IPO

Seafiren listautumisanti NGM Nordic MTF Ruotsiin

Seafire AB:n NGM Nordic MTF -listautumisanti 02.10.–13.10.2017

Tämä pitch ei ole osakeannista laadittu virallinen listalleottoesite. Sijoituspäätös tulee perustaa Ruotsin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen, joka on saatavilla tämän pitchin liitetiedostoista sivun lopussa. Virallinen esite on saatavilla vain ruotsinkielisenä. Tämä suomenkielinen pitch ja suomenkielinen teaser ovat epävirallisia käännöksiä virallisesta ruotsinkielisestä materiaalista.

Tämä sisältö on saatavilla myös
ruotsiksi
englanniksi
Tarinamme

Seafire on yritysryhmä joka hankkii kypsiä, noteeraamattomia yrityksiä, joilla on vakiintunut asema markkinoilla. Seafire luo kasvua aktiivisen johtamisen avulla sekä panostamalla muun muassa tuote- ja palvelukehitykseen sekä markkinoiden laajentamiseen.

"Olemme pitkään toimineet pääomasijoitusalalla ja saaneet aikaan hyvää tuottoa ja tuloksia johtavista operatiivisista asemista, ja otamme nyt askeleen toteuttaaksemme unelmamme liiketoiminnan harjoittamisesta ja yhtiöiden kehittämisestä Seafiren kautta.

Meillä on kova halu johtaa ja kehittää yhtiöitä. Tiiminä työskentelemme asiakasläheisesti. Meitä vie eteenpäin myös halu kehittää työntekijöitämme. Työntekijöillämme on kärkiosaamista ja he ovat vahvasti osallisina yhtiön kehityksessä.

Kokemuksellamme ja verkostoillamme hankimme yhtiöitä, joilla on hyvät tuotteet ja markkina-asema, jotta voimme kehittää yhtiöitä pitkäjänteisesti ja tehdä lisähankintoja vahvan kassavirran turvin.

Mallimme on koeteltu ja ennen kaikkea skaalautuva. Hankimme yhtiöitä, joilla on hyvät tuotteet tai palvelut ja kehitämme niitä entistä paremmiksi. Sekä yrityskauppojen seurauksena tapahtuva että orgaaninen kasvu tapahtuvat ilman niin kutsuttua exit-perspektiiviä, mikä takaa kestävän arvonkehityksen ja vahvan kassavirran. Hyvä yhtiö pitää säilyttää – ei myydä. Noteerauksen avulla Yhtiön osake pääsee pääomamarkkinoille, mikä voi tukea Seafiren ja sen tytäryhtiöiden kasvua."

- Johan Bennarsten, perustaja ja toimitusjohtaja, Seafire AB (publ).

Pitkä aikavälin strategia laaditaan liiketoimintamallia kehittämällä, rationalisoinnilla ja tehostamalla toimintaa sekä tuotekehitystä yhdessä markkinointiin ja myyntiin tehtävien panostusten kanssa. Siten voidaan kiihdyttää yhtiön kasvua ja sen strateginen arvo kasvaa

Seafire on hankkinut yhtiöitä vuodesta 2016, ja sillä on tällä hetkellä kaksin täysin omistettua Portfolioyhtiötä, Hedén Group ja Followit Sweden AB. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

MARKKINAKATSAUS

Hankintojen kautta tapahtuva kasvu on keskeinen osa Seafiren liikeideaa. Hankinnat perustuvat terveisiin arvonmäärityksiin, ja Seafire kehittää hankittuja yhtiöitä edelleen keskittymällä pitkän aikavälin arvonluontiin. Useat ulkoiset tekijät, kuten kilpailu mahdollisten muiden ostajien kanssa, hankittavissa olevien yhtiöiden tarjonta, hankintarahoituksen saaminen ja korkotasot, vaikuttavat Seafiren mahdollisuuteen edetä suunnittelemaansa hankintavauhtia ja sijoituskriteereitään.

