Osake
Kierros on suljettu

CLANED - sijoita kansainväliseen kasvuun

CLANED yhdistää pedagogian ja tekoälyn. CLANED ymmärtää miten opiskelijat oppivat ja personoi oppimisen jokaiselle yksilölle juuri hänelle parhaiten sopivalla tavalla parantaen sekä oppimismotivaatiota että -tuloksia. CLANED on oppimisen Facebook.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Jokainen meistä oppii yksilöllisellä tavalla koko elämänsä ajan. Kuitenkin lähes kaikki koulutustarjonta ala-asteelta yliopistoihin ja yrityksiin noudattaa samaa ”yksi koko sopii kaikille” -lähestymistapaa, vaikka tarve yksilölliseen oppimiseen tiedostetaan laajasti.

Suositut Internet-palvelut kuten Facebook, Google, Twitter ja Pinterest perustuvat kaikki mahdollisimman yksilölliseen ja relevanttiin palvelukokemukseen. Koulutusteknologiamarkkina on jäänyt pahasti jälkeen yleisestä digitaalisesta kehityksestä eivätkä markkinat ole pystyneet tähän mennessä tarjoamaan oppijoille juuri heille parhaiten soveltuvaa yksilöllistä oppimista.

Kokeneet suomalaiset sarjayrittäjät Vesa Perälä, Micke Paqvalén ja Antti Pasila aloittivat Claned Group Oy:n toiminnan vuonna 2013 mahdollistaakseen parhaan mahdollisen yksilöllisen oppimisen kaikille kaikkialla. Perustajat ymmärsivät myös, että valtavan kokoinen, globaali koulutusmarkkina on erittäin jännittävässä vaiheessa ja edellinen vastaava murros nähtiin perinteisen median kohdatessa digitaalisen teknologian luomat paineet. Tällöin teknologiayhtiöt, jotka olivat murroksen voittavalla puolella kasvoivat miljardiluokan yrityksisiksi erittäin nopeasti. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Ratkaisumme

Koulutus siirtyy globaalisti kiihtyvällä tahdilla kohti digitaalisuutta. Opiskelijoiden käytettävissä olevia työkaluja ei kuitenkaan ole suunniteltu optimoimaan oppiskokemuksia eikä -tuloksia. Perinteiset digitaaliset oppimistyökalut ja -järjestelmät on tehty organisaatiokäyttöön ja niistä puuttuvat sosiaalisen median kaltaiset toiminnot ja ne toimivatkin lähinnä oppimateriaalien digitaalisina varastoina.

CLANED on suunniteltu opiskelijalle. Se on sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat lukea, kirjoittaa, katsoa videoita, alleviivata, tehdä muistiinpanoja, keskustella, suunnitella, tehdä yhteistyötä muiden kanssa, esittää kysymyksiä - kaikkea sitä, mitä opiskelijat jo tekevät päivittäin. CLANED toimii kaikilla päätelaitteilla.

CLANEDin innovaatio on työkalujen taustalla oleva ainutlaatuinen yhdistelmä yliopistojen todentamia oppimisteorioita ja itse kehittämäämme tekoälyä. Tämän yhdistelmän avulla CLANED oppii ymmärtämään miten opiskelijat oppivat ja mitkä tekijät vaikuttavat yksilön oppimisprosessiin ja -suorituksiin. CLANED suosittelee oppijoille tämän tiedon pohjalta heille parhaiten soveltuvia oppimateriaaleja ja mentoreita reaaliajassa. Tuotekonsepti perustuu useiden vuosien aikana tehtyyn akateemiseen tutkimukseen ja se on kehitetty yhteistyössä johtavien koulutusinstituutioiden kanssa.

