Osake
Kierros on suljettu

PCKT Money Oyj - Oma raha opettaa

Suomessa on lähes 400 000 ihmistä, jolla on maksuhäiriömerkintä. Sijoittamalla PCKT:iin olet mukana kasvattamassa seuraavasta sukupolvesta - tämän päivän lapsista ja nuorista - vastuullisempia rahankäyttäjiä, oman elämänsä ekonomisteja.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Uutisia PCKT:lta

  • 27.5.2019: PCKT Money Oyj aloittaa yhteistyön Rovio Entertainment Oyj:n kanssa ja lanseeraa Angry Birds -kortit yksinoikeudella Suomessa ja Ruotsissa. Lue lisää TÄÄLTÄ.
  • 15.5.2019: PCKT:n kolme taskua - Käyttötaskun, Säästötaskun ja Sijoitustaskun - on kehittänyt Vauras Nainen -yhteisöstään tuttu Terhi Majasalmi. Jokainen PCKT Money Oyj:iin sijoittanut saa sijoittajalahjaksi Terhi Majasalmen ja Camilla Tuomisen kirjoittaman Koululaisen rahakirjan. Kirjat toimitetaan osakeannin sulkeuduttua onnistuneesti.
  • PCKT Moneyn toimitusjohtaja Jaakko Rytsölä kävi vieraana Nordnetin Rahapodissa keskustelemassa perheiden talouden seurannasta. Kuuntele podcast täältä: https://blogi.nordnet.fi/rahapodi-162-vieraana-jaakko-rytsola/?autoplay=1

Missiona hyvinvointivaltion säilyttäminen

Yli satavuotias Suomi on yksi maailman hienoimmista menestystarinoista. Pieni pohjoinen kansakunta on kyennyt rakentamaan itsestään hyvinvointivaltion, jonka toimivuutta ihaillaan laajalti. Hyvinvointivaltiomme runkorakenteet ovat kuitenkin huolestuttavasti alkaneet natista.

Olemme menettäneet osan globaalista kilpailukyvystämme. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä ja ostovoimamme on heikentynyt elinkustannusten kasvaessa. Heikentyneen taloudellisen tilanteen paikkaamiseksi olemme ottaneet ja otamme edelleen velkaa. Velkaannumme valtiona, kaupunkeina, kuntina, perheinä ja kansalaisina. Syömme enemmän kuin tienaamme. Tämä on raskas kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen ongelma.

Jaakko Rytsölä nousi otsikoihin miehenä, joka osti Lamborghinin ja menetti sen. Nyt, 17 vuotta myöhemmin, Suomessa on lähes 400 000 ihmistä, joilla on maksuhäiriömerkintä. Tämä kierre voidaan katkaista kasvattamalla seuraavasta sukupolvesta vastuullisia rahankäyttäjiä.

Hyvinvointivaltiomme on ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka haluamme säilyttää elinvoimaisena tuleville sukupolville. Nykyinen kehitys ajaa meidät kuitenkin liian ahtaalle. Meillä on aito huoli lastemme pärjäämisestä tulevaisuudessa.  Olemme päättäneet muuttaa kurssia, tehdä työtä hyvinvointivaltion säilyttämisen ja kehittämisen puolesta. Näemme uuden, paremmin talouttaan hoitavan kansan, jonka jo lapsena hankkimat taidot talousasioissa mahdollistavat hyvinvointivaltion säilymisen.

Kutsumme kaikki vanhemmat yhteiseen tehtävään. Resepti on yksinkertainen: kasvatetaan yhdessä lapsistamme tulevaisuuden talousosaajia – harkitsevasti kuluttavia, tavoitteellisesti säästäviä ja sijoittavia uuden ajan kansalaisia.

