Osake
Kierros on suljettu

LIG: Edelläkävijä Pohjoismaisessa koulutusteknologiassa

LIG on johtava edtech kehitysyhtiö, joka kasvattaa yrityksiä globaaleiksi johtajiksi. Vain 2% opetusmarkkinoista on digitalisoitu ja maailman edtech investoinnit nousevat $252 mrd vuoteen 2020 mennessä. LIG aikoo vahvistaa johtoasemansa alalla.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Learning Intelligence Group on johtava koulutusteknologia-alan (edtech) kehitysyhtiö Pohjoismaissa. Valitsemme ja rahoitamme pohjoismaisia edtech-innovaatioita ja kasvatamme niitä kannattaviksi maailmanlaajuisiksi brändeiksi. LIG:in perustana on kymmenien vuosien kokemus edtech-yritysten perustamisesta, kehittämisestä sekä rahoittamisesta. Tiimimme koostuu erittäin kokeneista yrittäjistä ja investoijista, jotka tarjoavat resurssejaan, verkostojaan ja pääomaansa muiden yrittäjien käyttöön. Koulutusteknologia odottaa yhä teknologista murrosta ja LIG edistää sitä kiihdyttäviä innovaatioita.

LIG:in tarina alkoi Helsingissä 2013, kun sarjayrittäjät Vesa Perälä, Mervi Palander, Micke Paqvalén ja Antti Pasila perustivat pilvipohjaisen sosiaalisen oppimisympäristön CLANEDin. CLANEDista on tulossa globaali menestystarina, mutta sitä tehdessä huomattiin, että Pohjolan edtech-yrityksillä ei ollut menestyksen vaatimia rakenteita – ei rahoitusta, ei liiketoiminnan kehitystukea eikä verkostoja. Vuonna 2017, LIG osti maailman ainoan tutkimuslähtöisen ja -validoidun lukutaitopelin Ekapelin (Suomen ulkopuolella GraphoGame) laajentaakseen ja edistääkseen CLANEDin ympärille rakennettavaa kokonaisvaltaista koulutusteknologialiiketoimintaa.

Usea pohjoismainen edtech-yritys ja -yrittäjä epäonnistuu, koska heiltä puuttuu kokemus sekä ne kasvamiseen vaadittavat yhteydet ja verkostot, joiden avulla menestys voitaisiin skaalata globaaleille markkinoille. LIG perustettiin poistamaan tämä ongelma yhdistämällä todistetusti osaavia edtech-yrittäjiä, parasta akateemista tietotaitoa, koneoppimisen ja keinoälyn eturivin asiantuntijoita sekä maailmanlaajuisen kumppaniverkoston yhteen yksikköön: Learning Intelligence Groupiin.

LIG edustaa suomalaisen ja pohjoismaisen edtech-alan huippua. Menestyksemme pohjalla on Helsingissä päämajaansa pitävän perustajatiimimme kyvyt ja laaja kokemus. Perustajamme ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia, kuten Worlddidac Awardin voittaminen vuonna 2016. He ovat myös osallistuneet Suomen uuden opetussuunnitelman laatimiseen sekä irtautuneet menestyksekkäästi yhteensä seitsemästä aiemmasta yrityksestään. Perustajamme ja neuvonantajamme pystyvät tukemaan innovatiivisten pohjoismaisten edtech-yritysten kehitystä niiden joka vaiheessa: perustamisessa, kasvussa ja lopulta irtautumisessa joko listautumisannin tai yrityskaupan kautta. LIG:in seuraava päämäärä on kiihdyttää CLANEDin kasvua ja tehdä siitä maailman johtava oppimisanalytiikan yritys. Ekapelin kansainvälinen versio GraphoGame, jolla on jo 0.5 miljoonaa käyttäjää, kehitetään samalla nopeasti kasvavaksi oppimispeliksi ja liiketoiminnaksi.

Aiomme olla maailman johtava edtech-liiketoimintaa kehittävä ryhmä, joka mahdollistaa pohjoismaisten huippuyrittäjien ja -teknologioiden maailmanlaajuisen menestyksen. LIG:in missio on tuottaa asiakkaillemme integroitu tukipalvelujärjestelmä, joka antaa heille rahoituksen, mentoroinnin ja näkyvyyden kumppaniverkostossamme, ja samanaikaisesti kehittää nopeasti kasvavaa koulutusteknologiaekosysteemiä.

Ohjenuoramme tämän vision toteuttamiseksi ovat yksinkertaisia:

 • Luottamus: Yrittäjiltä yrittäjille
 • Skaalattavuus: Laajalle leviävän vaikutuksen synnyttäminen skaalattavan kasvun kautta
 • Pedagogiikka: Näyttöön ja akateemiseen tutkimukseen perustuvat ratkaisut
 • Kestävä kehitys: Yhteiskunnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen tuottaa suurimman mahdollisen sosiaalisen vaikutuksen

LIG on nyt valmis ottamaan seuraavan askeleen noustakseen opetusteknologian globaaliksi johtajaksi! 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Opetusmarkkinat

Koulutukseen ja oppimiseen kohdistuviin dramaattisiin muutoksiin vastaaminen jo tänään ratkaisee menestyksen tai epäonnistumisen 2000-luvun maailmassa. PISA-pisteytyksen kärjessä kahden vuosikymmenen ajan olleet Suomi ja Pohjoismaat ovat tunnettuja ympäri maailmaa opetuksen ja oppimisen suunnannäyttäjinä. Kun tämä yhdistetään Pohjolan maineeseen teknologisen huippuosaamisen ja innovaatioiden alueena, on selvää, että me tulemme olemaan opetusalaa muokkaavan digitaalisen murroksen kärjessä.

