Osake
Kierros on suljettu

TWID: Jatkuva ohjelmistotulo kasvanut 346% kolmessa vuodessa

TWID on Suomen johtava verkkokoulutusohjelmisto. Jatkuva ohjelmistotulomme on tällä hetkellä 327 000 euroa vuodessa. Kasvutavoitteet ovat edelleen kovat, ja seuraavaksi yhtiö suuntaa muihin Pohjoismaihin, Hollantiin ja Venäjälle.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

“TWIDin avulla konsulttimme voivat keskittyä suunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen, omaan erityisosaamiseensa. Toimivan ohjelmiston avulla meille jää enemmän aikaa asiakkaillemme. Verkkopalveluja ostetaan mielellään, ja olemmekin onnistuneet tuplaamaan myyntimme sen vuoksi”, sanoo Reino Hakaoja, toimitusjohtaja, Tutoring Finland Oy (26.1.2017).

“Verkossa vähemmän on enemmän! Netissä asiat rullaavat joustavasti ja asiakkaan kanssa tehtävä tuotekehitys on helppoa. Verkkovalmennukset on myös helppo räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeisiin niin, että ne vastaavat liiketoiminnan tavoitteita”, sanoo psykologi Ville Ojanen, Academy of Brain Ltd (3.11.2016).

Yhtiömme perustettiin vuonna 2010 ja aluksi asiakaskuntamme koostui pääosin liikunta-alan yrityksistä, jotka käyttivät TWIDiä verkkosivuna, markkinointityökaluna ja interaktiivisena asiakasyhteisönä. Verkkokoulutusta ei vielä tuolloin hyödynnetty.

Vuonna 2015 toteutimme merkittävän strategiamuutoksen, jonka myötä keskitimme resurssimme verkkokoulutusliiketoimintamme kehittämiseen. Suunta oli oikea, sillä kahdessa vuodessa TWIDistä on kasvanut Suomen johtava verkkokoulutusohjelmisto.

Strategiamuutoksen taustalla oli voimakkaasti kasvavien kansainvälisten verkkovalmennustrendien lisäksi yhteistyö Suomen ensimmäisen menestyneen verkkovalmentajan Jutta Gustafsbergin kanssa. Suosittu dieettivalmentaja Gustafsberg kasvatti TWID-ohjelmistolla FitFarm-liiketoimintansa muutamassa vuodessa yli 100 000 rekisteröityyn käyttäjään ja miljoonaluokan liikevaihtoon.

Strategiamuutoksen myötä aloitimme uuden TWID 5 -verkkokoulutusohjelmiston kehitystyön. Uuden ohjelmiston merkittävin etu on itsepalveluna tapahtuva helppo ja nopea käyttöönotto, joka mahdollistaa erinomaisen skaalautuvuuden ja kansainvälisen kasvun. Toinen merkittävä vahvuus on lokalisaatio. TWID on ainoa ohjelmisto, joka tarjoaa kansainvälisillä markkinoilla eri kieliversiot ja integraatiot paikallisiin maksujärjestelmiin sekä paikallisen tuen ohjelmiston käyttöönotossa. Ohjelmiston helppokäyttöisyys sekä vahva lokalisaatio tuovat kilpailuedun, jota asiakkaamme arvostavat.

Asiakkaamme ovat Suomen johtavia verkkovalmentajia, kuten Mika D. Rubanovitsch, Academy of Brain, FitClub Finland, Paula Heinonen, Tommy Hellsten, Lääkärikeskus Aava ja Martat. Menestyneimmät asiakkaamme tuottavat verkkovalmennuksillaan kuukaudessa jopa satojen tuhansien eurojen liikevaihdon.

TWID on käytössä myös Suomen ulkopuolella. Ulkomaisiin asiakkaisiimme kuuluvat muun muassa korkean profiilin golf- ja kuntokeskusketju The Club Company (Iso-Britannia), terveyskouluttaja Jana Stewart (Yhdysvallat) sekä kiinteistöliiketoimintaa kouluttava ARE (Venäjä).

