Osake
Kierros on suljettu

Vere - Luomme kasvua liike­toiminta­muotoilulla

Vere mullistaa digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen. Sijoita huimasti kasvavaan yritykseen, jolla on huippuluokan asiakkaita.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Vere - liiketoimintamuotoilua asiakaslojaliteettiin panostaen

Vere Oy on vuonna 2015 perustettu Suomen johtava liiketoimintamuotoilija, jonka missiona on luoda asiakkailleen kasvua.

Liiketoimintamuotoilu on yrityksen liiketoiminnan kehittämistä tavalla, jossa yhdistyy strateginen osaaminen, muotoiluajattelu, teknologinen kyvykkyys, mutta myös ihminen muutoksen keskellä. Siinä on kyse nykyisen digitaalisen ajan vaatimista moderneista toimintatavoista, sekä ketteryydestä yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. Asiakasprojekteillemme asetetut teemat ja tavoitteet kiteytyvät siihen, kuinka konkreettisin teoin voidaan luoda kasvua uusin toimintamallein, palveluin ja kilpailueduin.

Juha Leppäsen perustaessa yhtiötä loppuvuodesta 2015 hän oli turhautunut ICT-yhtiöiden yleiseen huonoon asiakastyytyväisyyteen sekä siihen, kuinka ”digiaikana” yritysten kehityshaasteita ratkotaan liian vahvasti teknologian ehdoilla ja kalliit projektit epäonnistuvat usein. 

Tutumpi toimintamalli eli palvelumuotoilu, jota tarjoavat mm. Vincit, Gofore, Reaktor ja Solita, vastaa vain palaseen kokonaisuudesta. Kansainvälisen tutkimuksen* mukaan yli puolet palvelumuotoiluhankkeista ei johda käytännön tekemiseen. Tyypillisiä palvelumuotoiluvaiheita ennen tapahtuva strategiatyö sekä sen jälkeen tehtävä kaupallistaminen ovat lopputuloksen kannalta oleellisen tärkeitä ja liiketoimintamuotoilussa ne ovat saumattomasti mukana. Tuotteiden ja palveluiden nopea time-to-market sekä asiakaslojaliteetti ovatkin tulevaisuudessa yritysten menestyksen kriittisimpiä tekijöitä.

* Design for Service Innovation & Development Final Report

Liiketoimintamalli ja MRR

Veren liiketoimintamalli perustuu tuotteistettuun konsultointiin sekä digitaalisten palveluiden rakentamiseen ja käyttöönottoihin. Tuotteistettu malli on Verelle hyvin kannattava ja takaa laadun asiakkaillemme. Liikevaihdostamme kasvava osa pohjautuu jatkuvien palveluiden (MRR = Monthly Recurring Revenue) sopimuksiin (sovellusten ylläpito, ulkoistukset, myynti- ja markkinointiautomaatio). Tavoitteemme on tuottaa 50% liikevaihdostamme jatkuvista palveluista.

Etsimme nyt sijoittajia mukaan kasvutarinaamme. Kahden ensimmäisen vuoden aikana olemme satsanneet palveluidemme kehittämiseen ja saaneet huippuluokan asiakkuuksia. Nyt on aika painaa kaasua ja sitä varten olemme käynnistäneet osakeannin Invesdorin rahoitusalustalla.

Tavoitteenamme on kasvaa voimakkaasti kolmella alueella

  1. Tuotteistettuun malliin perustuva konsultoiva liiketoiminta
  2. Menetelmien sekä oman IPR:n  (= Intellectual Property Rights* ) lisensiointi erityisesti isoille yrityksille
  3. Projektiemme yhteydessä syntyneiden spin-off-yritysten omistaminen sekä niiden saattaminen kansainvälisille markkinoille

Omistajillemme tämä tarjoaa mahdollisuuden olla mukana myös globaalissa, skaalautuvassa palvelu- ja tuotebisneksessä.

* IPR tarkoittaa immateriaalisia oikeuksia esim. tavaramerkkiin, teknologiaan ja palveluihin liittyen.

Unelma ja kunnianhimo

Vuonna 2021 tavoitteenamme on olla liiketoimintamuotoilun ajatusjohtaja. Unelmamme on rakentaa liiketoimintamalli, jossa tarjoamme asiakkaillemme liikevaihtoa palveluna (Growth as a Service). Tämä on mahdollista liiketoimintamuotoilun sekä ylivertaisen myynti- ja markkinointiteknologioiden osaamisemme ansiosta. Asiakkaalle GaaS-malli poistaa ostokynnyksen ja Verelle se tarjoaa mahdollisuuden skaalata liiketoimintaa merkittävästi.