KILPAILU HANKINTAKOHTEESTA

On olemassa eri toimijoita, jotka etsivät samanlaisia hankintakohteita kuin Seafire. Nämä toimijat voidaan luokitella i) yrittäjiin, ii) teollisiin toimijoihin, iii) sijoitusyhtiöihin sekä iv) pääomasijoittajiin. Näistä etenkin yrittäjät ja teolliset toimijat kilpailevat Seafiren kanssa. Molemmilla toimijoilla on operatiivisia resursseja sekä toisinaan myös hankintakykyä. Seafiren kohdeyhtiöiden koko vaatii operatiivista lähestymistapaa, mikä ei tavallisesti sovi pääomasijoittajien tai sijoitusyhtiöiden toimintatapoihin. Kohdatessaan hankintojen yhteydessä kohdeyhtiöiden omistajien erilaisia päämääriä, Seafire saa kilpailuetua operatiivisesta joustavuudestaan ja resursseistaan, hankintayksiköstään sekä joustavasta pääomarakenteestaan.

HANKINTAKOHTEIDEN TARJONTA

Seafiren kohderyhmä, yhtiöt, joiden liikevaihto on enintään 100 MSEK, koostuu useista tuhansista yhtiöistä Ruotsissa, jotka toimivat laajalla skaalalla toimialoja ja joiden koko vaihtelee. Seafirella on huolella rakennetut paitsi kanavat ja verkostot suoraan kohdeyhtiöihin ja omistajiin myös suhteita neuvonantajiin, joilla on myyntitoimeksianto. Potentiaalisia lisähankintoja nykyisiin Portfolioyhtiöihin analysoidaan ja tunnistetaan jatkuvasti.

HANKINTARAHOITUKSEN SAANTI

Seafire pyrkii aina säilyttämään terveen taseen ja rajoittamaan taloudellista riskinottoa. Seafire voi tietyissä tapauksissa hankintoja tehdessään yhdistellä omaa pääomaa hankintalainaan. Kun portfolioyhtiöt on integroitu ja ne ovat siirtyneet Seafiren tiimin hallintaan, voivat ne ajan myötä olla lainoituskelpoisia, jolloin voidaan vapauttaa taloudellisia resursseja. Matalat rahoituskulut ovat tällä hetkellä lainamarkkinoiden tunnusomainen piirre.

PORTFOLIOYHTIÖIDEN MARKKINAT

Hedén Group

Tuotteet ja palvelut: Itse kehitettyjä moottoreita ja ohjausyksiköitä elokuvakameroiden tarkennukseen ja zoomiin.

Asiakkaat: Elokuvatuotantoyhtiöt, mediayhtiöt sekä yhtiöt, jotka vuokraavat ja myyvät välineistöä elokuvayhtiöille maailmanlaajuisesti. Myös yhtiöt, jotka valmistavat edistyneempiä järjestelmiä ja lennokkeja, kuten Shotover, Chrosziel ja Freefly ovat yhtiön asiakkaita.

Kilpailijat: Yhtiöllä ei ole varsinaisesti kilpailijoita paikallisella tasolla, mutta maailmanlaajuisesti kilpailijoita ovat Preston Cinema Systems (USA), C-motion (Itävalta), DJI (Kiina) ja Arri (Saksa).

Päämarkkina: Myynnistä n. 50 prosenttia menee Yhdysvaltioihin ja loput Eurooppaan ja Aasiaan.

Markkinaveturit: Elokuvien striimauksen markkinat ja mahdollisuus käyttää niitä, elokuvatuotannot ja sijoitukset mainoselokuviin sekä tekniikan kehittyminen.

Followit Sweden

Tuotteet ja palvelut: GPS:ää/GSM:ää/radiota hyödyntävien nisäkkäiden jäljitys- ja seurantalaitteiden kehittäminen, valmistus ja myynti. Myös tuotteita ajoneuvojen ja muun varkauksille alttiin omaisuuden jäljitykseen.

Asiakkaat: Ennen kaikkea yliopistot, tutkimuslaitokset sekä muut riistanhoitoon keskittyvät organisaatiot. Yhtiön ajoneuvojen ja muun varkaudelle alttiin omaisuuden seurantatuotteiden asiakkaat ovat ensisijaisesti yksityishenkilöitä (pääasiassa veneen, skootterin- ja koiranomistajia) sekä maansiirtokoneiden ja ammattiajoneuvojen omistajia.