 

PCKT auttaa lasta kasvamaan oman elämänsä ekonomistiksi

PCKT eli “pocket” on lasten ja nuorten viikkoraha- ja maksukortti sekä siihen liittyvä lapsen ja vanhemman oma mobiilisovellus. Se tekee rahan vastaanottamisesta, maksamisesta, säästämisestä, sijoittamisesta sekä kulutuksen seurannasta ja taloudellisten taitojen oppimisesta helpompaa kuin koskaan ennen.

Käteisen rahan käyttö vähenee. Ruotsissa tutkijat ovat arvioineet, että käteistä ei kannata ottaa enää lainkaan vastaan maaliskuun 2023 jälkeen (Lähde: Talouselämä 8.10.2017). Fyysisen rahan vähentyessä rahan arvon ymmärtäminen ja oman taloudenpidon opettaminen vaatii uusia menetelmiä.  

PCKT on lapsen ja aikuisen yhteinen oppimisympäristö. Sen avulla lapsi ja aikuinen yhdessä näkevät, kuinka paljon rahaa on saatu, mihin asioihin sitä on käytetty sekä kuinka paljon säästetty ja mahdollisesti sijoitettu.

PCKT:n avulla lapsi oppii nopeammin rahan arvon ja sen, että kaikkea rahaa ei tarvitse käyttää heti. Osan voi laittaa sivuun eri säästökohteisiin tai sijoituksiin. PCKT:n avulla lapsi oppii yhdessä vanhempiensa kanssa älykästä rahankäyttöä, viivästettyä tarpeentyydytystä sekä oman elämän hallintaa. Näiden taitojen kautta kasvatamme uuden sukupolven kansalaisia, oman elämänsä ekonomisteja.

PCKT:n ominaisuudet

PCKT on pankkiriippumaton eli se sopii kaikkien pankkien asiakkaille. Vanhempi lisää mobiilisovellukseen oman maksukorttinsa tiedot ja tilaa lapselle oman kortin. Mikäli lapsia on useampia, kaikkia kortteja hallitaan samalla aikuisen aplikaatiolla. Tilattu kortti toimitetaan kotiin postitse. Vanhempi voi siirtää rahaa lapsen kortille mobiilisovelluksen kautta automaattisesti viikoittain tai kertasiirroin aina tarpeen mukaan. Vanhempi asettaa kortille käyttörajan ja saa sovellukseen ilmoituksen lapsen tekemistä ostoista.

Tekemämme tutkimuksen (TNS Gallup 2015, n=1004) mukaan suurimmalla osalla perheistä säännöllisen viikkorahan ehtona ovat muun muassa läksyjen säännöllinen teko tai erilaiset kotitehtävät, kuten oman huoneen siivous. PCKT:lla vanhemmat pystyvät asettamaan lapsilleen tehtäviä ja kun tehtävä on suoritettu, sovittu rahasumma siirtyy lapsen kortille.

PCKT:n käyttä perustuu kolmeen "taskuun": Käyttötaskuun, Säästötaskuun ja Sijoitustaskuun, joiden avulla on helppo keskustella rahankäytön eri muodoista ja lisätä lapsen ymmärrystä ja pitkäjänteisyyttä.

Käyttötasku

Käyttötaskussa olevat rahat, joita lapsi käyttää omalla maksukortillaan, on tarkoitettu arjen menoihin. Sovellus kertoo, paljonko rahaa on tullut ja mennyt, paljonko sitä on jäljellä ja mihin sitä on kulutettu. Aikuinen saa halutessaan ostotapahtumista reaaliaikaisen ilmoituksen.

Säästötasku

Säästötaskun rahat ovat tavoitteita varten. Lapsi voi luoda omia säästökohteita ja seurata, miten säästäminen niissä etenee. Säästämisen ydin on säännöllisyys.

Sijoitustasku

Tämä tasku tähtää kauas tulevaisuuteen, mutta jo nuorena on hyödyllistä perehtyä aiheeseen ja tehdä sen jälkeen yhdessä harkittuja ratkaisuja. Sijoitustaskuun tulevat rahat ohjataan vanhempien valitsemalle pankkitilille. Toiston kautta lapselle tulee sijoittamisesta tapa.