Koulutusteknologiamarkkinan kuuma peruna on ollut viimeisen 10-15 vuoden ajan oppimisen personointi. Tätä ongelmaa ei ole pystytty tätä ennen ratkaisemaan lukuisista yrityksistä huolimatta. CLANED on ratkaissut haasteen keskittymällä opiskelijaan yksilönä ja pystyy rakentamaan ja suosittelemaan käyttäjilleen yksilöllisiä oppimispolkuja auttaen heitä optimoimaan oppimismotivaationsa sekä saavuttamaan yhä parempia oppimistuloksia. Tutkimusten mukaan sosiaaliset interaktiot saavat oppimista aikaan ja tästä syystä sosiaalisuus on CLANEDissa erittäin keskeisessä roolissa.    

Markkina

Koulutusmarkkina on yli 3300 miljardin euron kokoinen ja se kasvaa vuosittain 7 %. Koulutusteknologia on sen nopeimmin, yli 20% vuodessa kasvava alue ja sen koon arvioidaan olevan jo yli 100 miljardin suuruinen. Markkina kasvaa nopeimmin kehittyvillä alueilla kuten esimerkiksi Intiassa (55%), Kiinassa (52%), Malesiassa (40%) ja Brasiliassa (26%).

Tuotekehitys

CLANEDin kehittäminen alkoi kesäkuussa 2013, kun olimme nostaneet noin 1,5M€ suuruisen pääomakierroksen suomalaisilta businessenkeleiltä aiemmin saman vuoden huhtikuussa. Lisäksi saimme TEKESiltä tuotekehitystukea yhteensä 670 000 €. Vuoden 2015 aikana nostimme lisää pääomaa vaihtovelkakirjalla noin 1,3M€ sekä saimme EU:n Eurostars -ohjelmasta 552 500 € suuruisen tutkimusavustuksen. 31.12.2015 päätetyn kierroksen jälkeinen arvostustaso oli 12,33M€ ja vaihtovelkakirjat konvertoitiin tällöin yrityksen A-osakkeiksi. Jätimme TEKES NIY (Nuoret Innovatiiviset Yritykset) hakemuksemme 26.5.2016. NIY-ohjelmassa yritys saa lisärahoitusta yhteensä 1,25M€, josta 500 000 € on avustusta ja loppu 750 000 € lainaa.

CLANEDin ensimmäinen web- versio tuotiin markkinoille loppuvuodesta 2015 mutta intensiivinen tutkimus- ja tuotekehitys jatkuu edelleen eikä luonnollisesti lopu tulevaisuudessakaan.  

Liiketoimintamallit

CLANED aloitti myymällä tuotteensa web -versiota suoraan organisaatioasiakkaille (B2B). Tavoitteena oli saavuttaa ensimmäisen puolen vuoden aikana merkittävä määrä referenssejä, joiden varaan tuleva, nopeasti skaalattava kasvu voidaan rakentaa. Organisaatioasiakkaat ovat kouluja, kuntia, yliopistoja tai erikokoisia kaupallisia yrityksiä. Asiakkaat maksavat käyttölisenssin CLANED järjestelmästä ja saavat käyttöönsä mm. kattavavan oppimisanalytiikan, jonka avulla ne voivat parantaa koulutustoimintaansa merkittävästi. Tämän hetkinen käyttömaksu on 20 € per käyttäjä per vuosi ja se laskutetaan aina 12kk etukäteen.

CLANED lanseeraa vuoden 2016 kesällä sekä iOS että Android mobiilisovellukset ja aloittaa samalla käyttäjämäärän kasvattamisen. CLANED Market Place on kauppapaikka, jossa sisällön tuottajat mukaan lukien opiskelijat ja opettajat voivat myydä ja ostaa tuottamiaan materiaaleja kuten esim. luentomuistiinpanoja. CLANED ottaa kauppapaikalla tapahtuvista kaupoista 30% komission. CLANED tarjoaa jatkossa myös monia muita oppimista parantavia, maksullisia lisäpalveluja.