Kilpailijat: Villieläinten GPS-seurantapannoissa yhtiön pääkilpailijoita ovat Vectronic Aerospace GmbH ja Lotec Wireless Inc. Näiden kahden suuren toimijan lisäksi on viitisen muuta yhtiötä, joilla on tietty läsnäolo markkinoilla sekä muutamia paikallisia toimijoita. Yhtiö kilpailee myös GPS-jäljityslaitteiden tuottajien kanssa.

Päämarkkina: Myynnistä n. 30 prosenttia menee Pohjois-Amerikkaan, 35 prosenttia Eurooppaan ja loput muualle maailmaan. Yhtiön ajoneuvojen ja muun varkaudelle alttiin omaisuuden seurantatuotteiden pääasiallinen markkina-alue on lyhyellä aikavälillä Ruotsi ja Pohjoismaat. Pitkällä aikavälillä yhtiö aikoo tarjota tuotteitaan enenevässä määrin myös muille markkina-alueille.

Markkinaveturit: Tutkimuslaitosten villieläinten ja karjan tutkimukseen ja suojeluun osoitetut määrärahat sekä tekninen kehitys. Yhtiön varkauksille alttiin omaisuuden suojaamiseen liittyville tuotteille luo kysyntää kasvanut rikollisuus sekä mahdollisuus hälytyslaitteiden käyttäjien alennettuihin vakuutusmaksuihin.

Tiimimme

Tiimimme

Seafirellä on joustava organisaatio, joka mahdollistaa nopeat päätökset ja hajautetun hallintomallin, jossa pätevät ja kokeneet asiantuntijat toimivat Portfolioyhtiöissä. Tämä malli mahdollistaa sen, että Portfolioyhtiössä säilyy korkea-asteinen yrittäjyys, mikä pitkällä aikavälillä antaa Konsernille mahdollisuuden kasvaa rajallisista avainresursseista huolimatta.

Hedén Group: Yhtiön organisaatio koostuu viidestä työntekijästä, joihin kuuluu insinöörejä, huoltoteknikoita, myyjä ja hallintohenkilö.

Followit Sweden: Yhtiöllä on 13 työntekijää, joista neljä työskentelee hallinnon tukitoimissa (hallinto, markkinointi ja myynti) ja loput yhdeksän tekniikan ja tuotannon tehtävissä.

Alapuolella on esitelty Seafire AB:n operatiivinen ydintiimi. Kattavamman kuvauksen löydät Prospectuksesta tai suomenkielisestä Teaser_FIN_epävirallinen tiedostosta.

Johan Bennarsten

Toimitusjohtaja

Karoliinisen Instituutin lääkärikoulutus ja teknillisen fysiikan DI Uppsalan yliopistosta. Johan on ollut vuodesta 2001 lähtien pääomasijoitusalalla pohjoismaisessa Private Equity-yrityksessä CapManissa. Vuodesta 2008 vuoteen 2015 osakas ja tiimipäällikkö Tukholmassa. Vuosien 2015 ja 2016 aikana Pareto Securities AB:n Corporate Financen osakas.

Mats Gullbrandson

Sijoituspäällikkö

Diplomiekonomi, Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulu. Matsilla on pitkä ja laaja kokemus yrityskaupoista, liiketoiminnan kehittämisestä ja ohjausjärjestelmistä. Noin kymmenen strategisen Corporate Finance -neuvonannon parissa vietetyn vuoden jälkeen Mats siirtyi Private Equity-puolelle, ja oli osakkaana rakentamassa CapManin ruotsalaista Buy-Out -toimintaa. Matsilla on myös operatiivista kokemusta vuosilta 2014-2015, jolloin hän oli myymäläketju Gallerix AB:n toimitusjohtaja ja luotsasi menestyksekästä Turn-Aroundia.

Peter Friberg

Talouspäällikkö

Diplomiekonomi, Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulu. Peter on työskennellyt talouspäällikkönä monissa eri yhtiöissä ja aloilla. Lisäksi Peter on istunut pörssinoteeratun saha- ja tehdaskonserni Bergs Timber AB (publ):n hallituksessa yli kymmenen vuotta.

Riskit

Katso Listalleottoesitteestä täydelliset riskikuvaukset.

