Osake
Kierros on suljettu

Ikoni Innovations tuottaa opettavia ja älykkäitä ratkaisuja hammasterveyden edistämiseksi. Denny® Apps -mobiilisovellustemme fokus on tarkka ja syvä, ja markkinat ovat globaalit: hammasterveys koskettaa meistä jokaista, kaikkialla maailmassa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Ikoni Innovations (Ikoni Online Oy) syntyi vuonna 2015 tarpeeseen kehittää uudenlaisia kuluttajalähtöisiä – perhekeskeisiä ja yksilöllisiä – ratkaisuja hammasterveyden edistämiseksi. Viesti hammaslääkäreiltä yrityksen perustajien lähipiirissä oli selkeä: hammasterveydessä on parantamisen varaa kaikissa ikäryhmissä. Sama signaali tuli ja tulee mediasta, niin Suomesta kuin esimerkiksi UK:sta: hammashuollon painopiste on liian usein korjaavissa toimissa, kun painopisteen tulisi olla preventiikassa, ennaltaehkäisyssä.

Kun keskustelimme ongelmatiikasta professori Vuokko Anttosen kanssa, yhdeksi hälyttävimmistä huomioista nousi nykylasten hammasterveydessä tapahtunut käänne huonompaan – tämä oli yksi syy, miksi lasten hammashuollon parissa elämäntyön tehnyt erikoishammaslääkäri halusi lähteä mukaamme kehittämään uudenlaisia ratkaisuja lasten hyväksi uuden teknologian keinoin. Samalla saimme toimintamme taustavoimiksi ja tutkimuskumppaniksi Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen.

Terveydenhuoltoon kohdistuvat säästöpaineet länsimaissa ovat vieneet painopisteen preventiikasta korjaaviin toimiin; Suomessa aiemmin saavutettu, maailmalla tunnettu johtoasema hammasterveyden kärkimaana oli myös menetetty. Proaktiivisia, ennaltaehkäiseviä ratkaisuja ei ollut juuri tarjolla muutoin kuin ammattilaisten tarjoamina. Kuluttajalähtöiset, nykyaikaiset ratkaisut puuttuivat. Jokaisella meistä on toki hammasharja, mutta oli selkeää, että älykkäinkään hammasharja ei riittänyt korjaamaan ongelmia, jotka olivat lähtöisin tottumuksista – tai oikeiden tottumusten puutteesta. Lisäksi oli ilmeistä, että tulevaa sukupolvea, nykypäivän lapsia, ei valistus ja opetus entisin keinoin enää tavoittanut. 

Me yrityksen perustajat – ohjelmistoliiketoiminnan erikoisosaaja, ja ansioitunut, kansainvälisesti palkittu pitkän linjan digituottaja – löysimme syksyllä 2015 toisemme yhteisen kysymyksen ääreltä: mikä toisi hammasterveyden, tuon kovin arkipäiväisen asian, uudella tavalla kiinnostavaksi osaksi jokapäiväistä elämää? 

Selvää oli, että teknologialla oli kasvava merkitys siinä, miten pidämme huolta terveydestämme. Selvää oli myös se, että ratkaisut olivat sitä parempia, mitä lähempänä ihmistä ne ovat. Siinä missä hammasharja on jokaisen kylpyhuoneessa, vastaus meitä yrityksen perustajia askarruttaneeseen kysymykseen löytyi siitä, mikä lähes jokaisella meistä on aina mukana ja saumaton osa elämää: Älypuhelin – applikaatiot, jotka innostavat, auttavat ja opettavat.

eHealth-applikaatiokenttää tarkastellessamme huomasimme, että kukaan ei keskittynyt hammasterveyden edistämiseen kokonaisvaltaisesti. Hammasterveys oli jäänyt muiden eHealth-, fitness- ja wellness-trendien jalkoihin. Hammasterveys oli laiminlyöty terveyssektori, jossa oli sekä tarve että haltuunottamaton paikka uusille innovaatiolle. 

