Osake
Kierros on suljettu

InsightsAtlas-Huomisen tekoälyanalytiikka mahdolliseksi nyt

Markkinoiden edelläkävijä InsightsAtlas tuo saataville edistyksellisen tekoälyn hyödyt yhdistämällä hajautetun ihmisälyn ja kehittyneet tietokonealgoritmit. Tue kansainvälistä kasvuamme sijoittamalla etuoikeutettuihin B-osakkeisiimme.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Rahoituskierroksen uutiset:

 • InsightsAtlaksen suurin institutionaalinen ankkurisijoittaja Finnvera/EAKR-Aloitusrahasto Oy on jo sijoittanut 74 998,40 € tässä osakeannissa. Kaiken kaikkiaan he ovat sitoutuneita merkitsemään enintään 15 % kierroksen kokonaissummasta.

 

InsightsAtlas yhdistää yhteen hajautetun ihmisälyn sekä kehittyneet tietokonealgoritmit ratkaistakseen aikamme vaativimmat analytiikkaan liittyvät ongelmat. Ratkaisu tuo InsightsAtlaksen asiakkaiden saataville tulevaisuuden edistyksellisen tekoälyn (AI) hyödyt jo tänään. Tällä hetkellä keskitymme analysoimaan maailman suurinta tietovarantoa – Internetiä ja erityisesti sosiaalista mediaa – asiakkaidemme parhaaksi. 

Keskittymällä suurimmalta osaltaan vielä hyödyntämättömään markkinaan, jonka on ennustettu kasvavan 430 % seuraavan viiden vuoden aikana, yhtiö on kärkijoukoissa merkittävässä markkinamurroksessa, jossa perinteisistä analytiikkatyökaluista siirrytään kohti modernimpia palveluita. SaaS-tuotteensa ollessa markkinoilla, markkinointiautomaatiojärjestelmä valmiina, ja 90 % liikevaihdosta ollessa jatkuvaa, yhtiö on nyt valmis kiihdyttämään kansainvälistä kasvua toden teolla. Arvioimme liikevaihtomme yli kymmenkertaistuvan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Toistaiseksi InsightsAtlas on keskittynyt suuriin ja keskisuuriin B2C-asiakasyrityksiin useilta eri toimialoilta, aina ruoka- ja virvoitusjuomateollisuudesta peliteollisuuteen. Samalla yhtiö on vähitellen käynnistänyt kansainvälistymisaktiviteettejaan. Asiakkaiden joukossa on niin Pohjoismaiden suurimpia mainostajia kuin myös oman markkinasegmenttinsä maailmanlaajuisia johtajia (katso asiakaskertomuksia osoitteesta: http://insightsatlas.com). Yhtenä seuraavista kehitysaskelista yritys aikoo avata online-itsepalvelumyyntikanavan, joka mahdollistaa paremman skaalautuvuuden sekä nopeamman kokonaiskasvun.

Social AI-konsepti syntyi vuonna 2016 kun yrityksen perustajat työskentelivät läheisessä yhteistyössä ensimmäisten asiakkaidensa kanssa kytkeäkseen alkeellisia joukkoistamismalleja asiakastietämykseen liittyviin prosesseihin. (Asiakastietämys tai eng. ”Customer Insights”-prosessi tarkoittaa tyypillisesti yrityksen aktiviteetteja, jotka liittyvät asiakasdataan ja asiakaskokemuksiin sekä palautetta ja tiedusteluja yrityksen brändistä, tuotteista tai palveluista, ja sitä, miten näitä hyödynnetään tuotteiden, palveluiden tai liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen itsensä parantamisessa.) Nopeasti selvisi, että isoin ongelma ei ollut datan riittämättömyys, vaan perinteisten, puhtaasti tietokonealgoritmeihin perustuvien analytiikkatyökalujen ja niiden tuottamien tulosten epäluotettavuus. Tilanne oli erittäin vakava. Käytetty data ja siitä johdettu analytiikka olivat niin viallista, että yritykset eivät voineet enää luottaa niiden tuottavan heille vaikuttavaa hyötyä. Mikään kone maailmassa ei voinut ymmärtää tarkasti useita kieliä (usein kirjoitettuna vahvalla murteella) tai sarkasmia/ironiaa – ns. Internetin valtakieltä – samalla tavoin kuin ihminen itse.