Pääasialliset riskit yhtiöön ja toimialaan liittyen

MAKROEKONOMISET TEKIJÄT

Seafiren Portfolioyhtiöt toimivat eri toimialoilla. Seafire on riippuvainen Portfolioyhtiöissä tuotettavien tuotteiden ja palveluiden kysynnästä, joka riippuu tekijöistä kuten toiminnallisuus, laatu, hinta ja yleinen markkinakysyntä. Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat makroekonomiset tekijät vaikuttavat kysyntään paljon, ja kysyntä Portfolioyhtiöiden tuotteille ja palveluille voi taantua merkittävästi.

Suhde talouteen sekä yleisesti että globaaleilla pääomamarkkinoilla vaikuttaa Portfolioyhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tekijät, kuten inflaatio, kulutus, osuus liiketoimintainvestoinneista ja volatiliteetti vaikuttavat ekonomiseen ja sitä kautta kaupalliseen ympäristöön. Näiden olosuhteiden heikkeneminen kaikilla tai osalla Konsernin markkinoista voi vaikuttaa olennaisen negatiivisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

VIRANOMAISVELVOITTEET, LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Portfolioyhtiöt toimivat mobiili- ja radiotekniikan aloilla, jotka vaativat Konsernin seuraavan lakeja ja määräyksiä kyseisillä markkinoilla, ja vaativat joissain tilanteissa sertifikaatteja. Puutteellinen lakien ja määräysten noudattaminen voi johtaa olennaisiin negatiivisiin vaikutuksiin Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle.

Portfolioyhtiöiden myynti tapahtuu miltei täysin vientinä. Kaupan esteisiin, kuten tulleihin ja myyntilupiin liittyvät tulevat säännökset voivat vaikuttaa negatiivisesti Konsernin kykyyn myydä tuotteitaan eri markkinoilla, joka voi aiheuttaa olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle.

HISTORIAN, ANSIOIDEN JA RESURSSIEN PUUTE NYKYISESSÄ KONSERNISSA

Konserni koostuu tänään kahdesta täysin ommistetusta tytäryhtiöstä. Historian, ansioiden ja resurssien puute nykyisessä Konsernissa voi sisältää muun muassa uusien yrityskauppojen toteuttamisen ja kehityspotentiaalin relaisoimisen vaikeuden. Jos jokin mainituista toteutuu, sillä voi olla olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle.

YRITYSKAUPPOIHIN LIITTYVÄT RISKIT

Olennainen osa Seafiren strategiaa on kasvaa Konsernin omaisuutta kasvattavien yrityskauppojen kautta. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa kahdesta kolmeen yrityskauppaa vuodessa. On olemassa riski siitä, että Seafire ei onnistu löytämään sopivia hankintakohteita tai saa läpivietyä yrityskauppoja hyväksyttävissä olevin ehdoin. Yrityshankinnan toteuttaminen on sitä paitsi laaja ja mutkikas prosessi, johon liittyy kuluja esimerkiksi oikeudellisille neuvonantajille, rahoitusneuvojille ja muille neuvonantajille. Huomattava osa sellaisista kuluista rasittaa yhtiötä vaikkei yrityskauppaa toteutettaisi. Lisäksi yrityskauppoihin liittyy hankittavaan yhtiöön liittyvät riskit. On mahdollista, ettei kaikkia ongelmia, kuten asiakkaanmenetyksiä, oikeudellisia haasteita tai ennakoimattomia kuluja havaita tarkastelussa. Myös hankitun yrityksen liittämisessä voi olla ongelmia, joista aiheutuu integraatiokustannusten odottamaton nousu, ja hankintakulut voivat ylittää hankinnan arvon. Tällaisista tapahtumista voi aiheutua olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle. Lisäksi on olemassa riski siitä, että tulevaisuuden toimintasuunnitelmaa ei toteuteta odotetussa laajuudessa, millä voi olla olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle.

