Osake
Kierros on suljettu

Yepzon™ – Winning with Industry-Leading Platform

Yepzon Oy:llä on vahva pohja kuluttajille suunnatuissa paikannuspalveluissa. Nyt yhtiö lanseeraa johtavan 5G-verkkoon optimoidun alustan etenkin teollisuuden tarpeisiin ja on tehnyt aiesopimuksen liiketoimintakaupasta Yhdysvalloissa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
ruotsiksi
Tarinamme

Uutiset:

 • 6.6.2018 Yepzon ja Location Based Technologies ovat edenneet suunnitellusti yritysjärjestelyssä, jossa molempien kuluttajaliiketoiminta Yhdysvalloissa yhdistetään. Yhdistyminen tapahtuu uudessa yhteisyrityksessä, joka rekisteröidään Nevadaan. Yepzon omistaa yhtiöstä 60% ja sillä on sama osuus äänivallasta. Sopimuksen allekirjoittivat CEO:t Otto Linna ja Dave Morse Irvinessä Kaliforniassa 2.7.2018. Sopimus on vielä alisteinen hallituksen hyväksynnälle molemmissa yhtiöissä.

 • 28.6.2018 Viime viikolla Yepzon tiedotti 199.999,05€ sijoituksesta, jonka teki Bonnierin NFT rahasto. Voit lukea lehdistötiedotteen täältä

 • 21.6.2018 Yepzonin hallitus on päättänyt pidentää rahoituskierroksen kestoa heinäkuun 10.päivä saakka. Taustalla on yhtiön saama 199.999,05€ sijoitus, joka vaikuttaa kierrokseen positiivisesti. Lisäksi käynnissä on vielä isoja sijoitusneuvotteluita, jotka vaativat lisäaikaa sijoittajiin liittyvien syiden vuoksi. Yhtiö ennakoi lisäksi julkistavansa merkittäviä uutisia seuraavien 2 viikon aikana.

 

 

Paikannusta vuodesta 2013

Yepzonin tarina alkoi yrityksen perustajan ja nykyisen hallituksen puheenjohtajan Otto Linnan havainnosta: pelkästään EU:ssa ja Yhdysvalloissa katoaa vuosittain yli miljoona lasta, joista yli 100 000 jää löytymättä. Luvut kymmenkertaistuvat, kun listaan lisätään kadonneet lemmikkieläimet ja kulkuneuvot.

Otto sai idean paikannettavasta hupparista, jonka avulla voisi ehkäistä lasten katoamisia, ja ryhtyi työstämään visiota todeksi. Sarjayrittäjä ja kahden lastenvaateyrityksen osaomistaja kokosi yhteen ryhmän kokeneita sijoittajia. Vuonna 2013 Otto Linna perusti Yepzonin yhdessä Minna Linnan, Jani Hätösen, Mikko Kuitusen, Olli Gestraniuksen ja Antti Niemisen kanssa.

Muutamassa vuodessa visiosta on kasvanut nykyinen Yepzon: paikannusteknologian edelläkävijä ja yksi toimialansa merkittävimmistä globaaleista toimijoista.

Paikkatiedon lisäksi Yepzon tuottaa merkittävän määrän myös muuta sensoridataa (mm. liike, lämpötila, ilmankosteus) lukuisiin eri käyttötarkoituksiin. Tänä päivänä yhtiöllä on vahva asema Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Intian yhä ostovoimaisemmassa markkinassa nopeaa kasvua tukevat syksyllä 2017 yhteishankkeena VVDN Technologiesin kanssa perustettu Yepzon India, paikallinen tuotekehitys sekä tuotantolinja. Lisensointi- ja yhteistyökumppaneiden (esim. Tramigo, PocketFinder, Valmet) kautta Yepzon on vahvasti läsnä Pohjois-Amerikassa ja kasvavilla Etelä-Amerikan, Afrikan ja Aasian markkinoilla.

Perustamisestaan lähtien Yepzon on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa vuosittain. Tamperelaisesta paikannusteknologioiden ja turvallisuuspalveluiden kehittäjästä on tullut vahvasti kansainvälinen toimija.