Sosiaalisen median ja sen myötä viime vuosina nopeasti kasvaneen suuren datamäärän vuoksi, ongelma kasvoi vieläkin isommaksi. Kuvista ja videoista tuli kommunikaatiomuotona valtavirtaa verkossa. (esim. pelkästään Facebookissa jopa yli 90 % viesteistä tyypillisesti sisältää joko kuvan tai videon. Pelkän tekstisisällön analysoiminen ei ollut enää riittävää tai järkevää. Yritykset olivat hukkumassa epäkelpoon informaatioon. Jotain täytyi tehdä. Oli aika julistaa sota väärää ja epätarkkaa dataa vastaan.

InsightsAtlas Social AI automatisoi miljoonien markkinakohtaisten analyytikkojen käytön saumattomana osana analyysiprosessia yhdessä tietokonealgoritmien kanssa. Samaan aikaan se hyödyntää jokaista toimenpidettä tai johtopäätöstä, jonka analyytikot ovat tehneet kouluttaakseen konealgoritmeja paremmiksi. Ratkaisu mahdollistaa sen, että monimutkaisinkin sisältö kaikkine erilaisineen vivahteineen voidaan tulkita ja ymmärtää tarkasti. Palvelu voi, esimerkiksi tekstin ohella, analysoida tunnetilan (eng. sentiment) kuvista ja videoista, joita kuluttajat ovat ladanneet sosiaaliseen mediaan eri brändeihin ja tuotteisiin liittyen – tehtävä, joka on osoittautunut lähes mahdottomaksi nykypäivän konealgoritmeille ja varhaisille tekoälyille. InsightsAtlas SaaS-ratkaisu muuntaa sosiaalisesta mediasta ja muualta verkosta tulevan raakadatan merkitykselliseksi, valmiiksi hyödynnettävässä muodossa olevaksi analytiikaksi ja näkemyksiksi, joka on massaräätälöity asiakasorganisaatioiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hyötyjä on valtavasti ja ne toteutuvat esimerkiksi markkinointiaktiviteettien näkyvyyden ja ROI:n (ROI=Sijoitetun pääoman tuotto) kasvuna sekä viestinnän strategisen hallinnan parantumisena, mutta eritoten puhtaana ja tarkkana datana, jota voidaan hyödyntää monissa arvoa lisäävissä tarkoituksissa. 

Missiomme ja visiomme

Missiomme

Tavoitteenamme on olla markkinoiden halutuin ja vastuullisin analytiikantarjoaja puhtaalle ja tarkalle datalle, jota voidaan käyttää parempaan strategiseen ja taktiseen päätöksentekoon sekä tulevaisuuden liiketoimintakriittisiin prosesseihin ja ratkaisuihin (kuten chatbotit).

Ennen kaikkea uskomme, että modernissa maailmassa kaikki yritykset ovat oikeutettuja puhtaaseen ja tarkkaan dataan, joka toimii polttoaineena liiketoiminnalle ja päätöksenteolle, eikä heidän tarvitse tyytyä kompromisseihin laadun ja merkityksellisyyden osalta. Puhdas ja korkealaatuinen data on se arvolupaus, joka tulee muuttamaan kokonaisia toimialoja tulevaisuudessa. 

Visiomme

Tulla markkinajohtajaksi, ensin Euroopassa, muiden markkinoiden seuratessa.

Miksi sijoittaisit?