Tuosta oivalluksesta kiteytyi fokus: hammasterveyden edistäminen älykkäiden, opettavien ja yksilöllisten mobiiliratkaisujen avulla. Tiesimme, että fokus oli kapea, mutta tajusimme, että se on syvä: sen potentiaali oli siinä, että hammasterveys ja hammasterveyden ongelmat ovat asiana pääosin universaaleja. Siksi myös uudet ratkaisut koskettaisivat kaikkia – aina lapsista vanhuksiin – kaikkialla maailmassa. Siitä löytyi ydin liiketoiminnalle – ja enemmänkin: terveyttä edistävää toimintaa, joka olisi myös vahvasti yleishyödyllistä.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Yrityksen toiminnan lähtökohtana ovat neljä mobiiliratkaisua hammasterveyden globaalille toimikentälle: Denny® The Tooth & Denny®Timer, Denny®Care ja Denny® Pro. Ne muodostavat Denny® Apps -applikaatioperheen, jossa kullakin applikaatiolla on oma kohderyhmänsä ja tarkoituksensa. Kokonaisuutena applikaatiot täydentävät toisiaan. 

Kaikki applikaatiomme ovat maksullisia Premium App -sovelluksia (vain Denny® Timer, Denny® The Toothin rinnakkaissovellus, on alkuun maksuton): pienellä kertamaksulla saa opettavan tai yksilöllisesti palvelevan sovelluksen, jolla voi olla merkittäviä säästövaikutuksia hammashuollon kuluihin niin perhe- kuin yksilötasolla, sekä kerrannaisvaikutuksina paremman yleisterveyden myötä terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin läpi elämän.

Ensimmäiset kaksi applikaatiomme ovat opettavainen Denny® The Tooth -hyötypeli lapsille (applikaation hinta 4,89€) ja sen rinnakkaissovellus Denny® Timer (alkuun maksuton). Denny on laadukasta ajanvietettä ja tarjoaa lapsille viihdyttäviä aktiviteetteja, joissa on sopivassa määrin mukana opetuksellisuus. Lapset oppivat tutkitusti parhaiten silloin, kun oppiminen on hauskaa. He oppivat enenevässä määrin pelaamisen kautta, ja juuri tätä uutta keinoa Denny® The Tooth hyödyntää. 

Denny® The Tooth opettaa pelaamisen ja Dennystä huolehtimisen kautta, kuinka lapsen omista hampaista huolehditaan oikein ja mikä on hyväksi hampaille. Dennyssä tulee esille huolellisen harjauksen, eri hammashuoltotuotteiden ja säännöllisten ruokailutottumusten merkitys, ja applikaatio toimii platformina kolmansien osapuolien tuottamalle sisällölle: ksylitol on Dennyssä vahvasti läsnä, samoin päämiesten tuottamat opettavaiset animaatiot. Toimet Dennyn kanssa on sidottu aitoon päivärytmiin, joten Denny on opastavana kaverina lapsen päivittäisissä puuhissa mukana.

Denny® Timer on hauska ja opastava hampaiden harjauksen ajastin, joka opettaa lapselle havainnollisesti, kuinka hampaat harjataan 2 minuutin aikana perusteellisesti ja oikein. Denny® Timer myös muistuttaa ja kannustaa lasta hampaiden pesulle aamuin ja illoin oikeaan aikaan.

Denny® The Tooth ja Denny® Timer -sovellusten tuotekehitystä rahoittaa Tekes 70% osuudella. Tuotekehityksen kokonaiskustannus on 165.000 euroa, ja tuotekehitys on täysin rahoitettu sovellusten lanseeraukseen saakka.

Seuraava applikaatiomme, Denny®Care, yhdistää saumattomasti tiedon, tuotteet ja palvelun – tarvelähtöisesti ja opastavasti. Denny®Care huomioi erilaiset ihmiset, elämäntilanteet, elintavat ja hampaisiin liittyvät ongelmat. Denny®Care tarjoaa proaktiivista ja henkilökohtaista palvelua. Denny®Care on henkilökohtainen, virtuaalinen assistentti, joka opastaa ja neuvoo kaikissa hammasterveyteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä, ja huolehtii, että käyttäjä muistaa toimia oikein. Denny®Care myös auttaa valitsemaan ja ostamaan oikeat yksilölliset hampaidenhoitotuotteet.

Denny®Care tarjoaa hammaslääkäreille, suuhygienisteille, tutkijoille ja muille alan asiantuntijoille kokonaan uuden kanavan, jossa näkyä. Tietokanavan, joka kulkee ihmisillä mukana ja on aktiivisesti elämässä läsnä. Denny®Care on myös suunhoidon kokonaisvaltainen, uusia palvelukonsepteja hyödyntävä tuotekanava. Applikaation älykkäät tuotevalinta-apurit ja palvelun asiantuntijasisältö auttavat oikeiden, yksilöllisten tuotteiden löytämisessä ja valinnassa.

