Osake
Kierros on suljettu

Invesdor - Digitaalisen rahoituksen johtaja Euroopassa

Invesdor on Euroopan digitaalisen rahoituksen ansioitunut johtaja, joka on valmis kasvun seuraavaan vaiheeseen kaupallistamalla oman teknologia-alustansa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
ruotsiksi
Tarinamme

Invesdor on digitaalinen rahoitusalusta, joka yhdistää eurooppalaiset yritykset koko maailman sijoittajiin. Se oli myös ensimmäinen alusta, joka sai koko Euroopan kattavan sijoitusyhtiötoimiluvan (MiFID) toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen, rahoitusvälineiden tarjoamiseen sekä sijoitusneuvojen antamiseen. Toimiluvan perusteella Invesdor voi tarjota palvelujaan sekä listaamattomille että listatuille yrityksille listautumisannit mukaan luettuina. Invesdor on kehittänyt oman teknologia-alustansa, joka mahdollistaa vertaansa vailla olevan käyttäjäkokemuksen sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa.

Invesdor-konsernin emoyhtiö Invesdor Oy perustettiin Suomessa vuonna 2012. Invesdor on saanut historiansa aikana yli 36 800 rekisteröitynyttä käyttäjää 151 maasta ja vienyt onnistuneesti läpi 115 rahoituskierrosta, joiden kokonaisarvo on 52,6 miljoonaa euroa (mukaan luettuina kuusi listautumisantia). Invesdorin tiukasta laadunvalvonnasta kertoo se, että 95 prosenttia rahoitetuista yrityksistä on edelleen toiminnassa, vaikka start-up-yritysten epäonnistumisprosentti on yleisesti suuri.

Invesdor on jatkanut kansainvälistä laajentumista, ja yhtiöllä on tällä hetkellä toimipaikat Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa. Brexitiin valmistautuakseen Invesdorin johto suunnittelee Lontoon toimipaikan sulkemista kesäkuun 2018 lopussa ja keskittymistä täysin Pohjoismaissa toimimiseen. Invesdor saattaa toistaiseksi edelleen hyväksyä kohdeyrityksiä Isosta-Britanniasta.

 

Strateginen tavoite ja keskeiset valinnat

Invesdorin tehtävänä on digitalisoida rahoitusala ja näyttää, että sijoittaminen ja rahoitus voi olla yksinkertaista, käyttäjäystävällistä ja nopeaa. Yhtiön strategisena tavoitteena on saavuttaa johtava asema Euroopan digitaalisen rahoituksen markkinoilla. Sen lisäksi, että yhtiö jatkaa johtavan asemansa vahvistamista digitaalisessa rahoituksessa (”Invesdor.com”), yhtiö on tunnistanut merkittävän kasvumahdollisuuden Euroopassa ja sen ulkopuolella omaan teknologia-alustaansa liittyvälle liiketoiminnalle (”Invesdor Technologies”). Teknologia-alustaliiketoiminnan avulla Invesdor voi laajentua uusille suurille markkinoille, jotka muuten edellyttäisivät merkittäviä markkinointitoimia, joihin Invesdorin resurssit eivät riitä.

Invesdor Technologies ovat Invesdorin seuraava merkittävä kasvuharppaus. Tämä rahoituskierros perustuu kuitenkin Invesdorin nykyiseen rahoitusliiketoimintaan. Tämän rahoituskierroksen tarkoituksena on aloittaa Invesdor Technologiesin kasvattaminen. Invesdor aikoo järjestää lähitulevaisuudessa arvoltaan suuremman osakepohjaisen rahoituskierroksen Invesdor Technologiesin kasvun jatkamiseksi.

 

Tässä aineistossa nimellä ”Invesdor” tarkoitetaan Invesdor-konsernia, johon sisältyvät emoyhtiö Invesdor Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Invesdor Services Oy.

 

Liite 1: Invesdorin strateginen tavoite ja yhteenveto liiketoiminta-alueista (suurempia kuvia on oheisessa sijoitusesityksessä)

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Invesdorin vuosi 2017 oli ennätyksellinen; yhtiö jatkoi vankkaa menestystään ja oli yksi Pohjoismaiden kuumimmista finanssiteknologian yrityksistä. Lisäksi vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen solmittujen sopimusten liikevaihtopotentiaali, joka on keskeinen myynnin mittari Invesdorille, ylitti jo vuoden 2017 toteutuneen kokonaismyynnin.