Tekniset ominaisuudet

PCKT Money Oyj:llä on oma Mastercard-korttilisenssi, joka tarvitaan kun halutaan myöntää Mastercard-kortteja. Lisenssin myötä yhtiöllä on mahdollisuus tehdä erilaisia korttiohjelmia. Yhtiö prosessoi Mastercard-tapahtumat itse reaaliaikaisesti. Oma maksuprosessointi takaa alhaisen kustannusrakenteen ja riippumattomuuden kolmannen osapuolten järjestelmistä mahdollistaen nopean tuotekehityksen maksamisen alalla myös tulevaisuudessa. PCKT Money Oyj:n tekninen ympäristö on PCI DSS level 3 -turvaluokiteltu*, mikä on edellytys korttitietojen turvalliseen käsittelyyn sekä kansainväliseen maksuliikennejärjestelmään liittymiseen.

*) PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) määrittelee korttimaksamisen turvallisuuden teknisten vaatimusten minimitason. Standardia hallinnoi kansainvälinen, korttijärjestöjen Visa Internationalin, MasterCard Worldwiden, American Expressin, JCB ja Discover Financial Servicesin perustama riippumaton toimielin PCI Security Standards Council. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

PCKT Money Oyj

PCKT Money Oyj on vuonna 2003 perustettu vakavarainen, kannattava, perustajien ja sijoittajien omistama yhtiö, joka on Finanssivalvonnan valvonnassa oleva rekisteröitynyt maksupalveluntarjoaja, jolla on myös oma Mastercard-lisenssi. PCKT Moneyn tytäryhtiöt Devolon Oy ja Devolon Ou toimivat Suomessa ja Virossa ja työllistävät lähes 30 ohjelmistoalan huippuammattilaista, jotka edustavat 9 eri kansallisuutta.

PCKT Money Oyj on konsernin emoyhtiö, joka vastaa PCKT-liiketoiminnasta ja omistaa siihen liittyvät oikeudet (esim. brändi, teknologia) kokonaisuudessaan. Devolon Oy ja Devolon Oü ovat PCKT Money Oyj:n 100% omistamia tytäryhtiöitä, jotka tekevät IT-konsultointia eri yrityksille. Devolon Oy vastaa myynnistä ja Devolon Oü projektien toteutuksesta. Devolon Oy ja Devolon Oü vastaavat myös PCKT:n teknologiakehityksestä. PCKT Moneyn ja Devolonin välillä on sopimus, jossa jatkuvan teknologiakehityksen kiinteä kuukausikustannus PCKT Moneylle on 20 000 €. 

PCKT Money Group illustrationYrityksen historia:

2003 Jaakko Rytsölä perustaa yrityksen  yhdessä veljensä Antti Rytsölän kanssa.

2003 - 2006 Yritys kehittää ja lanseeraa Neon, nuorille aikuisille suunnatun uuden maksukortin, joka toimii rajatuissa määrässä liikkeitä pääosin pääkaupunkiseudulla. Neo-liiketoiminnasta luovutaan 3 vuotta myöhemmin, koska toisin kuin PCKT, liiketoimintamalli ei ole skaalautuva.

2007 Yritys toimittaa kanta-asiakas- ja maksukortteja useille yrityksille (esim. S-ryhmä, Guess, Calvin Klein, Nike, Primula)

2014 Yritys perustaa tytäryhtiön Tartoon, Viroon.

2016 Oman PCKT-konseptin kehittäminen alkaa. Yhtiö saa täyden oman Mastercard-lisenssin ja rekisteröityy Finanssivalvontaan maksupalveluntarjoajaksi.

Arvonlisäverollinen liiketoiminta eriytetään omaan yhtiöön, Devolon Oy:öön joka jatkaa kanta-asiakas- ja maksukorttien kehittämistä IT-konsulttina muille yrityksille. Emoyhtiö PCKT Money Oyj keskittyy PCKT-liiketoimintaan.