Visiomme

Tulevaisuuden maailmassa kaiken voi paikantaa. Siinä maailmassa Yepzon on käsite.

Paikannus tai olosuhdetieto ei tulevaisuudessa ole riippuvainen erillisistä laitteista, vaan teknologia on sisäänrakennettua. Yepzon-sovellus on johtava alusta, joka palvelee mitä tahansa paikannustarvetta ja tarjoaa lisäksi monipuolisesti tietoja laitetta ympäröivistä olosuhteista. Alustaa hyödyntävät niin kuluttajat, teollisuuden toimijat, alustaa lisensoivat toimialan muut yritykset kuin Yepzon itse uusien tuoteinnovaatioiden ja ratkaisujen luomisessa.

Tekemisemme ytimessä on asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja kilpailijoiden edellä pysyminen – niin nyt kuin tulevaisuudessa. Teknologiassa haluamme olla edelläkävijä. Vastuullisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme pitkäaikaisiin suhteisiin niin kuluttaja-asiakkaidemme kuin yritysasiakkaidemme kanssa. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Yepzonin toiminnassa ja toimialalla on tapahtumassa murros: 5G muuttaa pelisääntöjä ja kasvattaa markkinaa. Yepzon muuttuu yhä vahvemmin paikannusyhtiöstä teknologia- ja ohjelmistoalustan tarjoajaksi. Markkinoille aiemmin tuodut tuotteet ja palvelut jatkavat kasvuaan portfoliossamme. Samalla aukeaa kokonaan uusi markkina. Kasvun takana ovat vahva osaaminen, teknologian kehitys, asiakkaiden tarpeet sekä markkinoilla kasvanut kysyntä.

Tuoteportfolio: toteutuneita saavutuksia

Yepzonin tuoteportfolio koostuu sekä laite- että palvelutarjonnasta. Yepzon-laitteita on myyty globaalisti jo yli 50 000 kpl ja palvelumyynti on tuplaantunut vuodessa. Yepzonin tämänhetkinen palvelukattaus on kasvava, asiakassitoutuneisuuden taso korkea ja liiketoimintamalli korkeatuottoinen.

Yepzon™ One

Jouluna 2014 lanseerattu Yepzon™ One -paikannin keräsi nopeasti sijoittajien ja kuluttajien huomion. Alun perin Pohjoismaiden markkinoille lanseeratulle GPS-paikantimelle aukesivat ovet nopeasti myös muualle maailmaan.

Yepzon™ Onen akunkesto on kilpailijoihin nähden ylivertainen: akku kestää yhdellä latauksella jopa neljä kuukautta. Yli 40 % Yepzon™ Onen käyttäjistä käyttää laitetta lemmikkien paikantamiseen. Yhdysvalloissa tärkeä myyntitekijä on myös henkilökohtaisen omaisuuden suojeleminen.

Yepzon™ Freedom

Yepzon™ Freedom on henkilökohtainen turvalaite, jossa on markkinoiden edistyksellisimmät paikannusominaisuudet. Hälytystoiminnolla varustellun Yepzon™ Freedomin toimitukset käynnistyivät vuoden 2017 alussa. Yepzon™ Onen ominaisuuksien lisäksi laitteessa on 3G-paikannus ja Wi-Fi-sisätilapaikannus. Laite on mm. Securitaksen hyväksymä ja jälleenmyymä.

Yepzon™ Asset

Yepzon™Asset on erityisesti teollisuuden ja logistiikkamarkkinoiden tarpeisiin kehitetty laite. Se auttaa asiakasyrityksiä tunnistamaan erilaiset kuljetusprosessin vaarantavat riskitekijät, monitoroi rahdin kulloisenkin tilanteen ja paikantaa kuljetuksen sijainnin. Asiakkaan tarpeisiin mukautuvana se voi tuoda esimerkiksi arvokasta rahtia kuljettaville yrityksille vuositasolla miljoonien säästöt. Aiemmin rahdin paikannusta ovat tarjonneet kuljetusyhtiöt, mutta yhä enenevissä määrin rahdinomistajat haluavat itse kerätä ja hallita tietoa.

