Osake
Kierros on suljettu

WELLO - VOIMAA AALLOISTA

Wello on suomalainen puhtaan energian yritys, joka on kehittänyt teknologian sähkön tuottamiseen aaltoenergiasta. Wello Pingviini on pitkäjänteisen ja intohimoisen kehitystyön tulos, joka on nyt valmis kaupallistettavaksi.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Wello on suomalainen puhtaan energian yritys, joka on kehittänyt teknologian sähkön tuottamiseen aaltoenergiasta. Wello Pingviini on pitkäjänteisen ja intohimoisen kehitystyön tulos, joka on nyt valmis kaupallistettavaksi. Ratkaisu perustuu uuteen, ainutlaatuiseen konseptiin, jossa aaltojen kineettinen energia muunnetaan uudistuvaksi sähköenergiaksi. Wello Pingviini -yksiköistä voidaan muodostaa useiden laitteiden aaltoenergiapuisto. Pingviini -voimalan yksinkertaisuus on tulosta innovatiivisuudesta ja käytännönläheisestä suunnittelusta.

Valtamerien aallot tarjoavat loppumattoman puhtaan ja uudistuvan energian lähteen ja markkina on vielä toistaiseksi hyödyntämätön. Wello Pingviinin markkina on globaali, sillä voimalat voidaan sijoittaa käytännössä kaikille valtamerten rannikoille. Pingviiniä on testattu nyt lähes 10 vuotta mitä ankarimmissa olosuhteissa, se on patentoitu ja se on todettu tehokkaaksi ja toimintavarmaksi.

ENERGIANTUOTTAMISEN HAASTEET

Maailma kohtaa vakavia haasteita energiantuotannossa. Tähän vaikuttavat muun muassa nopea globaali väestönkasvu ja kasvavat teollisuuden tarpeet. Useissa skenaarioissa on arvioitu, että maailman sähköntarve kasvaa vuoteen 2040 mennessä 15 500 TWh:sta 26 000 TWh:iin, ts. 1,7 kertaiseksi  (source). Vertailun vuoksi, vuonna 2016 Suomen sähkönkulutus oli 85 TWh, joka on 0,5% koko maailman kulutuksesta. Tällä hetkellä yli 60% maailman sähköstä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla (source). Suurin osa ihmisten tuottamista hiilidioksidipäästöistä aiheutuu fossiilisten polttoaineiden polttamisesta.

AALTOENERGIAN GLOBAALI POTENTIAALI

Pariisin ilmastosopimus tähtää uusiutuvan energian kehittämiseen ja hiilidioksidipäästöjen alentamiseen.  Tuuli- ja aurinkovoima ovat jo osaltaan ratkaisemassa ongelmaa, ja investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat globaalisti nopeassa kasvussa. Aina ei kuitenkaan tuule ja öisin ei ole auringonpaistetta. 75% maan pinnasta on veden peitossa, joten aaltoenergiassa on valtava potentiaali. Aallot tuovat tasaista energiaa, joten ne täydentävät hyvin muita uusiutuvia energianlähteitä kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Aaltoenergiaan tarvittava teknologia on valmista ja sarjatuotannon myötä kustannukset putoavat merituulienergian tasolle ja allekin.

WELLO PINGVIINI - AINUTLAATUINEN RATKAISU

Wello Pingviini on aaltoenergiamuunnin, joka toimii harmoniassa ympäristön kanssa. Se täydentää muita uusiutuvan energian läheteitä, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa, koska se on tasaisempaa, se ei tuota melusaastetta eikä aiheuta maisemahaittoja. Wello Pingviinin etuina on myös sen kestävyys ja helppohuoltoisuus. Kaikki liikkuvat komponentit ovat aluksen sisällä eivätkä ne ole kosketuksissa meriveteen.