Laajennamme liiketoimintaamme nyt voimakkaasti Pohjoismaihin, Hollantiin ja Venäjälle, joissa myynti ja markkinointi käynnistyvät syksyllä 2017 paikallisten jakelukumppaneidemme kanssa. Tule mukaan rakentamaan suomalaisen digiosaamisen seuraavaa kansainvälistä menestystarinaa. Sijoita TWIDiin nyt!

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Koulutus elää digitaalista vallankumousta

Koulutus on digitalisaation tuomassa voimakkaassa murroksessa - verkkopohjaisena tarjottava koulutus lisääntyy jatkuvasti.

Perinteinen koulutusliiketoiminta on aika-, paikka- ja henkilösidonnaista. Verkkopohjainen koulutus tarjoaa kouluttajille ja konsulteille mahdollisuuden toteuttaa aikaisempaa kannattavampaa ja skaalautuvampaa liiketoimintaa. Kouluttajat ja asiakkaat säästävät aikaa ja rahaa, kun valmennuksiin voi osallistua milloin ja missä tahansa. Kasvokkainen aika kouluttajan ja valmennettavan välillä voidaan säästää vaativiin koulutusmoduuleihin. Toimivan koulutusohjelmiston avulla säästetty aika voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen. Moninaiset verkkopohjaisen kouluttamisen hyödyt luovat suuret odotusarvot koko globaalin verkkokoulutusmarkkinan kasvulle.

Globaalin verkkokoulutusmarkkinan on Market Research Futuren mukaan arvioitu olevan tällä hetkellä arvoltaan 150 miljardia USD. Verkkokoulutusmarkkinan vuotuisen kasvuvauhdin on arvioitu olevan 24 %.  Docebon mukaan Euroopan verkkokoulutusmarkkinan arvo vuonna 2016 oli 9 miljardia USD (lähde).

Tekemämme markkinatutkimuksen mukaan Euroopassa on noin puoli miljoonaa kouluttaja- ja konsultointiyritystä. Näistä 30 prosenttia eli 150 000 yritystä kuuluu kohderyhmäämme. Potentiaalinen ohjelmistotulo Euroopassa on 3,75 miljardia euroa, josta TWID tavoittelee 5 prosentin osuutta. Tämä tarkoittaa noin 188 miljoonaa euroa.

Huippuvalmentajat kouluttavat jo nyt globaalisti verkossa ilman aika- ja paikkariippuvaisuutta, ja pystyvät näin skaalaamaan omaa liiketoimintaansa. He palvelevat parhaimmillaan tuhansia asiakkaitaan samaan aikaan virtuaalisten valmennusten avulla. Euroopassa on iso määrä valmentajia, jotka haluavat kouluttaa useammassa maassa. Yleensä kansainvälisesti menestyvä valmentaja haluaa koulutusohjelmiston, jossa on monipuoliset kieliversiot, paikallinen maksupalvelu ja paikallinen tuki käytettävissä. TWID on markkinoiden ainoa ohjelmisto, jolla on vahvat lokalisaatio-ominaisuudet.

Kohdeasiakkaina kaupallisesti menestyvät valmentajat

TWIDin kohdeasiakkaat ovat kouluttajia ja valmentajia, joiden erikoisosaamisesta heidän asiakkaansa ovat valmiita maksamaan. Kohdeasiakkaitamme ovat henkilöstölleen valmennuksia järjestäviä yritykset, yritysvalmentajat, konsultit, kouluttajat, puhujat, kirjailijat, lääketieteen asiantuntijat, urheiluvalmentajat, terapeutit ja dieettivalmentajat. Tarjoamme heille brändinmukaisen verkkopalvelun, jossa osallistujat käyvät läpi tuotteistettuja kursseja ja suorittavat halutessaan tenttejä ja sertifikaatteja. 

TWID-ohjelmisto tarjoaa koulutusten verkkokaupan, automaattisen kurssisisällön julkaisun, tentit ja koulutettavien sertifiointimahdollisuuden. Palvelussa on mahdollista hyödyntää monenlaista digitaalista sisältöä aina reaaliaikaisista live-luennoista videoihin, äänitteisiin ja kirjallisiin dokumentteihin. Ohjelmisto toimii selainpohjaisesti erilaisissa päätelaitteissa. Lisäksi tarjolla on Android- ja iOS-mobiilisovellukset. Palvelu pyörii globaalissa AWS-pilvessä, minkä ansiosta se voidaan skaalata kansainvälisesti suurillekin käyttäjämäärille.

