Osake
Kierros on suljettu

Wello – Puhdasta energiaa valtameriaalloista

Wellon tavoitteena on mahdollistaa n. 10% maailmanlaajuisesta puhtaan energian tuotannosta vuoteen 2050 mennessä Pingviini-teknologian avulla. Pingviini on markkinoiden kestävin ja tehokkain laite valtameriaaltojen hyödyntämiseen energiantuotannossa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Uutisia Wellolta:

10.4.2019 Wello Oy tiedottaa: Yhtiö on solminut merkittävän aiesopimuksen intialaisen IXIN-ryhmän kanssa kahden aaltoenergiapuiston rakentamisesta. Lisätietoa löydät täältä Kauppalehden artikkelista.

Keitä olemme

Espoolainen Wello (y-tunnus: 2186454-5) on teknologiajohtaja valtameriaaltojen hyödyntämisessä energiantuotannossa. Wello on tehnyt kymmenen vuoden ajan tutkimusta, tuotekehitystä ja testausta ankarissa olosuhteissa. Kesällä 2019 Wello asentaa ja kytkee kaupallisen Pingviini-laitteen WEC 2 -mallin sähköverkkoon Skotlannin Orkneysaarilla. Wellon kehittämä ainutlaatuinen Pingviini-teknologia mahdollistaa uusiutuvan energian jatkuvan tuotannon suoraan sähköverkkoon. Useita Pingviinejä voidaan yhdistää voimalapuistoksi, mikä mahdollistaa skaalattavan ja moniin tarpeisiin mukautuvan tuotantokapasiteetin.

Arvioiden mukaan yli 10 % maailman energiantarpeesta voidaan tyydyttää aaltoenergialla (lähde) vuoteen 2050 mennessä. Pingviinin potentiaalinen markkina on valtava, sillä ratkaisu soveltuu käytettäväksi lähes kaikilla valtamerten ranta-alueilla. Laitevalmistamisen sijaan Wello keskittyy uuden strategiansa mukaisesti Penguin Core paketin tarjoamiseen. Paketti sisältää suunnittelun, lisensoinnin ja hallintaohjelmiston sekä osaamisemme mukautettujen Pingviini-laitteiden käyttöönottoon eri puolilla maailmaa.

Uusi go-to-market -strategia

Ensimmäisen rahoituskampanjamme jälkeen olemme teknologiakehityksen lisäksi kehittäneet markkina-avausstrategiaamme. Olemme päättäneet keskittyä vahvuuksiimme (suunnittelu, teknologia, ohjelmisto ja osaaminen) sen sijaan, että valmistaisimme itse laitteita. Näin syntyi Penguin Core – täydellinen paketti Pingviinilaitteiden ja niihin liittyvien aaltoenergiapuistojen rakentamiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Penguin Core on helposti skaalattava, ja sitä voidaan modifioida yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeisiin. Oikeudet myönnetään voimalapuistokohtaisesti tietylle teholle.

Toisin sanoen olemme siis siirtäneet painopisteen laitemyynnistä olemassa olevan designin, ohjelmiston, osaamisemme ja asiantuntemuksemme myyntiin.

Aaltoenergian potentiaali

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan 184 jäsenmaan on tehtävä osansa ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi alle kahteen asteeseen. Yksi tärkeimmistä keinoista tämän päämäärän saavuttamiseksi on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen.

Yhden ratkaisun tähän ongelmaan tarjoavat tuuli- ja aurinkoenergia, ja uusiutuvaan energiaan tehtävät investoinnit kasvavat nopeasti maailmanlaajuisesti.

Aaltoenergiassa on valtava potentiaali, sillä 75 % maapallon pinta-alasta on veden peitossa. Nyt aaltoenergian keräämiseksi tarvittava teknologia on valmis käyttöönotettavaksi. Kasvavien valmistusmäärien ja asennusten myötä sen myös odotetaan pian olevan muita uusiutuvia energiamuotoja edullisempi vaihtoehto.

