IPO

Tule mukaan digitaaliseen maailmaan. Sijoita Siiliin.

Siili Solutions Oyj on suomalainen uuden ajan teknologiariippumaton ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Kuula:

"Siili on suomalainen uuden ajan ohjelmistointegraattori, joka auttaa asiakkaitaan vastaamaan digitalisaation muuttaman liiketoimintaympäristön tarpeisiin. Muutoksessa yritysten liiketoiminnalta edellytetään nopeaa ja iteratiivista kehitystä, jossa Siilin roolina on tuoda asiakkailleen kokonaisvaltainen näkemys ei ainoastaan digitalisaation antamista teknisistä mahdollisuuksista, vaan myös käyttäjäkeskeisestä palveluiden muotoilusta ja informaatiovirtojen hallinnasta.

Siili on kasvanut vuodesta 2010 keskimäärin noin 40 % vuodessa kassavirran ja kannattavuuden säilyessä hyvänä. Käyttökatteemme (EBITDA) on ollut keskimäärin 10 %. Osingonmaksuhistoriamme on vahva ja tavoitteenamme on jakaa omistajillemme 30–70 % tilikauden tuloksestamme.

Olemme tehneet hienon matkan First North -yhtiönä. Listautumisellamme First North -markkinapaikalle vuonna 2012 haimme erityisesti uskottavuutta ja näkyvyyttä työntekijämarkkinassa sekä asiakkaidemme keskuudessa, luoden samalla vaihdettavan valuutan ja kiistattoman arvonmuodostuksen yritysostojen varalle. Saavutimme asettamamme tavoitteet moninkertaisesti. Olemme valmistelleet Pörssin päämarkkinalle siirtymistä vuodesta 2015 alkaen. Pörssilistautumisen ajurina meille on osakkeen likviditeetin kehittäminen ja jatkuvan arvonmuodostuksen oikeellisuuden varmistaminen. Lisäksi tavoitteenamme on vahvistaa omavaraisuuttamme seuraavia yritysostoja ja kansainvälistymistä varten."

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Siilin johdon näkemyksen mukaan pienet luovat toimistot eivät pysty hyödyntämään olemassa olevan tietojärjestelmän informaatiovirtoja, ja isot järjestelmäintegraattorit eivät taivu asiakkaan kanssa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yhdessä tehtävään, iteroivaan prosessiin.

Siilin kansainvälistymisen kärkenä on kaiken internet (Intenet of Everything, IoE) -osaaminen, missä ihmiset, asiat ja esineet kytketään internetiin ja kytkettyjen päätelaitteiden tietovirrasta rakennetaan kuluttajille saumatonta käyttäjäkokemusta.

Siili yhdistää strategisen liiketoimintanäkemyksen, luovan suunnittelun, tehokkaan teknisen toteutuskyvyn ja analyyttisen tulosten mittaamisen ketteräksi kokonaisuudeksi. Siilin tarjooma jakautuu kolmeen alueeseen: Design, Teknologia ja Informaatio, joissa kaikissa yhtiön johdon näkemyksen mukaan Siili edustaa alan johtavaa osaamista.

SIILIN STRATEGIA

Siilin strategian kulmakivenä on markkinaa nopeampi orgaaninen kasvu, jota tuetaan yritysostoin. Siili toimii asiakkaidensa liiketoiminnan vauhdittajana ja digitaalisen ympäristön uudistajana.

Siili yhdistää työssään strategisen liiketoimintanäkemyksen, luovan suunnittelun, teknisen toteutuskyvyn ja tulosten mittaamisen ketteräksi kokonaisuudeksi.

Siilin toiminta perustuu Lean-ajatteluun, jossa organisaatioita ohjataan hukkaa välttäen tuottamaan mahdollisimman paljon lisäarvoa ihmisiä ja heidän osaamistaan kunnoittaen.