2018 PCKT keskittyy brändin rakennustyöhön. Mobiilisovellus ja kortit lanseerataan testikäyttäjille toukokuussa 2018. Viimeisten toiminnallisuuksien rakentaminen ja muu liiketoiminnan kehitystyö jatkuvat.

2019 PCKT mobiilisovellus julkaistiin sovelluskaupoissa maaliskuun 2019 lopulla.

PCKT:n markkinatilanne  

Käteistä rahaa käyttää enää noin 10 % suomalaisista (Lähde: Suomen Pankki/Yle 30.10.2018). Käteisen käytön vähentyminen on johtanut siihen, ettei rahan arvoa ymmärretä kuten ennen. Vastuullisen rahankäytön opetuksessa on myös puutteita. PCKT Moneyn TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen (2015, n=1004) mukaan peräti 84 % lasten vanhemmista kokee, että omien tulojen ja menojen hallintaa tulisi opettaa kouluissa nykyistä enemmän.

PCKT:n ydinkohderyhmänä ovat perheet, joissa on kouluikäisiä lapsia. Vuonna 2017 Suomessa oli esimerkiksi 7-15 -vuotiaita lapsia yhteensä 489 133 (Lähde: Tilastokeskus). Euroopassa määrä on noin 75 miljoonaa lasta (Lähde: Eurostat). PCKT-kortit ovat teknisesti kortin tilaajan, eli tyypillisesti vanhemman rinnakkaiskortteja, joten varsinaista ikärajaa PCKT-kortin haltijalle ei ole. Sekundäärinen kohderyhmä ovat muun ikäisten lasten perheet sekä perheet, joissa on tarvetta maksukortille ja siihen liittyvälle mobiilisovellukselle (esim. edunvalvonnassa olevat).  

Suurin osa perheistä antaa lapsille säännöllistä viikkorahaa, joko käteisenä tai lapsen omalle pankkitilille. Perinteisten pankkien lapsille ja nuorille tarjoama ratkaisu on tyypillisimmin käyttötili ja siihen liitetty Electron-kortti, joka ei mahdollista säästämistä, sijoittamista ja tavoitteiden luontia. Lisäksi rahan siirtäminen vaatii käynnin verkkopankissa. Useimmat lapset saavat rahaa myös isovanhemmilta ja sukulaisilta. Osa rahasta menee rahastoihin ja pankkitileille, joihin lapsilla ei ole näkyvyyttä.

Mainitut seikat luovat PCKT:lle liiketoimintamahdollisuuden, johon se pystyy pankkiriippumattomana, ketteränä toimijana tarjoamaan muita paremman ratkaisun. Uusi PSD2-maksupalveludirektiivi tulee lisäämään PCKT:n liiketoimintamahdollisuuksia entisestään.

Kilpailutilanne

PCKT:n pääasiallisia kilpailijoita ovat käteinen raha, jota osa perheistä edelleen käyttää, sekä perinteisten pankkien tarjoamat käyttötili + Electron-kortti -ratkaisut. Perinteiset pankit ovat olleet passiivisia ja hitaita kehittämään - ja ennen kaikkea aktiivisesti markkinoimaan - ketteriä finanssiteknologiapalveluita. Uusia, PCKT:ia vastaavia toimijoita ei myöskään odoteta markkinoille kovin nopealla aikataululla, sillä markkinoille tulo edellyttää Finanssivalvonnan hyväksyntää sekä mittavia investointeja teknologiaan.

Kansainvälisillä markkinoilla merkittävin kilpailijamme on brittiläinen GoHenry, joka toimii ensisijaisesti UK:n ja USA:n markkinoilla. Syksyllä 2018 GoHenryllä oli oman arvionsa mukaan 5 % markkinaosuus UK:ssa (lähde: GoHenry rahoituskierroksen materiaalit, Crowdcube). Suomessa kilpailijaksi voidaan mainita DanskeBankin MunRahat-palvelu, jossa ei ole esimerkiksi säästämiseen tai tavoitteisiin liittyviä ominaisuuksia.