Kaupallinen menestys

Aloitimme B2B myyntimme loppuvuodesta 2015 ja ensimmäisen 6 kuukauden tavoitteet on ylitetty reippaasti: olemme tehneet kauppoja jo noin miljoonan euron edestä yli 10 eri maassa. Asiakas- ja partnerireferenssejämme ovat mm seuraavat: 

Microsoft, Yhdistyneet Kansakunnat, Lenovo, Telefonica, Banco Santander, Michigan State University, Tieto, 3StepIT, TeliaSonera, Edita, Oulu Business School, Itä-Suomen Yliopisto, Fioca, Imperial College, Royal College of Art, Helsingin Yliopisto, Aalto Yliopisto, Odilo, Keuda, Tallinan Teknillinen Yliopisto, i3L, IPMI Business School, Vertice Learning, Fedegari SpA, Skedco Inc., Lion's Club, EduTrigger, EduTech, Icare Finland, Optomed sekä lukuisia pienempiä oppilaitoksia ja yrityksiä. Alla on kuvailtu muutamia asiakastoteutuksia hieman tarkemmin:

Yhdistyneet Kansakunnat rakentaa CLANED järjestelmää käyttäen globaalia innovaatioyhteisöä, jossa on mukana käyttäjiä kaikista YK:n yli 50 järjestöstä. Toisena yhteistyökumppanina projektissa on Google Creativity Labs. YK valitsi CLANEDin järjestelmän erityisesti sen tarjoaman sosiaalisen vuorovaikutuksen ja keräämän oppimisanalytiikan takia. Projekti valmistuu heinäkuussa 2016.

Fioca Oy on Suomen Sairaanhoitajaliiton omistama koulutus- ja kustannusyritys. Fioca aloittaa lähiviikkoina  sairaanhoitajien täydennyskoulutuksen CLANED järjestelmän avulla tavoitteenaan tuoda täydennyskoulutus sairaanhoitajien taskuun älypuhelimen sisällä. Ensimmäinen kurssi kivunhallinasta saavuttaa noin 8,000 sairaanhoitajaa pääkaupunkiseudulla.

Oulu Business School eli Oulun Yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta aloitti CLANEDin käytön tammikuussa 2016. Ensimmäinen noin 300 opiskelijalle toteutettu kurssin tavoitteena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteiseen tiedon rakentamiseen. Kurssin tavoitteet ylitettiin kirkkaasti ja kaupallinen yhteistyömme jatkuu välittömästi. Kurssilla olleen opiskelijan mukaan "opiskelu CLANED-ympäristössä oli sosiaalisempaa ja tehokkaampaa kuin normaalilla kurssilla". 

Telefonica on valinnut CLANEDin koulutuspartnerikseen ja ensimmäinen projekti lähtee käyntiin kesällä 2016 Espanjassa. Kurssi tehdään yhteistyössä mm. Ferran Adrianin kanssa, joka tunnetaan paremmin maailman parhaan ravintolan elBullin vetäjänä. Jatkossa tavoite on laajentaa CLANEDin palvelut Latinalaiseen Amerikkaan tiiviissä yhteistyössä Telefonican kanssa.

CLANED rakentaa tällä hetkellä yhdessä Microsoftin ja Editan kanssa opettajien täydennyskoulutusta noin 200 suomalaiselle koululle ja 4,000 opettajalle. Jatkossa ratkaisulla tavoitetaan noin 80% suomalaisista kouluista ja opettajista. Koulutus tapahtuu CLANED alustalla ja konseptia tullaan viemään voimakkaasti kansainvälisille markkinoille yhdessä Microsoftin ja Editan kanssa.

Käymme aktiivisia neuvotteluja lisäksi yli 100 muun organisaation kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla

Suomalainen koulutus tunnetaan maailmalla erinomaisen hyvin ja mikä tahansa ovi avautuu koulutusbrändimme avulla.

Käyttäjäpalaute

CLANEDIn saama käyttäjäpalaute on ollut fantastista. Markkinatutkimuksemme (noin 200 opiskelijaa) mukaan

  • 87% käyttäjistä aikoo suositella CLANEDia opiskelukavereilleen
  • 71% aikoo jatkaa CLANEDin käyttöä
  • 0% lopetti kurssin, jolla CLANED oli käytössä kesken

Käyttäjät arvostavat erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen toimintoja, jotka tuottavat heille selkeää lisäarvoja päivittäisessä opiskelussa. Esim. Oulu Business Schoolin toteutuksessa opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, jolla on tieteellisesti todistettu suora yhteys oppimiseen, kasvoi yli 500%. Ensimmäisen kurssiviikon aikana opiskelijat mm. lähettivät yli 5000 chat-viestiä.