Tiedonsiirrossa 5G-sukupolven (NB-IoT ja CAT-M) tullessa käyttöön teollisuuden digitalisaatio nopeutuu merkittävästi. Näin ollen myös erilaisten paikannus- ja monitorointiratkaisujen kysyntä toimialalla vauhdittuu entisestään. Laitteiden koot pienenevät, akunkesto moninkertaistuu ja kustannustaso tulee sellaiseksi, että lähes mihin vain kuormaan tai laitteeseen voidaan asentaa internetiin jatkuvasti kytketty paikannin tai sensori, kertakäyttöisenä tai jatkuvasti. Yepzon pilotoi tulevia ratkaisujaan jo useiden merkittävien teollisuusyritysten kanssa mm. metsäteollisuudessa.

Yepzon™ Service

Kaikki Yepzonin laitteet ja ratkaisut toimivat Yepzon™ Cloudissa. Palvelun toimivuuden globaalisti takaavat johtavat operaattorikumppanit, kuten mm. Telia, Elisa, Orange ja Vodafone.

Luotettavana palveluntarjoajana Yepzon on haluttu kumppani niin kuluttaja- kuin B2B-liiketoiminnassa. Yepzon on virtuaalinen operaattori jo noin 30 000 aktiiviselle tilaajalle. Tilauksiin perustuvan operaattoriliiketoiminnan osuus on kasvanut ja se muodostaa yhtiölle keskeisen kassavirran. Arvioimme, että se ylittää laitemyynnin arvon vuoteen 2019 mennessä.

Luontevasti alustan kehittäjäksi: Yepzon™ Platform

Yepzon kasvaa yhä vahvemmin paikannusyhtiöstä teknologia- ja ohjelmistoalustan tarjoajaksi.

Yepzon™ Platform -alusta on paketoitavissa erilaisiksi ratkaisuiksi:

 • Täysi integraatio: sekä laitteet että ohjelmisto integroidaan kumppanin palveluun
 • Kustomoitu: osittainen integroiminen ja co-branding
 • Omat palvelut: valmiiden ratkaisujen tuottaminen sekä kuluttajien että teollisuuden tarpeisiin

Lisensointiliiketoiminta on jo kasvanut eri käyttökohteisiin. Esimerkkejä tähän mennessä toteutuneista teknologiamme lisensoinneista:

 • PocketFinder lisensoi Yepzon™ Freedom -paikanninta ja myy sitä oman brändinsä alla Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa ja Singaporessa.
 • Tramigo lisensoi Yepzon™ Freedom -paikanninta ja myy sitä oman brändinsä alla Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.
 • Elisa myy Yepzon™ Freedom -paikanninta oman Elisa Yepzon™ -palvelutuotemerkkinsä alla.
 • Valmet tarjoaa Yepzon™ Asset -teollista paikanninta omaan DNA-palveluunsa integroituna, asiakkaana mm. Gasum. Onnistunut yhteistyö kasvaa tulevaisuudessa uuteen mittakaavaan.
 • Caddieye integroi Yepzon™ One -paikantimen toiminnan osaksi golfkenttien toiminnanohjausjärjestelmää.
 • Arnon tarjoaa Yepzon™ Asset -paikanninta osana omaa logistiikkaratkaisuaan PackAwarea.

Kilpailutilanne

Kuluttajaliiketoiminnassa Yepzon toimii alkuvaiheen markkinassa, joka kasvaa noin 35 prosentin vuosivauhtia. Paikannusmarkkina on vahvasti kilpailtu, mutta kasvava. Uusia toimijoita ilmestyy jatkuvasti, ja vanhoja lopettaa. Yepzon kasvaa markkinaa nopeammin lisensoimalla ja yritysjärjestelyin.