PORTFOLIOYHTIÖIDEN KEHITYKSEEN LIITTYVÄT RISKIT

Portfolioyhtiöiden hankkimisen lisäksi Yrityksen tavoitteena on kasvaa orgaanisesti. Tämä saavutetaan kehittämällä nykyisiä ja tulevia portfolioyhtiöitä. Nykyiset portfolioyhtiöt ovat hallinnollisesti ja taloudellisilta resursseiltaan pieniä. Portfolioyhtiöt tunnetaan liiketoiminnan jatkuvasta harjoittamisesta merkittävän ajanjakson ajan. Yhtiö aikoo hyödyntää kehittymispotentiaalia hankkia arvoa aktiivisena operatiivisena omistajana toimien sekä lisäämällä markkinoinnin, myynnin ja teknillisen kehittämisen resursseja kompetenssin ja rahoituksen muodossa. Seafiren tavoite noudattaa tätä strategiaa ja edelleenkehittää yhtiöitä riippuu monesta tekijästä. Jos Seafire epäonnistuu jonkun tai useamman tekijän suhteen, on olemassa riski, että Yhtiö epäonnistuu yrityskehityksessä yhden tai useamman yhtiön kohdalla. Tällä voi olla olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle.

TUOTEVASTUU JA TUOTTEIDEN TAKAISINVEDOT

Listalleottoesitteen julkaisupäivänä portfolioyhtiöt ovat tuotantoyhtiöitä. Ne voivat siis joutua tuotevastuun nojalla vastuuseen, jos kyseessä olevan portfolioyhtiön tuotteet eivät ole määräystenmukaisia tai ne aiheuttavat tai voivat aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, eläimelle tai materiaalille. Sellaiset seuraukset voivat aiheuttaa merkittävää taloudellista tappiota ja negatiivista julkisuutta. Lisäksi seuraukset vievät aikaa Konsernin työntekijöiltä, millä voi olla negatiivinen vaikutus Konsernin toimintaan. Jos Konserni altistetaan tuotevastuulle ja vaatimukselle tuotteiden takaisinvedosta, voi siitä aiheutua olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle.

RIIDAT

Seafire teki 13.7.2016 osakkeidenostosopimuksen kaikista Hedén Groupin osakkeista. Sopimuksessa myyjä antoi Seafirelle tiettyjä tavallisia takuita. Seafire on 14.8.2017 reklamoinut osakkeidenostosopimuksen alaisen takuurikkomuksen. Koska Seafiren näkemyksen mukaan Yhtiöllä siksi on saatava myyjältä, on Seafire jättänyt kaupan viimeisen maksuerän, 700 000 SEK, joka olisi tullut suorittaa 15.8.2017, toistaiseksi maksamatta. Jos Seafire ja myyjä eivät pääse yhteisymmärrykseen voi nousta riita siitä, onko Seafirella oikeus korevaukseen sopimuksen perusteella ja siten pätevä saatava. Jos Seafiren vaade ei menesty, voi se tarkoittaa, että Seafire joutuu maksamaan oikeudenkäyntikustannukset itsensä ja vastapuolen osalta sekä korkoa myöhästyneelle maksulle.

Ei voi sulkea pois, että Konserni joutuisi toisen riidan osapuoleksi tulevaisuudessa. Konserni voi olla useantyyppisen vaateen kohde toimialallaan. Jos Konserni joutuu oikeustaisteluun, saa sakkoja tai muun seuraamuksen toimivaltaiselta viranomaiselta, voi sillä olla olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Konsernin immateriaalioikeudet koostuu tavaramerkistä, nimistä ja domain-nimistä niillä lainkäyttöalueilla, joissa Konsernilla on toimintaa. On olemassa riski siitä, että Konserni tulevaisuudessa, esimerkiksi uuden maantieteellisen markkina-alueen lanseeraamisen yhteydessä, uudella tuoteteknisellä toimialla tai muulla uudella toimialla, loukkaa tai sen väitetään loukkaavan kolmannen immateriaalioikeutta. Yhtiö voi sellaisessa tapauksessa joutua immateriaalioikeudellisen riidan osapuoleksi. Sama koskee sitä, että kolmas osapuoli saattaa loukata tai sen väitetään loukkaavan Konsernin immateriaalioikeutta. Jos Konsernin suoja nimilleen ja tavaramerkilleen ei ole riittävä, tai Yhtiö loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia, voi siitä aiheutua olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yrityksen toiminnalle, tulokselle ja taloudelliselle asemalle.