Referenssejä

Ensimmäisen kahden toimintavuotemme aikana olemme toteuttaneet lukuisia vaativia asiakashankkeita ja asiakkaamme ovat toimintaamme erittäin tyytyväisiä.  

Vere ja 3 Step IT yhdistivät voimansa liiketoimintamuotoiluhankkeessa, jonka tavoitteena oli löytää ja rakentaa kestävää kasvua tukevia tulevaisuuden liiketoiminta- ja palvelumalleja.
”Verellä on ammattitaitoinen porukka ja hyvä tekemisen meininki.”
Marko Tarkiainen, Toimitusjohtaja
3 Step IT Oy

Vere toimi Insta Group -konsernin strategiakumppanina liiketoimintamuotoilun keinoin.
”Veren toimintamalli on uusi ja piristävä tapa rakentaa strategisia toimenpiteitä ja sitouttaa sidosryhmät mukaan muutokseen.”
Henry Nieminen, President & CEO
Insta Group

Vere toimii Invalidisäätiön digitaalisten palveluiden sekä palvelukokemuksen kehittäjänä. 
”Vain uusiutumalla pystymme luomaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja luomaan taloudellista kasvua. Tämän mahdollistamisessa Verellä on suuri merkitys.”
Leena Hallamaa, Asiakkuusjohtaja
Invalidisäätiö

Vere auttoi Nixua asiakasymmärryksen lisäämisessä ja asiakkuudenhallinnan kehittämisessä.
”Vere on ollut erinomainen kumppani Nixun myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Työskentely heidän kanssaan on helppoa ja työnjälki laadukasta. Suosittelen!”
Valtteri Peltomäki, CCO
Nixu Oyj

Toimimme itse kuten opetamme ja uskomme asiakaslojaliteetin olevan yrityksen menestyksen avain yhä kovenevassa ja kansainvälistyvässä kilpailussa. Tuotamme asiakkaillemme arvoa ja pyrimme yllättämään heidät positiivisesti joka päivä. Tyytyväisestä asiakkaasta kasvaa lojaali asiakas, joka luo pohjan myös omalle kasvullemme.

Veren nimi tulee latinasta ja se kuvaa edellä mainittua filosofiaamme.

  • Vere [weː.reː] = truly, actually, rightly, truthfully

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Osakeanti liittyy Vere Oy:n viiden vuoden tavoiteohjelmaan, josta käynnistämme nyt vaihetta 3.

1. vuosi: Liiketoiminnan käynnistäminen ja avainrekrytoinnit
2. vuosi: Palveluiden kehittäminen ja merkittävät asiakasreferenssit
3. - 4. vuosi: Liiketoiminnan merkittävä skaalaaminen, kansainvälinen kasvu ja IPR-kehitys
5. vuosi: Kansainvälistyminen, yritysostot ja mahdolliset exitit
 

Sijoittamalla nyt pääset mukaan kasvuyritykseen, jolla on mielestämme huomattava exit- ja tuottopotentiaali lähivuosina.

Yhtiön liiketoiminta perustuu Dual-liiketoimintamalliin

Dual-liiketoimintamallissa yhtiöllä on kaksi liiketoimintamallia, jotka tukevat vahvasti toisiaan sekä pienentävät merkittävästi yrityksen riskejä. Konsultoivalla liiketoiminnalla mahdollistetaan kassavirta ja jatkuvuus. Näillä tuotoilla voidaan kehittää IPR:ää ja skaalata liiketoimintaa. IPR:n kehitys pitää sisällään Veren omien sekä yhteisomisteisten innovaatioiden ja palveluiden kehittämisen. Forbesin & HEC Paris:in mukaan liiketoimintamallien monipuolistaminen on menestyksekäs tapa luoda yritykselle pysyvää kilpailuetua. Tämä lisää samalla joustavuutta muuttuvassa markkinassa ja on osa yrityksen riskienhallintaa.