1. Nopeasti kasvava markkina (CAGR 28,2%, CAGR= keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti, kehitystä havainnollistava kuva löytyy "Taloustiedot"-osiosta esityksen lopusta)

 • Riittävästi tilaa ja potentiaalia markkinassa
 • Monia uusia toimialoja (esim. lääketeollisuus) vasta aloittamassa ratkaisujen käyttöönottoa

2. Ainutlaatuinen palvelu, joka ratkaisee olennaisen asiakasongelman

 • Kuvien ja videoiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja edellyttävät analyysia tekstin lisäksi
 • InsightsAtlaksella on vahvin / innovatiivisin / kustannustehokkain teknologia tehtävästä suoritumiseksi (sekä markkinaantulolle korkea teknologinen kynnys)

3. Perusasiat kunnossa

 • Tuote on hyvä ja toimiva, korkea myyntikate, tyytyväiset asiakkaat
 • Vakaa myynnin pipeline, alhainen asiakashankintakustannus verrattuna asiakkuuden elinkaarituottoon,  CLTV/CAC >10
 • Vahva tiimi
 • Markkinointiautomaatio- sekä lead generaatio -alustat jo luotu

 4. Erinomainen sijoitusstruktuuri yksityissijoittajille 1x -likvidaatiopreferenssillä + 3 % korolla

 • Useita exit-mahdollisuuksia, joista monia viimeaikaisia esimerkkejä (esim. Sysomoksen osto Meltwaterin toimesta 2018)
 • InsightsAtlaksen suurin institutionaalinen sijoittaja Finnvera/EAKR-Aloitusrahasto Oy on jo sitoutunut osallistumaan rahoituskierrokselle 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Maailma on täynnä strukturoimatonta dataa, joka vain odottaa käsittelyä. Megatrendit, kuten Internetin käyttäjien eksponentiaalinen kasvu, ovat tasoittaneet tietä monille houkutteleville mahdollisuuksille. Tämä yhdistettynä markkinakohtaisiin haasteisiin, jotka ovat syntyneet strukturoimattoman datan valtavasta määrästä (jopa 63 – 70% kaikesta datasta jää käsittelemättä useiden lähteiden mukaan), ja siihen faktaan, että jopa yleisimmin käytetyistä työkaluista puuttuu kriittisiä teknologisia valmiuksia, markkina tarjoaa poikkeuksellisia nopean kasvun mahdollisuuksia ainutlaatuisille, InsightsAtlaksen kaltaisille teknologioille.

Sosiaalisen median analytiikan osa markkinasta on vasta viime aikoina noussut kunnolla pinnalle ja kasvaa nyt erittäin kovaa vauhtia. On ennustettu, että globaali markkina kasvaa viisinkertaiseksi seuraavien vuosien kuluessa (3,07 miljardia USD vuonna 2017, 16,37 miljardia USD vuonna 2023, CAGR 28,2%). Kokonaismarkkina InsightsAtlaksen ratkaisulle on vieläkin isompi.

Kasvua vauhdittavat jatkuvasti kaikkialla lisääntyvät investoinnit analytiikkaan sekä se, että monet vielä tällä hetkellä melkein kokonaan koskemattomat toimialat ovat vasta nyt ruvenneet oivaltamaan sosiaalisen median datan mukanaan tuomat valtavat mahdollisuudet. Näihin toimialoihin voidaan lukea mm. lääke- ja terveysteollisuus, pankki-, rahoitus- ja vakuutuspalvelut, sekä segmentit kuten kilpailijaseuranta/-kartoitus, riskienhallinta sekä petostentunnistus. Jotkut niistä, kuten pankkitoimiala, olivat Internetin varhaisen vaiheen edelläkävijöitä, mutta ovat nyt pudonneet dramaattisesti pois nykyisen markkinakehityksen kelkasta. Perustavaa laatua olevat ongelmat ovat kaikille toimialoille samat; miten ja mistä saada korkealaatuista dataa sekä analytiikkaa, mikä mahdollistaa valveutuneet ja viisaat päätökset asioissa, jotka ovat liiketoimintakriittisiä, miten tyydyttää jatkuvasti kasvava tarve laadukkaalle datalle tulevaisuuden teknisille sovellutuksille, kuten chatboteille, ja miten vastata alati muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin paremmin – mieluiten reaaliajassa kuin jälkikäteen. Vanhanaikainen markkinatutkimus ei vastaa nykypäivän tarpeeseen kuluttajan käyttäytymisen ymmärtämiseksi.

