Osake
Kierros on suljettu

Pieni piiri digitalisoi vanhuspalvelut

Pieni piiri luo maailman ensimmäisen täysin digitaalisen vanhuspalveluorganisaation. Tavoitteenamme on tuottaa digitaalisia palveluja ohjelmistoalustamme avulla tuhansille ikääntyneille asiakkaille.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Pienen piirin tarina käynnistyi leskeksi jääneestä isoäidistä vuonna 2010.

Perustajamme Matti Karin isoäiti oli fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta Matti huomasi hänen jääneen vaille sosiaalisia suhteita vertaisiinsa. Isoäiti ei ollut ainoa jota ongelma kosketti: Jopa 50% kotihoidon asiakkaista kertoo kärsivänsä yksinäisyydestä.

Yhtenä IRC-Gallerian perustajana Matilla oli aiempaa kokemusta yksinäisyyden lievittämisestä ja uusien ystävyyssuhteiden luomisesta. Suomessa on yli 300.000 ystävää, jotka ovat tavanneet ensimmäistä kertaa IRC-Galleriassa. Voisiko IRC-Galleriasta saatuja oppeja hyödyntää myös isoäidin ja hänen kaltaistensa iloksi?

Matkassa oli muutamia mutkia. Isoäiti ei ollut eläessään käyttänyt tietokonetta, eikä halunnut opetella käyttämään tietokonetta. Vaikutti siltä, että palvelun sekä päätelaitteiden pitäisi olla paljon helppokäyttöisempiä kuin minkään tuolloin markkinoilla olleen ratkaisun.

Helppokäyttöinen ja mummovarma tablettisovellus

Pienen piirin sovellusta lähdettiin kehittämään ikääntyneen käyttäjän ehdoilla. Helppokäyttöisestä sovelluksesta löytyvät nykyisin mm. kuvien jakaminen, tuki kolmannen osapuolen android-sovelluksille sekä videopuhelut, joka mahdollistaa kasvokkaisen kommunikoinnin vertaisten, ammattilaisten ja perheen kanssa. Sovellus tuo digitaaliset palvelut ikääntyneen käyttäjän saataville tietoteknisistä taidoista riippumatta. 

Viiden vuoden yrityksen ja erehdyksen myötä sovelluksen toimintavarmuus ja laatu on viety tasolle, jonka harvat alan teknologiatoimittajat ovat saavuttaneet. Asiakkaamme sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuten HUS, Mainio Vire, Vantaa ja Kotka, hyödyntävät sovellustamme tuottamalla etäpalveluita asiakkaidensa koteihin.

Suurin osa asiakkaistamme käyttää sovellustamme tuottaakseen kotihoidon etäkäyntejä. Kotihoidon työntekijät käyttävät videopuhelutoimintoa tarkistaakseen että asiakkaat ovat nousseet sängyistään, syöneet tai ottaneet lääkkeensä. Eri arvoiden mukaan 10-20% Suomen 34 miljoonasta vuosittaisesta kotihoidon käynnistä voitaisiin tehdä etänä.

Digitaalisten palvelujen kehittäjäksi ja tuottajaksi

Liiketoiminnan kasvattamisessa on kuitenkin haasteita. Kotihoidon tuottajien tulisi merkittästi uudistaa organisaatioitaan, jotta ne hyötyisivät täysimittaisesti kotihoidon etäkäynneistä ja muista digitaalisen terveyden ratkaisuista.

Fyysisten ja virtuaalisten kotihoidon käyntien yhdistäminen yhteen työvuoroon on vaikeaa, ja osa työntekijöistä pitäisi siirtää kokonaan digitaaliseen palvelutuotantoon. Tämä edellyttäisi kuitenkin sitoutumista organisaatiomuutoksen sekä toimittajakohtaisiin kiinteisiin kuluihin. Lisäksi digitaaliset palvelut voivat johtaa palvelutuottajan liikevaihdon tai budjetin pienentymiseen. 

Me uskomme, että vanhuspalveluiden digitalisoituminen on välttämätöntä. Lisäksi uskomme, että harvoilla nykyisillä pelureilla on riittävästi motivaatiota ja kykyjä viedä muutosta eteenpäin. Sen sijaan että odottaisimme muutoksen tapahtuvan, haluamme lähteä rohkeasti tekemään muutosta - rakentamalla oman täysin digitaalisen vanhuspalveluorganisaation.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Viimeisten vuosien aikana Pieni piiri Oy:n liikevaihto on ollut noin 100-200t€. Liikevaihto on syntynyt ohjelmistolisensseistä ja tukipalveluista, joista 99% on myyty yksityisille palvelutuottajille ja kunnille. Suomessa vanhuspalvelujen järjestäminen on pääasiassa kuntien ja kuntayhtymien vastuulla.