Yhtiöllä on Q3/17 – Q1/18 aikana solmittu merkittäviä sopimuksia useiden isojen, eri toimialojen asiakkaiden kanssa. Näiden sopimusten vaikutus liikevaihtoon on merkittävä. Kyseiset asiakkaat ovat liiketoimintamuotoiluprosessin alkuvaiheessa, ja varsinaiset projektit tulevat käynnistymään vuoden 2018 aikana. Projektien myötä Verelle syntyy jatkuvien palveluiden tuloja niin digitaalisten palveluiden kuukausilaskutuksesta kuin "Growth as a Service" -tyyppisistä sopimuksista.

Liiketoimintamuotoilu ja palvelut asiakkaille

Liiketoimintamuotoilulla tarkoitetaan uudenlaista liiketoiminnan kehittämisen mallia, jossa yhdistyvät strateginen liiketoimintaymmärrys, muotoiluajattelu, sekä teknologinen kyvykkyys. Mallissa pyritään kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntämällä innovatiivisia metodeja, jotka yhdistävät parhaat puolet edellä mainituista osa-alueista.  Tarjoamme kokonaisvaltaista liiketoimintamuotoilua sekä sen eri osa-alueita, jotka on kuvattu alla.

Ketterä strategia

Strategiapalvelumme pohjautuvat ketterään kehittämiseen, jolla pyritään tärkeimpien strategisten kehitysalueiden tunnistamiseen ja priorisoimiseen. Tämän avulla varmistetaan, että toiminta kohdistetaan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Palvelussa hyödynnetään kehittämäämme3D Menetelmää, joka pohjautuu hyvin valmisteltuun ja ketterään workshop- työskentelyyn.

Ketterän strategiapalvelun lopputuloksena selviää asiakasorganisaatiomme tärkeimmät muutoskohteet ja niille luodaan aikataulutettu, yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Osallistamme asiakkaan oman henkilöstön muutoskohteiden tunnistamiseen ja toimintasuunnitelman luontiin, minkä avulla varmistamme heidän sitoutumisensa tuloksiin sekä vaadittaviin muutoksiin.

Go-to-market

Yksi keskeinen tapa vastata asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin on tarjota heille entistä parempia palveluita digitaalisissa kanavissa uusilla digitaalisilla sovelluksilla. Go-to-market -palvelun avulla luomme asiakaslähtöisen sovelluksen yhdistämällä liiketoimintamuotoilun sekä arvokeskeisen sovelluskehityksen. Palvelu perustuu yhteistyöhön Suomen lahjakkaimpia sovelluskehittäjiä edustavan Luoto Companyn kanssa.

Asiakaslähtöinen palveluiden kehitys

Palvelukehitysosaamisemme rakentuu asiakaslähtöisen kehittämisen pohjalle. Selvitämme loppuasiakkaiden pintaa syvemmät käyttötarpeet keskustelemalla heidän kanssaan, ja tämän pohjalta määritämme palveluiden tulevaisuuden suunnan. Analysoimme palautteet ja testaamme ideat, jotta varmistamme, että ne toimivat halutulla tavalla. Lopuksi konseptoimme palvelun loppuasiakasta puhuttelevaksi eheäksi kokonaisuudeksi.

Myynnin ja markkinoinnin palvelut

Myynnin ja markkinoinnin palvelumme pohjautuvat asiakaslähtöisten toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämiseen. Käymme läpi asiakasyrityksen nykyiset toimintatavat ja uudistamme toimintamallit vastaamaan loppukäyttäjien tarpeita. Oleellisena osana moderniin myyntiin ja markkinointiin kuuluvat myös asiakaslähtöiset työkalut. Toimitamme esimerkiksi seuraavia työkaluja: HubSpot, Salesforce, SharpSpring, Pipedrive, Musqot sekä erilaisia Googlen palveluja. Uskomme kuitenkin vahvasti siihen, että teknologian käyttöönotto ei saa koskaan olla itseisarvo. Tärkeintä on varmistaa, että teknologia palvelee selkeää liiketoiminnallista tavoitetta.

Vere Oy on HubSpotin sertifioima Gold-tason partneri.

Toimialat & asiakassegmentit

Olemme onnistuneet asiakaskuntamme monipuolisessa kehittämisessä. Meillä on strateginen rooli isojen pörssiyritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja luottamuksellinen keskusteluyhteys asiakkaidemme johtoryhmien kanssa.