Tällä hetkellä keskikokoisen 0,6 MW:n Wello Pingviini -voimalan kustannukset ovat noin 2,4 MEUR, mutta kustannukset ovat riippuvaisia siitä, mihin järjestelmä asennetaan. Käynnissä olevassa pilottiprojektissa tuotetun sähköenergian hinta on kilpailukykyinen merituulivoimaan verrattuna, ja sarjatuotannolla yhtiö tähtää kustannusten pienenentämiseen edelleen 50 %:lla. Tämä vähentää tuotetun sähkön hintaa ja siten edelleen lisää voimalan kilpailukykyä verrattuna muihin teknologioihin.

WELLO POWERMODULE - PINGVIININ SISARTUOTE

Wello Powermodule on Wello Pingviinin sisartuote, joka toimii samalla periaatteella tuottaen sähköä ilman päästöjä. Wellon ainutlaatuisen teknologian ansiosta Powermodule pienentää laivojen käyttökustannuksia. Alukseen asennettuna Wello Powermodule auttaa myös vakauttamaan alusta ja siten poistaa energiaa kuluttavien tasapainotusjärjestelmien tarpeen. Konttimainen moduuli voidaan asentaa suoraan uuteen alukseen, mutta myös jälkiasennuksena jo olemassa oleviin aluksiin, mikä lisää huomattavasti tuotteen markkinapotentiaalia. Kontti lasketaan aluksen kannelle, ja Wello Powermodule kytketään aluksen sähköjärjestelmään. Wello Powermodule ei ole kosketuksissa veteen eikä siinä ole ulkopuolisia liikkuvia osia. Suotuisissa olosuhteissa jokainen 50 kW:n Powermodule voi tuottaa jopa 198 MWh vuodessa. Powermodule on edelleen tuotekehitysvaiheessa, ja sen odotetaan olevan valmis kaupalliseen käyttöön vuoteen 2020 mennessä.

HISTORIA

Nuorena poikana Wello Oy:n perustaja Heikki Paakkinen rakensi usein veneiden pienoismalleja perheensä kesämökillä Suomessa, ja yritti selvittää, miten ne saisi kulkemaan aaltojen energialla. Myöhemmin Heikin ympäristöideologia loi perustan hänen innovatiiviselle kehitystyölleen: hän halusi kehittää laitteen, joka tuottaa puhdasta energiaa ympäristöä vahingoittamatta. Hän alkoi kehittää ja rakentaa konseptia aaltoenergian tuotannolle, joka toimisi sopusoinnussa meren ja luonnon kanssa.

Vuonna 2008 perustettiin Wello Oy, ja Wello Pingviini -tuotteen kehittäminen ja testaaminen alkoi. Yritys laajeni uusien yhtiökumppaneiden liittyessä mukaan, ja päättäväisyydellä ja intohimolla laitteesta kehittyi vahva, patentoitu tuote. Wello Pingviiniä on nyt testattu melkein 10 vuoden ajan Skotlannin myrskyisillä vesillä sekä Suomessa, ja se on kestänyt ankarimmissa valtameriolosuhteissa jopa 18 metrin korkuisissa aalloissa (source).

Vuonna 2015 Euroopan Komission tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020 myönsi 17 MEUR rahoituksen Clean Energy From Ocean Waves (Cefow) -tutkimusprojektille. Wellon osuus projektista on 13 MEUR, josta EU:n rahoituksen osuus on 9 MEUR. Cefow:n tavoittena on nopeuttaa aaltoenergian kehitystä ja alentaa aaltoenergian tuotantokustannuksia (LCOE) 30 %:lla. Cefow-konsortiossa on mukana koko arvoketju mukaan lukien yliopistojen tutkimusorganisaatioita, merenkulunosaajia ja suuri monikansallinen energiayritys Fortum. Ensimmäinen kolmesta Pingviinistä otettiin käyttöön talvella 2017 myrskyisillä Skotlannin rannikolla ja ne ovat selvinneet ankarimmissa valtameriolosuhteissa jopa 18 metrin (source) korkuisissa aalloissa ja tuottavat nykyisin energiaa sähköverkkoon.

