Osake
Kierros on suljettu

Distence – Älyä teollisiin koneisiin

Distence on teollisen internetin teknologiayritys, viemme älyn teollisiin koneisiin ja laitteisiin. Erikoistumme vaativiin olosuhteisiin. Toimimme markkinoilla, jotka ovat kovassa kasvussa. Sijoita älykkäitä IoT-ratkaisuja tarjoavaan kasvuyritykseen!

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Distence on älykkäitä ratkaisuja toimittava teollisen internetin teknologiayritys, joka on erikoistunut vaativiin olosuhteisiin. Distencen ratkaisu mahdollistaa älyn viemisen teollisiin koneisiin ja laitteisiin sekä niiden yhdistämisen liiketoiminnan prosesseihin. Ratkaisu soveltuu niin uusiin koneisiin kuin asennettuun laitekantaan.

Teolliset koneet ja laitteet, kuten moottorit, pumput ja vaihteet, ovat arvokkaita, mutta ennen kaikkea kriittisiä osia yrityksen ratkaisevissa prosesseissa. Koneiden elinkaarikustannuksista jopa 80 prosenttia muodostuu tekijöistä, joihin voidaan vaikuttaa, kuten energiankäytöstä ja huollosta. Esimerkiksi pumpun elinkaarikustannuksista energian osuus on noin 32 %, huollon 20 %, hukkakäytön 9 %, käytön 9 % ja ympäristön 7 % (Tom Dabbs, Plant Performance Services Group). Ottaen huomioon koneiden pitkät elinkaaret, jotka voivat olla jopa 30–40 vuotta, kustannukset myös moninkertaistuvat vuosikymmenien ajan.

Digitalisoimalla nämä koneet ja laitteet saadaan läpinäkyvyys koneen kuntoon, käyttöön ja sen toimintaan osana liiketoiminnan prosessia. Tiedon avulla voidaan paitsi parantaa koneiden tuottavuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta, myös luoda kokonaan uusia älykkäitä palveluita. Digitalisointi mahdollistaa koneiden elinkaaren pidentämisen maailmanlaajuisesti ja jo asennetun laitekannan modernisoinnin, ilman koneiden vaihtamista uusiin. Lopputuloksena saavutetaan korkeampi teollisen pääoman tuottoaste.

Distencen ratkaisu perustuu yli kymmenen vuoden kokemukseen tiedon tuottamisesta vaativissa teollisissa ympäristöissä. Distence on toimittanut ratkaisujaan maailman johtaville teollisuusyrityksille jo yli 40 maahan viidelle eri mantereelle tehden tuhansista teollisista laitteista älykkäitä. Suomessa ja Ruotsissa asiakkaina ovat muun muassa Moventas Gears Oy, ABB, Detector, Lambertsson ja Skanska Maskin.

Yritys on siirtynyt kasvuvaiheeseen. Pitkä tuotekehitysjakso ja tarjonnan rakentaminen skaalautuvaan muotoon on siinä vaiheessa, että yritys pystyy nyt panostamaan huolella kansainvälistymiseen sekä kasvuun.

 

Historia

Teollisen internetin teknologiat liiketoiminnan ytimessä jo vuodesta 2012 

Distencen historia juontaa juurensa Oliotalo-nimiseen yritykseen, jonka arvostettu Linux-asiantuntija Kaius Häggblom perusti vuonna 1998. Häggblomin johdolla yritys keskittyi aluksi koodaamiseen ja projektitoimituksiin. Vuonna 2008 Oliotalo muutti liiketoimintamalliaan, ja on siitä saakka keskittynyt projektitoimitusten sijaan tuote- ja ratkaisumyyntiin.

Perheyritys Mistonin ostaessa vuonna 2012 enemmistöosuuden Oliotalosta, sen erikoisosaamista olivat älykkäät kaukokunnon valvonnan järjestelmät sekä sulautettujen järjestelmien suunnittelutyöt. Neljä vuotta myöhemmin yhtiön nimi muutettiin Distenceksi (Distributed Intelligence) kuvaamaan paremmin yrityksen ydinliiketoimintaa.