Verellä on kaikkiaan 40 asiakasta, joista kukaan ei tuota yli 12% liikevaihdosta. Yrityskoot vaihtelevat juuri käynnistyneistä start-upeista 60 miljardia euroa vaihtaviin globaaleihin jätteihin. Kymmenen asiakkaan liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa. Päätoimialojamme ovat ICT, valmistava teollisuus, energia, lääketeollisuus, terveydenhuolto ja yhteiskunnalliset toimijat.

Tiimimme

Tiimimme

Tiimimme on rakentunut vahvan liiketoiminta-, teknologia-, design- ja myyntiosaamisen ympärille. Meillä on myös syvällistä osaamista yritysten kasvattamisesta kansainvälisille markkinoille. Avainhenkilömme ovat toimineet mm. pörssiyrityksen johtoryhmässä, kansainvälisissä teollisuuden liiketoimintavastuissa sekä teknologia-alan yrittäjinä. Tiimimme henkilöt puhuvat sujuvasti mm. englantia, espanjaa ja ranskaa. Veren hallituksessa toimivilla yhtiön perustajajäsenillä on merkittävää kokemusta rahoituksesta, kansainvälisestä pääomasijoittamisesta sekä ammattimaisesta hallitustyöskentelystä.

Ainutlaatuista myynti- ja markkinointiosaamistamme hyödyntävät myös lukuisat isot asiakkaamme. 

Verellä on nyt työsuhteessa 8 täysipäiväistä ammattilaista. Aktiivisesti toimimme noin 20 verkostomme jäsenen kanssa - näiden joukossa merkittävänä teknologiakumppanina mm. Luoto Company.

Luomassamme Veren arvoverkossa on noin 50 jäsentä. Arvoverkkomme näkemyksellistä asiantuntemusta hyödynnämme fasilitoimissamme työpajoissa sekä projekteissa, joissa asiakkaamme tarvitsevat syväosaamista. Arvoverkossamme on maailmanluokan huippuosaamista mm. kansainvälistymisen, koneoppimisen, robotiikan, fintecin, karttateknologian sekä VR/AR-alueilta.

Juha Leppänen

Toimitusjohtaja, perustaja

Juha on realisti digitalisti, jolla on laaja-alainen liiketoimintajohdon sekä myynti- ja markkinointijohdon kokemus kansainvälisistä organisaatioista, pörssiyrityksen johtoryhmätehtävistä sekä start-upeista. Juha on suomalaisen sähköisen kaupankäynnin pioneeri ja on ollut rakentamassa mm. maailman ensimmäisiä verkko- ja mobiilimaksamisen ratkaisuja. Digitaalisen liiketoiminnan parissa hän on työskennellyt jo yli 20 vuotta.

https://www.linkedin.com/in/peesis/

Jussi Pullola

Partneri, strategia, kehitys

Jussi omaa ainutlaatuisen kokemuksen erityisesti teollisuustoimialan liiketoimintojen johtamisesta ja hands-on -kehitystyöstä. Hänellä on vahva osaaminen teknologian hyödyntämisestä yrityksen kasvun mahdollistajana. Hän on aiemmin toiminut mm. B2B-liiketoimintajohtajana sekä vientimyynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana.

https://www.linkedin.com/in/jussi-pullola-69a50422/

Jan-Mikael Lepistö

Partneri, teknologia, innovaatiojohtaminen

Jan-Mikael omaa monipuolisen kokemuksen digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Hänellä on vahva design-, käytettävyys- ja teknologiaosaaminen. Hän on aiemmin toiminut mm. perustajaosakkaana digitaalisia palveluita ja pelejä kehittävissä yrityksissä sekä liiketoimintajohdon konsulttina.

https://www.linkedin.com/in/janlepisto/

Antti Seppänen

Partneri, myynti, konseptit

Antilla on liki 20 vuoden kokemus yritysten kasvattamisesta ja kansainvälistämisestä. Hän on ollut osakkaana viemässä suomalaista palveluyritystä kymmenelle eri markkinalle. Hän on vastannut uusien palvelujen konseptoinnista ja kaupallistamisesta. Antti on lisäksi johtanut myyntiä ja ollut rakentamassa myynnin yhteisiä toimintamalleja.