Koulutusmarkkinoiden arvoksi on laskettu $5000 miljardia. Huimalle luvulle antaa perspektiivin se, että maailman yhteenlaskettu ohjelmistomarkkina on vain 12.5% ja media- ja viihdeteollisuus 33% verrattuna koulutusmarkkinan kokoon. Tästä huolimatta vain 2% koulutusmarkkinoista on digitalisoitu tähän mennessä. Investoinnit koulutusteknologiaan ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, koska sekä investoijat että yrittäjät ovat heräämässä markkinan potentiaaliin. Innovatiivinen koulutusteknologia on seuraava biljoonan dollarin mahdollisuus ja toimialalle tehdyt investoinnit ovat saavuttaneet maailmanlaajuisesti $6 miljardia pelkästään viimeisen kahden vuoden aikana. Edtech kasvaa arvioiden mukaan 17% vuodessa vuoteen 2020 saakka. Markkina on kuuma ja oikea aika investoida edtechiin on nyt.

Koulutus itsessään ei kuitenkaan ole päämäärä. Koulutus on työkalu, jonka avulla ihmiset voimaantuvat ja saavuttavat potentiaalinsa. Siten koulutuksen kautta luodaan vakaampia yhteiskuntia, paremmin pärjääviä talouksia sekä terveitä, luonnollisia ekosysteemejä. Laadukkaan koulutuksen on osoitettu parantavan terveyttä ja hyvää oloa, vähentävän köyhyyttä, lisäävän sosiaalista inkluusiota ja edistävän rauhaa. Kaikkien saatavilla olevan ja korkealaatuisen koulutuksen edut yhteiskunnalle ovat kiistattomia.

Koulutusteknologian markkinat

Koulutus ei kuitenkaan koskaan pysy muuttumattomana. Kysymykset, joita meidän on yhteiskuntana tässä hetkessä kysyttävä itseltämme koskevat digitaalisen ajan epävarmuutta: onko työlläni ja ammatillani tulevaisuutta? Miltä lastemme sukupolven tulevaisuus näyttää? Miten kehitämme ja hyödynnämme lahjakkuuksia siten, että ihmiset voivat saavuttaa potentiaalinsa ja tukea vauraampien ja rauhanomaisempien yhteiskuntien kehittämistä?

Vuoteen 2025 mennessä puolet nykyisin tuntemistamme työtehtävistä ovat kadonneet. Jotta maailman koulutetun työvoiman kysyntä voitaisiin tyydyttää, ihmiskunnan pitäisi rakentaa kaksi yliopistoa päivässä seuraavien 20 vuoden ajan. Tulevaisuus saattaa vaikuttaa karulta, mutta meillä on mahdollisuus ohjata ja muuttaa sen suuntaa.

LIG:in rooli koulutuksen ekosysteemissä on nopeuttaa sellaisten edtech-innovaatioiden kasvua, joita tarvitsemme voidaksemme ratkaista edessämme olevat haasteet. Innovaatioita, joissa teknologia ja pedagogiikka työskentelevät rinnakkain ja laajentavat opettajien ja kouluttajien toimintapiiriä mahdollistaen samalla opiskelijoille nykyistä yksilöidymmän, joustavamman ja opiskelijoiden toiveet paremmin tyydyttävän oppimiskokemuksen. Pedagogiaan perustuva tekoäly voimauttaa kouluttajat, opiskelijat ja vanhemmat ottamaan oppimisen omaan haltuunsa. Sen avulla opitaan ymmärtämään, miten yksilöt oppivat, ennustamaan opintojen keskeyttämiset sekä kehittämään entistä tehokkaampia väliintulomenetelmiä ja parantamaan oppimisen tehokkuutta.

“Jos uskot yhteiskunnassa olevan painetta opetustuloksien parantamiseen mutta, että rahaa lisäopettajien palkkaamiseen ei ole, toiseksi paras strategia on kokeilla teknologian hyödyntämistä.”

- Claudio Aspesi, Senior Research Analyst, Sanford C. Bernstein.