Invesdorin rahoitusliiketoiminnan kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, ja Invesdor Technologiesin tuleva kasvu laajentaa kasvun mahdollisuuksia entisestään.

Jatkossa Invesdor tarjoaa neljää palveluluokkaa: (1) rahoituskierrokset Invesdor.comin kautta, (2) alusta palveluna (Platform-as-a-Service) rahoitusalan kumppaneille, (3) tuotemerkittömät (white label) ratkaisut lisensioiduille asiakkaille sekä (4) raportointipalvelut Ownersportal-omistajarekisterin ja Company Profile Page -sijoittajasuhdetyökalujen avulla. Näistä kolme viimeistä muodostavat yhdessä Invesdor Technologiesin.

 

Rahoituskierrokset Invesdor.comin kautta

Invesdor.comin tarjonta muodostuu osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta ja muista liikkeeseenlaskuun liittyvistä palveluista (esim. liiketoimintakonsultoinnista ja digitaalisesta markkinoinnista). Invesdor.com tarjoaa yrityksille kokonaisratkaisun digitaalisen rahoituksen tarpeisiin: nopean ja hyvin tehdyn ja hallitun prosessin, joka tavoittaa helposti vakiintuneen yli 36 000 käyttäjän asiakaskunnan. Lisäksi Invesdor.com palvelee sijoittajia käyttäjäystävällisellä ja yksinkertaisella prosessilla, joka tarjoaa nopeasti pääsyn moniin sijoitusmahdollisuuksiin.

Invesdor on vastaanottanut yli 4 000 hakemusta, joista vain 220 (5 %) on hyväksytty tähän mennessä, mikä kertoo tiukasta laadunvalvonnasta. Vastaavasti onnistuneesti läpivietyjen rahoituskierrosten määrä oli 108, eli brutto-onnistumisprosentti oli 49 % vuosina 2002–2017 (sisältäen prosessit, jotka keskeytettiin luottamuksellisen markkinoinnin vaiheessa). On huomattava, että brutto-onnistumisaste on nousussa, ja vuonna 2017 se oli 63 prosenttia. On myös huomattavaa, että netto-onnistumisaste on 73 % (ilman prosesseja, jotka on keskeytetty rahoituskierrosten piilotetussa vaiheessa), mikä korostaa julkisesti markkinoitujen kohteiden laatua.

Toukokuuhun 2018 mennessä Invesdor on auttanut yritysasiakkaitaan hankkimaan yhteensä 52,6 miljoonaa euroa 24 300 sijoituksena 36 800 rekisteröidyltä asiakkaalta. Vuonna 2017 kerätyn pääoman määrä saavutti uuden ennätyksen, 19,1 miljoonaa euroa, mikä kertoo, että keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 185 % vuosina 2012–2017. Rahoituskierrosten keskikoko on vastaavasti noussut nopeasti yli 500 000 euroon (sisältäen listautumisannit). Kaikki tämä kertoo siitä, että digitaalinen rahoitus on nopeasti vakiintunut uskottavaksi vaihtoehdoksi perinteisille menetelmille sekä yritysten että sijoittajien keskuudessa.

Yksi Invesdorin keskeisistä kilpailueduista rahoitusliiketoiminnassa on ”pull”-mekanismi, jolla kaikki sijoitukset tehdään. Mekanismissa Invesdor toimii markkinapaikkana, jolla sijoittajat itsenäisesti selaavat ja tekevät sijoituksia. Invesdor ei harjoita suoramyyntiä sijoittajilleen. ”Push”-strategiaan verrattuna ”pull”-menetelmä on rehellisempi, helpommin skaalautuva ja vähempiriskinen brändi-imagon näkökulmasta.

 

Invesdor Technologies

Arvopaperien liikkeeseenlaskuprosessien taustalla ovat Invesdor Technologiesin muodostamat parhaat käytännöt; teknologiaa on järjestelmällisesti kehitetty kuuden vuoden ajan, ja se on osoittautunut Pohjoismaiden parhaaksi digitaalisen rahoituksen ratkaisuksi. Invesdor näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia oman teknologia-alustansa tarjoamisessa muille palveluntarjoajille. Keskittymällä teknologia-alustaan Invesdor voi skaalata liiketoimintaansa nopeasti, sillä palveluntarjontaverkoston (esim. liiketoimintakonsultoinnin ja digitaalisen markkinoinnin kumppanit) paikallisen bränditietoisuuden rakentamisen tarve on rajallinen. Lisäksi volyymipohjaisissa, toistuvissa lisenssimaksuissa on merkittävä liikevaihto- ja kannattavuuspotentiaali.