Energiantuotanto: maailmanlaajuinen haaste

Maailman väestön räjähdysmäinen kasvu aiheuttaa nykyisille energiantuotantomalleille vakavia rasitteita. Useimpien skenaarioiden mukaan (lähde) sähkön kysyntä teollisuusja asuinkäytössä kasvaa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana 28 % (169 000 TWh:sta 216 320 TWh:iin vuodessa).

Tällä hetkellä yli 60 % maailmanlaajuisesti tuotetusta sähköstä saadaan fossiilisista polttoaineista (lähde), jotka ovat pääasiallinen tekijä hiilidioksidipäästöissä ja siten ilmastonmuutoksessa. Puhdasta, kohtuuhintaista ja tehokasta energiantuotantoa tarvitaan nopeasti – ja valtavassa mittakaavassa.

Miksi sijoittaa Welloon?

 • Uusiutuvien, vakaiden energialähteiden tarve on maailmanlaajuinen megatrendi, jonka arvo on tällä hetkellä 1 426 miljardia euroa (lähde) - Meillä on oikea tuote valmiina oikealla hetkellä.
 • Wellon uudistettu go-to-market strategia mahdollistaa nopeasti skaalautuvan liiketoimintamallin, jonka avulla voimme keskittyä teknologiaan, tehokkuuteen, lisensointiin ja digitaaliseen etäpalveluun valmistamisen sijaan.
 • Ydinteknologiamme on valmis käytettäväksi. Olemme osoittaneet teknologian toimivuuden ja myrskynkestävyyden erittäin vaativissa meriolosuhteissa. Teknologia on suojattu useilla maailmanlaajuisilla patenttiperheillä. Valmistustekniikan kehittymisen ja sarjavalmistuksen odotetaan alentavan Pingviinin laitekustannusta 30 % vuoteen 2020 mennessä.
 • Vahva näyttö energiakustannusten alentamisesta. Kustannusten alenemisen odotetaan jatkuvan vastaavalla tavalla tulevina vuosina.
 • Indonesialaisen Nusa Lembonganin aaltovoimapuiston kehitystyö etenee suunnitellusti, ja muista vastaavista sopimuksista käydään parhaillaan neuvotteluja.
 • Wellolla on monikulttuurinen huippuasiantuntijatiimi, tukenaan kokeneiden rahoittajien muodostama hallitus.
 • Sijoittajiamme ovat: Fortum Oyj, VNT Management, Innovestor Ventures ja Estlander Holdings Oy.

Katsaus historiaan

Wello Oy:n perustaja Heikki Paakkinen harrasti pienenä poikana venemallien rakentelua ja pohti, voisivatko ne kuljettaa itseään pelkän aallon voimalla. Muutamia vuosia myöhemmin Heikin ympäristöideologiasta syntyi perusta ympäristöystävälliselle energiantuotannon innovaatiolle. Hän alkoi kehittää ja rakentaa konseptia aaltopohjaiseen energiantuotantoon. Vähitellen jalostui konsepti täydellisesti luonnon kanssa harmoniassa toimivalle aaltovoimalalle. Wello Oy perustettiin vuonna 2008 viemään tätä kehitystyötä eteenpäin. Syntyi tuote nimeltä Pingviini – the Penguin. Wello sai rahoitusta sekä osakkaita ja laajeni. Kaiken tämän työn ja yhteistyön tuloksena on laajasti patenttisuojattu Pingviini-tuote. (ks. liitteenä dokumentti tuotteelle myönnetyistä patenteista)

Vuonna 2015 Euroopan komission tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020 myönsi 17 miljoonan euron rahoituksen Clean Energy from Ocean Waves (CEFOW) tutkimushankkeelle. Wellon osuus tästä hankkeesta on 13 miljoonaa euroa, josta edelleen EU:n rahoituksen osuus on 9 milj. euroa. Projektin ensimmäinen Pingviinivoimala asennettiin vuonna 2017 Skotlannin myrskyisille vesille.