Liiketoimintamme arvolupaus

LIG ja sen nykyiset omat yritykset, Claned ja GraphoGame, ovat kasvamassa johtaviksi kansainvälisiksi yrityksiksi ja ovat selkeitä markkinajohtaja Suomessa. Portfoliomme kattaa jo nyt koko elinikäisen koulutuskaaren esikoulusta korkeakouluun ja yritysten sisäiseen oppimisprosessiin. LIG:in kautta sekä omat että nykyisten ja tulevien kumppaneidemme hankkeet hyötyvät kuulumisestaan LIG-perheeseen:

 • Liiketoiminta: parannamme portfolioyrityksiemme ja kumppaneidemme menestysmahdollisuuksia avaamalla heille ovia maailmanlaajuisen liiketoiminta- ja rahoitusverkostomme kautta
 • Koulutus: varmistamme sen, että tuotteidemme ja ratkaisujemme pohjalla olevat teoriat perustuvat todennettuun pedagogiseen ja akateemiseen tutkimukseen
 • Tekoäly & koneoppiminen: meillä on vahva ohjelmistotausta sekä vuosien kokemus koneoppimista ja keinoälyä hyödyntävien IT-yritysten rakentamisessa

Kilpailuetu

Kilpailuetumme perusta ei ole pelkästään perustajiemme ja neuvonantajiemme kokemus, pätevyys tai verkostojemme laatu. LIG:in strategia perustuu tekoälyn hyödyntämiseen, parhaisiin pedagogisiin toimintatapoihin sekä suomalaisille yrityksille usein hankalaksi koetun innovaatioiden edistämisen maailmanlaajuisilla markkinoilla. LIG tuottaa lisäarvoa portfolioyrityksilleen ja kumppaneilleen mahdollistamalla tehokkaan myynnin ja markkinoinnin, rahoituksen ja operatiivisen tuen.  

Tarjoamme ensiluokkaisen integroidun tukijärjestelmän, joka räätälöidään kunkin yrityksen markkinatilanteen, tuotteen ja tiimin mukaisesti. LIG antaa yrityksiensä ja kumppaniensa käyttöön edtech-liiketoiminnan globaalin menestyksen edellyttämät työkalut. Yritys voi olla siemenvaihessa oleva yritys, Series C-sijoituskierrosta nostava yhtiö tai vielä sitäkin pitemmälle päässyt yritys. Perustajillamme ja neuvonantajillamme on kokemusta liiketoiminnan kaikista vaiheista ja he jakavat mielellään kokemuksensa, tietotaitonsa ja verkostonsa luodakseen strategioita, järjestääkseen rahoitusta ja tukeakseen yrityksiämme ja kumppaneitamme operatiivisesti.

LIG:n valintamenettely

LIG:in tuottaman arvon lisäys alkaa tavastamme valita kumppanimme ja hankkeemme.  Vankka akateeminen taustamme, verkostomme ja uskottavuutemme antavat meille ylivertaisen kanavan viestintään Suomen ja maailman parhaiden yliopistojen opetusalan, neuropsykologian ja pedagogiikan huippuosaajien kanssa. Lukuisat alojensa edelläkävijäyritykset ottavat meihin yhteyttä ennen muita ja tutkijat hakevat tukeamme kaupallistaessaan innovaationsa. Tästä hyvänä esimerkkinä on äskettäin hankkimamme, yliopistoissa kehitetty edtech-peli GraphoGame (Suomessa Ekapeli).

LIG:in kumppanien ja yrityksien valintaprosessia ohjaavat kriteerit varmistavat heidän yhdensopivuutensa visiomme, missiomme ja työskentelyfilosofiamme kanssa.

 • Tutkimus: Tuotteen/palvelun lisäarvon tulee perustuva tiimin asiantuntemukseen ja sillä on oltava vankka, akateemisesti tutkittu teoreettinen pohja.
 • Skaalattavuus: Koulutuksen tällä vuosisadalla kohtaamat ongelmat saattavat tuntua ylitsepääsemättömiltä. Tästä syystä kumppaneillamme on oltava kyky vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään voimakkaasti ja laajamittaisesti.  Koulutusteknologian pitää demokratisoida koulutus eikä rajoittaa sitä vain etuoikeutettujen käyttöön.
 • Tiimi: Asiantuntemus on koulutusteknologian avain. Etsimme erittäin motivoituneita kumppaneita ja yrittäjiä, jotka ymmärtävät koulutusmarkkinat syvällisesti. Ainutlaatuiset ihmiset luovat omaa luokkaansa olevaa menestystä.

LIG:in tapa tukea kasvua

Koulutusinnovaatiot, uudet teknologiat ja tekoäly kiehtovat useita yrityksiä. Niillä ei kuitenkaan ole yleensä aidosti vaikuttavien opetusteknologioiden luomisen vaatimaa kärsivällisyyttä, markkinatietämystä, verkostoja tai alan ymmärtämystä. Learning Intelligence Groupilla on erilainen lähestymistapa: 

Liiketoiminnan kehittäminen

LIG auttaa innovaattoreita ja kokeneita edtech-yrittäjiä luomaan kestäviä, skaalattavia ja aikaisempaan näyttöön perustuvia edtech-tuotteita ja -palveluja, päämäärän ollessa pitkäaikainen kaupallinen menestyminen. Liian moni pohjoismainen yrittäjä on joutunut luopumaan ja irtautumaan yrityksestään ennen aikojaan, koska uusien ansaintamallien, kumppanuusmyynnin strategioiden ja rahoituskierrosten suunnittelun kehittämisessä ei ole onnistuttu. Pitkäjänteinen perspektiivimme on valtava etu kehityksensä alkuvaiheessa oleville edtech-yrityksille. Tuemme kumppaneidemme nopeaa kasvua kaupallistettaviksi, omilla jaloillaan seisoviksi yrityksiksi käyttäen hyväksi vankkaa kaupallista sekä koulutusinnovaatiokokemustamme.