Denny®Care tarjoaa niin suurille kuin pienille tuotetoimittajille myynti- ja markkinointikanavan, jossa jokainen tuote kohtaa oikean asiakkaan.

Lisäksi Denny®Care toimii myös hammaslääkärin ja potilaan välisenä kanavana: hammaslääkärissä käynnin yhteydessä hammaslääkäri ja potilas voivat yhdessä merkitä sovellukseen, mihin jatkotoimiin potilaan tulisi erityisesti kiinnittää huomiota hammaslääkärissä käynnin jälkeen, ja miten asiakas voi päivittäin hoitaa hampaitaan paremmin. Denny®Care muistuttaa tämän jälkeen käyttäjää näistä asioista. Samalla Denny®Care toimii ”siltana” hammaslääkärikäyntien välillä (hoidot tai tarkastukset) ja lisää asiakkaan uskollisuutta hammaslääkäriä kohtaan (lisäarvo hammaslääkärille).

Neljäs sovelluksemme on Denny®Pro, hammaslääkäreiden työtä helpottava hyötysovellus. Se on tarkoitettu etenkin hammaslääkäripelosta kärsivien lapsipotilaiden hoitotilanteisiin: tutkimusten mukaan alle 12-vuotiaiden lasten hammaslääkäripelkoon on helpompi vaikuttaa kuin aikuisten usein syvemmälle juurtuneisiin pelkoihin, ja tähän varhaisessa vaiheessa tapahtuvaan pelonhoitoon Denny®Pro tuo ratkaisun. Denny®Pro vetoaa lapsen mielikuvitukseen, jolla on vahva voima: hammaslääkärissä käynti esitetään lapselle ennen hoitotoimenpiteitä visuaalisen tarinankerronnan kautta seikkailunomaisena tapahtumana, jota ei tarvitse pelätä. 

Globaali markkina-alue

Denny® Apps -applikaatioperheen markkinatilanne on otollinen. Vastaavanlaisia, yhtä monipuolisia hammasterveydenhuoltosegmenttiin keskittyviä applikaatioita ei löydy Suomesta eikä maailmalta. Siksi applikaatiot suunnataan maailmanlaajuisille markkinoille.

Tavoitteenamme on päästä jokaisen terveydestään huolehtivan ihmisen ja perheen älypuhelimeen; puhelin on ihmisiä aina lähellä ja koko ajan arjessa mukana. Se on luonteva kanava eHealth-palveluille. Tavoitteenamme on saada applikaatiomme myös hammaslääkäreiden työkaluksi, osaksi hoitoprosessia ja vuorovaikutteista asiakassuhdetta.

Kasvun perusta on applikaatioiden lähtökohdassa

  • Ihmisten tarpeet hammasterveydestä huolehtimisessa ovat pääosin universaaleja (kulttuurikohtaiset erot huomioidaan).
  • Ihmisten ongelmat ja neuvot ongelmiin ovat myös pääosin universaaleja (näissäkin kulttuurikohtaiset erot huomioidaan).
  • Tuotteet ovat universaaleja: brändit vaihtelevat, mutta sekä perus- että erikoistuotteet on suunniteltu samoihin tarpeisiin markkina-alueesta riippumatta.
  • Ihastuttava Denny® The Tooth -virtuaalihahmo puhuttelee lapsia ja vetoaa heihin.
  • Mobiiliapplikaatioiden palvelut, sisältö ja ominaisuudet ovat helposti monistettavissa ja sovellettavissa eri markkinoille.
  • Jakelukanavat (Google Play ja App Store) ovat kansainväliset ja valmiina.
  • Denny® on lähtökohtaisesti kansainvälinen konsepti ja mobiiliapplikaatioperhe.
  • Denny-tavaramerkki on rekisteröity EU:n alueella ja nauttii sanamerkin laajaa suojaa (Tavaramerkki nro 15431018 – DENNY), mikä edesauttaa ja suojaa markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä.