Paikannukseen sekä erilaisten olosuhdetietojen analysointiin ja raportointiin perustuva alusta on luonut uuden markkinan, joka on syntynyt teollisten toimijoiden tarpeista. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole monia toimijoita, jotka pystyvät tarjoamaan kustomoitavat laitteet, helposti integroitavan ohjelmistorajapinnan sekä globaalin palvelun Yepzonin tavoin. Vahvat yhteistyökumppanit Vincit Oyj ja VVDN Technologies antavat tukevan selkänojan ja riittävän resurssin toteuttaa vaativimmatkin asiakastarpeet.

Yepzonin kilpailuvaltteja ovat:

 • ripeys uusien ratkaisujen esittelyssä markkinoille – teknologiajohtajuuden säilyttäminen
 • uniikki maailmanlaajuinen palvelumalli, jota on vaikea – ja pelkkään laitevalmistukseen keskittyvälle toimijalle jopa mahdotonta – kopioida
 • tehokas globaali tiimi niin myynnissä, markkinoinnissa, tuotekehityksessä kuin palvelukonseptoinnissakin
 • vahvin tahto olla #1

Tällä hetkellä kaikki paikannusmarkkinoiden pelurit kasvattavat alaa. Alan konsolidaatio on alkamassa, ja isoimmat yritykset (esim. Samsung ja ZTE) tulevat vahvistamaan asemiaan. Jatkuva kehitys tulee tarjoamaan kiinnostavia yrityskauppa- ja exit-mahdollisuuksia.

Tavoitteemme: Yepzonista maailmanlaajuinen standardi

Tavoitteenamme on maailma, jossa Yepzon™ on paikantamiseen ja muihin olosuhdetietoihin perustuvien palveluiden maailmanlaajuinen standardi. Paikantamistuotteissa pyrimme 15–20 % markkinaosuuteen maailmanlaajuisesti vuoteen 2021 mennessä.

Esineiden internet (IoT) määrittää uudelleen sen, miten ihmiset ja teknologia ovat vuorovaikutuksessa. Samalla paikannusta hyödyntävistä ratkaisuista on tullut yhä merkityksellisempiä. Paikannukseen ja sensoridataan perustuvat tarpeet lisääntyvät sekä B2C- että B2B-markkinoilla. Näihin tarpeisiin Yepzon luo ratkaisut.

Yepzonin omistaa tällä hetkellä lähes tuhat sijoittajaa. Useat omistajistamme ovat menestyneitä yrittäjiä ja eri alojen asiantuntijoita, jotka tarjoavat yritykselle taloudellisten resurssien lisäksi merkittäviä henkisiä voimavaroja sekä arvokkaita kontakteja. Myös henkilöstömme jäsenet ovat yrityksemme osakkaita.

Orgaanisesta kasvusta epäorgaaniseen

Paikannuslaitemarkkina on toistaiseksi ollut pirstaleinen, ja toimialalla on kaivattu konsolidointia. Tässä Yepzon tulee olemaan vahva toimija. Tätä tavoitekuvaa tukee jo nyt nähtävillä oleva Yepzonin kehittämän, räätälöitävissä olevan alustan ja rajapinnan lisensointi myös kilpailijoille. Näköpiirissä on useita mahdollisuuksia Yepzonin strategiaa tukeviin yritysjärjestelyihin. Epäorgaaninen kasvu kuluttajaliiketoiminnassa on nykyisessä markkinatilanteessa orgaanista nopeampaa ja edullisempaa.

Vahva jalansija Yhdysvaltain hyväkatteisilla markkinoilla

Yepzonin ensimmäinen yritysjärjestely on ostaa yhtiön lisenssikumppanina tähän asti toimineen Pocketfinderin kuluttajaliiketoiminta Yepzonin Yhdysvaltain tytäryhtiöön Yepzon Inc:iin. Aiesopimus kaupasta on allekirjoitettu 3.4.2018 ja järjestelyssä Pocketfinderin taustayhtiö Location Based Technologies (LBAS) tulee vähemmistöosakkaaksi Yepzon Inc:iin. Varsinainen kauppa on tarkoitus solmia 30.6.2018 mennessä.