Me uskomme, että InsightsAtlas on ratkaisu. 

Palveluportfoliomme, Ohjelmisto palveluna (SaaS)

InsightsAtlas tarjoaa täyden SaaS-palvelukokonaisuuden sisältäen edistyksellisen Insights-raportointimoduulin sosiaalisen datan analysointiin. Tämän hetkiset ja tulevat käyttötapaukset analytiikkapalvelulle sisältävät:

Markkinoinnin ROI:n hallinta

Markkinoinnin ROI:n-hallinta on palvelu johdolle ja markkinoinnin ammattilaisille. Sitä käytetään esimerkiksi markkinoinnin ROI:n mittaamiseen (ansaittu vs. maksettu media) ja ymmärtämään kampanjan todellinen suorituskyky sekä kohderyhmän käyttäytymistä kvalitatiivisesta näkökulmasta. Avainhyödyt:

 • Ansaitun median ROI:n optimointi sekä KPI-mittareiden kehittäminen
 • Kampanjausuorituskyvyn kvalitatiivinen optimointi
 • Pitkälle kehitetty mainoskohdentaminen käyttäjien käyttäytymisen ja mieltymysten pohjalta

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on yksi nopeimmin kasvavista alueista verkkomarkkinoinnissa ja yksi nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueista myös meille. Vaikuttaja-analyysipalvelumme avulla yritykset voivat helposti sisällyttää modernin vaikuttajamarkkinoinnin menetelmät osaksi markkinoinnin työkalupakkiaan. Avainhyödyt:

 • Oikeiden vaikuttajien löytäminen (tuntemattomista nano- ja mikrovaikuttajista maailmanluokan tähtiin ja julkisuuden henkilöihin)
 • Vaikuttajamarkkinoinnin todellisen suorituskyvyn mittaaminen eri alustojen halki
 • Ensimmäistä kertaa, vaikuttajien palkitseminen heidän todellisen suorituskykynsä pohjalta

Brändinhallinta

Brändin todellisen vastaanoton ja brändiin kohdistuvan tunnetilan (eng. sentimentin) vaihtelun ymmärtäminen on elintärkeää varsinkin B2C-yrityksille. Asiat muuttuvat sosiaalisessa mediassa nopeasti ja on kriittistä pitää silmät ja korvat auki jatkuvasti. Tämä voidaan toteuttaa vain tarkalla sentimenttianalyysillä, jossa InsightsAtlas on yksi alan pioneereista. Avainhyödyt:

 • Tarkka ja luotettava sentimenttianalyysi ruokkimaan strategisia ja taktisia päätöksiä
 • Yksityiskohtaiset näkymät todellisiin syihin, jotka aiheuttavat vaihtelua ja kehitystä seurattavissa mittareissa
 • Olennaiset kehitysideat ja merkityksellisyysanalyysi

Datatutkimus

Datatutkimus on nykyään osa lähes jokaisen merkittävän yrityksen ydin- tai tärkeimpiä tukiprosesseja. Sitä voidaan käyttää ymmärtämään asiakaspolkuja ja -käyttäytymistä paremmin. Datan puhtaus on elintärkeää tässä yhteydessä. Tällä hetkellä jopa noin 80% tutkijoiden työajasta menee datan keräämiseen, puhdistamiseen ja uudelleen prosessoimiseen. InsightsAtlaksen avulla:

 • Datatutkijat saavat erittäin puhdasta ja tarkkaa data
 • Datan talonsisäiselle siivoamiselle ei ole enää tarvetta
 • Datan luokittelu tulee tehokkaammaksi ja tarkemmaksi

Viestintä ja julkisuudenhallinta

Brändin julkisuuskuva on yksi tärkeimmistä mitattavista indikaattoreista. Viestintäaktiviteettien vaikuttavuuden seuranta on olennaista. InsightsAtlas auttaa paljastamaan, millainen viestintä toimii yritysten kohdeyleisölle. Avainhyödyt:

 • Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen viestintäanalyysi
 • Tehokkaampi reaaliaikainen julkisuudenhallinta tehtyjen toimenpiteiden ymmärryksen ja ennustamisen kautta silloin kun tilanne on päällä

Riskienhallinta

Riskienhallinta on tullut jäädäkseen, varsinkin niinkin turbulentissa ympäristössä kuin sosiaalinen media. InsightsAtlas auttaa brändejä:

 • Löytämään ja suojautumaan brändi- ja toimialakohtaisilta uhkilta
 • Tunnistamaan potentiaaliset brändiä vahingoittavat ja haitalliset sisällöt sekä botit ja huijaukset
 • Arvioimaan online-presenssinsä ja aktiviteettiensa moraalin- ja  soveltuvuudenmukaisuutta

Kilpailija-analyysi

Sosiaalinen media on erittäin kilpailuhenkinen areena. Jokaisen yrityksen tulisi tietää, miten heidän kilpailijansa suoriutuvat verkossa, ja millaisia sosiaalisen median aktiviteetteja he tekevät. Kuluttajien äänen jakautumisen (eng. Share of Voice) seuraaminen toimialakohtaisesti on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Me tarjoamme: 

 • Kilpailijoiden sekä kilpailevien ja substituuttituotteiden seuranta ja analyysi
 • Toimialakohtainen vertaisarviointi
 • Kilpailukykyanalyysi valituissa segmenteistä

Kriisinhallinta

Joskus asiat eivät mene suunnitellusti. InsightsAtlaksen kriisinhallintapalvelun avulla yritykset voivat olla levollisin mielin, sillä heillä on täysi pääsy relevanttiin informaatioon hallitakseen julkisia kriisejä oikein ja nopeasti. Palvelumme sisältää mm.

 • Tehostetun brändin senttimenttianalyysin
 • Haitallisten vaikuttajien paikallistamisen
 • Aikaan ja tilanteeseen sidotut suositukset brändiviestinnän näkökulmasta

Chatbot data

Chatbotit ovat tulleet jäädäkseen. Palvellakseen käyttäjiä paremmin niiden tarvitsee oppia miten vastata suureen määrään eri kysymyksiä, ja miten hallita useita palveluskenaarioita. Chatbottien tekoälyn kouluttamiseen tarvitaan laadukkainta mahdollista opetusdataa. InsightsAtlas tarjoaa markkinoiden parhaan datan ainutlaatuisen palvelukonseptinsa kautta. Hyötyjä ovat mm:

 • Puhdas ja korkealaatuinen opetusdata
 • Reaalimaailman korpus lähes jokaisesta maailman kielestä chatbottien opettamiseen ja rakentamiseen

 

Ratkaisu ja tuoteominaisuudet mm. brändinhallintaan, markkinoinnin ROI:n analysointiin ja mittaamiseen sekä viestinnänhallintaan ovat nyt jo markkinoilla sekä asiakkaidemme käytössä. Me myös jatkamme alustamme kehittämistä uusia käyttötapauksia silmällä pitäen. Tämä takaa sen, että InsightsAtlas-palvelu pysyy kilpailukykyisenä nyt ja tulevaisuudessa.

Kilpailijakenttä

InsightsAtlaksen kilpailijat ovat pääasiassa muita analytiikkayrityksiä, jotka ovat tyypillisesti pieniä startup-yrityksiä tai vakiintuneempia ja perinteisempiä toimialapelureita. Esimerkiksi useilla IT-alan jättiläisillä, kuten IBM:lla tai HP:lla, on palveluvalikoimassaan jonkinlainen sosiaalisen median analytiikan työkalu, mikä osaltaan todistaa markkinasegmentin tärkeyden. Myös perinteisen mediaseuranta-alan yritykset yrittävät laajentaa palveluitaan kattamaan sosiaalisen median. Joskus tällaisissa tapauksissa syntyy jopa mahdollisuus yhteistyöhön. Mielestämme todellinen kilpailu tulee kuitenkin innovatiivisilta startup-yrityksiltä, jotka ovat enemmän keskittyneitä ratkaisemaan toimialan käsillä olevia ongelmia. Yhteinen nimittäjä, ja samaan aikaan suurin erottava tekijä, kaikille näistä on se, että yli 95 % kilpailijoista keskittyy – näkemyksemme mukaan – vanhanaikaiseen tekstianalyysiin hyödyntäen konealgoritmeja. Lieneekin tarpeetonta sanoa, että kilpailevat ratkaisut ovat riittämättömiä nykyiseen markkinatilanteeseen. 