Kahden viimeisen vuoden kuluessa Wello on saanut lukuisia yhteydenottoja koskien aaltovoimalapuistojen perustamista eri puolille maailmaa. Näistä yksi, Nusa Lembongan, on saanut luvat kuntoon ja edennyt suunnitteluvaiheeseen. Tämä 10MW aaltoenergiapuisto on toteutuessaan suurin tällä alalla.

Edellisen rahoituskierroksen jälkeen

Tämä on toinen Invesdorin kanssa toteuttamamme rahoituskierros. Paljon on ehtinyt tapahtua joulukuun 2017 jälkeen. Myös useita uusia mahdollisuuksia on tullut esille.

 • Viimeisin Pingviini-malli, WEC 2, laskettiin vesille osana CEFOW (Clean Energy from Ocean Waves) -projektia. Asennusvalmistelut Orkneyssa, Skotlannissa, ovat käynnissä parhaillaan.
 • Tuotekehityksen, testauksen ja teknisten läpimurtojen tuloksena Pingviini WEC 3:n teho on vuoden kuluessa kasvanut 50 % edeltäjäänsä verrattuna. Tämä tarkoittaa, että Wello voi nyt tarjota kilpailukykyisiä ratkaisuja kaikkialla maailmassa.
 • Pingviini WEC 1, ensimmäinen CEFOW-projektin laite, on suorittanut yli kaksi vuotta jatkuneen yhtäjaksoisen testauksen pohjoisella Atlantilla. Tämä on tähän mennessä pisin yhtäjaksoinen testijakso WEC-laitteelle äärimmäisissä sääolosuhteissa.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Liiketoimintamalli pähkinänkuoressa

Laitevalmistuksen sijaan Wello tähtää Penguin Core -paketin myyntiin voimalapuistojen rakentajille ja offshore-teknologian tuottajille. Penguin Core muodostuu suunnittelusta, lisensoinnista, ohjelmistosta ja osaamisesta. Lisäksi Wello tarjoaa digitaalista etähuoltoja ylläpitotukea kaikille käyttöönotetuille laitteille.

Kuinka toimimme

Wello on suunnitellut, kehittänyt ja testannut Pingviiniä yli kymmenen vuoden ajan, ja olemme viimein valmiita tuottamaan teknologisia toimintasuunnitelmia, lisensoimaan ratkaisun palveluntarjoajille ja antamaan käyttöön tarvittavan ohjelmiston ja tuen.

Wello Pingviini on äärimmäisen kestävä aaltovoimala, joka toimii sopusoinnussa ympäristön kanssa. Energiantuotanto on tasaista, eikä teknologia aiheuta aurinkopaneelien tai tuulivoimaloiden kaltaista maisemahaittaa.

Tällä hetkellä Pingviini WEC 3 -mallinen voimala 0,6 MW:n generaattorilla maksaa noin 2,4 miljoonaa euroa, ja sen tuottama energia on noin 680 MWh vuodessa. Tyypillinen voimalapuisto koostuu yhteensä 20 tämänkaltaisesta laitteesta ja tuottaa 14 GWh vuodessa – riittävästi noin 5 000 eurooppalaisen kotitalouden vuosittaisen energiatarpeen tyydyttämiseen.

Pingviinin koko valitaan olemassa olevasta neljästä eri peruskoosta kuhunkin aaltoilmastoon sopivimmaksi. Näin varmistetaan paras mahdollinen energiantuotannon tehokkuus ja kustannuksien minimointi. Koko voidaan myös räätälöidä.