PocketFinder on Yhdysvaltojen tunnetuimpia kuluttajasektorin paikannusbrändejä. Kaupan toteutuessa Yepzon kasvattaa markkinaosuuttaan ja liikevaihtoaan sekä saa merkittävää teknologia- ja palveluosaamista ja kaksi laadukasta palvelua portfolioonsa. Yepzonin Yhdysvaltain yksikkö kasvaa ja itsenäistyy omatoimiseksi tytäryhtiöksi, joka toimii paikallisena kuluttajaliiketoiminnan edelläkävijänä ja voi tarvittaessa nostaa rahoitusta Yhdysvaltojen pääomamarkkinoilta. Yhdysvalloissa kuluttajaliiketoimintaa tehdään korkeammilla hinnoilla ja paremmalla katteella. 

Yhtiö kartoittaa ja tunnistaa aktiivisesti mahdollisuuksia myös muihin yritysjärjestelyihin samalla, kun orgaanista kasvua jatketaan yhä vahvemmin B2B-liiketoimintaan fokusoiden.

Globaalia kasvua eri rintamilla

Yepzonin globaalin kasvun painopisteet vuonna 2018 ovat Pohjoismaat, Yhdysvallat ja Intia. Pohjoismaissa yhtiö jatkaa viime vuoden vahvaa panostustaan B2B-markkinaan.

Yhdysvalloissa PocketFinderin järjestely parantaa toteutuessaan Yepzonin markkina-asemaa, kasvumahdollisuuksia ja kassavirtaa merkittävästi.

Yepzon India, Intiassa syksyllä 2017 avattu yhteishanke VVDN Technologiesin kanssa on käynnistynyt. Yli 90 % Yepzonin myynnistä Intiassa tulee omasta, hyväkatteisesta online-kaupasta. Tavoitteena on vahvistaa koko yhtiön online-strategiaa Intiasta saatujen oppien ja hyvien käytänteiden kautta.

Lisensointikumppaneihin kuuluu toimijoita, jotka operoivat Yepzonin tämänhetkisen fokuksen ulkopuolella olevilla markkinoilla. PocketFinder jatkaa yhä vahvempana kumppanina Kanadassa, Meksikossa ja Singaporessa. Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan alueiden lisensointikumppanina toimii Tramigo.

5G: Mullistavin markkinamuutos sitten GSM-verkon

Paikannustoimiala kohtaa murroksen, kun 5G-verkko (NB-IoT, CAT-M) tulee parantamaan päätelaitteiden suorituskykyä merkittävästi. Murrosta voisi verrata aikanaan NMT:stä GSM:än siirtymiseen.

Yepzon valmistautuu 5G-verkon lanseeraukseen. Yhtiö on jo käynnistänyt 5G-verkossa toimivan, markkinoiden edistyksellisimmän paikantimen kehitystyön.

Uusi 5G-teknologia mahdollistaa laitteet, jotka ovat suorituskyvyltään kymmenkertaiset nykyisiin verrattuina, kooltaan 50 % pienempiä ja akunkestoltaan omaa luokkaansa. Lisäksi Yepzon tuo kuluttajamarkkinaan jo teollisuudesta tutut sensorit.

Miksi investoida Yepzoniin?

Kasvatamme markkinaosuuttamme yritysjärjestelyin. Kehitämme teknologian 5G-edelläkävijätuotteet sekä teollisuuteen että kuluttajamarkkinaan. Lisäksi otamme sisään merkittäviä integraatioasiakkuuksia. Toteutuessaan nämä kaikki yhdessä, tai yksikin erikseen, nostavat yhtiön arvoa merkittävästi ja tuovat omistajille exit-mahdollisuuden teollisen ostajan tai listautumisen kautta.

Yhtiön rahoitusasema on jo vahva. Kassavirran ja Nordean lisärahoituspaketin kautta sijoittaja saa oman pääoman ehtoiselle panokselleen vahvan vipuvaikutuksen.