Yleisesti vallitsevaa tilaa voisi kuvailla korkeaksi teknologisen kynnyksen tilanteeksi, sillä vastaavan ratkaisun rakentaminen kuin InsightsAtlaksella on käytössään, vaatisi huomattavia määriä aikaa ja rahallisia resursseja. Esimerkiksi vastaavan datasisällöltään tarkasti luokitellun tietokannan kerryttäminen kuin InsightsAtlaksella jo on, maksaisi todennäköisesti miljoonia euroja, mikäli se rakennettaisiin puhtaalta pöydältä. 

Karkea kilpailijavertailutaulukko löytyy esityksen lopusta dokumenteissa.

Myynti ja markkinointi, markkinoillemeno

Tähän saakka olemme keskittyneet todentamaan parasta mahdollista tuote-markkina -sopivuutta, samalla kun olemme rakentaneet infrastruktuuria tukemaan laajempia kansainvälisiä markkinointiaktiviteettejamme. Kuluneen vuoden aikana olemme investoineet  inbound-markkinoinnin automaatiomoottorin rakentamiseen, joka mahdollistaa myynti- ja markkinointiaktiviteettien huomattavan kasvattamisen seuraavien vuosien aikana. Tämä on keskeistä, sillä modernin SaaS-liiketoiminnan elinehtona ovat sen ympärille räätälöityjen markkinointiaktiviteettien menestys.

Tulevaisuudessa jatkamme suoramyyntiä suurille asiakkaille käyttäen apuna asiakaslead:ien tuotannon ja sisältömarkkinoinnin prosesseja. Näiden asiakkaiden elinkaariarvo on historiallisesti ollut erittäin korkea verrattuna asiakashankintakustannuksiin (CLTV/CAC-suhde >10). SaaS-yrityksille on tavanomaista, että myyntimix koostuu useista komponenteista. Uuden rahoituksen avulla tähtäämme siihen, että avaamme uuden online-myynnin itsepalvelukanavan, joka on keskittynyt palvelemaan pienempikokoisia yrityksiä. Tämä mahdollistaa entistä paremmin skaalautuvan myyntimallin sekä lyhyemmät ja kustannustehokkaammat myyntisyklit.

Suurin haasteemme tähän mennessä on ollut pula myyntiresursseista. Olemme toimineet hyvin rajallisin myynnin resurssein ( keskimäärin alle 1,5 kokoaikaista myyjää) ja myyntimenestyksemme siihen verraten on ollut ollut tyydyttävää. Tämänhetkinen myynnin pipeline on verrattain iso (yli 12 miljoonaa euroa) ja odottaa liikevaihdoksi muuntamista. Lead generaatio- ja  markkinointiaktiviteettiemme seurauksena meillä onkin nyt enemmän sisään tulevia myynti-leadejä kuin myyntitiimimme voi käsitellä, mikä on tietenkin positiivinen - mutta samaan aikaan erittäin turhauttava - haaste. Uuden rahoituksen avulla käynnistämme investoinnit kunnollisen myyntiorganisaation ylösajoon ja tukeviin markkinointiaktiviteetteihin. 