Microsoftin koulutusjohtajan mukaan "CLANED on parasta mitä oppimiselle on koskaan tapahtunut".

Tiimimme

Tiimimme

CLANED on ns. "vanhojen (lue kokeneiden) ihmisten" start-up. Ydintiimillä on keskimäärin yli 20 vuotta työkokemusta omilta erikoisosaamisaloiltaan ja se on työskennellyt yhdessä kohta jo kolmen vuoden ajan.

Yhteinen visiomme on parantaa oppimista mahdollistamalla yksilöllinen oppiminen missä tahansa oppimistilanteessa. Näemme kaikki CLANEDin valtavan liiketoimintapotentiaalin mutta uskomme, että saavutamme sen parhaiten luomalla käyttäjillemme lisäarvoa, josta on heille aidosti hyötyä "oikeassa" elämässä. 

 

Vesa Perälä

Kansainvälisesti erittäin kokenut ja verkostoitunut liiketoiminnan kehittäjä ja kasvattaja. CLANEDin perustaja.

Vesa Perälä on ollut yrittäjä vuodesta 2006 lähtien työskenneltyään sitä ennen noin 13 vuotta Nokia Oyj:n, Jabran sekä Coloplastin palveluksessa. Tanskassa asuessaan hän johti Jabralla noin 200M€ liikevaihtoa tehnyttä liiketoimintayksikköä ja vastasi Coloplastilla koko yrityksen myynnin ja markkinoinnin uudistamisesta globaalisti. Siirryttyään Web of Trustin (WOT) toimitusjohtajaksi, hän kasvatti yrityksen käyttäjämäärän kahdessa vuodessa 6 miljoonasta yli 100 miljoonaan ja teki kaupalliset sopimukset mm. Facebookin, Googlen, Mail.ru:n ja Yandexin kanssa. Vesa on perustanut myös tekoälyyn pohjautuvan myyntiassistenttisovelluksen Inbotin ja on sijoittajana mukana mm. Kioskedissa, SportSetterissä, Venuussa ja Zadaassa. Hän on tehnyt kolme exittiä aiemmista firmoistaan ja nostanut yli 25M€ pääomaa yrityksilleen uransa aikana. Vesalla tuotantotalouden diplomi-insinöörin koulutus. https://de.linkedin.com/in/vesaperala

Mervi Palander

Valtava koulutusalan kokemus. CLANED tuotevision luoja ja yrityksen toimitusjohtaja.

Mervi oli käynnistämässä Nokia Oyj:n e-learning toimintoja 1990-luvun puolen välin jälkeen luoden digitaalisia oppimisratkaisuja parhaimmillaan yli 200 000 sisäiselle ja ulkoiselle käyttäjälle. Nokian jälkeen Mervi työskenteli johtotehtävissä koulutusalalla toimivien PKT-yrityksien palveluksessa sekä Suomessa että ulkomailla vuosina 2005-2010. Vuosina 2010-2013 hän käynnisti ja johti Suomen koulutusvientiohjelmaa Future Learning Finlandia raportoiden kolmelle eri ministeriölle. Mervi on toiminut Claned Groupin toimitusjohtajana vuodesta 2013 lähtien ja hänellä on poikkeuksellisen laaja suhdeverkosto sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Mervi on analysoinut uransa aikana yli 2000 koulutusteknologiaratkaisua ja tuntee niiden puutteet ja ominaisuudet läpikotoisin. CLANED tuotekonsepti on rakennettu alunperin juuri Mervin pedagogisen ja digitaalisen osaamisen sekä koulutusteknologia-alan tuntemuksen pohjalta. Mervillä on ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteistä. https://fi.linkedin.com/in/mervi-palander-71952644

Antti Pasila

Strateginen kasvu, online liiketoiminta, hallituksen puheenjohtaja.