Rakentamalla oman digitaalisen vanhuspalveluorganisaation, Pieni piiri Oy pivotoi softafirmasta digitaalisten palvelujen kehittäjäksi ja tuottajaksi. Aluksi keskitymme kotihoidon etäkäynteihin Suomessa, mutta myöhemmässä vaiheessa laajennamme muihin ikääntyneiden tarpeisiin ja maantieteellisiin markkina-alueisiin.

250M€ kotimarkkina

Suomessa tuotetaan vuosittain noin 34 miljoonaa kotihoidon käyntiä. Käytännössä kaikki käynnit ovat pääasiassa kuntien maksamia, ja noin 80% käynneistä on kuntien tuottamia. Loput 20% ovat yksityisten ja kolmannen sektorin, kuten HUS:n, Mainion Vireen, Attendon ja Coronarian tuottamia. Kotihoidon käyntien keskimääräisen hinnan vaihdellessa 28 ja 42 euron välillä, markkinan kokonaisarvo on noin 900-1500 miljoonaa euroa.

Markkina kasvaa lähinnä ikääntyvän väestön myötä. Viimeisen viiden vuoden aikana sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat kasvaneet käsi kädessä yli 70-vuotiaiden määrän kanssa. Joissakin suurimmissa kaupungeissa kotihoidon palveluiden kysynnän odotetaan kasvavan 8-10% vuosittain, mikä on vahvasti ristiriidassa julkisten kustannusten kurissa pitämisen kanssa.

Eri lähteiden mukaan 10-20% kaikista kotihoidon käynneistä voidaan toteuttaa etänä videopuheluiden välityksellä. Koska etäkäynnit ovat tyypillisesti lyhempiä kuin perinteiset käynnit, eikä niiden toteuttaminen edellytä asiakkaan luo liikkumista, oikealla tavalla organisoidut käynnit voivat lisätä tuottavuutta 50-70%.

Arvolupaus kotihoitoon

Mummovarman tablettisovelluksen ja motivoituneen henkilöstön avulla olemme uniikissa asemassa kotihoidon käyntien tuottamiseksi asiakkaillemme. Asiakkaisiimme kuuluvat ensisijaisesti kunnat, mutta myös yksityiset ja kolmannen sektorin palvelutuottajat jotka pystyvät hyötymään parantuneesta tuottavuudesta.

Ansaintamallimme on yksinkertainen: Pieni piiri Oy laskuttaa asiakkailtaan kiinteän hinnan toteutettua kotihoidon etäkäyntiä kohden. Hinta sisältää laitteet, liittymät, asennukset ja ylläpidon. Mallin avulla asiakkaamme välttävät sekä alkuinvestoinnit että kiinteät kustannukset, mikä on tärkeää erityisesti kunta-asiakkaille. Tarjoamme myös erityisen rekrytointiohjelman kunta-asiakkaillemme, minkä avulla kokonaispalvelusta pystytään tekemään entistä houkuttelevampi.

Kotihoidon tuottavuuden parantamisen lisäksi asiakkamme saavat lisähyötyä ennaltaehkäisevän toiminnan kautta. Tarjoamalla käyttäjille helpon videoyhteyden perheeseen, ystäviin ja vertaisiin, voimme vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä ja lisätä elämänlaatua.

Kasvumahdollisuudet

Tulevaisuudessa Pieni piiri Oy voi laajentaa tarjontaansa horisontaalisesti erilaisiin palvelutarpeisiin, kuten lonkkamurtumsta toipumiseen tai muistisairauksien kanssa pärjäämiseen. Oikeiden kumppanien avulla palvelukonseptimme voidaan viedä kansainvälisille markkinoille. Alustava markkinatutkimuksemme osoittaa mahdollisuuksia UK:ssa, USA:ssa ja Skandinaviassa.

UK:ssa lähes 900 000 ihmistä saa vuosittain 318 miljoonaa tuntia kotihoitoa. Yli 200 000 asiakasta rahoitetaan yksityisesti, mikä osoittaa merkittävästi suurempaa maksuhalukkuutta kuin Pohjoismaissa. Terveyspalveluista vastaavan NHS:n ja paikallisten kuntien välisten integraatiohaasteiden myötä UK:n markkina tarjoaa erityisiä mahdollisuuksia kotiutuksen ja kuntoutuksen tukemisessa digitaalisilla ratkaisuilla.

Kilpailullisemmalla USA:n markkinalla lähes 5 000 000 asiakasta saa kotisairaanhoidon palveluita. Yksityisesti rahoitettujen palvelujen lisäksi Medicare advantage -ohjelma tarjoaa hoivayrityksille vahvoja insentiivejä kustannustehokkaiden ja ennaltaehkäisevien ratkaisujen käyttämiseksi. Markkina eroaa merkittävästi pohjoismaisesta, jossa on vahvat perinteet julkisesti rahoitetuille ja tuotetuille palveluille.