Alla oleva kuva edustaa ennustettua potentiaalista myynnin kvartaalikasvua perustuen historiallisiin faktoihin uuden myyntiorganisaation ollessa ylösajettu ja rekrytoinnit suoritettu*. (*Oletukset: Vuosittainen myynti myyjää kohden = 500t€ (erittäin kohtuullinen, todennettu historiasta), uuden myyjän koulutus 3-4 kuukautta, rekrytointien onnistumissuhde 1:3. Uuden online-myyntikanavan tuoma tuotto ei ole sisällytettynä tähän laskelmaan)

Tiimimme

Tiimimme

InsightsAtlaksella on erittäin vahva, kansainvälinen tiimi, jolla on yli 15 vuoden kokemus toisiaan täydentävillä osaamisalueilla. Tiimi on täysin sitoutunut valloittamaan markkinan ja ottamaan siellä johtoaseman.

Yhtiöllä on aktiivinen hallitus sekä neuvonantajia, joita se hyödyntää sellaisten ovien avaamisessa, jotka muutoin pysyisivät suljettuina. Jaamme kaikki intohimon tarjota asiakkaillemme lisäarvoa tarkan ja korkealaatuisen datan kautta. Olemme kaikki henkilökohtaisesti todistaneet, että datan suhteen laatu on se asia, joka todella merkitsee. 

Ydintiimimme on skaalannut kansainvälisiä liiketoimintoja kannattavasti aikaisemmin ja on valmis tekemään sen uudestaan.

Jarkko Jokirinta

Toimitusjohtaja & perustaja / hallituksen jäsen

Vankka ansioluettelo ja 15 vuoden kokemus kansainvälisestä myynnistä, rahoituksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä startup- ja nopean kasvun yrityksissä. Aikaisemmin kasvattanut liiketoimintoja nollasta miljooniin. Erittäin pätevä myyntineuvotteluissa ja liiketoiminnan johtamisessa (aloitti myyntiuransa kymmenvuotiaana myymällä jääkiekkokalentereita ovelta ovelle ja päätyi sittemmin voittamaan useita myyntikilpailuja useissa organisaatioissa).

Aikaisemmat saavutukset pitävät sisällään globaalin BI-järjestelmän kaupallistamisen ja kehittämisen johtamista sekä ylimmän johdon konsultointia kansainvälisesti. Onnistuneesti kehittänyt ja julkaissut useita uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita markkinoille yhdessä perustajakollegansa sekä tiiminsä kanssa.

https://fi.linkedin.com/in/jarkkojokirinta

Janne Anttila

CTO & Perustaja / Hallituksen jäsen

Vahva tausta ketterien IT- ja ohjelmistoprojektien johtamisesta, esimerkiksi Kiinan toiseksi isoimmalle sähkökomponenttien valmistajalle (CNC Group). Poikkeuksellinen kyky hahmottaa kokonaiskuva big data:sta ja luoda sen pohjalta konkreettisia asiakassovelluksia sekä tuotteita ja palveluita. Janne on asunut ja työskennellyt Kiinassa useita vuosia. Hän on onnistuneesti kehittänyt ja julkaissut useita innovatiivisia tuotteita ja palveluita markkinoille yhdessä perustajakollegansa sekä tiiminsä kanssa.

https://fi.linkedin.com/in/janneeanttila

Mikko-Jussi Suonenlahti

Hallituksen puheenjohtaja

35 vuoden globaali liikkeenjohtamisen kokemus yritysten rakentamisesta, josta 25 vuotta menestyksekkäästi ”kädet mullassa” pääomasijoittajana Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä 10 vuotta operatiivsessä toiminnassa.

Toimii hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana useissa menestyksekkäissä ja nopeasti kasvavissa startup-yrityksissä.  

https://fi.linkedin.com/in/mikkosuonenlahti

Jarkko Virtanen

Halllituksen jäsen

Pääomasijoittaja, enkelisijoittaja, neuvonantaja ja hallitusammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella kansainvälisten startup-yhtiöiden kehittämisestä ICT-, Media-, ja pelialoilla.

Aktiivinen sijoittaja yli 30:ssä startup-yrityksessä.

https://fi.linkedin.com/in/jarkkovirtanen

Peter Vesterbacka

Neuvonantaja

Mighty Eagle ja markkinointivelho, jolla on ollut henkilökohtaisesti valtava rooli Angry Birds -brändin maailmanlaajuisen suosion ja menestyksen luomisessa Roviolla.