Kansainvälistyminen osana kasvustrategiaa

Siilin kansainvälisen kasvustrategian ajurina ovat taloudellisesti kannattavat IoE- (Internet of Everything, kaiken internet) ja digitalisaatiohankkeet, joiden myötä yhtiön kilpailukykyä voidaan kehittää edelleen.

Kansainvälistyminen on keskeinen osa Siilin kasvustrategiaa, ei kotimaan markkinan ahtauden vuoksi, vaan Siilin oman kilpailukyvyn edelleen kehittämiseksi. Siilin kansainväliset palvelut keskittyvät kannattaviin IoE- ja digitalisaatiohankkeisiin, eikä Siili tällä hetkellä tarjoa kansainvälisesti koko kotimaan tarjoomaa vastaavia palveluita. Yhtiö tulee jatkamaan kansainvälistymistään riskejä vähentävällä Lean Startup -lähestymisellä askeleittain.

Digitalisaation myötä Siilille voi yhtiön johdon käsityksen mukaan avautua myös muita liiketoimintamahdollisuuksia. Siili on tunnistanut vertikaalisen laajentumisen mahdollisuuden muun muassa autoteollisuuden digitalisaatiokehityksessä. Siili pyrkii tarjoamaan autoteollisuuden toimijoille mahdollisuuden parantaa kilpailukykyä tuottamalla uudenlaisia käyttäjäkokemuksia kuluttajille auton ja kuljettajan integroituessa tietojärjestelmien kautta.

Tiimimme

Tiimimme

Alla mainittu yhtiön avainhenkilöt:

Seppo Kuula

CEO

Seppo Kuula on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Hän on aiemmin vastannut varatoimitusjohtajana globaalista myynnistä ja markkinoinnista australialaisessa Mesaplexx Pty Ltd:ssä vuosina 2008–2010, toiminut toimitusjohtajana amerikkalaisessa NetHawk Corporation -yhtiössä vuosina 2005–2007, vastannut varatoimitusjohtajana kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista NetHawk Group -konsernissa vuosina 2004–2005, vastannut varatoimitusjohtajana kansainvälisestä myynnistä sekä omista tuotteista ja tuotealustoista koostuvasta Wireless Products -yksiköstä Elektrobit Group Oyj:ssä vuosina 2001–2004, toiminut perustajana ja toimitusjohtajana SIS Oy:ssä vuosina 1999–2001, varatoimitusjohtajana vastaten Wireless Products -yksiköstä ADC Telecommunications Ltd:ssä vuosina 1996–1999 sekä lukuisissa positioissa Efore Oyj:ssä vuosina 1992–1996. Kuula on aiemmin toiminut hallituksen puheenjohtajana lukuisissa yhtiön konserniyhtiöissä sekä hallituksen jäsenenä Sunduka Oy:ssä vuosina 2013–2014. Kuula on koulutukseltaan diplomi-insinööri (Tuotantotalous), insinööri (Koneautomaatio) ja hänellä on Executive Master of Business Administration (eMBA) -tutkinto. https://www.linkedin.com/in/seppok

Samuli Siljamäki

CFO

Samuli Siljamäki on toiminut yhtiön talousjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Hän on lisäksi aiemmin toiminut asiantuntijana Yritysjärjestelyt-yksikössä KPMG Oy Ab:ssä vuosina 2008–2009 sekä tilintarkastajana KPMG Oy Ab:ssä vuosina 2006–2007. Siljamäki on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä useissa yhtiön konserniyhtiöissä sekä Logonet Promotion Oy:ssä vuosina 2012–2013. Siljamäki on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja insinööri. https://www.linkedin.com/in/samuli-siljam%C3%A4ki-4328ab40
Riskit

HUOM! Osakkeiden merkitsemiseen liittyy riskejä. Täydelliset riskikuvaukset löytyvät tämän pitchin liitteenä olevasta Finanssivalvonnan hyväksymästä esitteestä. Ks. esitteestä kohta "Riskitekijät".