maskinerna, andra förutsätter för alla. Nya länders lagförändringar kan orsaka problem i det aktuella mållandets försäljning och leveranser ifall den lokala lagstiftningen ändras. Detta kan orsaka fler utgifter för de aktuella målländerna, eller till och med landspecifika modifikationer för någon viss fordonstyp eller borttagning från försäljning för det aktuella mållandet.  

Fördröjning i tillgångs- eller leveranstider av produkter kan även orsaka extra utgifter i nya länders försäljning och leveranser, samt de kan även orsaka fler avbeställningar och returneringar särskilt ifall vi överstiger tillväxtprognoserna och/eller tillgången till finansiering försämras.                                        

Personalrisker

Företaget är beroende av sin centrala personal och förlusten av en nyckelperson kan leda till utmaningar inom försäljning, produktion, produktutveckling eller något annat för Skands verksamhet kritiskt viktigt delområde.

Anseenderisker

Ifall någon betydande olycka eller annan mycket betydande negativ händelse med mediapublicitet kunde betydligt försämra Skands och på så sätt påverka varumärkets tillförlitlighet samt försäljning i ett eller flera målländer.                                       

Teknologirisker

Skands elektriska fordon innehåller teknologiska skräddarsydda lösningar och specialutveckling, som inte har patenterats, men som är en väsentlig del av Skands förmåga att urskilja sig från konkurrenterna. Trots att företaget har en utmärkt ställning på marknaden, är det möjligt att bl.a. nya teknologiska skräddarsydda lösningar och specialutvecklingar kommer på marknader, vilket kunde för sin del försvaga vår konkurrensfördel.                                    

Rättsliga risker

För närvarande har inte företaget kännedom om någon rättslig aktion som skulle riktas mot det. Man bör dock beakta möjligheten att det förekommer stämningar och de utgör för företaget extra utgifter eller andra problem vid expansion.                   

Risker i samband med ekonomiska prognoser 

Det förekommer alltid osäkerhet i uppskattningar, mål och andra liknande utlåtanden om framtiden. Utvecklingen på prisnivån kan till exempel påverka antalet affärer. Det är även möjligt att kostnadsstrukturens utveckling eller till exempel marknadsförings- eller personalutgifternas oförutsägbara ökning kan temporärt försämra företagets lönsamhet eller föra den till förlust.                      

Kommande finansieringsbehov

Kraftig tillväxt på nya marknader kan göra att företagets verksamhet går på förlust under de kommande åren, och företaget kan komma att behöva fler investeringar för att fortsätta sin verksamhet.

I prognosernas kalkyler har man även beaktat tilläggsfinansiering från banken. Förhandlingar med bankerna om lika stort lån som man får från investeringar under finansieringsrundan. Ifall banken inte skulle ge lika stor finansiering, kommer en del av inkomsterna från denna finansieringsrunda behöva användas till försäljningslagret, vilket skulle försvåra uppnåendet av tillväxtmålen.