Antilla on yli 10 vuoden kokemus online liiketoiminnasta. Hän on Kiosked Oy Ab:n perustaja ja vastaa Suomen nopeimmin kasvavan start-upin USA:n liiketoiminnoista sekä kasvusta. Antti on Claned Group Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja perustaja ja tuo erityisosaamista yritykseen mm. strategisen kasvun, markkinoinnin, mainonnan ja USA:n markkinoille laajenemisen alueilta. https://www.linkedin.com/in/anttipasila

Micke Paqvalén

Yrittäjä vuodesta 1988 lähtien, rakentanut 5 ohjelmistoalan yritystä, CLANEDin perustaja

Micke on ollut mukana perustamassa ja rakentamassa viittä ohjelmistoalan yritystä, joista kaksi on myyty Oracle:lle ja Aastra Techologies:lle ja yhdellä on toimintaa ja asiakkaita yli 100 maassa ja yli 300 työntekijää. Micke on nostanut yli 150M€ rahoitusta yrityksilleen mm. Accel Partnersilta, Investorilta, TCW:ltä, Permiralta, 3i:lta jne. Micke on Kiosked Oy Ab:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on rakentanut tiiminsä kanssa Suomen nopeimmin kasvavan start-up:n, jolla on jo yli 90 työntekijää ja toimistot Helsingissä, Lontoossa, Dublinissa, New Yorkissä, Los Angelesissa, Singaporessa, Tokyossa, Sydneyssa ja Shenzhenissä. Hän on Vesan ja Antin kanssa myös Clanedin perustaja ja neuvoo yritystä ennen kaikkea rahoitukseen ja kasvuun liittyvissä kysymyksissä. https://fi.linkedin.com/in/paqvalen

Ilkka Autio

Tri Ilkka Autio vastaa CLANEDin tekoälyn kehityksestä.

Tri Ilkka Autio vastaa CLANEDin algoritmien kehityksestä. Hänellä on yli 15 vuoden työ- ja akateeminen kokemus tuotekehityksestä, älykkäistä järjestelmistä, algoritmien suunnitelusta ja arkkitehtuurista. Hän on työkennellyt aikaisemmin mm. Tekla ja Nexstim nimisissä yrityksissä ohjelmisto arkkitehtinä. Ilkka on väitellyt koneoppimisesta Helsingin Yliopiston tietojenkäsittelyn laitokselta. https://fi.linkedin.com/in/ilkka-autio-7a11908

Topi Litmanen

Tri Topi Litmanen vastaa CLANEDin pedagogisesta kehityksestä

Topi väitteli digitaalisista oppimisympäristöistä Helsingin Yliopiston professori Kirsti Lonkan tutkimusryhmässä syksyllä 2015. Topi vastasi aiemmin suomalaisten lääkärien täydennyskoulutuksesta ja digitaalisten työkalujen kehittämisestä Lääkäriliiton palveluksessa. Topi on CLANEDin "akateeminen ääni" konferenssesissa ja seminaareissa. Hän vastaa myös CLANED järjestelmän pedagogisesta kehityksestä mm. varmistaen, että tuotteemme kaikki ominaisuudet perustuvat akateemisesti validoituihin mittareihin. https://fi.linkedin.com/in/topi-litmanen-8aa6375

Jyrki Ojaniemi

Jyrki on CLANEDin CTO eli teknologiajohtaja

Jyrki on vastuussa CLANED teknologian kehittämisestä, teknologiayhteistyöstä partnereiden kanssa sekä tuote- ja serveriarkkitehtuurista. Hänellä on erittäin laaja kokemus ohjelmistokehityksestä ja sen johtamisesta Nokia Oyj:n ja Microsoftin palveluksesta ja hänet tunnettiin lempinimellä “guru” Salon tuotekehitysyksikössä. https://fi.linkedin.com/in/jyrki-ojaniemi-6906514