Pingviinin tarjoama kilpailuetu

 • Konsepti: generaattoria pyörittävä liike synnytetään rungon muodolla ilman erillisiä mekanismeja. Pingviinissä ei ole hydrauliikka eikä vaihteistoa eivätkä Pingviinin liikkuvat komponentit ole lainkaan kosketuksissa meriveteen.
 • Standardoidut teolllisuuskomponentit: laitteet voidaan valmistaa millä tahansa tavallisella telakalla.
 • Asentaminen hinaamalla: asentaminen on yksinkertaista; laite hinataan ja kytketään asennuspaikalla ankkurointiin ja sähkökaapeliin.
 • Erinomainen hyötysuhde: laite perustuu suoraan energiavirtaan – aallot muutetaan sähköksi, joka johdetaan suoraan sähköverkkoon.
 • Helppokäyttöisyys ja huollettavuus: Pingviinit ovat jatkuvassa digitaalisessa etävalvonnassa ja niiden kontrolloiminen tapahtuu myös etänä.
 • Todistettu kestävyys: Pingviineitä on testattu äärimmäisissä meriolosuhteissa ja niiden on todettu kestävän jopa 18 metrin aalloissa.

Kohdemarkkinamme

Parhaat kohdemarkkinat ovat paikoissa, joissa on hyvä aaltoilmasto ja suhteellisen korkea energian hinta. Tyypillisesti tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi syrjäiset alueet, joissa sähköä tuotetaan dieselillä. Tällaisissa paikoissa meidän on mahdollisuus korvata fossiiliset energianlähteet uusiutuvilla.

Uusiutuvia tukeva energiapolitiikka ja mahdolliset syöttötariffit ovat teknologiallemme eduksi erityisesti, jos samalla esiintyy muita uusiutuvia energiamuotoja rajoittavia esteitä.

Joissain kohteissa aaltoenergia on selkeästi järkevin vaihtoehto. Indonesialainen saari Nusa Lembogan on tästä hyvä esimerkki. Maisemallisista syistä aurinko- ja tuulivoimaloita ei haluta saarelle, koska tämä vaikuttaisi matkailuun.

Japanissa puolestaan energian hinta on korkea, samoin kuin aurinko- tai tuulipohjaiset ratkaisut. Pingviini-teknologialla suuret merenrantametropolit voivat hyötyä sijainnistaan ja vähentää asteittain riippuvuuttaan ydinvoimasta.

kuva kartasta, jossa näkyy potentiaaliset aaltoenergian hyödyntämispaikat globaalisti

Markkinakanavat

Wello toimii yhteistyössä kahden merkittävän kumppanin kanssa. Näitä ovat CIMCtelakka Kiinassa sekä SAIPEM, joka on offshore-teknologian tuottaja Italiassa. Nämä kumppanit vastaavat viime kädessä laitteiden rakentamisesta ja toimittamisesta voimalapuistoihin loppuasiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Wellon tavoitteena on hankkia lisää vastaavia kumppaneita, ja uusien partnereiden etsintä onkin käynnissä muun muassa Amerikoissa.

Kilpailutilanne

Wellon kilpailijoita ovat esimerkiksi Eco Wave, AW-Energy, Seabased ja Carnegie. Teknologiat eroavat toisistaan merkittävästi: toisin kuin muut teknologiat, Wellon Pingviini perustuu laitteen sisällä olevan epäkeskon jatkuvaan pyörimisliikkeeseen. Hyötysuhde on erinomainen, ja laite on suhteellisen helppo saada erittäin kestäväksi.

Kilpailevat teknologiat Eco Wavea lukuun ottamatta edellyttävät vedenalaista asennusta siinä missä Pingviini kelluu meren pinnalla. Tämä mahdollistaa helpon ja edullisen asentamisen. Huolto- ja korjausoperaatiot ovat myös edullisesti hoidettavissa.