Tilanne nyt – kasvun kynnyksellä

Ikoni Innovationsin STeHS Ry:n (Suomen Telelääketieteen ja eHealth Seura, telemedicine.fi) innovaatiopalkinnolla palkitseman applikaatioperheen ensimmäinen lapsille suunnattu hyötypeli, Denny® The Tooth, ja sen rinnakkaissovellus Denny® Timer, opettavainen hampaiden harjauksen ajastin, ovat edenneet syyskuussa Beta-vaiheeseen. Beta on ollut 40 lapsiperheen käytössä testattavana ja tutkittavana lokakuun ajan; tutkimusta tehdään yhdessä Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa. 

Alustavat tutkimustulokset vahvistavat, että Denny® The Tooth on hauska ja motivoiva, ja siinä on lasta kiinnostavaa ja samalla sopivassa määrin opettavaista sisältöä. Denny® Timer on puolestaan opettanut lapsia  harjaamaan hampaita paremmin ja pidempään, ja tehnyt hampaiden harjauksesta hauskempaa. Osa tutkimukseen osallistuneista lapsiperheistä huomasi jo kuukauden mittaisen jakson aikana pysyviä positiivisia vaikutuksia lasten tottumuksissa ja asenteissa hammasterveyttä kohtaan.

Denny on hahmo, johon lapset ihastuvat, ja peli jota he pelaavat ahkerasti ja joka kestää aikaa: tästä kertoo analytiikka Dennyn koukuttavuudesta (retentio). Vanhemmilta saadun palautteen mukaan Denny® The Tooth on sovellus, jota vanhemmat haluavat lastensa käyttävän, juuri Dennyn tuoman hyödyn ja opetuksellisuuden vuoksi. Siksi vanhemmat ovat myös valmiita maksamaan Dennystä.

Marraskuussa saatavien lopullisten tutkimustulosten perusteella Denny® The Tooth viimeistellään julkaisua varten. Tuotekehitys on loppusuoralla ja Dennyn tie markkinoille niin Suomessa kuin maailmalla on viitoitettu ja pohjustettu oikeiden kumppaneiden kanssa.

Maksullinen premium app Denny® The Tooth ja sen maksuton rinnakkaissovellus Denny® Timer lanseerataan vuoden 2017 alussa ensin Suomessa ja Q1/2017 alkaen kansainvälisesti, kärkimaina Pohjoismaat ja UK, ja sen jälkeen Saksa, Ranska, Espanja, USA, Kanada ja Australia. Lisäksi Japaniin Ikonilla on paikallinen lokalisaatiokumppani, joka huomioi sovelluksen kulttuurioptimoinnin. Kulttuurioptimoinnilla on olennainen merkitys hyötypelin menestykselle Japanin kaltaisilla markkinoilla, jotka poikkeavat suuresti läntisten maiden markkinoista.

Kotimaisten terveys- ja pelialan tapahtumien ohella Denny on ollut esillä ja saanut julkisuutta mm. Malmössa (Nordic Game Conference), Kölnissä (GamesCom 2016, Euroopan suurin pelialan tapahtuma) ja maailman suurimmassa pelialan tapahtumassa Tokyo Game Show:ssa – ja erottunut mobiilina hyötypelinä edukseen.

Denny® The Tooth on saanut Suomessa osakseen merkittävää positiivista, ansaittua julkisuutta alan asiantuntijoiden toimesta Hammaslääkäriliiton Hammaslääkärilehdessä (8/2016, kesäkuu, artikkeli liitteenä) ja Suuhygienistiliiton Suuhygienistilehdessä (3/2016, syyskuu), paikallislehdissä, seminaareissa, terveysalan tapahtumissa (mm. Nordic Health Investment Day) sekä sosiaalisessa mediassa.

Tiimimme

Tiimimme

Ikoni Innovationsin ydintiimillä on useiden vuosien kokemus yrittäjyydestä ja liiketaloudesta ja yli 20 vuoden kokemus digitaalisten ratkaisujen tuottamisesta, aina suunnittelusta projektijohtoon. Asiantuntijoidemme kärkeä edustaa lasten hammashuollon parissa elämäntyön tehnyt professori Vuokko Anttonen Oulun Yliopistolta, ja tohtorikandidaatti HLK Antti Toratti, joka vastaa sovellustemme tieteellisestä tutkimuksesta; terveyteen liittyvissä hyötysovelluksissa ja -peleissä evidenssillä on olennainen merkitys tuotteen menestykselle. Neuvonantajiimme kuuluu kansainvälistä liiketoimintaa luotsannut yrittäjä ja strategi sekä hammaslääketieteen kaupallisen toimikentän ja sidosryhmien asiantuntija.