Seppo Siika-aho

Sepolla on sekä pedagoginen että ICT tausta. Hän on CLANEDin operatiivinen johtaja

Seppo on koulutukseltaan opettaja mutta on työskennellyt lähes koko uransa IT-alan johtotehtävissä mm. Stora Ensolla, Nokialla ja Microsoftilla noin 15 vuoden ajan. Tätä ennen Seppo toimi media-alalla mm. tuottajana sekä pelasi 1990-luvun alussa ammattilaisena lentopalloa Suomen maajoukkueessa. Seppo on vastuussa CLANEDin kotimaan myynnin johtamisesta ja erityisesti julkisen sektorin asiakkaista. https://fi.linkedin.com/in/seppo-siika-aho-70176

Pertti Jalasvirta

Evankelista, myyntitykki

Pertillä on yli 30 vuoden kokemus myynnistä ja sen skaalaamisesta. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisestä myynnistä ja sen johtamisesta mm. puolustusteollisuuden, lääketieteen ja koulutuksen parissa sekä pienien että isojen yrityksien parissa. Pertti on erittäin verkottunut sekä koti- että ulkomailla ja vastaa CLANEDin kansainvälisestä myynnistä, liiketoiminnan kehityksestä ja partnerien johtamisesta yhdessä Vesan kanssa. ttps://fi.linkedin.com/in/pertti-jalasvirta-b2aaa068
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Koulutusteknologiamarkkina tulee kasvamaan merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Maailmanlaajuinen trendi kohti koulutuksen digitaalisuutta tulee varmistamaan tämän. Yksilöt, organisaatiot ja valtiot ovat ymmärtäneet koulutuksen merkityksen mm. BKT:n kasvun varmistajana. Näemme, että markkinatilanne ja sen kehitys jatkossa on erittäin suosiollinen CLANEDille.

CLANEDin liiketoiminta on lähtenyt erinomaisesti käyntiin. Yli miljoonan euron suuruisesta tilauskannasta huolimatta, yritys tarvitsee lisärahoitusta pystyäkseen kasvamaan kansainvälisesti halutulla tavalla. Olemme nostaneet rahoitusta tähän mennessä noin 4 miljoonaa euroa, joka on suuri summa suomalaiselle start-upille mutta kansainvälisesti sillä ei vielä pärjää. Uskomme vakaasti omiin kykyihimme kasvattaa yritystä sekä hankkia siihen tarvittavat resurssit ja yhteistyökumppanit mutta yleinen riski on se, että esim. amerikkalainen alan yritys nostaa 100M€ rahoitusta, tekee kilpailevan tuotteen ja voittaa meidät markkinoilla. Tätä kautta osa CLANEDin liiketoimintariskiä on kykymme nostaa lisää rahoitusta sekä kasvaa sen avulla nopeasti markkinajohtajan asemaan.

Teknologiariskiä on pystytty pienentämään merkittävästi vuosina 2013-2015. Tuotteen jatkokehityksen suhteen tietty teknologiariski on edelleen olemassa mutta se ei enää vaaranna yrityksen liiketoimintaa alkuvuosien tavoin. Teknologian suhteen avainhenkilöriski on suurempi sillä pätevien koodaavien matemaatikkojen löytäminen on hankalaa. Yrityksen henkilöstö on sitoutettu yritykseen optiojärjestelyin, joka osaltaan pienentää henkilöstöriskiä.

Koulutusteknologiamarkkinalla on lukuisia pelaajia ja jopa tuhansia erilaisia digitaalisia järjestelmiä. Täysin suoria kilpailevia ts. samanlaisia tuotteita ei ole mutta toisaalta myös useat epäsuorasti kanssamme kilpailevat tuotteet voivat viedä meiltä myyntitilaisuuksia. Merkittävimmiksi kilpailijoiksi koemme seuraavat amerikkalaiset yritykset: Knewton, DeClara, Desire2Learn. LIsäksi BlackBoard ja Moodle ovat suosittuja järjestelmiä globaalisti.