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamme perustuu koulutus- ja konsultointiyrityksille myytävän SaaS-pohjaisen TWID-ohjelmiston kuukausimaksuihin. TWID-ohjelmistolla on tällä hetkellä pelkästään Suomessa 100 yritysasiakasta, jotka tuottavat yrityksellemme jatkuvaa ja kasvavaa ohjelmistotuloa. Jatkuva ohjelmistotulo (ns. monthly recurring revenue eli MRR) on tällä hetkellä 27 265 euroa kuukaudessa, mikä tekee vuositasolla 327 181 euroa (5/2017). Ohjelmistotulon kasvu on ollut viimeiset 3 vuotta tasaista ja jatkuvaa. Se kiihtyy entisestään, kun laajennamme markkina-aluettamme. 

Asiakkaamme maksavat ohjelmiston käytöstä jatkuvaa kuukausimaksua, joka vaihtelee 295–895 euron välillä. Lisäksi asiakkaamme maksavat 1–4 % transaktiomaksua ohjelmiston kautta myydyistä valmennuksista sekä käyttöönottomaksun (500–9000 €).

Markkinointistrategiamme pohjautuu kustannustehokkaaseen verkkomarkkinointiin, automatisoituihin webinaareihin sekä virtuaalisiin ryhmäkäyttöönottoihin. Tämä mahdollistaa nopeasti skaalautuvan ja helposti lokalisoitavan asiakashankinta- ja käyttöönottoprosessin, joka toimii erittäin pienillä henkilöstöinvestoinneilla.

Virtuaalista ryhmäkäyttöönottoa pilotoimme Suomessa keväällä 2017. Suomen Paras Verkkovalmentaja -hankkeeseen osallistui 12 valmennusyritystä, jotka kaikki ostivat samalla ohjelmistolisenssin koko vuodeksi 2017. Syksyllä malli toteutetaan lokalisoituna uusilla kohdemarkkinoillamme Ruotsissa, Hollannissa ja Venäjällä. Onnistuessaan tämä mahdollistaa asiakaskuntamme nopean kasvattamisen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Fokus ohjelmistotulon kasvattamisessa

Yrityksemme fokus on jatkuvan ohjelmistotulon (MRR) kasvattaminen. Strategiamuutoksen jälkeen, vuoden 2015 puolivälistä lähtien, verkkokoulutusohjelmistomme asiakasmäärä ja kuukausittainen ohjelmistotulo (MRR) on kasvanut tasaista yli 65 prosentin vuosivauhtia.

Muutosvaiheen aikana vuosiliikevaihto on pysynyt noin 330 000 euron tasolla. Tämä johtuu siitä, että samalla kun verkkokoulutusohjelmiston kuukausilaskutus on kasvanut, välittömästi liikevaihdossa näkyvä asiakaskohtainen räätälöinti on vähentynyt. Vanhan strategian mukaisten kuntokeskusasiakkaiden poistuma on ollut viime vuosina suurta. Tästä huolimatta yrityksemme kokonaisohjelmistotulo kasvoi vuoden 2016 aikana 61 %, ja se edustaa nyt lähes 90 % kokonaisliikevaihdosta.

Katso seuraavat kaaviot pitchin alussa olevasta kuvagalleriasta:

  • Kaavio 1: TWID-verkkokoulutusohjelmistoasiakkaiden määrän kehitys                          
  • Kaavio 2: Verkkokoulutusohjelmiston jatkuvan kk-tulon (MRR) kehitys

Suurin osa vanhan strategian mukaisista kuntokeskusasiakkaistamme on nyt poistunut, ja vuoden 2017 alusta lähtien myös TWID Oy:n kokonaisliikevaihto on ollut kasvusuunnassa. Liikevaihto tulee nyt pääosin verkkovalmennusohjelmistosta projektien sijaan. Isotkin kaupat tuloutuvat liikevaihdossa hitaasti mutta kannattavasti asiakkaan usean vuoden elinkaaren aikana.