PCKT:n kasvustrategia

PCKT julkaistiin sovelluskaupoissa maaliskuussa 2019. Strategiana on kasvaa Suomessa nopeasti panostamalla vahvasti asiakashankintaan. PCKT Moneyn suunnitelman mukaan Suomen liiketoiminta saadaan tämän rahoituskierroksen minimitason (400 000 €) turvin voitolliseksi arviolta heinä-elokuussa 2020. Kansainvälistymisen valmistelut muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan aloitetaan välittömästi tämän rahoituskierroksen jälkeen.

PCKT:n skaalautuva teknologia sekä ETA-alueen kattava Mastercard-lisenssi mahdollistavat uusien markkinoiden avaamisen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Asiakashankinta pohjautuu vahvaan PR:ään ja viestintään, digitaaliseen markkinointiin, vaikuttaja- ja suosittelumarkkinointiin sekä markkinointiin paikallisesti valittavien partnerien kanssa (esimerkiksi mediayhtiöt, junioriurheiluseurat).

PCKT:n liiketoimintamalli

PCKT:n liiketoimintamallin ydin muodostuu 5 € avausmaksusta ja 3 € kuukausimaksusta per maksukortti. Lisäliikevaihtoa tuovat muun muassa uudet korttitilaukset hävinneiden korttien tilalle sekä korttien uusinnat. Suunnitteilla on lisäksi useita lisätoiminnallisuuksia, jotka tulevaisuudessa lisäävät asiakkuuden elinkaariarvoa (LTV) entisestään.

PCKT:n kilpailuedut - miksi sijoittaa

  • Tuote on valmis ja suurimmat teknologiainvestoinnit jo tehty PCKT Money Oyj:n toimesta
  • Osaava tiimi, jolla yli 15 vuoden kokemus finanssiteknologiasta (FinTech)
  • FinTech on yksi kiinnostavimmista teknologiatoimialoista, jolla selkeä exit-markkina
  • Nopeasti ja kustannustehokkaasti skaalautuva teknologia ja liiketoimintamalli
  • Tarjoaa pankkiriippumattoman, helpon ratkaisun universaaliin ongelmaan - vastuullisen rahankäytön opettamiseen
  • Sataprosenttisesti omistetun tytäryhtiön, Devolon Oy:n, vakaa ja kassavirtapositiivinen IT-konsulttiliiketoiminta turvaa PCKT Money -konsernin kokonaisliiketoimintaa ja tarjoaa riittävät resurssin PCKT:n aktiiviseen jatkokehitykseen ja uusin tuotteisiin.

Arvon kasvattaminen ja irtautumisstrategia  

Tällä rahoituskierroksella mukaan tulevan sijoittajan mahdollisia irtautumisvaihtoehtoja ovat muun muassa tulevat rahoituskierrokset, myynti teolliselle toimijalle tai listautuminen pörssiin. PCKT Money toimii hyvin halutulla FinTech (Finance Technology) -sektorilla, jossa markkinoille tulo on vaativan teknologian, sääntelyn ja pääomavaatimusten vuoksi vaikeaa. PCKT Moneyn hallitus on asettanut tavoitteeksi, että yhtiö toimii PCKT-liiketoiminnalla vuonna 2025 kaikissa Pohjoismaissa sekä muutamassa valitussa Keski-Euroopan markkinassa, jolloin yhtiön tavoiteliikevaihto olisi yli 40 miljoonaa euroa ja EBITDA lähes 15 miljoonaa euroa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yhtiö tulee mahdollisesti tarvitsemaan lisää rahoituskierroksia. Tulevista rahoituskierroksista ei ole vielä päätetty. Tämän rahoituskierroksen arvioidaan riittävän yhtiön liiketoiminnan saamiseksi kannattavaksi Suomessa.