https://www.linkedin.com/in/antti-sepp%C3%A4nen-a2954b/

Marko Tulonen

Perustaja & hallituksen jäsen

Marko on toiminut yli 15 vuoden ajan pääomasijoittajana, start-up advisorina sekä kotimaisten ja kansainvälisten kasvuyritysten mentorina. Päätyökseen hän toimii VisionPlus-rahastoyhtiön partnerina ja on yksi yhtiön perustajista. Marko on ollut yli 15 kasvuyrityksen hallituksessa ja toimii nyt mm. yhdysvaltalaisen BetterDoctorin hallituksen neuvonantajana sekä hongkongilaisen MyGamezin hallituksen jäsenenä.

https://www.linkedin.com/in/tulonen/

Heikki Järvensivu

Perustaja & hallituksen jäsen

Heikki on tehnyt pitkän uran Suomen suurimpien yritysten ylimmän johdon neuvonantajana, strategiakonsulttina ja muutosjohtajana. Hän omaa ainutlaatuisen kokemuksen yritysten liiketoiminnan kehittämisestä sekä johtamisesta etenkin vähittäiskaupan, elintarviketeollisuuden ja metsäteollisuuden toimialoilta. Heikki toimii hallituksen jäsenenä mm. Fresh Servantissa ja LTP Groupissa.

https://www.linkedin.com/in/heikki-j%C3%A4rvensivu-a2486/

Jarkko Lindroos

Hallituksen jäsen

Jarkko on tunnettu ja asiakkaidensa arvostama myynnin ammattilainen. Hän omaa ainutlaatuisen kokemuksen arvon myynnistä sekä organisaatioiden sitouttamisesta asiakaslähtöiseen toimintaan. Jarkko on työskennellyt merkittävissä myyntivastuissa mm. CGI:llä ja toimii tällä hetkellä Digia Oyj:llä strategisista asiakkuuksista vastaavana johtajana.

https://www.linkedin.com/in/jarkko-lindroos-632a79b/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Markkinariski

Nykyisin markkinatilanteet voivat muuttua yllättäen, ja on aina olemassa riski sille, että liiketoimintamuotoilun markkina pienenee ja palveluiden kysyntä laskee meistä riippumattomista syistä. Tämä vaatii meiltä joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä.

Pyrimme minimoimaan tämän riskin kaksijakoisen liiketoimintamallimme myötä. Tutkimusten valossa yritykset, jotka eivät ole yhden liiketoimintamallin varassa, ovat myös kannattavampia (Lähde: Forbes & HEC Paris). Tämä mahdollistaa paremman tuottopotentiaalin, kuin palveluliiketoiminnassa perinteisesti ollaan nähty. Toisaalta myös epäonnistumisen riski on huomattavasti pienempi kuin tyypillisellä start-upilla. Kassavirta mahdollistaa myös spin-offeihin osallistumisen, sekä organisaatio oppii ja verkostoituu jatkuvasti projektien yhteydessä.

Kilpailutilanne

Kilpailukenttä voi muuttua meille epäedulliseen suuntaan. Digitoimistot & IT-yritykset ovat laajentamassa tarjoamaansa palvelumuotoilun puolelle. Asiakaslähtöisyys ja -ymmärrys ovat nousseet joidenkin strategia-, mainos- ja viestintätoimistojen viestinnän kärkeen.

Vaikka kilpailua on, niin uskomme, että monelta puuttuu uskottava yhdistelmä liiketoimintaosaamista ja ymmärrystä teknologiasta sekä asiakaskokemuksen kehittämisestä. Suomi on palvelumuotoilu- ja design thinking -metodien käytössä maailman kärkimaita. Uskomme, että Suomessa kehitettyä osaamistamme on mahdollista myydä muillakin markkinoilla. Tiimissämme on kansainväliseen liiketoimintaan liittyvää osaamista ja tulemme vahvistamaan sitä jatkuvasti.

Maailmantalous & suhdanteet

Maailmantalous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat suoraan myös meidän palveluiden kysyntään. Laskusuhdanteessa investointeja rajoitetaan, mikä näkyy sekä markkinoilla että meidän liiketoiminnassamme negatiivisesti.

Olemme pyrkineet hallitsemaan tätä riskiä rakentamalla joustavan liiketoimintamallin, jolloin pystymme keskittämään resursseja kysynnän mukaan. Pidämme kiinteät kulut hallinnassa ja kehitämme oman henkilöstömme lisäksi aktiivisesti kumppaniverkostoamme ja arvoverkkoamme. Näin henkilöstöllä ei ole joutokäyntiä, ja henkilöstökulut ovat linjassa kysynnän kanssa.