Tänä päivänä Distence on teollisen internetin teknologiayritys, joka työllistää 12 henkilöä ja sen vuoden 2018 liikevaihto tavoite on 1,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on saavuttaa 9 miljoonan liikevaihto vuonna 2021. Yhtiön toimitusjohtajana on Kim Korhonen. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Distence on saanut seuraavia kansainvälisiä, arvostettuja palkintoja ja tunnustuksia:

 • Munich Cleantech Innovation Award, 2015, voittaja (Saksa) 
 • Kemira Innovation Challenge, 2016, voittaja
 • TOP 7 - Global IoT Contents and Congress in Beijing, 2017 (Kiina) 
 • TOP25 in Nordic Cleantech Open, 2018 (Ruotsi)

Lähde mukaan kasvutarinaan:

 • räjähdysmäisesti kasvava markkina ja megatrendit tukemassa kasvua
 • testattu ja toimiva älykäs IoT-ratkaisu 
 • SaaS-malliin pohjautuva liiketoiminta on hyvin ennustettavissa ja talouden suhdanteista riippumaton
 • kokenut tiimi, jolla on yli 10 vuoden osaaminen ja kokemus sekä teknologiasta että IoT-toimialasta
 • painopiste siirtynyt tuotekehityksestä kasvun mahdollistamiseen

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

 

Distributed Intelligence – avaintekijänä hajautettu älykkyys

Uusien sekä jo asennettujen koneiden digitalisointi on Distencen ydinosaamista. Distencen ratkaisuilla teollisuuteen palveluja tarjoavat yritykset sekä kone- ja laitevalmistajat voivat hyödyntää teollisen internetin tarjoamat mahdollisuudet todennetun ja vakaan teknologian avulla.

Äly viedään laitteisiin standardisoitujen sensoreiden ja Distencen älyterminaalien avulla. Laitteita hallitaan ja asetuksia käsitellään pilvessä olevan alustan kautta. Pilvialusta (device cloud) toimii älyterminaalien sekä niissä pyörivien ohjelmistojen kanssa kokonaisuutena tarjoten vakaan, skaalautuvan ja joustavan ratkaisun älykkään IoT-palvelun rakentamiseen.

Älyterminaalien avulla kerättyä dataa käsitellään ja analysoidaan lähellä konetta tai laitetta (edge computing), jolloin minimoidaan tiedon siirto, säästetään kustannuksia ja voidaan hyödyntää tietoa välittömästi laitetasolla sen lisäksi, että se saadaan alustalle muun liiketoiminnan hyödynnettäväksi. 

Viemällä äly laitetasolle voidaan laitteeseen rakentaa autonomisia toimintoja, hyödyntää algoritmeja sekä parametroida ja ohjata laitteen toimintaa pilvestä esimerkiksi säätiedolla, sähkön spot-hinnoilla tai pilvessä tehdyn data-analytiikan tulosten perusteella. Alusta tarjoaa tehokkaan raportointityökalun ja näkyvyyttä kentällä oleviin teollisiin koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat usein miehittämättömällä tai valvonnan ulkopuolella olevilla alueilla.

 

IoT-ratkaisu tuottavampaan liiketoimintaan

Distencen ratkaisu mahdollistaa koneiden ja laitteiden ennakoivan huollon, energiatehokkuuden, korkeamman käyttöiän, tuotannon optimoinnin sekä koneoppimisen ja tekoälyä käyttävien ratkaisujen hyödyntämisen tulevaisuudessa. Lisäksi teknologian ja ratkaisujen avulla asiakkaat voivat luoda älykkäitä palveluja ja uusia liiketoimintamalleja.

 

Case Moventas Gears Oy – toimintavarmuutta älykkäällä teknologialla

Moventas Gears on tuuliturbiinivaihteita valmistava suomalainen yhtiö, jolle Distence on toimittanut maailmanlaajuisen kunnonvalvontapalvelun pohjana käytettävän palvelualustan, palveluportaalin sekä älyterminaalit etävalvontaan. Distencen ratkaisun ansiosta Moventas pystyi luomaan uutta palveluliiketoimintaa kunnonvalvonnasta globaalisti. Moventaksen asiakkaina olevat tuulivoimalan operaattorit saavat luotettavampaa käyttöaikaa ja välttävät yllättävistä vaihteiden hajoamisista ja käyttökatkoksista aiheutuvat kustannukset.

Lisää esimerkkejä käyttökohteista Distencen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.distence.fi/fi/kayttokohteita/

 

Ratkaisun ominaisuudet

 • Joustava IoT-ratkaisu
  Joustavuus syntyy tuotelähtöisestä tavasta toimia asiakkaiden kanssa sekä Distencen älyterminaaleissa hyödynnetystä modulaarisesta teknologiasta.
 • Vakaa ja todennettu teknologia
  Teknologian toimivuus on todennettu sekä fyysisesti että teknologisesti vaativissa olosuhteissa viidellä eri mantereella korkeajännitteisistä ympäristöistä Pohjanmeren myrskyihin ja aavikon kuumuuteen.
 • Nopea pääsy markkinoille
  Laajan kokemuksen sekä todennetun teknologian ansiosta asiakkaat saavat älykkään teollisen internetin ratkaisun matalalla teknologiariskillä ja nopealla aikataululla ilman merkittäviä kehitysinvestointeja. Joustavuuden ansiosta teknologia soveltuu sekä uusiin koneisiin että jo asennettuun laitekantaan.