Ikoni Innovations toteuttaa applikaatiot strategisen yhteistyökumppanin, oululaisen täyden palvelun ohjelmistotalon Mekiwi Oy:n kanssa (www.mekiwi.org). Ikoni ja Mekiwi lähensivät liiketoimintojaan toukokuussa myös käytännön tasolla; yritykset muuttivat yhteisiin uusiin toimitiloihin. Tämä on tuonut kustannustehokkuutta ja saumattomuutta tuotekehitykseen ja varmistaa, että Ikoni Innovationsilla on aina käytettävissään riittävät kehitysresurssit ilman niistä koituvia henkilöstökuluja. Toimintamalli on joustava ja ketterä. Ydinosaaminen, suunnittelun ja tuotannon johto & valvonta, on Ikonin omassa tiimissä, ja henkilöstöä lisätään toiminnan edetessä keskeisten uusien tarpeiden mukaan.

Lue tiimistämme lisää alta: 

Omar Ikni

Toimitusjohtaja, perustajaosakas

Filosofian Kandidaatin tutkinto Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteidenlaitokselta, pääaineina ohjelmistoliiketoiminta ja Digitaalinen Media, arvosanalla hyvä. Osaomistajana vuodesta 2004 menestyvässä yritysryppäässä Bar & Cafe Keltainen Aitta Oy. Perustaja ja osaomistaja innovaatiopalkinnon saaneessa Ikoni Innovations -yhtiössä vuodesta 2015. Osaomistaja Oulun Yliopistosta startanneessa yritysprojektissa (http://www.wickeddata.online/). Maailmankansalaisena ja moniosaajana Omarilla on laajat kansainväliset verkostot. Luovuus ja vahva motivaatio ovat tämän sarjayrittäjän eteenpäin vievä voima.

https://fi.linkedin.com/in/omar-ikni-a7630086

Klaus Ala-aho

Digitalisti, perustajaosakas

Klaus aloitti uransa digitaalisten ratkaisujen parissa 90-luvun puolivälissä ja onnistui pian sen jälkeen hankkimaan ensimmäisen kansainvälisen yritysasiakkaansa, Bang & Olufsen a/s:n Tanskasta. Hän tuotti B&O:n ensimmäisen globaalin verkkopalvelun ja perusti oman suunnittelu- ja tuotantoyhtiönsä, KMA VisualDesign Oy:n (KMA Productions). Vuonna 1998 Klaus siirtyi Helsinkiin GREY Interactive Oy:lle, joka myöhemmin osti Klausin yhtiön. Tuosta alkaen – ensin 10-vuotisen uransa aikana eri tehtävissä GREY Ryhmän yhtiöissä – hän on ollut arvostettu, kansainvälisesti palkittu (London International Awards, One Show New York) digitaalisten ratkaisujen suunnittelija, tuottaja ja projektijohtaja. Hänen asiakkaidensa joukossa on ollut vanhimpia ja arvostetuimpia yrityksiä ja brändejä Suomessa ja maailmalla. Nyt Klaus on luotsaamassa Dennyä maailmalle tietotaidollaan digiratkaisuista ja vahvalla brändi- ja markkinointiosaamisella.

https://fi.linkedin.com/in/klaus-ala-aho-19b4061

Panu Pasanen

Sovellussuunnittelija

Filosofian Maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteistä Oulun yliopistosta, gradun aiheena käytettävyystestaus videopeleissä. Aikaisempaa kokemusta sovellus- ja pelikehityksestä Oulu Game Lab -koulutusohjelmassa mm. tuotannon, grafiikan ja suunnittelun tehtävissä, jonka kautta myös tiivis verkosto Oulun pelialan toimijoihin. Kokonaiskuva sovellus- ja pelikehityksestä muodostunut useasta vuodesta asian parissa harrastus-, koulutus- ja ammattipohjalta. Tällä hetkellä Panu vastaa käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelusta sekä testauksesta Ikoni Innovationsilla, jossa hän on ollut vetovastuussa mm. lapsitestiryhmillä tehdyistä käytettävyystestauksista. Sovelluskehitys on parhaimmillaan, kun se tehdään käyttäjät ja käytettävyys edellä.