Olemme tekemässä merkittäviä liikkeitä kansainvälisellä tasolla, ja varaudumme siihen keräämällä riittävän kassan ja vahvistamalla tasettamme.

Edellinen joukkorahoituskierroksemme oli menestys, ja saavutimme maksimitavoitteen ennätysajassa. Saimme useita palautteita sijoittajilta, jotka eivät tuolloin enää ehtineet mukaan. Yepzonin voima on sen omistajissa ja haluamme nyt avata tilaisuuden uudelleen ihmisille, jotka jakavat intohimon kanssamme. 

Yepzonin omistajat arvioivat yhtiön mahdollisuuksia listautua seuraavien 2–4 vuoden aikana. Alalla on nähty yli 100 miljoonan dollarin yrityskauppoja, kun kasvuyritys on saavuttanut 100 000 aktiivisen tilaajan määrän hyvällä kasvukäyrällä. Yepzonin aktiivisten tilausten määrä on noin 30 000. Tähän asti tilaajat ovat olleet pääosin kuluttajia. Teollisuusasiakkaiden myötä tilaajien määrä kasvaa nopeasti – yksi sopimus tuo kerralla suuren määrän aktiivisia kuukausiveloitteisia laitteita. 

Yepzonin nopean kehittymisen, yrityskauppojen ja mahdollisen pörssilistautumisen kannalta vahva tase ja laaja omistajapohja ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Kunnioitamme Yepzonia yrityksenä suuresti. Olemme havainneet, että jokaisesta työntekijästä välittyy yrityksen terve kulttuuri ja jatkuva pyrkimys olla maailmanluokan johtaja, kuten he jo ovatkin.

           - Dave Morse, CEO, Location Based Technologies, Inc. (PocketFinder)

Yepzonin rajapinnassa tarvitsemamme tiedot olivat helposti saatavilla ja kommunikaatio saatiin toimimaan vain muutamalla komennolla. Normaalisti rajapintaratkaisuissa joudutaan nojautumaan voimakkaasti laitteen spesialisteihin. Yepzonin teknologian manuaali sen sijaan on selkeä ja yksinkertainen, joten ohjelmoijamme pystyivät hyödyntämään sitä itsenäisesti. 

             - Esa Sairanen, Product Manager, Valmet Automation

Yepzonin alusta on helposti integroituva ja yhtiöllä on vahva osaaminen laatutuotteiden tekemiseen. Teemme yhdessä vahvan asiakastuotteistuksen kehittyville markkinoille.

            - Arto Tiitinen, CEO, Tramigo

Tiimimme

Tiimimme

Yepzonin johtotiimi koostuu eri alojen huippuosaajista. Yepzon on aina panostanut ihmisiin, joilla on erityisiä kykyjä ja kunnianhimoa. Kaikki johtoryhmämme jäsenet ovat myös osakkaita, ja työntekijämme on kutsuttu osallistumaan sijoitusohjelmaamme.

Johtoryhmän lisäksi meillä on aktiivinen hallitus: Lars-Michaël (Micke) Paqvalén, start-up-visionääri ja sarjayrittäjä; Jukka Pietarinen, entinen Nokian johtohenkilö; Antti Halonen, operaattoribisneksen spesialisti, Mervi Airaksinen, Ciscon toimitusjohtaja; Jouni Vaarala, portfolioyrittäjä ja bisnesenkeli sekä Otto Linna, Yepzonin perustaja ja sarjayrittäjä.

Otto Linna

BBA, CEO, Founder.