Lisää teknologiasta

Wellon Pingviinin epäsymmetrinen muoto synnyttää gyraatioliikkeen aalloissa. Tämä liike saa laitteen sisällä olevan epäkeskomassaan seuraamaan kallistusta ja pyörimään jatkuvasti samaan suuntaan suurella voimalla. Tämä äärimmäisen yksinkertainen, toimintavarma ja tehokas mekanismi muuntaa aallon kineettisen energian suoraan sähköenergiaksi, joka edelleen syötetään suoraan sähköverkkoon merenpohjakaapelia pitkin. Tämä suoraviivainen voimansiirto aallosta sähköksi antaa Pingviini-teknologialle etulyöntiaseman kilpailijoihinsa verrattuna.

Pingviini-voimalat, jotka ovat vain osittain näkyvissä veden pinnalla, eivät tuota havaittavaa melua. Ne sijoitetaan avomerelle energisimmälle alueelle aallon murtumisalueen ulkopuolelle, jossa ne toimivat täydellisessä harmoniassa ympäristön kanssa.

Mikä parasta, Pingviinin asentaminen tapahtuu yksinkertaisesti ankkuroinneilla – tämä on helposti ja edullisesti tehtävissä tavallisella pienehköllä työaluksella.

Tiimimme

Tiimimme

Harri Ollila

Hallituksen puheenjohtaja

Harri Ollila on VNT Managementin osakas. Hänellä on 11 vuotta kokemusta pääomasijoittamisesta ja 22 vuotta sähköteollisuudesta sekä viiden vuoden kokemus kommunikaatioteknologiasta. Hän on toiminut SVP, European Operations- ja SVP, Corporate Relations -tehtävissä Elcoteqissä. ABB:llä hän toimi myynti- ja johtotehtävissä, lisäksi hän on toiminut energiakonsulttina Ekonossa. Harri on sähkötekniikan diplomi-insinööri ja MBA Teknillisestä korkeakoulusta.

https://linkedin.com/in/harri-ollila-78a0a0b

Heikki Paakkinen

Perustaja, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Heikki Paakkinen on Wellon perustaja ja toimitusjohtaja. Heikki on intohimoinen keksijä ja yrittäjä, joka on läpi uransa etsinyt innovatiivisia ratkaisuja sekä teknologian että bisneksen saralla. Hänellä on 15 patenttia ja patenttihakemusta rakenteille, muodoille ja energiantuotantomenetelmille. Ennen Wellon perustamista 2008 Heikki työskenteli johtavassa asemassa ja toimitusjohtajana useissa menestyksekkäissä yhtiöissä kiinteistö-, suunnittelu ja energiatoimialoilla. Hänellä on arkkitehdin tutkinto, ja tämän lisäksi hän on suorittanut insinööriopintoja.

Vesa Sadeharju

Hallituksen jäsen

Vesa Sadeharju on VNT Managementin osakas, jolla on 20 vuoden kokemus pääomasijoittamisesta ja 15 vuoden kokemus sähköteollisuudesta. Hän on työskennellyt johtajana ja osakkaana 3i Groupissa, perustajana ja osakkaana SFK Financessa ja useissa johtotason tuotekehitystehtävissä ABB:ssa. Vesa on sähkötekniikan diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Janne Juhola

Hallituksen jäsen

Janne Juhola on Innovestor Ventures Ltd:n osakas. Hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenrannan Teknillisestä Korkeakoulusta. Jannella on 18 vuoden kokemus sijoitusjohtajana, talouspäällikkönä ja controllerina. Hänellä on vahvat näytöt sijoittamisesta ja hän on strategiatyön ja rahoituksen asiantuntija, joka keskittyy start-up- ja nopean kasvun yrityksiin.