Marraskuussa 2017 saavutettiin tärkeä virstanpylväs, kun Wello sai ensimmäisen tilauksensa kaupallisen aaltoenergiapuiston toimittamiseksi Nusa Penida -saarelle Indonesiassa. 10 MW:n kapasiteetilla projekti on tällä hetkellä maailman suurin aaltoenergiapuisto. Tämä projekti Indonesiassa on vain tarinan alku, sillä Wello Pingviini -aaltoenergiakonvertterille on kysyntää globaalisti.

MIKSI SIJOITTAA WELLOON?

 • Tarve vakaille uusiutuvan energian lähteille on megatrendi, joka edesauttaa kysyntää Wellon ratkaisuille
 • Aaltoenergiamarkkinan potentiaalia ei ole toistaiseksi hyödynnetty. Sen kooksi on arvioity 74 miljardia euroa globaalisti (source)
 • Wello Pingviini -aaltoenergiakonvertteri on koeteltu ja testattu ainutlaatuinen ratkaisu
 • Teknologia on suojattu lukuisin patentein
 • Wello on saanut ensimmäisen kaupallisen tilauksen Wello Penguin -energiapuiston toimittamiseksi ja ratkaisu on nyt valmis kaupallistettavaksi
 • Konvertteria voidaan käyttää myös sähköntuottamiseen aluksilla
 • Ammattitaitoista ja innovatiivista Wello-tiimiä tukevat kokeneet sijoittajat yrityksen hallituksessa

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

WELLO PINGVIINI - KESTÄVÄ JA SKAALAUTUVA

Wello Pingviini -konvertteri on uusi konsepti, joka ottaa talteen aaltojen liike-energian ja muuntaa sen sähköenergiaksi. Wello Pingviinin rungon epäsymmetrinen muoto synnyttää pyörivän liikkeen, joka saa rungon sisällä olevan rotaattorin pyörimään jokaisen aallon ohittaessa laitteen. Suora voimansiirtolinja aallosta sähköksi on erittäin tehokas.

Wello Pingviini kelluu vedessä aallonmurtumisalueen ulkopuolella. Wello Pingviini –puisto voi koostua yhdestä tai useammasta yksiköstä, se on skaalattavissa energian tuotantokapasiteettitarpeen mukaan. Alus on kiinnitetty merenpohjaan yksinkertaisella ankkurointijärjestelmällä, joka voidaan asentaa keskikokoista työalusta käyttäen. Näkyvissä meren pinnan yläpuolella on vain 2 metriä yksiköstä, eikä Wello Pingviini tuota melua tai visuaalista haittaa rannikolle. Wello Pingviinin tuottama energia siirretään maihin sähköverkkoon kytketyllä merenalaisella kaapelilla.

Kilpailevat aaltoenergiateknologiat, kuten Eco Wave, AW-Energy, Seabased ja Carnegie, perustuvat edestakaiseen liikkeeseen. Wello Pingviini taas perustuu jatkuvaan pyörimisliikkeeseen, mikä on kestävämpi ja tehokkaampi ratkaisu. EcoWavea lukuun ottamatta kilpailevat teknologiat ovat täysin merenalaisia, kun taas Wello Pingviinin kelluva konsepti on helppo ja kustannustehokas asentaa ja sen huoltokustannukset ovat alhaiset.

Aaltoenergiapuistojen lisäksi Wello Pingviinin -konvertteria voidaan myös käyttää sähköntuotannossa aluksilla. Ratkaisu vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä myös vakauttaa alusta.

WELLO PINGVIININ OMINAISUUKSIA:

 • Jatkuva pyörimisliike syntyy suoraan aaltojen liikkeestä
 • Liikkeen synnyttää rungon muoto, ei mekanismi
 • Kaikki liikkuvat osat ovat rungon sisällä suojassa syövyttävältä merivedeltä
 • Kestävä ja helppohuoltoinen
 • Monitorointi ja kontrollointi suoritetaan etänä
 • Alhaiset rakentamis-, asennus- ja käyttökustannukset
 • Suoran voimansiirron ansioista ei tehohäviöitä
 • Voidaan käyttää sähköntuotantoon myös laivoilla ja kelluvilla aluksilla
 • Skaalautuva ja kestävä ratkaisu, vakaa uusiutuvan energian lähde