Invesdor Technologiesissa on kaksi palvelumallilajia: Alusta palveluna (Platform-as-a-Service) rahoitusalan kumppaneille ja tuotemerkittömät (white label) ratkaisut asiakkaille, joilla on oma toimilupa ja jotka haluavat mukauttaa alustaa enemmän.

 

Joukkorahoituksen kartoitus

Suurin osa Invesdorin nykyisestä liiketoiminnasta on säänneltyä sijoituspalveluliiketoimintaa, johon sovelletaan rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviä (MiFID II), eikä niitä sen vuoksi kutsuta yleensä joukkorahoitukseksi (jota koskevan sääntelyn taso vaihtelee maakohtaisesti). Invesdorin juuret ovat kuitenkin joukkorahoituksessa, ja yhtiö tuo sen parhaita käytäntöjä säännellyille finanssimarkkinoille. Joukkorahoituksen kasvu on yksi keskeisistä osakepohjaisen rahoitusliiketoiminnan digitalisaation ajureista, minkä vuoksi on tärkeää ymmärtää, millaisilla markkinoilla Invesdor toimii.

Joukkorahoitus on laaja-alainen käsite, joka tarkoittaa rahan keräämistä suurelta ihmisjoukolta erityisesti verkossa. Tyypillisesti keskimääräinen yksittäispanos, kuten osakemerkintä, on suhteellisen pieni, muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Joukkorahoitus jaetaan yleisesti neljään lajiin: (1) palkkiot, (2) lahjoitukset, (3) arvopaperit ja (4) lainat. Invesdor keskittyy joukkorahoituksessa pääasiassa arvopaperipohjaiseen joukkorahoitukseen.

Euroopan osakepohjaisten joukkorahoitusmarkkinoiden koko kasvoi vuonna 2016 lähes 600 miljoonaan euroon, ja suurimmat markkinat olivat Isossa-Britanniassa (351 milj. euroa), Saksassa (47 milj. euroa), Ruotsissa (46 milj. euroa) ja Ranskassa (43 milj. euroa). Osakepohjaisen joukkorahoituksen markkinat kasvavat nopeasti Isossa-Britanniassa (vuosittaisen kasvun keskiarvo 125 %) ja muualla Euroopassa (69 %) (vuosina 2013–2016). Ruotsissa ja Suomessa kasvunopeus on vielä suurempaa, Ruotsissa 561 % ja Suomessa 383 % (2015–2016). Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan. Esimerkiksi Ison-Britannian markkinoiden ennustetaan kasvavan 1,8 miljardiin euroon vuonna 2020 ja näin ollen yli nelinkertaistumaan vuodesta 2016.*

Osakepohjaisen joukkorahoituksen koko potentiaalin ymmärtämiseksi on katsottava osakepohjaisen (eli oman pääoman ehtoisen) rahoituksen markkinoiden kokonaiskuvaa (lisätietoja oheisessa sijoitusesityksessä), joka sisältää esim. enkelisijoittajat, pääomasijoittajat, osakepohjaisen joukkorahoituksen, listautumisannit ja perinteisen ”manuaalisen” rahoituksen, kuten suunnatut annit. Invesdor arvioi, että Euroopan osakepohjaisten rahoitusmarkkinoiden arvo on 50–80 miljardia euroa, eli digitaalisen joukkorahoituksen osuus on vain 1 %. Tätä tukee tieto siitä, että osakepohjaisen digitaalisen joukkorahoituksen osuus alkuvaiheen sijoituksista Euroopassa (9,9 miljardia euroa) oli 7 % vuonna 2016. Vastaavasti osakepohjaisen joukkorahoituksen osuus kaikista siemen- ja pääomasijoituksista (1,57 miljardia puntaa) Isossa-Britanniassa oli 15,6 % vuonna 2015, kun se vuonna 2011 oli 0,3 %.**

* Lähde: University of Cambridge.