https://linkedin.com/in/janne-juhola-5215aa4

Timo Lotti

COO

Timo Lotin 25 vuoden ura sisältää asiakkuus- ja projektinjohtotehtäviä sekä yleisjohdollisia tehtäviä ABB:llä, Glastonisssa ja Wellossa. Työkokemus kattaa koko operatiivisen toiminnan alueen valmistuksesta johtoryhmätyöskentelyyn. Wellossa Timo on vastannut yrityksen operaatioiden ja projektien johtamisesta. Timolla on teknistä asiantuntemusta merenkulku- ja laivanrakennustekniikasta. Hän on valmistunut automaatioinsinööriksi EVTEK:stä, Sunderlandin yliopistosta ja eMBA:ksi Aalto-yliopistosta.

https://linkedin.com/in/timo-lotti-3b165

Antti Paakkinen

CTO

Antti Paakkinen on toinen Wello Oy:n perustajista. Antti on tehnyt laajan uran innovaatioiden tuotteistuksessa kaupallisille markkinoille. Hän on toiminut johtajana teknologiayrityksessä, yrittäjänä ja innovaatiojohtajana. Antilla on tuotekehityskokemusta koneenrakennuksesta, sähkötekniikasta, hydrauliikasta, pneumatiikasta ja automaatiojärjestelmistä. Lisäksi hänen kokemuksensa patentoinnista ja tuotteiden lisenssoinnista antaa Welolle teknologisen etulyöntiaseman kilpailussa. Hänen ansioluetteloonsa sisältyy yrityksiä, kuten Invelop Oy, Nokia Cable Machinery, Kone Oy sekä Kauppa- ja Teollisuusministeriö. Antilla on myös laaja verkosto teollisuudessa. Hän on valmistunut koneenrakennuksen diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta.

https://linkedin.com/in/antti-paakkinen-9313027
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Riskit liittyen talousennusteisiin

Ennustettu liikevaihto perustuu nykyiseen hankekantaan, joka on mahdollisimman tarkka, mutta johon voivat vaikuttaa odottamattomat olosuhteet. Erityisesti tulojen ajoitusta on vaikea ennustaa. Tämä voi aiheuttaa vaihteluja liikevaihdossa, kannattavuudessa ja kassavirrassa. Huolimatta siitä, että näihin epävarmuustekijöihin on varauduttu, ovat odottamattomien kustannusten ilmeneminen ja niiden negatiivinen vaikutus kannattavuuteen mahdollisia.

Sääntelyriskit

Uusiutuvan energian kilpailukyky riippuu esimerkiksi muiden energiantuotantomuotojen hintakehityksestä, fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnoista, syöttötariffeista, hallitusohjelmasta ja veroista. Monet näistä tekijöistä voivat muuttua poliittisten päätösten perusteella. Muihin uusiutuviin energioihin verrattuna aaltoenergia on teollisuudenalana nuori. Markkinoiden kehittymisnopeutta on vaikea ennustaa, sillä toteutuneita kaupallisia maailmanlaajuisia hankkeita on vain muutamia.

Teknologiariskit

Teknologian kehittäminen jatkuu vielä. Näin ollen tehokkuuden edistämisvauhtiin ja laitteiden tuottamisen kustannustehokkuuteen liittyy aina omat riskinsä. On myös mahdollista, että markkinoille ilmaantuu muita uusiutuvan ja aaltoenergian teknologioita, jotka voivat vaikuttaa Wello Pingviinin kilpailukykyyn.

Avainhenkilöstöriskit

Kyky sitouttaa avainhenkilöstöä ja rekrytoida oikeita resursseja kasvun tueksi muodostavat myös tietynlaisen riskin. Riskiä on lievennetty avainhenkilöiden ja hallituksen jäsenten osakeomistuksilla yrityksessä.

Rahoitusriskit

Wello on saanut rahoitusta tähän asti tukien ja lainojen muodossa. Suunnitelmansa mukaisesti Wello on nyt siirtymässä nopean kasvun vaiheeseen. Yrityksellä on aikomuksena hakea lisää rahoitusta Euroopan Investointipankilta – rahoituksen saatavuus ja ehdot eivät kuitenkaan ole hallinnoitavissamme.