LIG:in yrityksilleen luoma arvo ei muodostu pelkästään niiden kaupallistamisen rahoittamisesta, vaan myöhemmän listautumisen tai strategisen myynnin mahdollistamisesta. LIG:illä on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu sijoittajia, investointipankkiireja sekä muita tahoja, jotka auttavat listautumisannin suunnittelussa. Kyseessä voi olla listautumisesitteen laadinta, tehomarkkinointi tai sijoittajien kiinnostuksen herättäminen roadshown muodossa – LIG kykenee lisäämään arvoa edtech-yrityksen kasvun jokaiseen vaiheeseen.

Operatiiivinen tuki

LIG osallistuu aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja rahoittamiseen mutta tarvittaessa myös päivittäiseen operatiiviseen toimintaan, jotta yrityksen arvo kasvaa optimaalisesti. Alkuvaiheen yritysten kohdalla luomme arvoa tukemalla raha- ja aikapulan parissa kamppailevia yrittäjiä tuotteen kehittämisstrategiassa, palkkaamalla huippuosaajia verkostoidemme kautta ja vaikkapa herättämällä median kiinnostuksen heidän toimiinsa. 

Kumppanuusverkosto

Tarjoamme yrityksillemme pääsyyn laajoihin verkostoihimme kautta maailman, esimerkiksi Intian, Kiinan, Australian, Etelä-Amerikan ja Kaakkois-Aasian kasvavilla markkinoilla. Kumppanuussuhteemme on rakennettu vuosikymmenien aikana ja voimme niiden kautta avata nopeasti asiakasyrityksillemme ovet myynnin kasvattamiseen.

Vaikutusvalta

Suomen ja EU-alueen erikokoisille edtech-yrityksille tarjottujen julkisten tukijärjestelmien ja avustusten kirjo on mittava, mutta tiedon hankinta näistä mahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä on usein kasvuvaiheessa olevalle edtech-yritykselle vaikeaa. Perustajillamme ja neuvonantajillamme on erinomainen käsitys erityyppisille ja eri vaiheissa oleville yrityksille tarjottavista julkisista tuista. Tietomme auttavat soveltuvan rahoitusmuodon määrittelyssä, raportointivaatimusten ymmärtämisessä ja kokemuksemme avulla portfolioyrityksemme pystyvät välttämään tukien haun yleisimmät sudenkuopat. Me ymmärrämme syvällisesti julkisen sektorin päätöksentekoprosessin ja lainsäädäntäprosessin, sillä tiimiimme kuuluu tunnettuja kansallisten ja kansainvälisten hallinnollisten prosessien asiantuntijoita.

Portfolioyrityksemme

Vuosina 2017-18 keskitymme nykyisten portfolioyrityksiemme CLANEDin ja GraphoGamen kasvun kiihdyttämiseen.

CLANED on yhteisöllinen digitaalinen oppimisalusta, joka hyödyntää koneoppimista ymmärtääkseen, miten erilaiset oppijat oppivat. Se personoi oppimisen jokaiselle oppijalle optimoiden opiskelumotivaation ja parantaen oppimistuloksia. CLANEDissä opiskelijat voivat kehittää omia, yksilöityjä oppimispolkujaan, seurata kehitystään, toimia yhteistyössä muiden kanssa sekä parantaa omia oppimistapojaan.

CLANED yhdistää suomalaisen pedagogiikan parhaat tulokset itse kehittämiinsä koneoppimisalgoritmeihin tuottaen ainutlaatuisia näkemyksiä oppimisesta koko koulutusekosysteemin käyttöön. CLANED kerää koko ajan tietoa siitä, miten yksittäinen opiskelija oppii ja palauttaa tämän tiedon takaisin opiskelijalle ja opettajalle suositusten muodossa. Suositukset voivat olla aiheeseen liittyvää opintomateriaalia, mentoreita, oppimissuunnitelman ulkopuolisia toimintoja tai mitä tahansa opiskelijan oppimista optimoivia toimintoja.

CLANEDin liikevaihto kasvoi vuodesta vuonna 2016 noin 1000% ja voimakkaan kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2017 sekä erityisesti sen jälkeen. CLANEDilla on kaupalliset sopimukset mm. Catholic Education Western Australian, YK:n, Microsoftin, Helsingin Kaupungin, Euroopan Olympiakomiteoiden kanssa vain muutamia mainitaksemme. Clanedilla on yhteensä yli 70 organisaatioasiakasta yli 20 maassa 14 kuukauden myyntiaktiviteettien tuloksena. Useimmat asiakkaat ovat yliopistoja, korkeakouluja sekä ammatillisia oppilaitoksia, kouluja, yrityksiä mutta myös kuntia, kansalaisjärjestöjä ja jopa osavaltioita.

Kansainväliset kumppanimme ja jälleenmyyjämme esimerkiksi USA:ssa, Intiassa, Espanjassa ja Indonesiassa kasvattavat operaatioitaan jatkuvasti, ja osallistuvat siten CLANEDin kasvuun.