** Lähde: University of Cambridge ja Business Insider.
 

Alustavaikutusten ymmärtäminen

Invesdorilla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää digitaalisen rahoituksen kasvumahdollisuuksia, sillä sen alusta tuo yritykset, sijoittajat ja omistajat yhteen. Alustaliiketoimintamalli perustuu ajatukseen siitä, että kaikkien sidosryhmien saama arvo kasvaa aktiivisten osallistujien määrän kasvaessa. Rahoituksen lisäksi Invesdor pyrkii saamaan osallistujia alustalle muiden palvelujen kautta. Näitä ovat esimerkiksi Ownersportal (sähköinen osakerekisteri) ja Company Profile Page (vakiomuotoinen raportointi osakkeenomistajille). Näiden alustavaikutusten luominen muodostaa Invesdorin ydinstrategian: kehittää kriittinen käyttäjämassa (Ownersportal) siten, että Invesdor on tietojen käsittelijä.
 

Liite 2: Oman pääoman ehtoisen rahoituksen digitalisaatio (suurempia kuvia on oheisessa sijoitusesityksessä)

Tiimimme

Tiimimme

Johtoryhmä

Invesdorin johtoryhmään kuuluvat seuraavat kuusi henkilöä: Lasse Mäkelä (toimitusjohtaja), Erik Rehn (johtaja, hankevirta), Mikko Kangasaho (ohjelmistokehitysjohtaja), Joel Kettunen (asiakkuudet ja controlling), Mikko Savolainen (markkinointi ja viestintä) ja Sonja Lassila (lakiasiat ja compliance). Johtoryhmässä yhdistyvät täydellisesti rahoituspalvelujen ja teknologian asiantuntemus sekä yrittäjähenkisyys.
 

Hallitus

Invesdorin 27.3.2018 pidetty yhtiökokous valitsi Tero Weckrothin, Lasse Mäkelän, Timo Lapin, Susanna Paloheimon ja Anni Ronkaisen hallituksen jäseniksi. Tero Weckroth toimii hallituksen puheenjohtajana. Invesdorin hallituksessa on laaja-alaista kokemusta kasvuyrityksistä ja digitaalisesta teknologiasta.
 

Omistusrakenne

Invesdorin ulkona olevien osakkeiden määrä on yhteensä 34 953 osaketta, ja sijoituspalvelusäännösten edellyttämä yhtiön osakepääoma on 125 000 euroa. Invesdorilla on yhteensä 482 osakkeenomistajaa, joista kaksi suurinta ovat Larzon Capital Oy (Lasse Mäkelä, 31,4 %) ja Taaleri Varainhoito Oy (10,0 %). Muut kuusi perustajaa (ilman Mäkelää) omistavat yhteensä 20,3 % osakkeista. Toimivalla johdolla on 1 553 osakeoptiota. Lisäksi muilla nykyisillä ja entisillä työntekijöillä on 515 optiota.

Lasse Mäkelä

Toimitusjohtaja, perustajajäsen, johtoryhmän jäsen

Invesdorin perustajajäsen ja toimitusjohtaja Lasse vastaa yhtiön yleisestä hallinnosta ja johtamisesta. Hän on aiemmin toiminut talousjohtajana ja yrityskauppatehtävissä Corbelin, Constin ja KONEen palveluksessa ja investointipankkiirina Icecapitalilla ja Lontoon Merrill Lynchillä. Liikkeenjohdon EMBA.

https://www.linkedin.com/in/lassemakela/

Erik Rehn

Johtaja, hankevirta, johtoryhmän jäsen

Globaalin hankevirran johtajana Erik vastaa B2B-hankevirrasta, kumppanuuksista, sijoittajasuhteista ja yritysstrategiasta. Hänen aiempaan työkokemukseensa sisältyy IBM:n Watson-liiketoiminnan johtaminen Pohjoismaissa ja konsultointi PwC:n palveluksessa Lontoossa. Kauppatieteiden maisteri, laskenta ja rahoitus.

https://www.linkedin.com/in/erik-rehn-6748961a/

Mikko Kangasaho

Ohjelmistokehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen

Mikko johtaa kaikkea ohjelmistokehitystyötä ja tiedonhallintaa Invesdorissa. Hänen aiempi työkokemuksensa on IT-konsultoinnista Eficoden palveluksessa. Tietojenkäsittelytieteen maisteri.

https://www.linkedin.com/in/mikkokangasaho/

Sonja Lassila

Lakiasiat ja compliance, johtoryhmän jäsen

Sonja on Invesdorin oman lakiasiain tiimin jäsen ja hoitaa compliance-, due diligence- ja KYC-asioita. Hän on ollut Invesdorin palveluksessa vuodesta 2014 ja toimi sitä ennen Fondialla.