Pääasialliset riskit tarjottaviin arvopapereihin liittyen

Kaikkiin arvopaperisijoituksiin liittyy riskejä. Riskit voivat johtaa Yhtiön osakkeiden arvon laskuun, ja sijoittajat voivat menettää sijoittamansa pääoman osin tai kokonaan.

EPÄLIKVIDIT, EPÄVAKAAT TAI TOIMIMATTOMAT OSAKEMARKKINAT

Osakekurssi listayhtiölle voi olla hyvin epävakaa eikä ole varmaa että Yhtiön osakkeella käydään aktiivisesti ja likvidisti kauppaa. Tämä voi aiheuttaa osakkeenomistajille vaikeuksia päästä eroon osakkeesta, nopeasti tai ylipäätään. Markkinakurssi Tarjouksen jälkeen voi erota Merkintähinnasta Tarjouksessa huomattavasti. Lisäksi nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnit tai myyntisuunnitelmat voivat laskea Yrityksen osakkeen kurssia.

VALUUTTAKURSSIEROJEN VAIKUTUS OSAKEOMISTUKSEN ARVOON TAI OSINGONMAKSUUN

Erot valuuttakursseissa voivat vaikuttaa olennaisen nagatiisesti osakeomistuksen arvoon tai osakkeenomistajalle maksettuihin osinkoihin Ruotsin ulkopuolella. Tähän liittyen Ruotsin ulkopuolisille osakkeenomistajille voi seurata negatiivista arvonkehitystä siitä, että omistus tai osingot muunnetaan toiseen valuuttaan, ja SEK:n arvo tähän valuuttaan nähden laskee.

MÄÄRÄYSVALLAN OMAAVAT OMISTAJAT

Viisi omistajaa kontrolloivat yhdessä 88 prosenttia Seafiren osakkeista ennen Tarjouksen toteuttamista, ja on laskettu, että heillä on myös Tarjouksen jälkeen osakkeiden ja äänten enemmistä Yhtiössä. Näillä omistajilla on mahdollisuus käyttää määräysvaltaa Yhtiössä, mikä voi olla haitta eri mieltä oleville muille osakkeenomistajille. Lisäksi muut omistajat voivat myöhemmin saada yhtiössä sellaisen määräysvallan, josta voi olla haittaa Seafiren vähemmistöosakkaille.

DILUUTIO TULEVIEN UUSMERKINTÄANTIEN MYÖTÄ

Seafirella voi tulevaisuudessa olla pääoman turvaamiseksi, toiminnan ja kasvun jatkamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi tarve toteuttaa osakkeiden tai osakkeen kaltaisten instrumenttien uusmerkintäanti. Sellainen emissio voidaan toteuttaa dilutoimalla pienimpien osakkeenomistajien suhteellinen omistus ja äänivalta sekä oikeus voittoon niiden omistajien osalta, jotka eivät osallistu antiin. Lisäksi kaikki tulevaisuuden uusmerkintäannit vaikuttavat negatiivisesti Seafiren osakkeen markkinahintaan.

TULEVAISUUDEN OSINGOT

Seafiren mahdollisuus jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen riippuu Yhtiön tulevaisuuden tuloista, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, työskentelypääoman tarpeesta, investointien kustannuksista ja/tai hankinnoista ja muista tekijöistä. Yhtiö ei siten voi sitoutua osingon jakamiseen tulevaisuudessa. Jos osinkoa ei jaeta, sijoittajien tuotto riippuu osakekurssin tulevaisuuden kehittymisestä.

MERKINTÄSITOUMUKSEN JA –TAKAUKSET VAKUUDETTOMIA

Seafire on saanut merkintäsitoumuksia 6 MSEK arvosta ja merkintätakauksia 10 MSEK arvosta joukolta olemassa olevia ja ulkoisia sijoittajia. Merkintäsitoumuksille ja –takauksille ei ole asetettu vakuutta pantin tai vastaavan järjestelyn muodossa mikä tarkoittaa, että on olemassa riski, että yksi tai useampi merkintäsitoumus tai –takaus jää toteuttamatta. Sillä olisi Tarjouksen merkintäasteelle negatiivinen vaikutus.