Keskeiset tunnusluvut

TWID Oy:n liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin ohjelmistosopimuksiin. Menetettyjen asiakkaiden historiallinen keskiarvo on vain 2 % kuukaudessa. Asiakkaiden keskimääräinen sopimusaika on 50 kuukautta, minkä ansiosta jokainen asiakas tuo elinkaarensa aikana yritykselle 23 550 euron tulot (LTV).

Katso seuraava kaavio ylhäällä olevasta kuvagalleriasta: TWID keskeiset tunnusluvut                 

Uusasiakashankinnan kustannukset ovat verkkomarkkinointi- ja myyntimallin ansiosta vain 167 euroa per liidi. Uuden asiakassopimuksen hankintakustannus on kokonaisuudessaan 981 euroa. Liiketoimintamme muuttuu kannattavaksi, kun asiakasmäärä ylittää 132 asiakasta. Tällä saadaan katettua kiinteät kulut kuten tuotekehityksen ja asiakastuen kulut. Arviomme mukaan tämä saavutetaan vuoden 2018 aikana.

Kilpailuetuna laadukas lokalisointi

TWIDin kilpailijat ovat pääosin amerikkalaisia ohjelmistoyrityksiä kuten Kajabi ja Teachable. Suomessa pienten valmentajien asiakkuuksista kanssamme kilpailee Campwire. Kilpailijoiksi voidaan laskea myös räätälöidyt WordPress-pohjaiset sivustot. Niiden käyttöönotto ja tekninen ylläpito on kuitenkin yksittäiselle asiakkaalle työlästä ja kallista. TWID onkin saanut viime vuosina uusia asiakkaita entisistä Campwire- ja WordPress-käyttäjistä.

TWIDin kilpailuetuja ovat erittäin yksinkertainen ja nopea käyttöönotto, helppo ylläpito, moderni verkkokoulutusohjelmisto sekä kattava lokalisointi kansainvälisille markkinoille. Tarjoamme uusilla markkinoilla kieliversiot ja integraatiot paikallisiin maksujärjestelmiin sekä paikallisen tuen ohjelmiston käyttöönotossa.

Lokalisointi tarjoaa kilpailuetua erityisesti kansainvälistä liiketoimintaa tavoitteleville valmentajille. Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet uusia kansainvälisiä prospekteja ja asiakkaita valmentajista, jotka haluavat toimia useilla markkina- ja kielialueilla. TWID on heille ainoa potentiaalinen palveluntarjoaja, sillä pystymme tarjoamaan heille valmiin monikielisen järjestelmän ilman isoja investointeja. Kansainvälisille markkinoille pyrkivät valmentajat tarvitsevat valmennusalustan, jolla on mahdollista palvella asiakkaita paikallisella kielellä ja paikallisilla maksutavoilla. Lisäksi menestyneet valmentajat haluavat ohjelmistoon liittyvän tuen paikalliselta osaajalta.  

Olemme luoneet asiakkaillemme tuotteistetun käyttöönottoprosessin ja siihen liittyvän eri kielille lokalisoitavan automatisoidun opastuksen. Tämän avulla asiakkaamme ja kumppanimme kykenevät toteuttamaan palvelun käyttöönoton ja julkistamisen itsenäisesti erittäin kustannustehokkaasti.

Edellä mainitut seikat luovat TWIDille vahvan kilpailuasetelman globaalissa markkinakentässä pääosin amerikkalaisia kilpailijoita vastaan.

Tiimimme

Tiimimme

TWIDin taustalla on vahva osaajajoukko ohjelmistoalan kansainvälisiä ammattilaisia sekä kokeneita enkeli- ja rahastosijoittajia. 

Pääomistajia ovat perustaja Jari Kaitera, suomalaiset tunnetut yksityissijoittajat Markku Kaloniemi ja Ari Korhonen, Yhdysvalloissa ja Aasiassa telecom- ja IT-alan suuryrityksissä kokemusta kerännyt Hasan Malik sekä Aloitusrahasto Vera (joka siirtyi Innovestor Oy:n omistukseen viime vuonna). 