 

Kestävä ja skaalautuva liiketoiminta

Distencen kestävä liiketoiminta perustuu jatkuvaan asiakassuhteeseen. Liiketoiminta koostuu laitemyynnistä, ohjelmistoista, SaaS-malliin pohjautuvasta kuukausilaskutuksesta ja asiantuntijapalveluista.

Liiketoimintamalli on suoraviivainen ja skaalautuva. Ensin asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet ja informaation käyttäjät identifioidaan, jotta ratkaisu vastaa asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksiin ja ROI-tavoitteisiin. Joissain tapauksissa asiakkaalla on selvä tarve, joskus tarpeita jalostetaan yhdessä. Tämän jälkeen Distence konfiguroi teknologiamoduleista ratkaisun, joka pilotoidaan asiakkaalle.

Pilotointi on keskeinen osa toimintamallia, jonka avulla varmistetaan ratkaisun ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien vastaaminen asiakastarpeisiin. Pilotointijakson aikana ratkaisu hiotaan sekä älyterminaalin että Condence-palvelualustan osalta asiakkaan toivomusten mukaisesti. Pilotoinnin jälkeen ratkaisu standardoidaan ja aloitetaan asennusvaihe asiakkaan liiketoiminnan mukaan.

Aina kun uusi älyterminaali on asennettu ja alkaa tuottaa informaatiota, se kytkeytyy kuukausiveloituksella toimivaan Condence-palvelualustaamme. Distence saa tuloja sekä älyterminaalien myynnistä että palvelualustan kuukausiveloituksista (MRR, Monthly Recurring Revenue). Lisäksi, koska kyseessä on aina jatkuva liikesuhde, syntyy asiakkaalle usein erilaisia tarpeita yhteistyön aikana, joihin Distence tarjoaa maksullisia ratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakaskohtainen jatkokehitys tai vaikkapa hosting-palvelut. Asiakkaat tilaavat laitteet Distenceltä erissä ja asentavat ne itse tai oman yhteistyökumppaninsa kanssa. Distence keskittyy teknologian tuottamiseen sekä palvelualustan operoimiseen. Tuotanto on ulkoistettu.

 

Vauhdilla kasvava markkina

Distence keskittyy vaativissa olosuhteissa toimivien teollisten koneiden ja laitteiden digitalisointiin ja teollisen internetin (IIoT) markkinaan. Teollisten koneiden digitalisoiminen muodostaa valtavan osuuden vauhdilla kasvavasta IoT-markkinasta. IoT-toimiala on kuitenkin hyödyntämisen suhteen vasta alkuvaiheessa: tällä hetkellä vain 25 prosenttia teollisuustuotteita valmistavista yhtiöistä ja esimerkiksi vain kolme prosenttia öljy- ja kaasualan yhtiöistä hyödyntää digitalisaation tuomia etuja. (State of the Industrial Internet of Things 2017, PTC).

Teollisen internetin markkina koostuu sekä uusista koneista (kone- ja laitevalmistajat, OEM) että jälkiasennuksista (retrofit-markkina). Asennetun laitekannan arvo on useita miljardeja ottaen huomioon koneiden elinkaaret, jotka vaihtelevat 10–40 vuoden välillä. Koneiden elinkaaren pidentäminen vuosilla, käyttöajan lisääminen, käyttökustannusten (mukaan lukien energiankulutuksen) vähentäminen, huollon ja varaosien optimointi sekä uusien palvelujen tarjoaminen ja myynnin kasvattaminen nostavat markkinan arvon biljooniin.

Globaalin teollisen IoT-markkinan odotetaan kasvavan 25 prosentin vuosittaisella kasvuvauhdilla (CAGR) ja arvon nousevan yli 933 miljardiin vuoteen 2025 mennessä (Grand View Research, Inc.)

Suuntaus on kohti edge computing -tekniikkaa. Vuoteen 2019 mennessä vähintään 40 prosenttia IoT-datasta säilytetään, analysoidaan ja hyödynnetään lähellä datan lähdettä (IDC, International Data Corporation).