Tiimimme

Tiimimme

Tänä päivänä Pieni piiri Oy:tä pyörittää Matti Karin ja Mikko Järvisen muodostama tiivis johtoryhmä. Tavoitteemme on minimoida kiinteät kustannuksemme ja palkata kotihoidon ammattilaisia sitä mukaa, kun saamme asiakkaiksemme uusia kuntia.

Matti Kari

Founder, business development

Sosiaalisen median pioneeri ja sarjayrittäjä. Valmentaa aktiivisesti Startup Saunan kiihdyttämössä, keskittyen viestintään ja PR:n, musiikkiin sekä sosiaaliseen mediaan A:sta Ö:hön. Yksi IRC-gallerian perustajista.

https://fi.linkedin.com/in/mattikari

Harri Hurme

Co-founder, technology

Kokenut suunnittelija-kehittäjä, jolla on yli 10 vuoden kokemus verkko- ja mobiilipalvelujen kehittämisestä. Erikoistunut ikääntyneiden käyttäjien käyttökokemuksen suunnitteluun.

https://fi.linkedin.com/in/harrihurme

Teemu Huttunen

Co-founder, technology

Erinomainen oosaaminen palvelujen ja sovellusten kehittämisestä selaimille ja mobiililaitteille.

https://www.linkedin.com/in/thuttunen/

Mikko Järvinen

Partner, business development

Yli 15 vuoden kokemus yrittäjyydestä sekä digitaalisista palveluista ja sisällöistä. Ollut mukana useissa julkisen sektorin T&K&I hankkeissa ja ohjelmissa.

https://fi.linkedin.com/in/mikkojii

Nina Brandenburg

Advisor on Care Worker Recruitment

Työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen asiantuntija että esimiestyön ja johtamisen ammattilainen. Nina on aiemmin toiminut vaativissa esimiestehtävissä palveluliiketoiminnassa, organisoiden isoja muutoksia asiakaspalvelussa, työnkuvissa ja työympäristössä.

https://fi.linkedin.com/in/nina-brandenburg-a5a760a0/de
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

  • Markkina- ja kilpailuriski: Tärkein markkina- ja kilpailuriski liittyy uusiin tulokkaisiin. Digitaalisten vanhuspalveluiden markkina on syntymässä, eikä suoria kilpailijoita etänä tuotettavalle kotihoidon käynnille tällä hetkellä ole, mutta Pienen piirin onnistuminen tulee houkuttelemaan uusia tulokkaita markkinalle.
  • Teknologia- ja operatiivinen riski: Vaikka Pienen piirin ohjelmistoalusta ja etänä tuotetut kotihoidon käynnit ovat kattavasti kenttätestattuja, odotamme palvelujen skaalamisen ja toiminnallisen laadun ylläpitämisen liittyvän tuntemattomia riskejä. Epäonnistumiset voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen maineeseen.
  • Rahoitusriski: Pieni piiri tavoittelee kannattavaa kasvua. Yllättävät muutokset kysynnässä tai tarve nopeuttaa markkinaosuuksien saamista voivat kuitenkin vaikuttaa kannattavuuteen. Mikäli tämä heikentää yrityksen maksuvalmiutta, rahoituksen hankinnan onnistumista ei voida taata. Tällä kierroksella haettavan rahoituksen avulla pyritään tilanteeseen, jossa Pieni piiri Oy:llä on kassavarat vähintään puolen vuoden toiminnalle kaikissa tilanteissa.
  • Henkilöriski: Täysin digitaalisen vanhuspalveluorganisaation rakentamiseen sisältyy useita rekrypäätöksiä, jotka lisäävät henkilöriskiä. Riskiä vähennetään yhdessä kuntien kanssa tehtävällä rekryohjelmalla, sekä käyttämällä henkilöstöasioissa kokeneita neuvonantajia.
  • Säätelyriski: Pieni piiri Oy:ta voidaan pitää tietyissä tilanteissa vastuullisena hoitovirheistä, mikäli sen henkilöstön tuottamissa palveluissa tapahtuu virheitä ja puutteita. Suomen markkinalla tätä riskiä pystytään siirtämään vakuutusjärjestelyillä.
  • Systeemiriski: Suomessa käynnistyy sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus, jonka myötä sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille 1.1.2019. Uudistuksen yksityiskohdat ovat vielä epäselviä, ja vaikka uudistus painottaakin digitaalisia palveluja, voi uudistus tehdä Pieni piiri Oy:n liiketoimintamallista toimimattoman.