Hallituksessa vaikuttaa lisäksi erittäin kokenut Nokia-taustainen kansainvälisen kasvuryityskentän ja rahoitusmaailman konkari Peter Ollikainen.

Jari Kaitera

Perustaja, toimitusjohtaja

Kansainvälisen tason sarjayrittäjä Jari Kaitera on luotsannut TWIDiä sen perustamisesta lähtien. Jarilla on takanaan jo 20 vuotta kokemusta useista kansainvälisistä yrityksistä. Ennen TWIDiä Jari on toiminut johtotehtävissä yhtiöissä QPR Software, Finantix ja Trackway (Stora Enso). Hänelle on kertynyt tärkeää käytännön kokemusta mm. rahoituksesta, exiteistä ja kasvuyrittämisestä kaiken kaikkiaan. Jari on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

https://www.linkedin.com/in/jari-kaitera-32428/?ppe=1

Hasan Malik

Teknologiajohtaja, partner

Hasan Malik on vahva kansainvälinen teknologiaosaaja, joka on toteuttanut useita isoja projekteja ja teknisiä määrittelyjä mm. telecom- ja pankkimaailmassa. Aikaisempia työnantajia ovat muun muassa HP,  Haier ja AGT Singaporessa. Hän on saanut koulutuksensa Birmingham City -yliopistossa Englannissa.

https://www.linkedin.com/in/hasanmalik/

Riikka Ikonen

Myynti- ja markkinointijohtaja

20 vuoden kokemus markkinoinnin ja myynnin tehtävistä Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Suomessa luovat hyvän pohjan Riikalle rakentaa TWIDin kansainvälisen myynnin kasvua. Hänellä on erittäin vahva osaaminen uusasiakashankinnasta ja online-markkinoinnista. Hän on koulutukseltaan M.Sc. in Media, Communication & International Marketing.

https://www.linkedin.com/in/riikka-ikonen-65a95420/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Uuden markkinan avaaminen on aina riski. TWIDin avainhenkilöillä on kuitenkin vahva kansainvälinen osaaminen ja kokemus ohjelmistoliiketoiminnasta, ja yritys on jo vuosia palvellut asiakkaita Englannissa, Yhdysvalloissa, Hollannissa, Belgiassa, Saksassa, Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa.

Markkinariskiä voidaan hallita koemarkkinoinnilla ja asteittaisella etenemisellä. Aloitamme markkinapenetraation ensin rajoitetulla budjetilla yhdessä maassa ja analysoimme koemarkkinoinnin tulokset ennen seuraavia askelia.

Kasvu uusilla markkinoilla voi olla suunniteltua hitaampaa tai nopeampaa. Kuitenkin seuraavat asiat ovat selviä:

  • TWID on jo aiemmin hankkinut ja palvellut kansainvälisiä asiakkaita menestyksekkäästi. 
  • Valitut koemarkkinat on tutkittu ja testattu ennakkoon. 
  • Valittujen kohdemarkkinoiden tilanne ja asiakkaiden verkkokäyttäytyminen on samankaltaista kuin Suomessa.
  • Erityisesti Pohjoismaissa ja Hollannissa kohdeasiakkaat ovat verkkonatiiveja ja ostaminen verkossa on tuttua.
  • Kilpailu kohdemarkkinoilla on vähäisempää kuin englanninkielisissä maissa, minkä takia amerikkalaisilla toimijoilla ei ole kieliversioiden ja paikallisten maksujärjestelmien integraatioiden puuttuessa vahvaa jalansijaa.

Avainhenkilön menetys on riski. Pienennämme tätä jakamalla jatkuvasti päivittäin tietoa eri prosesseista koko yrityksen henkilöstön kesken digitaalisesti ja tallentamalla kaikki keskeiset dokumentit aina pilvipohjaiseen tallennuspalveluun, josta ne on mahdollista saada tarpeen vaatiessa. 

Muut riskit ovat pääosin samankaltaisia kuin muussa sellaisessa ohjelmistoliiketoiminnassa, jossa ei ole mahdollisuutta patenteilla suojata tuotetta.