Finanssiteknologia (fintech) on toimiala, joka kiinnostaa sijoittajia ja teollisia ostajia. Esimerkiksi brittiläisen verrokkimme GoHenryn viimeisen rahoituskierroksen pre-money -valuaatio oli £58m syksyllä 2018, jolloin sillä oli 550,000 käyttäjää (330,000 lasta, 226,000 vanhempaa) UK:ssa ja USA:ssa. Aiempien rahoituskierrosten pre-money -valuaatiot olivat £36m (marraskuu 2017) ja £21m (maaliskuu 2016).

Tiimimme

Tiimimme

Yhtiöllä on kokenut ja omistuksella jo sitoutettu tai optiojärjestelyllä sitoutettava ydintiimi. Yhtiön hallituksella on laaja-alainen kokemus yrittäjyydestä, juridiikasta, kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä myynnistä ja markkinoinnista. Tässä materiaalissa esitetyn uuden hallituksen rekisteröintipyyntö on lähetetty Kaupparekisteriin. 

Jaakko Rytsölä

CEO

14-vuotiaana oman ensimmäisen yrityksensä perustanut Jaakko on kokenut yrittäjä. Kun muut näkevät mahdollisuuksia, Jaakko on jo kehittänyt mahdollisuuteen ratkaisun. Jaakko toimii PCKT Moneyn toimitusjohtajana vastaten sen liiketoiminnasta kokonaisuudessaan.

https://www.linkedin.com/in/jaakkorytsola/

Perttu Rytsölä

Account Service Manager

Perttu on yrityksen yhteyshenkilö Finanssivalvontaan ja vastaa PCKT:ssa rahanpesun estämisestä ja terrorismin rahoituksen torjunnasta. Perttu on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja työskennellyt toimittajana sekä liike-elämässä eri tehtävissä.

https://www.linkedin.com/in/perttur/

Priit Pihus

CTO

PCKT:n teknologiasta vastaava Priit liittyi Devolonin joukkoon jo 2016, ja on siitä lähtien ollut mukana kasvattamassa yritystä 3 hengen nörttipajasta 24 hengen IT-palveluyritykseksi.

https://www.linkedin.com/in/priitpihus/

Lauri Lani

Compliance Officer

Lauri Lani toimii yhteyshenkilönä Mastercardin suuntaan sekä vastaa rahaliikenteen valvonnasta.

https://www.linkedin.com/in/lauri-lani-539660165/

Louise Watt

Chief Program Manager

Louise on PCKT:n tuotekehitysyksikön johtaja. Louise on intohimoinen, proaktiivinen ja tulosorientoitunut web- ja ohjelmistoalan sekä digitaalisen markkinoinnin ammattilainen, jolla on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus vaativien teknologiaprojektien johtamisesta.

https://www.linkedin.com/in/louisewatt/

Tulos Helsinki Oy

Digitaalinen markkinointi

Digitaaliseen markkinointiin erikoistunut Tulos Helsinki toimii PCKT:n ulkoistettuna markkinointitiiminä, joka vastaa koko PCKT:n digitaalisesta markkinoinnista; mm. analytiikasta, display- ja hakukonemainonnasta, sähköpostimarkkinoinnista ja sosiaalisen median community managementista.

http://www.tulos.fi

Jari Tuovinen

Hallituksen puheenjohtaja, HHJⓇ

Jari on pääomasijoitusyhtiö Visionplus Oyj:n toimitusjohtaja, jolla on laaja-alainen kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehityksestä, yrityskaupoista ja pääomasijoittamisesta. Jari on FirstNorth-noteeratun Avidly Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja holding-yhtiönsä välityksellä yksi suurimmista osakkeenomistajista. PCKT Moneyn lisäksi Jari on usean muun kasvuyrityksen kuten Transfluent Oy:n, Bonusway Oy:n, TLD Registry Ltd:n ja Solar Foods Oy:n hallituksen jäsen tai puheenjohtaja. Visionplus Fund I Ky ei ole sijoittajana PCKT Money Oyj:ssä.