Uskomme julkaisevamme useita isoja sopimuksia Espanjassa, Latinalaisessa Amerikassa, Singaporessa, Vietnamissa, Intiassa ja Arabiemiraateissa tämän rahoituskierroksen aikana olettaen, että saamme sovittua kaikista julkistukseen liittyvistä yksityiskohdista asiakkaiden kanssa. Ensimmäinen näistä on jo allekirjoitettu yhden maailman isoimpiin kuuluvan pankin koulutusorganisaation kanssa. Tätä kautta pääsemme avaamaan markkinat yhdelle kokonaiselle mantereella ja melkein 1500 yliopistolle. Toinen merkittävä sopimus on sopimusvaiheessa saksalaisen yrityksen kanssa, joka on suurin alallaan maailmanlaajuisesti.

Intia on erinomainen esimerkki pitkän tähtäimen investoinnistamme kasvuun ja skaalautumiseen: CLANED aloitti kaupallisen toimintansa Intiassa syyskuussa 2016 ja on sen jälkeen tehnyt sopimuksen 10 asiakkaan kanssa yhdessä Mumbaista käsin toimivan partnerimme LyncBiz Ltd:n kanssa. Asiakkaat ovat kouluketjuja, yliopistoja ja yrityksiä. Odotamme julkistavamme ensimmäiset julkisen sektorin kaupat vielä vuoden 2017 aikana ja uskomme, että yhteistyömme LyncBizin kanssa vaikuttaa CLANEDin liikevaihtoon merkittävästä vielä vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana.

CLANED laajentuu myös Vietnamiin ensimmäisen kaupallisen sopimuksen kautta. Nguyen Hoang Groupila on noin 35,000 opiskelijaa useissa kouluissa ja ylipistoissa ja he ottavat CLANEDin käyttöön välittömästi. Tämän lisäksi NHG tulee toimimaan CLANEDin paikallisena partnerina myyden ratkaisua koko maahan. Ensimmäiset seitsemän tarjousta tullaan jättämään lähiaikoina. Toinen merkittävä sopimus on tehty Santillanan kanssa, joka on yksi espanjankielisen maailman isoimpia julkaisijoita. He aloittavat CLANEDin käytön viidessä maassa viimeisen neljänneksen aikana vuonna 2017.

Opettajien täydennyskoulutus on yksi tärkeimmistä keihäänkärkiohjelmistamme. Yksi syy täydennyskoulutukseen tärkeyteen on suomalaisen opettajankoulutuksen kiistämättömän mahtava maine, brändi ja laatu. CLANED on kehittänyt noin 200 moduulia sisältävän digitaalisen täydennyskokonaisuuden opettajille ja rehtoreille yhdessä Microsoftin ja Opetushallituksen kanssa ja kokonaisuutta toimitetaan parhaimmillaan lukuisille suomalaisille kunnille ja kaupungeille ympäri maata. Älykkään oppimisalustan ja korkealaatuisen sisällön yhdistelmä on erittäin kiinnostava kansainvälisesti ja neuvottelemme 11 eri maasta tai osavaltiosta tulevien asiakkaiden kanssa kokonaisuuden toimittamisesta. Yksi maista on Intia, jossa on noin 8,5 miljoonaa opettajaa ja yli 260 miljoonaa koululaista.  

CLANED on arvostettujen Worddidac Award 2016 -palkinnon ja Bully Award 2017 -palkinnon voittaja ja GESS Education Awards -palkinnon finalisti. CLANED on päässyt mukaan listalla “10 tärkeintä koulutusteknologia-alaa 2017 mullistavaa yritystä.”

Logopedian ja neurologian tutkijoiden kehittämä GraphoGame (Suomessa Ekapeli) on peli, joka parantaa lukutaitoa tehokkaasti. GraphoGamen metodologia kehitettiin Jyväskylän yliopiston Agora-keskuksessa (Agora Human Technology Center) yhteistyössä 20 yliopiston kanssa. Niihin kuuluivat muun muassa Cambridgen, Lundin ja Zürichin yliopistot. GraphoGame-ohjelmistoon huipentuu 30-vuotinen ja maailmanlaajuinen tieteellinen tutkimus lukihäiriöiden ennaltaehkäisystä ja teknologian hyödyntämisestä tämän saavuttamiseksi.

GraphoGame (Ekapeli) on peli, joka opettaa lapsille ja aikuisille kirjaimet sekä kirjain-ääni -yhdistelmät, samalla, kun se sopeutuu käyttäjän taitotasoon käyttäen oppimisalgoritmeja ja tuottaa oppimisanalyysejä sekä vanhemmille että opettajille. GraphoGame sopeuttaa vaikeusasteensa käyttäjän yksilöllisten taitojen mukaiseksi samalla itse kehittyen. Näin peli pystyy haastamaan edistyneemmät käyttäjät ja kannustamaan vaikeuksissa olevia lukijoita. GraphoGamen taustalla oleva metodologia on vertaisarvioitu, näyttöön pohjautuva ja erittäin skaalautuva, sillä GraphoGame lisensoi pelin metodologian tutkijoille kautta maailman. Lisensoijat voivat sitten kehittää oman, heidän omaan kieleensä tai kohderyhmäänsä pohjautuvan GraphoGame-versionsa.