Muutos markkinoissa on näkynyt selvästi sekä Distencen tarjous-että pilottikannassa. Yhteistyökeskusteluja, pilotointeja sekä toimituksia tehdään kiihtyvässä määrin Pohjois-Euroopan alueella.

 

Kilpailukenttä

Distence on saavuttanut pitkällä, yhteistyössä erittäin vaativien asiakkaiden kanssa tehdyllä kehitystyöllä ja yli kymmenen vuoden kenttäkokemuksella etumatkan, jonka hyödyntämisen aika on nyt. Kun asiakassegmenttinä on vaativat ympäristöt ja liiketoimintakriittiset toiminnot, on uskottavuudella, kokemuksella ja näytöillä paikkansa.

Distence kilpailee ennen kaikkea yritysten, eli potentiaalisten asiakkaidensa, oman sisäisen kehitystyön kanssa. Tällöin Distencen kilpailijoita ovat osittain insinööri- ja suunnittelutoimistot. Toimistot tekevät kuitenkin projektityötä, joka ei mallina ole skaalautuva. Palveluntarjonta ei myöskään ole jatkuvaa, jolloin sekä ohjelmistojen että laitteiden elinkaarihallinta jää asiakkaalle, mikä ei kuulu heidän ydinliiketoimintaansa.

Lisäksi kilpailukenttään kuuluu yksittäisiin osakokonaisuuksiin erikoistuneita pelaajia, kuten komponentti- tai laitetoimittajia, alustoihin erikoistuneita paikallisia ja globaaleja toimijoita sekä vaihtoehtoisia ratkaisuja toimittavia, kuten teolliseen automaatioon erikoistuneita yrityksiä.

Distence tarjoaa kokonaisuuden, palvelun, joka tuottaa informaatiota asiakkaan käyttöön. Juuri tämä informaatio on arvokasta asiakkaalle. Distencen näkemyksen mukaan suuntaus on enemmän ja enemmän kohti tämän infrastruktuurin ulkoistamista, jotta asiakas voi keskittyä järjestelmän tuottamaan informaatioon ja siihen, mikä hänelle on kulloinkin tärkeää. 

 

Tiimimme

Tiimimme

Distence tiimi on tasapainoinen yhdistelmä syvää kokemusta teollisuuden kone- ja laitevalmistuksesta, ennakkoluulotonta luovuutta ja yrittäjyyttä sekä näkemystä digitalisaation mahdollisuuksista. Tiimi muodostuu pitkään teollisuudessa toimineista ammattilaisista, jotka tuntevat sen lainalaisuudet sekä energisistä ja kansainvälisen kokemuksen omaavista teknologiayrittäjistä.

Kim Korhonen

Toimitusjohtaja

Kim Korhonen on työskennellyt Distencen toimitusjohtajana vuodesta 2014 saakka. Aiemmin hän toimi Distencen myyntijohtajana. Hän on lisäksi työskennellyt erilaisissa myynnin- ja markkinoinnin johtotehtävistä Eforessa, IBM:llä ja DELL:issä. 

https://www.linkedin.com/in/kim-korhonen-b6050/

Janne-Pekka Karttunen

Myyntijohtaja

Janne-Pekka Karttunen on työskennellyt Distencen myyntijohtajana vuodesta 2017 saakka. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus myyntitehtävistä globaaleissa yhtiöissä, esimerkiksi Certegossa,  Ascomissa ja Niscayahissa (Securitas). 

https://www.linkedin.com/in/janne-pekka-karttunen-6b42a819/

Pasi Lahti

Teknologiajohtaja

Pasi Lahti on työskennellyt Distencen teknologiajohtajana vuodesta 2010 saakka. Hänellä on yli 16 vuoden kokemus teknologian tutkimuksesta ja kehityksestä. Aiemmin hän työskenteli Aalto-yliopistossa sekä tutkimus- ja kehityspäällikkönä ja jo vuodesta 2006 alkaen järjestelmäkehittäjänä Distencessä. 

https://www.linkedin.com/in/pasi-lahti-3bb4b851/

Panu Virtanen

Operations Manager

Panu Virtanen on työskennellyt Distencessä Operations Managerina vuodesta 2017. Hän on aiemmin työskennellyt tuotekehityksen johtotehtävissä Enstolla sekä operatiivisena johtajana Vilant Systems Oy:ssä.  