https://www.linkedin.com/in/jarituovinen/

Antti Kaihlanen

Hallituksen jäsen

Antilla on yli 18 vuoden laaja-alainen kokemus strategisesta markkinoinnista. Viimeiset 4 vuotta Antti on toiminut yrittäjänä auttaen useita kasvuyrityksiä näiden markkinointiin liittyvissä haasteissa. Ennen yrittäjyyttään Antti toimi strategiajohtajana Dentsu Aegis Network -yhtiössä, jonka asiakkaina on joukko maailman suurimpia mainostajia. Tällä hetkellä Antti toimii myös konsulttina Invesdorilla (CMO, vuokrajohtaja). 

https://www.linkedin.com/in/anttikaihlanen/

Tuomas Torkkomäki

Hallituksen jäsen

Tuomaksella on mittava osaaminen liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä. Tällä hetkellä Tuomas toimii yrittäjänä ja sijoittajana. Tuomas on ollut mukana PCKT Moneyssä sijoittajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2003.

https://www.linkedin.com/in/tuomastorkkomaki/

Jaakko Ketola

Hallituksen jäsen, asianajaja

Jaakko on juridiikan ammattilainen, joka on ollut PCKT Moneyn hallituksessa vuodesta 2004. Jaakolla on yli 30 vuoden kokemus verojuridiikasta, pankkijuridiikasta sekä yritysjärjestelyistä ja -kaupoista.

Joni Alasaari

Hallituksen jäsen, HHJⓇ

Joni Alasaari on Pohjoismaiden johtavan nostolava-autoja vuokraavan Janneniska Oy:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Janneniska Oy on pääomistaja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toimivassa tuulimyllyjen korjaukseen erikoistuneessa Bladefence Oy:ssä, jonka hallituksen puheenjohtajana Joni myös toimii. Joni tuo hallitukseen kansainvälisen liiketoiminnan osaamista.

https://www.linkedin.com/in/joni-alasaari-63b3641a/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Konseptin menestyminen

Vaikka PCKT:n konsepti on testattu toimivaksi, jokaiseen liiketoimintaan liittyy aina jonkinlainen riski konseptin menestyksestä tulevaisuudessa.

Henkilöriskit

Tiimimme koostuu sitoutuneista henkilöistä, joilla on vankka kokemus erilaisista maksukorteista ja mobiilisovelluksista sekä yrittäjyydestä. Kaikki tiimin jäsenet on sitoutettu mukaan omistusosuudella, tai sitoutetaan myöhemmin erillisellä optio-ohjelmalla. Markkinoinnin ja asiakashankinnan resurssointi on ulkoistettu pääosin Tulos Helsinki Oy:lle, mikä vähentää riippuvuutta yksittäisistä henkilöistä. Yhtiön kannalta keskeisen avainhenkilön tai kumppanin menettäminen voi kuitenkin vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Tällaisiin tilanteisiin pyritään varautumaan suunnittelemaan yrityksen prosessit siten, että mahdolliset haitat minimoituvat. 

Rahoitusriskit

Yhtiössä rahoitusriski liittyy ensisijaisesti rahoituksen saatavuuteen ja maksuvalmiuteen. PCKT Moneyn tytäryhtiön Devolon Oy:n liiketoiminta on jo nyt vakaata ja kassavirtapositiivista, kun PCKT:n kehitystyöhön kiinnitettyjä resursseja ei oteta huomioon.

Taloudellisiin ennusteisiin liittyvä riski

Esitetyt ennusteet ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat jossain määrin epävarmoja, ja jos tavoitteisiin ei päästä, voi tällä olla negatiivinen vaikutus yhtiön tulokseen ja sijoituksen arvoon. PCKT:n talousennusteet perustuvat metriikoihin (asiakashankintakustannus CAC, asiakkuuden elinkaariarvo LTV), jotka on asetettu hyvin realistiselle tasolle hakemalla vertailutietoa markkinoilla olevista, vastaavista palveluista.