AALLONHARJALLE

Wellon myyntistrategia on kaksijakoinen. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on tunnistaa markkinat, joille Wello Pingviini soveltuu jo nyt. Otolliset markkinaolosuhteet löytyvät esimerkisi alueilta jossa on suotuisa aaltoilmasto ja lisäksi suhteellisen kallis energia. Myös uusiutuvan energian politiikka ja joissain maissa esiintyvät syöttötariffit uusiutuvalle energialle tukevat kysyntää, etenkin, jos alueella on rajoituksia muun uusiutuvan energian käyttöönotolle.

Joillakin alueilla aaltoenergia on jo nyt kilpailukykyistä ja edullisempaa kuin muut energianlähteet. Penidan saari Indonesiassa ja esimerkiksi Pääsiäissaaret ovat hyviä esimerkkejä paikoista, joissa on päätetty, että aurinko- tai tuulienergiaa ei haluta rakentaa maisemallisista syistä. Yksi harvoista jäljelle jääneistä vaihtoehdoista uusiutuvan energian lähteeksi on aaltoenergia, joka on edullisempaa kuin dieselpolttoaineella tuotettu energia. Toinen esimerkki markkinasta, jossa aaltoenergia on jo nyt edullisempaa kuin muut energiamuodot on Falkland-saaret. Tämä johtuu erinomaisesta aaltoilmastosta. Grönlannissa aurinkoenergia ei ole taloudellinen vaihtoehto eikä tuuliturbiineja voida rakentaa, koska tarvittavaa tieverkostoa ei ole. Tämä synnyttää aaltoenergialle oivallisen kilpailutilanteen Grönlannissa. Nämä ovat yksittäisiä esimerkkejä otollisista sijoituspaikoista. Vastaavia löytyy paljon ja niitä tulee koko lisää energian tuotantokustannuksen pienentyessä.

Valtamerien rannikoilla on lukuisia suurkaupunkeja. Niiden sähkö tuodaan usein kaukaa kalliita korkeajännitelinjoja pitkin. Wellon ratkaisulla lisäkapasiteettia voidaan tuottaa lähellä kaupunkeja.

Toisessa vaiheessa kustannusten alenemisen lasketaan avaavan lisää markkinoita. Kehittämällä hankinta- ja tuotantojärjestelmiä Wello Pingviinin kustannusten odotetaan laskevan 50 % vuoteen 2019 mennessä.

Globaalin aaltoenergiamarkkinan potentiaalin arvioidaan olevan n. 3.4 TW, joka vastaa EUR 74 miljardia, kun hinta on 1.2 MEUR/MW (source, sähkönhinta laskettu Pingviineitä käyttämällä). On mahdollista, että vuoteen 2050 mennessä aaltoenergiakapasiteettia on asennettu Eurooppaan 100 GW, mikä vastaa 10 % Euroopan sähköntarpeesta (source). Aaltoenergiasta voi tulla valtavirtaan kuuluva energianlähde. Pohjois-Amerikka, Kiina, Japani ja Australia ovat esimerkkejä maista joilla on kunnianhimoisia tavoitteita aaltoenergian hyödyntämisessä.

Wello on juuri saanut ensimmäisen kaupallisen tilauksensa toimittaa 10 MW Wello Pingviini -aaltoenergiapuisto Indonesian vesille. Wellon rooli on toimia teknologia- ja laitetoimittajana. 17 000 saaren ja 234 miljoonan asukkaan ansiosta Indonesian aaltoenergiapotentiaalin on arvioitu olevan yli miljardi euroa (source). Wello neuvottelee parhaillaan useista projekteista maailmanlaajuisesti.