Peter avustaa yhtiötä aktiivisesti osaamisensa ja laajan verkostonsa välityksellä.  

https://fi.linkedin.com/in/petervesterbacka
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Henkilöriskit

Aina on olemassa riski menettää avainhenkilöitä tai vaara, että joku sairastuu vakavasti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Yritämme hallita tätä riskiä tarjoamalla pitkäaikaisia työsuhde-etuja, kuten henkilökunnan optio-ohjelman ja motivoivan ja joustavan työympäristön. 

Rahoitusriskit

Taloudelliset riskit liittyvät pääasiassa siihen, että käytettävissä on kulloinkin riittävä määrä nettokäyttöpääomaa, jota yritys tarvitsee kyetäkseen kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa eteenpäin. 

Markkinariskit

Markkinariskit ovat käytännössä samat kaikille toimialalla oleville yrityksille ja liittyvät datan saatavuuteen palveluntarjoajilta, kuten esimerkiksi Facebook:ilta. Yht’äkkiset tai ennustamattomat muutokset alustojen dataan liittyvissä säännöksissä tai menettelytavoissa ja/tai muissa ehdoissa tai jopa poliittisessa ilmapiirissä voivat vaikuttaa esimerkiksi datan saatavuuteen. Yhtiö pyrkii hallitsemaan riskiä pysymällä läheisessä yhteistyössä tai kumppanuudessa (mikäli järkevää) datan tarjoajien kanssa.

Markkinoilla saattaa tapahtua odottamattomia siirtymiä tai kehitystä, esimerkiksi mikäli täysin uusi, ennalta tuntematon teknologia yhtäkkiä ilmenee ja valtaa markkinat. Tämä voi saada asiakkaat vaihtamaan nopeasti palveluntarjoajaa. Me yritämme pienentää riskiä kehittämällä palveluamme eteenpäin, olemalla läheisessä yhteydessä asiakkaisiimme ja seuramaalla tarkasti, mitä markkinoilla tapahtuu.

Operatiiviset riskit

Taitavan myyntihenkilöstön puute voidaan lukea operatiiviseksi riskiksi liiketoiminnallemme. Rekrytointihaasteet yleisesti (liittyvät usein osaavan työvoiman saatavuuteen kulloisenakin ajankohtana) voivat vaikuttaa negatiivisesti liiketoiminnallemme. Olemme ottamassa käyttöön pitkäaikaista työnantajastrategiaa, jota voimme käyttää hyödyksi, mitä tulee yrityksemme tekemisessä houkuttelevaksi työnantajana. 

Joskus asiakkailla saattaa olla sisäisiä syitä tai politiikkaa, jotka voivat johtaa muutoksiin palvelutarjoajavaatimuksissa ja lopulta sopimusten purkamiseen. Jälleen kerran, yritämme hallita riskiä olemalla jatkuvasti läheisessä yhteydessä asiakkaisiimme ja pitämällä korkean asiakastyytyväisyyden yhtenä yhtiön ydinfokusalueista.

Kilpailijariski

Aina on olemassa riksi, että jokin kilpaileva yhtiö kehittää paremman tuotteen tai palvelun, kuin mitä yhtiöllä on tarjota. Heillä voi olla käytössään enemmän resursseja tuotekehitykseen tai heidän markkinointibudjetinsa voivat esimerkiksi olla huomattavasti suurempia. Asiakkaat voivat myös päättää suosia muita ratkaisuja tai palveluita, kuin mitä yhtiö tarjoaa, vaikka se olisikin markkinoiden kehityksen suunnan vastaista. 

Yhtiö pyrkii parhaan kykynsä mukaan jatkuvasti opiskelemaan ja oppimaan markkinasta ja asiakkaiden mielitymyksistä pysyäkseen kartalla tulevasta kehityksestä ja varmistaakseen, että sillä on käytössään riittävästi resursseja. Tämän suhteen ollaan vahvasti riippuvaisia siitä, kuinka paljon rahoitusta yhtiön onnistuu keräämään taakseen.