Linnalla on vahva kokemus kuluttajaliiketoiminnasta. Hän käänsi suomalaisen SUN-radion talouskriisissä olevasta yhtiöstä kassavirtapositiiviseksi kahdessa vuodessa ja nosti korkeimpaan luottoluokitukseen viidessä. Radiobisneksen lisäksi Linna oli vastuussa ostoskeskuksiin äänimaailmoja luovan ja toteuttavan JPC Studiot Oy:n (Mall Voice) ostamisesta. Hänen lähtiessään JPC Medialla oli yli 90 % markkinaosuus Suomessa, laajentuminen Ruotsiin, Tanskaan, Irlantiin, Baltiaan ja Unkariin sekä vuotuinen 25 % kannattava kasvutahti. Linna toimii hallituksen puheenjohtajana myös kahdessa menestyvässä tekstiilialan yrityksessä, Blaa Oy:ssä ja Ballot Oy:ssä. 

https://www.linkedin.com/in/otto-linna-35079946/

Heidi Rantala

MA, CMO, Board Member Yepzon India

Rantala on motivoitunut markkinoinnin ja myynnin ammattilainen yli kymmenen vuoden kokemuksella kuluttajamarkkinoinnista. Ennen Yepzonia hän työskenteli yli kuusi vuotta Unileverillä vastaten useasta isosta kuluttajatuotemerkistä kuten Ingmanista ja Magnumista. Laajan kokemuksen markkinoinnista ja kuluttajatuoteryhmien johtamisesta omaava Rantala on saanut tunnustusta huipputekijänä ja voittanut useita palkintoja Unilever-organisaatiossa.

https://www.linkedin.com/in/heidi-rantala-57196552/

Juha Ritala

CTO, B.Sc. of Computer Engineering.

Ritalalla on kokemusta mobiiliteknologiasta kansainvälisissä teknologiayrityksissä kuten Botnia Hightech, Nokia Mobile Phones ja Delphi. Ritala on taitava korkean tason multitaskauksessa ja johtaa yli sadan henkilön T&K- ja tuotantotiimejä kehitysprosesseissa.

https://www.linkedin.com/in/juha-ritala-5a0b2521/

Juha “John” Kiesi

M.Sc. Business, CEO of Yepzon’s US operations.

Viimeisten yli 15 vuoden aikana Kiesi on työskennellyt useissa kansainvälisissä johtotehtävissä niin vähittäiskaupassa, kiinteistönvälityksessä kuin yrityskehityksessäkin. Laajentumisesta ja kiinteistöistä vastaavana johtajana hän toi eurooppalaisen muodin jälleenmyyjän Lindexin 15 uuteen maahan, muun muassa UK:hon, Venäjälle ja Puolaan. Kiesi toimii merkittävissä vastuutehtävissä useissa yrityksissä, kuten Ryoulive Inc., ModernQ Inc., Taction Enterprises Inc. ja Safe Shopping Centers Group AB.

https://www.linkedin.com/in/juhakiesi/

Antti Halonen

M.Sc. Engineering, CFO and VP of the Yepzon™ Board.

Halonen on tunnettu operaattoribisneksen asiantuntija, jolla on oman konsultointiyrityksensä kautta yli 15 vuoden kokemus taloushallinnosta. Hän on johtanut useita menestyksekkäitä M&A-projekteja ja toimii johdollisissa neuvontatehtävissä useissa eurooppalaisissa telekommunikaatioyrityksissä.

https://www.linkedin.com/in/antti-halonen-b597522/

Jonne Haakana

BBA, CSO, Head of Yepzon's sales team.

Haakana on spesialisti kanavamyynnissä, minkä lisäksi hänellä on yli 15 vuoden kokemus mediamyynnistä Suomen suurimmissa mediayhtiöissä. Laajalla kokemuksellaan johtotiimeissä ja myynnissä Jonne hallinnoi Yepzonin maailmanlaajuisen myynnin tiimiä.

https://www.linkedin.com/in/jonne-haakana-78b55882/

Ashish Deswal

Engineer, CEO, Yepzon Enterprises India Pvt. Ltd

Deswal on vahvasti verkostoitunut intialaisessa kuluttajaliiketoiminnassa. Lisäksi hän on sarjayrittäjä, joka on perustanut kolme kiinteistöihin ja teollisuuteen erikoistunutta yritystä.