Wello on saanut tuotekehitykseensä rahoitusta nykyisiltä sijoittajilta, Finnveralta, Tekesiltä ja lisäksi EU-tukea. Kasvustrategian tueksi ja rahoituksen riittämiseksi seuraavaan suureen rahoituskierrokseen saakka yhtiö tarjoaa nyt pääomasijoitusmahdollisuutta joukkorahoituksen kautta. Nykyisten hankesuunnitelmien perusteella yhtiö arvioi, että sen kassavirta kääntyy positiiviseksi 3 vuodessa.

Tiimimme

Tiimimme

KOKENUT TIIMIMME VIE WELLOA SEURAAVALLE TASOLLE

Wellon hallituksessa ovat pääsijoittajien VNT Management, Fortum ja Innovestor Ventures edustajat sekä yhtiön perustaja Heikki Paakkinen. Hallituksella on laaja kokemus puhtaan energian teknologioiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta sekä myös skaalautuvan liiketoiminnan kasvattamisesta kansainvälisesti.

Wellon innovatiiviseen ja energiseen johtoryhmään kuuluu ammattilaisia kaikilta avainalueilta, joita tarvitaan yhtiön luotsaamisessa seuraavalle tasolle. Tällä hetkellä Wellossa työskentelee 15 henkilöä, joilla on kattava kokemus kone-, laiva- ja säätötekniikasta sekä myös kestävän energiantuotannon teknologioista.

SIJOITTAJAT

Estlander Holding Oy

Estlander Holding Oy on Suomalainen yksityinen sijoittajaryhmä.

Innovestor Ventures

Innovestor Ventures hallinnoi Innovestor Kasvurahasto I Ky:tä, Suomen suurinta pääomasijoitussalkkua. Erittäin hajautettu portfolio koostuu lähes sadasta teknologiayrityksestä eri teknologioiden aloilta: cleantech-, kuluttaja-, yritysohjelmisto-, terveys-, teollisuus- sekä life science -teknologiat. Portfolion on muodostanut Finnvera Oyj:n Innovestor Ventures -tiimi kymmenen vuoden aikana. Innovestor Ventures osti portfolion Finnveralta joulukuussa 2016. Suurimmat rahastosijoittajat ovat Nordea Life, Mandatum Life ja Ilmarinen. http://innovestorventures.com

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum työllistää 9000 ammattilaista Pohjoismaissa ja Baltiassa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa, ja 62 % Fortumin sähköntuotannosta on CO2-vapaata. Vuonna 2016 Fortumin liikevaihto oli EUR 3,6 miljardia. Fortumin osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki). www.fortum.com

VNT management

VNT Management on yksi ensimmäisistä pääomasijoittajista Euroopassa, joka keskittyy puhtaisiin teknologioihin, etenkin uusiutuviin energioihin, sähköjärjestelmiin ja energiansäästöön. VNT on aktiivinen Pohjoismaissa ja saksankielisissä maissa. www.vntm.com

Vesa Sadeharju

Hallituksen puheenjohtaja

Vesa Sadeharju on VNT Managementin osakas, jolla on 20 vuoden kokemus pääomasijoittamisesta ja 15 vuoden kokemus sähköteollisuudesta. Hän on työskennellyt johtajana ja osakkaana 3i Groupissa, perustajana ja osakkaana SFK Financessa ja useissa päällikkötason tuotekehitystehtävissä ABB:ssa. Vesa on sähkötekniikan diplomi-insinööri Tampereen Yliopistosta sekä kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

http://linkedin.com/in/vesa-sadeharju-0932a514

Heikki Paakkinen

Perustaja, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Heikki Paakkinen on Wellon perustaja ja toimitusjohtaja. Heikki on intohimoinen keksijä ja yrittäjä, joka läpi uransa on etsinyt innovatiivisia ratkaisuja sekä teknologian että bisneksen saralla. Hänellä on 15 patenttia ja patenttihakemusta rakenteille, muodoille ja energiantuotantomenetelmille. Ennen Wellon perustamista 2008 Heikki työskenteli johtavassa asemassa ja toimitusjohtajana useissa menestyksekkäissä yhtiöissä kiinteistö-, suunnittelu ja energiatoimialoilla. Hänellä on arkkitehdin tutkinto, ja tämän lisäksi hän on suorittanut insinööriopintoja.