GraphoGame toimii opettajan avustajana ja ohjaa lapsia suunnistamaan päivittäin kasvavan lukutaitonsa parissa yksilöidyissä kahdenkeskeisissä istunnoissa. Maailmassa, jossa on yli 740 miljoonaa lukihäiriöstä kärsivää ihmistä ja 780 miljoonaa luku- ja kirjoitustaidotonta aikuista, minkään maan koulutussektori ei kykene pitämään yllä eikä parantamaan opetuksensa laatua ja määrä perinteisin menetelmin. Akateemisesti tutkitut ja skaalattavat teknologiset itseopiskeluratkaisut eivät ole tulevaisuuden mahdollisuus vaan välttämättömyys.

GraphoGame ei ole pelkästään pelin muodossa tuotettu oppimisympäristö. Se on koko maailman neuropsykologeille, kouluttajille, kielitieteilijöille ja tieteilijöille tarjottu alusta, jonka kautta he voivat hyödyntää näyttöön perustuvaa GraphoGame-metodiamme tutkiakseen, miten lukihäiriö ja lukutaidottomuus ilmenevät kielessä sekä luoda yhteistyössä keskenään sisältöä laajemman yleisön käyttöön kautta maailman. Tämän tekee mahdolliseksi lukihäiriöihin ja lukutaidottomuuteen erikoistuneiden tieteilijöiden akateeminen ja hyvin energinen verkosto GraphoWorld, joka on osaltaan tehnyt GraphoGamestä maailman kaikkein akateemisimmin tuetun kaupallisen oppimispelin. GraphoGame edustaa mullistavaa tapaa kuroa umpeen kuilu tieteen ja liiketoiminnan välillä.

Kaupalliset liiketoiminta-aktiviteetit on aloitettu useille pelin kieliversioille. Uskomme tekevämme ensimmäiset sopimukset esim.  Englannissa, Kiinassa, Ranskassa, Intiassa ja Norjassa jo vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana.

Tiimimme

Tiimimme

The Learning Intelligence -tiimi on monipuolinen yhdistelmä erittäin kokeneita yrittäjiä, toimitusjohtajia, neuvonantajia ja sijoittajia. Olemme saavuttaneet tähän mennessä muun muassa:

 • +10 exitiä
 • +900 miljoonan euroa kerättyjä sijoituksia
 • +100 vuoden yrittäjäkokemus
 • +50 vuoden kokemus isoissa yrityksissä työskentelystä
 • Hallituksen jäsenyys 30 yrityksessä
 • Ylimpiä johdon tehtäviä maailman johtavissa yrityksissä kuten IKEA, Stora Enso, GN Netcom, Coloplast
 • Hallituksen jäsen monikansallisissa yrityksissä kuten Amer Sports, Novo Nordisk, Neste ja Citi Group

Vesa Perälä

Toimitusjohtaja, LIG; Hallituksen puheenjohtaja, CLANED

Vesa Perälä on perustanut yrityksiä viidessä maassa, tehnyt 3 exittiä sekä hankkinut sijoittajilta tähän mennessä yli 30 miljoonaa euroa riskipääomaa.

Vesa on LIG:in toimitusjohtaja ja johtaa sen kaikkia kaupallisia operaatioita sekä vastaa portfolioyrityksistämme. CLANEDin perustajana ja hallituksen puheenjohtajana hän on vastuussa liiketoiminnan kehityksestä, strategisista kumppanuuksista ja kasvusta vaikuttaen suoraan LIG:n ja sen portfolioyritysten operatiiviseen menestykseen. Vesa on erittäin kokenut kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä, jonka intohimona ovat liiketoimintamallit, laajentuminen, kaupallistamisen eri mekanismit sekä strategiset kumppanuudet. Hän oli toiminut 15 vuoden ajan Nokian, Jabran ja Coloplastin eri toimintojen johtajana ennen ryhtymistään yrittäjäksi vuonna 2008. Hän on investoinut kymmeneen pohjoismaiseen start-up -yritykseen, kasvattanut Web of Trust -tietoturvayrityksen maailmanlaajuisen käyttäjämäärän yli 100 miljoonaan ja tehnyt kaupallisia sopimuksia yli 100 yrityksen kanssa mukaan lukien Facebook, Google, Microsoft, Mail.ru, Santander jne. yli 20 maassa.

https://www.linkedin.com/in/vesaperala/

Micke Paqvalén

Hallituksen puheenjohtaja, LIG

Lars-Michaël “Micke” Paqvalén on Learning Intelligence Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on sarjayrittäjä, joka on rakentanut ja johtanut seitsemää merkittävää ohjelmistoyritystä ja tehnyt exitin niistä. Yrityksien toimialat ovat olleet ERP, reaaliaikainen multimediaviestintä, digitaalinen mainonta, vaikuttajamarkkinointi, e-oppiminen sekä rakennus- ja toimitusketjujen hallinnointi.