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Maailmantalous ja suhdanteet

Kansainvälinen talouskehitys vaikuttaa suoraan Yepzonin tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Laskusuhdanteessa investointeja rajoitetaan, mikä vaikuttaa sekä markkinoihin että yritysten liiketoimintaan. Tätä riskiä hallitsemme pitämällä kiinteät kulut hallinnassa ja toimalla sekä kuluttaja- että teollisella sektorilla. Toimimme yhteistyössä luotettavan kumppaniverkoston kanssa niin tuotekehityksen kuin tuotannonkin osalta. Liiketoimintamallimme on joustava ja voimme allokoida resursseja kysynnän mukaan.

Poliittiset päätökset tietoliikenteen suhteen vaikuttavat alaan – esimerkiksi AT&T sulki Yhdysvalloissa 2G-palvelunsa nopealla varoitusajalla. Toisaalta, teknologian pitäminen ajan tasalla kääntää nämä riskit mahdollisuuksiksi.

Markkinariskit

Yritys operoi uudella ja kasvavalla markkinalla, joka syntyi vain joitakin vuosia sitten. Koska sektorilta ei löydy pitkää historiaa, on markkinoiden ennustaminen haastavaa. Hallitsemme riskiä reagoimalla muutoksiin nopeasti ja ketterästi ja kasvattamalla kahta vahvaa tukijalkaa teollisesta ja kuluttajaliiketoiminnasta. Molemmissa toimimme siellä, missä tarjolla on paras tulevaisuus ja nopein kasvu.

Jatkuva kasvu sitoo tuotantoon ja kehitykseen lisää pääomaa. Riskit pääomamarkkinoilla ovat myös Yepzonin riskejä. Minimoimme tätä riskiä huolehtimalla, että rahoitusasemamme on vahva. Joukkorahoituksen käynnistyessä yhtiön rahoitusasema on jo vahva kassavirran ja Nordean rahoituspaketin ansiosta.

Kilpailutilanne

Markkina voi muuttua meille epäedulliseen suuntaan. Markkinan konsolidoituessa muut toimijat saattavat ottaa ennakoimaamme aktiivisemman roolin odotettua nopeammin. Yepzonilla on kuitenkin hyvät asemat konsolidaation käynnistyessä. Teknologiamme on ajan tasalla, jopa aikaansa edellä. Lisäksi helposti integroitava palvelukokonaisuus pitää aina oven auki uusille asiakkuuksille.

Alaan liittyvä laitevalmistus luo riskin laitteidemme kopioinnille, mutta laite on vain laite ja hyödytön ilman sitä tukevaa hyvää taustajärjestelmää. Siksi Yepzon sijoittaa palveluun, IP-suojaan ja vahvoihin, maailmanlaajuisiin tavaramerkkeihin.

PocketFinderin ja Yepzonin kuluttajaliiketoiminnan yhdistymiseen Yhdysvalloissa liittyy aikataulu- ja lainsäädännöllisiä riskejä. Näitä minimoimme työskentelemällä tiiviisti yhdessä prosessin eteenpäin viemiseksi.

Henkilöstön pysyvyys ja sitoutuminen

Avainhenkilöstöön liittyvät riskit tulee ottaa huomioon pienessä yrityksessä. Avainhenkilöiden vaihtuminen saattaa aiheuttaa kasvun hidastumista tai vahingoittaa asiakkaiden luottamusta. Yepzon vähentää näitä riskejä sitomalla avainhenkilöstöä optio-ohjelmalla ja tarjoamalla mahdollisuuden omistajuuteen. Kaikki Yepzonin johtoryhmän jäsenet ovat yrityksen omistajia.

Uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät riskit

Yrityksen kasvu voi hidastua tai kannattavuus kärsiä, jos kehityshankkeet eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Hallitsemme tätä riskiä analysoimalla kehityshankkeemme kaupallisuuden sekä ennen niiden käynnistämistä että hankkeen eri vaiheissa. Reagoimme jo kehitysvaiheessa nopeasti tulevien asiakastarpeiden mukaan. Lisäksi maksamme suunnittelijoillemme tuotekehityksen valmistumisesta, ei pelkästään sen tekemisestä.