Martin Estlander

Hallituksen jäsen

Martin Estlander on Estlander Capitalin perustaja ja puheenjohtaja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus sijoittamisesta. Hän on myös Estlander Capitalin trendienseurantaohjelmien alkuperäinen kehittäjä. Martinilla on aktiivinen rooli Estlander Capitalin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Martin toimii hallituksen jäsenenä eräissä valituissa organisaatioissa, kuten Wello Oy ja Suomen Kansallisgalleria. Hän on tuotantotalouden ja tietotekniikan diplomi-insinööri Teknillisestä Korkeakoulusta.

http://linkedin.com/in/martinestlander

Harri Ollila

Hallituksen jäsen

Harri Ollila on VNT Managementin osakas. Hänellä on yli 22 vuoden kokemus sähköteollisuudesta ja 5 vuoden kokemus kommunikaatioteknologiasta. Hän on toiminut SVP, European Operations - ja SVP, Corporate Relations -tehtävissä Elcoteqissä. ABB:llä hän toimi myynti- ja johtotehtävissä, lisäksi hän on toiminut energiakonsulttina Ekonossa. Harri on sähkötekniikan diplomi-insinööri ja MBA Teknillisestä Korkeakoulusta.

http://linkedin.com/in/harri-ollila-78a0a0b

Janne Juhola

Hallituksen jäsen

Janne Juhola on Innovestor Ventures Ltd:n osakas. Hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenrannan Teknillisestä Korkeakoulusta. Jannella on 18 vuoden kokemus sijoituspäällikkönä, talouspäällikkönä ja controllerina. Hänellä on vahvat näytöt sijoittamisesta sisältäen realisoidut exitit ja realisoimattomat arvonnousut. Hän on strategiatyön ja rahoituksen asiantuntija, joka keskittyy start-up- ja nopean kasvun yrityksiin.

http://linkedin.com/in/janne-juhola-5215aa4

Sebastian Johansen

Hallituksen jäsen

Sebastian Johansen on Senior Technology Expert Fortumilla. Hänellä on kattava osaaminen ja kokemus uusiutuvan energian sektorilta ja start-up-yrityksistä, keskittyen erityisesti aalto-, tuuli-, aurinko- ja vetyenergiaan ja energianvarastointiteknologioihin. Hänellä on vahva tekninen ja kansainvälinen tausta on- ja offshore-projekteista sisältäen esimerkiksi sijoitusalueen rakentamisen, rahoituksen, strategian, suunnittelun, hankinnan, myynnin, hallinnon, valmistamisen, rakentamisen, käytön ja huollon. Sebastianilla on vahva ymmärrys sijoitukseen vaikuttavista asioista sekä pienten, keskisuurten ja suurien yritysten strategioista. Hän tuo Wellon hallitukseen myös laajan kansainvälisen kokemuksensa ja verkostonsa. Hän on sähkötekniikan insinööri Swedish Institute of Technologystä.

http://linkedin.com/in/sebastian-johansen-b8799225

Timo Lotti

COO

Timo Lotin 25 vuoden ura sisältää asiakkuus- ja projektinjohtotehtäviä sekä yleisjohdollisia tehtäviä ABB:llä, Glastonisssa ja Wellossa. Työkokemus kattaa koko operatiivisen toiminnan alueen valmistuksesta johtoryhmätyöskentelyyn. Wellossa Timo on vastannut yrityksen operaatioiden ja projektien johtamisesta. Hänellä on teknistä asiantuntemusta merenkulku- ja laivanrakennustekniikasta. Hän on valmistunut automaatioinsinööriksi EVTEK:stä, Sunderlandin yliopistosta ja eMBA:ksi Aalto-yliopistosta.