Hänen intohimonsa on aina ollut etsiä mullistusvaiheita markkinoilla, innovaatioita sekä tilanteita joissa voidaan luoda mahdollisuuksia ja tuottaa kasvua globaalissa ympäristössä hyödyntäen ymmärtämystään siitä, miten voittoisa brändi ja sen tukitiimit rakennetaan. Hän on elänyt ja työskennellyt kansainvälisesti viimeiset 30 vuotta ja hankkinut lähes 200M euroa rahoitusta johtavilta instituutioilta ja investoijilta. Yrittäjänä toimiessaan hänelle on muun muassa annettu The European ICT Grand Prize -palkinto, Mobile World Congressin myöntämä Best Enterprise Software solution -palkinto Red Herring Global Award -palkinto, The American and European Business Award -palkinto sekä useita maailmanlaajuisesti annettavia muotoilupalkintoja. Micke Paqvalén on World Childhood Foundationin aktiivinen tukija ja kolmen ihanan tyttären ylpeä isä.

https://www.linkedin.com/in/paqvalen/

Antti Pasila

Hallituksen jäsen, LIG

Antti Pasila globaalin online-julkaisijoiden kaupallistamisalustan Kioskedin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on sarjayrittäjä ja digitaalisen markkinoiden osaaja, jolla on laaja ja pitkä kokemus online-liiketoiminnan rakentamisesta. Antti on perustanut useita teknologia-yrityksiä, kuten CLANED Groupin ja Ideairin ja toiminut samalla muutamien teknologiaan perustuvien aloittavien yritysten neuvonantajana ja johtokunnan jäsenenä. Antti asuu ja työskentelee Los Angelesissa. 

https://www.linkedin.com/in/anttipasila/

Hannu Ryöppönen

Sijoittaja

Hannu on yksityinen sijoittaja, jolla on kokemusta niin start-up -yrityksistä, pääomasijoittamisesta, kiinteistöistä kuin pörssinoteeratuista rahoitusinstrumenteista. Hän on toiminut IKEA Groupin Chief Financial Officerina 13 vuoden ajan ja hänen lähes 40-vuotinen uransa kansainvälisessä liiketoiminnassa kattaa laajan toimialojen kirjon. Hän on työskennellyt 7 maassa edustaen suuria kansainvälisiä yhtiöitä, ja hoitanut talous- ja rahoitusjohtajan tehtäviä yhteensä 20 vuoden ajan. Useiden vuosikymmenien kokemus pääomasijoittamisesta yhtiöissä kuten Industri Kapital ja Altor Funds, on antanut Hannulle vertaansa vailla olevan tietämyksen Pohjoismaiden investointiympäristöstä ja hänellä on mahtava kokemus mm. rahoittamisesta ja liiketoimintastrategioista ja-malleista. Hannu on uransa varrella osallistunut lukuisiin rahoituksenhankintaprojekteihin sekä pörssiyritysten osakeantien että pääomasijoittamisen muodossa ja hankkinut urallaan rahoitusta yli 10 miljardin euron arvosta.

Hannu on ollut hallituksen jäsen lukuisissa monikansallisissa yhtiöissä, kuten Novo Nordisk, Citi, ICA Group, Rautaruukki ja Neste Oil. Hän toimii nykyisin Lontoosta käsin ja hän on Amer Sportsin hallituksen sekä useiden englantilaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallituksen jäsen.

https://www.linkedin.com/in/hannu-ryopponen-208aa0b4/?ppe=1

Mervi Palander

Toimitusjohtaja, CLANED; Hallituksen puheenjohtaja, GraphoGame; Hallituksen jäsen, LIG

CLANEDin toimitusjohtajalla ja GraphoGamen hallituksen puheenjohtajalla Mervi Palanderilla on yli 20 vuoden kokemus digitaalisista oppimisjärjestelmistä, innovatiivisista pedagogisista ratkaisuista, projektinjohdosta ja sekä suurten monikansallisten yhtiöiden että pienempien start-up -yritysten johtotehtävistä. Mervi vastasi vuoteen 2004 saakka Nokian e-oppimistoiminnoista. Vuosina 2010 – 2013 hän perusti ja johti Suomen kansallista koulutusvientiohjelmaa Future Learning Finlandia. Hän on opiskellut sekä psykologiaa että uutta mediaa, ja hänellä on kasvatustieteen maisterintutkinto Turun yliopistosta.

CLANEDin toimitusjohtajana Mervi on luonut voittavan tiimin kehittämään ja rakentamaan alkuperäistä tuotevisiotaan ja hän johtaa yritystä saavuttamaan kunnianhimoiset päämääränsä. Mervi suunnitteli ja toteutti GraphoGamen oston vuosina 2016-17, ja toimii sen hallituksen puheenjohtajana.

https://www.linkedin.com/in/mervi-palander-71952644/

Sami Paatero

Perustajaosakas

Sami Paaterolla on 20 vuoden kokemus politiikasta Suomen eduskunnassa ja hallituksessa. Hänellä on ollut useita avaintehtäviä Suomen ICT-menettelytapojen, digitaalisten palvelujen ja digitaalisen ekosysteemin kehittämisessä. Hänellä on lisäksi monivuotinen kokemus ulkopolitiikasta ja turvallisuuskysymyksistä. Pitkän uran julkishallinnossa tehneellä Samilla on myös kokemusta yksityisen sektorin digitaalisesta liiketoiminnasta. Samilla on oikeustieteen kandidaatin (LL.M) tutkinto Turun yliopistosta syventymisalueenaan kansainvälinen oikeus.

https://www.linkedin.com/in/sami-paatero-a177ba52/

Ossi Valtanen

Vanhempi neuvonantaja

Ossi on Eurocredit Exchangen osakas ja yksi sen perustajista. Eurocredit on riippumaton, pelkästään eurooppalaisiin yhtiöihin ja yrityksiin keskittynyt yksityinen laina- ja pääomajärjestelyjä suorittava yritys.