Rekrytointien onnistuminen

Yrityksen menestys pohjautuu henkilöstön osaamiseen ja asiantuntemukseen. Virherekrytoinnit ja vähäinen kiinnostus avoimia työpaikkoja kohtaan ovat asiantuntijaorganisaatiolle ongelma, johon on varauduttava tulevaisuudessa.

Tiimissämme on paljon rekrytointikokemusta, ja panostamme hyvän "matchin" löytymiseen. Olemme ylpeitä kulttuuristamme, ja tapaamme tulevat kollegat usean henkilön voimin ennen rekrytointipäätöstä. Uskomme olevamme vahvoilla, kun rekrytoitava on päässyt tutustumaan meihin ja tekemiseemme. Haluamme pitää tiimin terveenä, ja olemme valmiit myös reagoimaan, jos joku heikentää yrityksen kulttuuria tai ei nouse ammatillisesti riittävälle tasolle koulutuksesta ja tuesta huolimatta.

Henkilöstön pysyvyys ja sitouttaminen

Henkilöstön pysyvyys ja sitoutuminen ovat asiantuntijatyössä sekä haaste että riski tulevaisuuden näkökulmasta. Avainhenkilöiden vaihtuvuus voi johtaa kasvun hidastumiseen, sekä hankaloittaa esimerkiksi asiakkuuksien hoitamista.

Yritys päätti henkilöstöannista lokakuussa 2017, ja avainhenkilöt ollaan sitoutettu yritykseen omistuksen kautta. Vaalimme yrityksen kulttuuria ja haluamme, että Vere on tulevaisuudessakin paras mahdollinen työpaikka henkilöstölleen. Olemme tarkkoja tulevia kollegoja valitessamme, ja varmistamme mahdollisimman hyvin, että uudet henkilöt sopivat tiimiimme. Tämä ei suinkaan tarkoita samankaltaisuutta, vaan asenteen ja avoimuuden kautta soveltuvuutta kasvavan yrityksen kulttuuriin, jossa jokaisella on ääni, ja jokaista myös kuunnellaan.

Maksukyky

Riski heikosta maksukyvystä kuuluu alkutaipaleella olevan yrityksen toimintaan. Kun yritys panostaa vahvasti kasvuun, voi maksukyky olla hetkellisesti heikko. Tämä vaikuttaa luonnollisesti investointipäätöksiin sekä tulevaisuuden panostusalueisiin.

Koemme maksukykyyn liittyvät riskit kuitenkin meidän tilanteessa mataliksi. Yritystoiminta sitoo vähän pääomia, ja tämän osakeannin avulla oma pääoma vahvistuu huomattavasti. Tällä hetkellä kassatilanne on hyvä omistajien tarjoaman vieraan pääoman ansiosta. Valtaosa vieraasta pääomasta on yrityksen käytössä tarvittaessa ilman tiukkaa maksuaikataulua. Tämä lisää rahoituksen joustavuutta ja pitää maksukykyriskin matalana huolimatta tämänhetkisestä negatiivisesta omasta pääomasta. Ulkopuolisia lainoja ovat työasemien rahoitus sekä 48 000 euron Finnvera-laina sekä Nordean 10 785 euron laina.

Uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen kehittämiseen liittyvät riskit

Tarkoituksemme on osallistua asiakkaidemme kanssa yhteisiin innovaatioihin ja liiketoimintojen kehittämiseen. Vere toimii näissä hankkeissa sekä rahoittajana että kumppanina. Näihin yhteishankkeisiin liittyy aina riski, että panostuksella ei saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Sen seurauksena yrityksemme kasvu voi hidastua tai kannattavuus kärsiä.

Pyrimme hallitsemaan riskiä harkitsemalla tarkkaan, mihin mahdollisuuksiin tartumme. Yksittäinen kehityshanke ei muodosta merkittävää osuutta yrityksen koko liiketoiminnasta. Tyypillinen malli on rakentaa konsepti riittävän valmiiksi osallistuvien yritysten panostuksella. Jos konseptin / prototyypin perusteella hanke arvioidaan yhä kiinnostavaksi, jatketaan sen kehittämistä erillisessä yhtiössä. Tälle etsitään oma rahoitus ja henkilöstö, jolloin omistavat yhtiöt eivät kuormitu uuden liiketoiminnan takia.