https://fi.linkedin.com/in/pasanenpanu

Simo Kekäläinen

Projektikoordinaattori

Ekonomi ja diplomi-insinööri. Simo on erikoistunut vaativien projektien läpiviemiseen intohimolla ja asiantuntijuudella. Simon ulospäinsuuntautunut persoonallisuus on ajanut hänet työskentelemään viidellä eri kielellä kaikkialta maailmasta tulleiden ihmisten ja projektien parissa. Kun Simo päästää parhaat kykynsä valloilleen liiketoiminnan kehittämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa, syntyy tulosta. Tällä hetkellä Simo pyrkii intohimoisesti valjastamaan älylaitteiden potentiaalia terveydenhuollon tarpeisiin Ikonin palveluksessa, ja samalla hän työskentelee yritysten ja yliopiston rajapinnassa Demola Oulussa.

https://fi.linkedin.com/in/simokekalainen

Vuokko Anttonen

Dosentti, Lasten Erikoishammaslääkäri

Hammaslääketieteen tohtori Vuokko Anttonen on lasten hammashuollon parissa elämäntyön tehnyt, ansioitunut erikoishammaslääkäri. Vuokko on Oulun yliopiston kariologian ja pedodontian dosentti ja työskentelee yliopistotutkijana hammaslääketieteen laitoksessa. Vuokko työskentelee myös erikoishammaslääkärinä HammasPirta-hammasklinikalla Oulussa. Hän toimii riippumattomana asiantuntijana Ikoni Innovationsin tuotekehityshankkeissa ja ohjaa lapsille tehdyn Denny® The Tooth -applikaation tutkimusta Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella.

https://fi.linkedin.com/in/vuokko-anttonen-b38b645b

Antti Toratti

Tutkimusasiantuntija, HLK

Antti on valmistunut keväällä 2016 Oulun yliopistosta hammaslääkäriksi. Opintojen aikana hän toimi aktiivisesti sekä oman kandiseuran että hammaslääketieteen opiskelijoiden kattojärjestön hallituksissa. Hänen syventävät opinnot käsittelivät tietokonepohjaisen interventio-ohjelman vaikutusta yläkouluikäisten suunterveystottumuksiin. Lasten hammashoito ja valistustyö on hänen suuri kiinnostuksen kohteensa. Denny-applikaatioperheessä Antti näkee suuren potentiaalin lasten suunterveyden edistäjänä: hän vastaa Dennyn tutkimustyöstä.

Eero Kaikkonen

Neuvontantaja, Kasvu- ja liiketoimintastrategia

Eero perusti ja toimi vuodet 1990-2006 Hantro Products Oy:n toimitusjohtajana, jonka aikana hän kasvatti yrityksen 2 hengen organisaatiosta 80 hengen yritykseksi. Hantro yhdistyi pörssilistatun Yhdysvaltalaisen On2 Technologies Inc:in (AMEX: Ont2) kanssa 2006. Tämän jälkeen hän siirtyi On2 Technology Inc:in CMO:ksi vastaten yrityksen strategiasta, viestinnästä ja markkinoinnista. Googlen ostettua On2:n, Eero on toiminut yritysvalmentajana perustamassaan Minero Oy:ssä. Hän on mm. vetänyt puolitoista vuotta Oulun Yrityskiihdyttämöä, jonka läpi on tänä aikana mennyt parikymmentä yritystä. Kaikiaan Eero on konsultoinut yli 50:tä eri yritystä. Eeron erityisosaamisalueita ovat strategia, yrityksen rahoituskelpoisuuden kehittäminen ja kansainvälistyminen. Eero toimii usean yrityksen hallituksessa.