https://www.linkedin.com/in/panuvirtanen/

Juha Pankakoski

Hallitus

Juha Pankakoski on Konecranes Oyj:n teknologiajohtaja ja Executive Vice President sekä johtoryhmän jäsen vuodesta 2015. Ennen Konecranesia hän on toiminut Telecom ja IT-aloilla. 

https://www.linkedin.com/in/juhapankakoski/

Harri Ollila

Hallitus

Harri Ollila on VNT Management Oy:n osakas. Hänellä on yli 22 vuoden kokemus sähköteollisuudesta ja yli viiden vuoden kokemus viestintäteknologiasta. Hän on toiminut Elcoteqissa johtajana useiden vuosien ajan (SVP European Operations, SVP Corporate Relations) sekä ABB:llä myynti- ja johtotehtävissä. Lisäksi hän on työskennellyt energiakonsulttina Ekonossa. 

https://www.linkedin.com/in/harri-ollila-78a0a0b/

Juha Silvennoinen

Hallitus

Juha Silvenoinen on Serres Oy:n toimitusjohtaja. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa GS-Hydron ja Metso Mineralsin toimitusjohtajana sekä tehnyt pitkän uran ABB:llä eri rooleissa. Hän tuo mukanaan hallitukseen laajan osaamisen kansainvälisistä suuryrityksistä usealta toimialalta.

https://www.linkedin.com/in/juha-silvennoinen-2881a047/

Timo Tammisto

Hallitus, puheenjohtaja

Timo Tammisto on Distencen hallituksen puheenjohtaja ja Miston Oy:n toimitusjohtaja. Timolla on useiden vuosien kokemus sekä pienistä että suurista julkisista IT- ja konsultointialan yrityksistä Yhdysvalloissa. Hän toimi 10 vuoden ajan toimitusjohtajana tekniseen tukkukauppaan keskittyneessä Solotop-yhtiössä.

https://www.linkedin.com/in/timo-tammisto-a18a21/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Kuten missä tahansa uutta markkina-asemaa hakevassa yhtiössä, riski epäonnistumisesta on aina olemassa. 

Riskit liittyvät operatiivisella tasolla yrityksen kykyyn myydä ja penetroitua valitsemilleen toimialoille. Kriittistä onnistumiselle on oikeiden ihmisten ja yhteistyökumppaneiden löytäminen ja rekrytointi. Tähän liittyy myös onnistuneet strategiset kumppanuudet sekä yhteistyökuviot.

Yrityksen ulkopuolelta tulee kilpailun tuoma riski, mahdollisen maailmantalouden negatiivinen kehitys sekä teknologiatrendit. Erittäin nopeasti kasvavat markkinat houkuttelevat lisää kilpailua: kilpailu kiristyy ja pelaajia tulee alalle koko ajan lisää. Toisaalta tämä kertoo siitä, että ratkaisulla on suuri merkitys asiakaskunnan liiketoiminnalle, joka samalla kasvattaa asiakaskunnan sisäistä kilpailua ja näin kysyntää Distencen tuotteille. Kokemus ja joustavuus ovat kilpailuetu Distencelle, mutta aikaikkuna on auki vain hetken aikaa. Markkinatrendien muuttuessa, ratkaisumme pystyy adaptoitumaan eri vertikaaleihin johtuen niistä teknologiasta, mihin Distencen ratkaisu pohjautuu.

Mahdolliset heilahtelut globaalissa taloudessa voivat myös hidastaa yritysten päätöksentekoa, mikä voi heikentää kasvunopeutta. Teknologiatrendit ja toimialan mahdolliset muut trendit saattavat ottaa suunnan, joka poikkeaa yrityksen valitsemasta suunnasta. Tätä hallitaan seuraamalla tarkasti toimialaa, tiiviillä yhteistyöllä sekä asiakkaiden että yhteistyökumppanien kanssa sekä joustavalla teknologia-arkkitehtuurilla.

Kolmas riskitekijöiden ryhmä on yrityksen talous ja siihen liittyvä aika. Yrityksen kulut ovat tällä hetkellä korkeammat kuin kassavirta aggressiivisten kasvutavoitteiden vuoksi, jolloin toiminta tukeutuu ulkopuoliseen rahoitukseen. Tällä sijoituskierroksella haemme yritykselle rahoitusta kasvun nopeuttamiseen.

Koska tuotteita ja ratkaisuja on jo asennettu globaalisti tuhansia ja niiden toimivuus ja hyödyt on todennettu, ja koska yrityksellä on ollut tiivistä tuotekehitystä yli kymmenen vuotta, uskomme, että ratkaisullamme on erittäin hyvät mahdollisuudet onnistua.