Ossi on tehnyt 18-vuotisen uran varallisuudenhoitoalalla, ja hän on hallinnoinut menestyksekkäästi suuria eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia Global Absolute Return, Fixed Income ja Credit-salkkuja. Ossi on aikaisemin ollut Wellington Managementin Euroopan Credit-salkun hallintointipäällikkö, State Street Global Advisors -yhtiön Euroopan Credit-salkun hallinnointipäällikkö sekä UBS Global Asset Managementin Credit-salkun hallinnointipäällikkö. Hän on koko uransa ajan johtanut useita investointitiimejä, kehittänyt investointiprosesseja ja hallinnoinut sijoittajasuhteita.

https://www.linkedin.com/in/ossi-valtanen-3958819/?ppe=1

Ossi Tiltti

Vanhempi tekninen neuvonantaja

Ossi Tiltti on Learning Intelligence Groupin vanhempi tekninen neuvonantaja ja hän on työskennellyt 20 vuoden IT-alan eri osa-alueilla. Hänen vastuualueensa on kattanut sekä laitteistot että ohjelmistot, huollon ja elinkaaren hallinnoinnin, loogisen ja fyysisen arkkitehtuurin ja viimeisenä modernit pilvipalvelut, jotka tarjoavat ilman palvelinta toimivaa arkkitehtuuria suuren mittakaavan joustaville internetratkaisuille – toisin sanottuna, kaiken mahdollisen ja sitten vähän lisää.

Ossilla on ollut johtava rooli useilla aloilla, kuten vakuutusala, rahoitusala, koulutus, viihde ja viime aikoina myös teollinen esineiden internet. Hän on erikoistunut analytiikkaan, big dataan, liiketoimintatietoon ja koneoppimiseen. Teknologiaan hullaantumisen lisäksi hänen intohimonaan on olla mahdollisimman paljon kaikkien eri elementtien parissa: ilmassa lentämisen ja lennokeiden rakentamisen kautta, vedessä laitesukelluksen ja kajakkiurheilun parissa, ja maan pinnalla harrastaen kaikenlaista ulkoilua pyöräilystä vaellukseen. Ossi on intohimoinen lukija, tutkii monen muun aiheen ohella keinoälyä, kompleksisuusteoriaa ja antropologiaa mutta hänen suosikkilukuhetkensä tyttären iltasatuaika.

https://www.linkedin.com/in/ossi-tiltti-3120071/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Operatiiviset riskit

Alalla pitkään toimineet yritykset ja julkaisijat sekä uudet haastajat saattavat muodostaa yritykselle kilpailuriskin. Vaikka LIG onkin keskittynyt arvonmuodostukseen sekä portfolioyrityksilleen että osakkailleen pitämällä yllä teknologista etulyöntiasemaansa, LIG ei voi taata täydellistä menestystä kasvulleen, johtuen ennalta-arvaamattomista takaiskuista, kuten avainhenkilöiden työkyvyn menetyksestä, virheellisestä datasta ja sellaisista portfoliosyritystemme tekemistä virheistä, jotka eivät kuulu valvontamme piiriin. Avaintyöntekijöiden menetys on luonnollisesti aina olemassa oleva riski. 

Lainsäädäntään liittyvät riskit

Opetus ja opetusteknologia ovat mitä suuremmassa määrin valtioiden sääntelyn ja lainsäädännän alaista toimintaa, koska niillä on laajamittainen vaikutus yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Hallitusten antamat määräykset ja säädökset saattavat olla LIG:in hallinnan ulkopuolisia, emmekä voi antaa mitään takuita siitä, että opetusalan nykyiset lailliset normit ovat pysyviä. Poliittiset neuvonantajamme ovat toisaalta yhteiskuntapolitiikan ennakoinnin ja siihen vaikuttamisen asiantuntijoita.

Maksuvalmius

LIG hakee todennäköisesti myös tulevaisuudessa rahoitusta tukeakseen asiakasyritystensä kasvua ja hankkiakseen uusia kumppanuuksia. Lisävaroja saatetaan tarvita ja LIG:in hallitus arvioi myös jatkossa operaatioidensa mahdollisesti tarvitsemaa rahoitusta avoimesti. Tulevien varojenhankintakierrosten menestyksestä ei ole mitään takeita.

Makrotaloudelliset riskit

Kohdemarkkinoidemme makrotaloudellinen ympäristö saattaa vaikuttaa opetusteknologian kasvun ja menestymiseen. Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat siirtymät euroalueen taloudellisessa tilanteessa saattavat sitä tarkoittamatta tuottaa vastakkaisia vaikutuksia LIG:in operaatioille ja tulovirralle. LIG ei voi taata Euroopan talouden vakautta. LIG:in ja sen asiakasyritysten monikansallisesta luonteesta johtuen monien markkinoidemme makrotaloudelliset olosuhteet saattavat vaikuttaa investointeihimme niihin talouksiin, kuten myös tuloihimme niistä talouksista. Esimerkkinä näistä olisivat esimerkiksi valuuttakurssien dramaattiset muutokset.