http://linkedin.com/in/timo-lotti-3b165

Antti Paakkinen

CTO

Antti Paakkinen on toinen Wello Oy:n perustajista. Antti on tehnyt laajan uran innovaatioiden tuotteistuksessa kaupallisille markkinoille. Hän on toiminut johtajana teknologiayrityksessä, yrittäjänä ja innovaatiojohtajana. Hänen kokemuksensa patentoinnista ja tuotteiden lisenssoinnista sekä tekniikan siirtämisestä ovat arvokkaita Wellon teknologioiden käyttämisessä. Antilla on tuotekehityskokemusta koneenrakennuksesta, sähkötekniikasta, hydrauliikasta ja pneumatiikasta sekä automaatiojärjestelmistä. Antti on työskennellyt Invelop Oy:ssä, Nokia Cable Machineryssä, Kone Oy:ssä sekä Kauppa- ja Teollisuusministeriössä. Antilla on laaja verkosto teollisuudessa. Hän on valmistunut koneenrakennuksen diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä Yliopistosta.

http://linkedin.com/in/antti-paakkinen-9313027

Pia Ali-Tolppa

CFO

Pia Ali-Tolppa on kauppatieteiden maisteri Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Hänellä on pitkä työkokemus erilaisista tehtävistä rahoitusalalla. Hän on työskennellyt sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ylimmän johdon tehtävistä. Wellossa hän vastaa taloudesta, henkilöstöstä ja IT-hallinnosta.

http://linkedin.com/in/pia-ali-tolppa-a32587
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Ennustettu liikevaihto perustuu nykyiseen hankesuunnitelmaan ja on epävarmaa, kuinka hankkeet toteutuvat ja mikä on lopullinen aikataulu. Projektiliiketoiminnassa tulojen arviointi on vaikeaa, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia liikevaihtoon, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Vaikka tulojen ennakoimattomuuteen on varauduttu, kustannusten ylittymistä saattaa tapahtua, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti odotettuun kannattavuuteen. Aaltoenergiaprojektin toimittaminen edellyttää lupaprosessia, johon Wello ei voi vaikuttaa. Aaltoenergiapuistot saattavat olla erikoisyritysten omistuksessa, ja ne saattavat olla riippuvaisia ulkoisesta rahoituksesta projektin toteuttamiseksi. Joihinkin näistä riskeistä voidaan varautua vakuutuksin, hyvillä sopimustenhallinnan käytännöillä ja maksujen varmistamisesta remburssein.

Vaikka Wellon tuotetta on kehitetty ja testattu lähes 10 vuotta, sitä ei ole vielä käytetty kaupallisessa tarkoituksessa. Uusiutuvan energian kilpailukyky riippuu esimerkiksi muun energiantuotannon kustannuksista, fossiilisten polttoaineiden ja CO2-päästöjen kaupasta, syöttötariffeista, muista hallitusten ohjelmista ja veroista. Monet näistä tekijöistä voivat muuttua poliittisilla päätöksillä. Muihin uusiutuviin energiateknologioihin verrattuna aaltoenergiateollisuus on nuorta. Maailmassa on vain muutama kaupallinen projekti, ja markkinan kehittymisnopeutta on vaikea ennustaa.

Teknologia on edelleen kehitteillä, ja tuotteen tehokkuuden ja tuotantokustannusten kehittämisnopeuteen liittyy riski. Markkinoille voi ilmestyä muita teknologioita, erityisesti uusiutuvan energian ja aaltoenergian alalle, mikä voi vaikuttaa Wello Pingviinin kilpailukykyyn.

Riskinä voidaan myös nähdä yrityksen kyky sitouttaa avainhenkilöstöä ja rekrytoida oikeat, kasvua tukevat resurssit. Näitä riskejä voi jossain määrin lieventää henkilöstön omistusosuus yrityksestä ja kokenut hallitus.

Tähän päivään mennessä yhtiön rahoitus on perustunut sijoituksiin, tukiin ja lainoihin. Ennustetun projektiportfolion perusteella Wello on nyt siirtymässä voimakkaan kasvun vaiheeseen. Yritys suunnittelee keräävänsä lisärahoitusta Euroopan Investointipankilta kasvun rahoittamiseksi, mutta rahoituksesta tai sen ehdoista ei ole täyttä varmuutta.