https://fi.linkedin.com/in/eero-kaikkonen-1091b39

Minna Lappi

Neuvonantaja, Hammasterveys ja liiketoiminnan kehitys

HLL (1988) ja KTM (2002), Oulun yliopisto. Työkokemus hammaslääkärin tehtävistä 12 vuoden ajalta, erityisenä mielenkiinnon kohteena asiakkaan ja lääkärin välinen yhteistyö. Tuolloin vastuulla myös alueen erityishoito-olosuhteita vaativien asiakkaiden hoito. Myöhemmin seitsemän vuoden ajan TietoEnator Oyj:n / Tieto Oyj:n Terveydenhuollon yksikön palveluksessa ja johtoryhmän jäsenenä, työtehtävinä suun terveydenhuollon asiantuntijana toimiminen ja liiketoimintavastuu Suomen ja Ruotsin osalta, sekä myöhemmin asiakkuuksista vastaaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon organisaatioiden osalta. Nykyiset työtehtävät Minero Oy:n toimitusjohtajan ja konsultin tehtävät. Konsultoinnin asiakasprojektit keskittyvät hyvinvoinnin toimialalla digitalisoinnin hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnan tehostamisessa ja asiakasrajapinnan kehittämisessä.

https://fi.linkedin.com/in/minna-lappi-8029b642
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Ainakin seuraavat riskit ovat tiedostettuja, ja niihin on varauduttu:

Kehitysriski:

Denny® The Toothin ja muiden Denny® Apps -sovellusten toteutuksen laadukkuus. Riskiä minimoidaan tiimin vahvalla näkemyksellä ja kokemuksella digitaalisten ratkaisujen suunnittelemisesta ja tuottamisesta sekä pelillisyyden (gamification) ja pelattavuuden asiantuntemuksella. Monivaiheinen käyttäjätestaus ja sovellusten tutkimus kohderyhmillä validoi sovellusten laadukkuuden. 

Kehitysriskiä on minimoitu myös sillä, että Ikoni Innovations tuottaa sovellukset strategisen kumppanin, oululaisen täyden palvelun ohjelmistotalon Mekiwi Oy:n kanssa. Ikoni ja Mekiwi ovat saavuttaneet merkittäviä synergiaetuja lähentämällä liiketoimintojaan: yritykset toimivat nykyisin samoissa uusissa toimitiloissa, mikä tekee tuotekehityksestä ketterää ja takaa aina riittävät resurssit. Laadusta vastaa lahjakas ja sitoutunut tuotantotiimi.

Markkinariski:

Iso brändi (esim. Oral-B) kopioi idean. Riskiä minimoi se, että Denny® Apps on laatuaan ensimmäinen applikaatiokokonaisuus ja -konsepti markkinoilla, mikä antaa Ikoni Innovationsille etumatkaa. Etumatka on jo kasvanut Dennyn saaman julkisuuden ja brändiriippumattomuuden vuoksi: Denny® Apps -applikaatiot tarjoavat yhdenvertaisen näkyvyyden hammasterveyskentän eri toimijoille.

Markkinariskin muodostaa myös Denny-applikaatioiden suosio: tätä riskiä on minimoitu käyttäjätutkimuksilla ja -testeillä ja laadukkaalla tuotekehityksellä, joilla suosiota kohderyhmän keskuudessa on varmistettu. Jatkossa markkinariskiä minimoidaan suunnitelmallisilla ja kattavilla, kohdennetuilla markkinointitoimenpiteillä kullakin markkinalla.

Markkinariskiä mitigoi myös se, että DENNY® on EU:n alueella rekisteröity tavaramerkki (nro 15431018). Tavaramerkki on rekisteröity sanamerkkinä, joka nauttii logo- tai kuvamerkkiä laajempaa suojaa, ja suoja ulottuu kaikkiin Denny-brändättyihin tuotteisiimme nyt ja jatkossa. 

Rahoitusriski:

Tuotekehitykseen tarvittavan pääoman riittävyys toteutukseen, joka täyttää kansainvälisten applikaatiomarkkinoiden laatuodotukset. Riskiä on minimoitu Tekes-rahoituksella ja strategisella kumppanuudella applikaatioiden toteuttajan kanssa: kumppanuus takaa Ikoni Innovationsille edulliset tuotantohinnat ja toisaalta poistaa henkikökuluriskit tuotekehityksestä. 

Meneillään oleva osakeanti varmistaa ensimmäisen applikaation onnistuneen markkinoilleviennin ja sitä kautta applikaatiosta alkavan tulovirran. Osakeanti mahdollistaa yrityksen toiminnan suunnitelmallisen mutta nopean kasvun ja seuraavan tuotteen kehityksen aloituksen. Lisäksi osakeannista saadut varat toimivat omarahoitusosuutena julkisia rahoitusinstrumentteja haettaessa, ja nämä instrumentit omalta osaltaan tukevat yrityksen kasvua.