https://www.linkedin.com/in/sonja-lassila-840489a7/

Mikko Savolainen

Markkinointijohtaja, johtoryhmän jäsen

Mikko johtaa Invesdorin markkinointi- ja viestintätiimiä ja neuvoo asiakkaita rahoituskierrosten markkinoinnissa. Mikko on ollut Invesdorin palveluksessa vuodesta 2013. KTM, markkinointi, ja FM, yhteisöviestintä.

https://www.linkedin.com/in/miskosavolainen/

Joel Kettunen

Asiakasvastaava, johtoryhmän jäsen

Joel on vastuussa asiakasprojektien hallintatiimistä ja asiakashallinnasta. Tradenomi (AMK), rahoitus, B.A., vientipainotteinen liiketalous.

https://www.linkedin.com/in/joel-kettunen-a1b68965/

Antti Kaihlanen

Vt. markkinointijohtaja, johtoryhmän jäsen

Antti neuvoo Invesdoria markkinointiin ja mediastrategiaan liittyvissä asioissa. Ennen konsulttiuraa hän toimi strategiajohtajana Carat Finlandilla ja Dentsu Aegis Networkissa. Merkonomi, markkinointi.

https://www.linkedin.com/in/anttikaihlanen/

Tero Weckroth

Hallituksen puheenjohtaja

Lähes 20 vuoden kokemus rahoitusalalta, lääketeollisuudesta ja start-up-yrittäjänä. European Crowdfunding Networkin hallituksen jäsen. Aiempaan kokemukseen kuuluvat Serono (nykyään osa Merck KGaA:ta) ja 11 vuotta sijoituspankkitoiminnassa Helsingissä, Lontoossa ja Zürichissä Alfred Berg / ABM AMROn, Dresdner Kleinwortin ja Keplerin palveluksessa. Proviisori, MBA. Suomen Shakkinyrkkeilyklubi ry:n perustajajäsen.

https://www.linkedin.com/in/tero-weckroth-5b927/

Susanna Paloheimo

Hallituksen jäsen

Julkinen puhuja ja konsultti, joka tuo asiakaskokemusta sekä viestinnän ja markkinoinnin osaamista Invesdorin hallitukseen. Aiempi kokemus mm. Fredman Groupin ja Zeelandin palveluksesta.

Anni Ronkainen

Hallituksen jäsen

Suomen johtava digitalisaation asiantuntija Anni tuo Invesdorin hallitukseen tietämyksensä kokonaisten toimialojen digitalisoinnista rahoitusalalle. Hän toimii tällä hetkellä Keskon Chief Digital Officerina, ja aiemmin hän on ollut Googlen maajohtaja Suomessa. KTM.

https://www.linkedin.com/in/annironkainen/

Timo Lappi

Hallituksen jäsen

Energinen lakimiesyrittäjä, joka tällä hetkellä johtaa terveysalan startup-yritys Helttiä. Aiemmin Fondian toimitusjohtaja. OTK, KTK.

https://www.linkedin.com/in/tlappi/

Tiimi

Invesdorin 20-henkisessä tiimissä on yrittäjähenkisiä ja sitoutuneita ihmisiä, jotka hallitsevat projektinhallinnan, myynnin, markkinoinnin, kehitystyön ja juridiikan.

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Makrotalouteen liittyvät riskit

Kasvurahoitus korreloi todennäköisesti toimialan makrotaloudellisen ympäristön kanssa. Äkilliset muutokset Euroopan taloustilanteessa voivat vaikuttaa Invesdorin liiketoimintaan. Finanssimarkkinoiden nykytilanne ja lisääntyvä sääntely voivat vaikeuttaa yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta ja lisätä pääoman kustannuksia. Invesdorille kasvuyritykset ovat elintärkeä kohderyhmä, ja radikaalit muutokset niiden taloustilanteessa tai tulevaisuuden suunnitelmissa voivat vaikuttaa Invesdorin palvelujen kysyntään. Vaikka Brexit ei ole pelkästään Invesdoria koskeva riski, se voi vaikuttaa Invesdoriin, sillä rajat ylittävät investoinnit Isosta-Britanniasta voivat vähentyä.

Vaikka korkotasot ovat olleet ennätysmatalalla kaikkialla maailmassa vuosien ajan, sijoittaminen vaihtoehtoisiin rahoitustuotteisiin on lisännyt suosiotaan. Jos korot kääntyvät nousuun tai talousympäristö muuten muuttuu niin, että Invesdorin kaltaisten palveluntarjoajien kautta sijoittaminen muuttuu vähemmän houkuttelevaksi, tällä on negatiivinen vaikutus Invesdorin toimintaan.

Toimintaan liittyvät riskit

Olemassa olevat rahoituslaitokset ja uudet haastajat voivat luoda kilpailuriskin Invesdorille. Keskittymällä jatkuvasti asemansa parantamiseen ja huippulaadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkailleen Invesdor pyrkii lisäämään asiakkaidensa uskollisuutta ja varmistamaan yleisen hyvän maineensa markkinoilla. Invesdor pyrkii myös tekemään yhä enemmän yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa, ja Teknologian ja muiden palvelujen tarjoaminen muille sijoituspalveluyrityksille voi tehdä mahdollisesta kilpailijasta yhteistyökumppanin.

Liiketoiminta ei välttämättä onnistu suunnitellusti. Invesdorin laajentaminen edellyttää korkealaatuista toteutusta, onnistuneita rekrytointeja ja hyvää ajoitusta. Invesdorin on pyrittävä jatkuvasti parantamaan palvelujaan ja tuotteitaan samalla, kun se pitää yllä läpinäkyvyyden ja korkean laadun asiakkailleen. Ei ole varmaa, että Invesdor onnistuu hinnoittelussaan, markkina-asemoinnissaan tai tuotevalikoimassaan, mikä voi vaikuttaa Invesdorin liiketoimintaan.

Invesdor on testannut Teknologiaa käytännössä viimeisten kuuden vuoden ajan, ja nyt suunnitelmana on aloittaa sen myyminen muiden sijoitusyritysten käyttöön. Uuteen tuotteeseen saattaa liittyä sääntelyä ja muuta vastaavaa, joka aiheuttaa arvioitua enemmän kustannuksia. On myös mahdollista, ettei Teknologia herätä niin paljon kiinnostusta kuin on suunniteltu. Uuden tuotteen lanseeraukseen liittyy useita riskitekijöitä, ja lanseerauksen epäonnistuminen voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön arvoon.

Invesdorin tiedossa ei ole tällä hetkellä oikeustoimia yhtiötä vastaan, mutta on mahdollista, että Invesdor kohtaa jatkossa tällaisia ongelmia, jotka aiheuttavat kustannuksia ja maineriskin, jolla voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituksen arvoon.

Invesdorilla on suhteellisen pieni osaavien työntekijöiden tiimi. Vaikka Invesdorilla on hyvin suunnitellut sijaisjärjestelyt, avainhenkilöiden menettämisellä voi olla negatiivinen vaikutus Invesdorin toimintaan.

Likviditeettiriski

Invesdor-konserni on tappiollinen. Vaikka konserni pyrkii voitolliseksi lähitulevaisuudessa, tavoitetta ei välttämättä saavuteta ja/tai voitot eivät välttämättä riitä kattamaan kaikkia kustannuksia. Riskinä on, että tulevia investointeja tarvitaan, millä olisi negatiivinen vaikutus sijoituksen arvoon. Seuraava rahoituskierros on suunniteltu toteutettavaksi jo syksyllä 2018. Ei ole takuuta, että tuleva rahoituksen hankkiminen onnistuu.  

Jos rahoituksen hankkiminen ei onnistu, Invesdorin on löydettävä vaihtoehtoisia menetelmiä tai vaihtoehtoja kasvun tukemiseen tai lopetettava liiketoimintansa.

Sääntelyyn liittyvä riski

Invesdor toimii erittäin säännellyllä toimialalla, ja rahoituspalveluihin ja -välineisiin liittyvät säännökset muuttuvat jatkuvasti. Vaihtoehtoinen rahoitus on nopeasti kehittyvä toimiala. Sääntely-ympäristön muutos voi lisätä Invesdorin compliance-kustannuksia ja vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan. 

Invesdor on saanut toimiluvan melko raskaan eurooppalaisen MiFID-sääntelyn mukaisesti. On mahdollista, että uuden ja vähemmän raskaan sääntelyn myötä uudet kilpailijat voivat toimia kevyemmällä hallintorakenteella ja pienemmällä kassavarojen kulutusvauhdilla. 

Invesdorin rahoitustoimintaan tarvitaan MiFID-toimilupa. On mahdollista, että toimilupa menetetään, millä olisi merkittävä vaikutus Invesdorin toimintaan.

On erittäin tärkeää, että Invesdor noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä. Epäonnistumisella siinä voi olla negatiivinen vaikutus Invesdorin toimintaan.