Osake
Kierros on suljettu

Hublet – tabletti­tietokoneiden uusi suunta

Hublet on suomalainen palvelu, joka mullistaa tablettitietokoneiden hallinnoinnin ja jakamisen. Hublet on pilotoitavana jo Helsingin Kirjasto 10:ssä, Holiday Innissä ja kouluissa pääkaupunkiseudulla.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Hublet tarina sai alkunsa kun joukko innostuneita ihmisiä istui miettimään jatkuvasti yleistyvien tablet-tietokoneiden käyttöä järkevämmin. Laitteiden hinnat laskevat, mutta niiden käyttö on hyvin henkilökohtaista. Kuitenkin on olemassa paljon kohteita, joissa tablet-tietokoneiden käyttö voisi olla jaettua ja julkista. 

Miksi esimerkiksi koulut ostavat tai vuokraavat kaikille omat tablettitietokoneet, joita on työlästä ja kallista ylläpitää? Miksi sairaalassa lääkärien tarvitsemat tiedot eivät olisi mukana kulkevissa tablet-tietokoneissa, joiden hallinta olisi keskitettyä? Miten esimerkiksi hotelli voisi tarjota asiakkaidensa käyttöön tablet-tietokoneita helposti ja hallitusti?

Näihin ja lukemattomiin muihin tarpeisiin ratkaisu on tyylikäs, turvallinen, helppokäyttöinen ja helposti hallinnoitava Hublet-ratkaisu. Hubletin ideana on muuttaa täysin sitä, miten tablettitietokoneita voi käyttää organisaatiossa tai jakaa ja lainata niitä yrityksen asiakkaille sekä työntekijöille. Palvelun hallinta on niin helppoa, että sen voi tehdä kuka tahansa organisaation käyttäjä ilman tietoteknisen organisaation tarvetta.

Yksittäisten tablettien hyödyntämisen organisaatiossa on vaikeaa ja kalliista, koska hallinta on vaatinut toimenpiteitä jokaisella tabletilla erikseen. Lisäksi lainassa olevien tablettien seuraaminen ja lainan jälkeinen henkilökohtaisten tietojen poistaminen on ollut aikaa vievää, ellei jopa mahdotonta. Hubletissa se on automaattista turvaten käyttäjien tietosuojan.

Palvelu mahdollistaa myös erilaisten sisältöprofiilien luomisen tableteille siten, että samaa laitetta voidaan käyttää täysin erilaisiin käyttöihin eri lainakerroilla, esimerkkinä vaikka koulun kieltenopiskelun ja matematiikan opiskelun sisällöt.

Hublet liiketoiminta

Hubletin liiketoiminta koostuu tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja myynnistä, tarvittavien laitteiden valmistamisesta, tarjottavan pilvipalvelun operoinnista, asiakkaille tarjottavan käyttötuen tarjoamisesta sekä lisäpalveluina tarjottavista koulutus, integraatio- ja kehitysprojekteista.

Yhtiöllä on toimintaa sekä Helsingissä että Oulussa. Yhteistyössä valikoidun alihankkijaverkoston kanssa Hublet on panostanut huomattavasti sekä tuotekehitykseen että palvelumuotoiluun helppokäyttöisyyden takaamiseksi. Alusta alkaen ratkaisua on kehitetty keskittyen palvelun tärkeyteen, kuitenkin siten, että myös laitteet ovat tyylikkäitä, toimivia ja julkiseen käyttöön soveltuvia.

Potentiaaliset asiakkaamme ovat sekä julkiselta että yksityisellä sektorilta; kouluja, kirjastoja, organisaatiota ja yrityksiä, joilla on tarvetta jakaa tabletteja omille työntekijöille tai kumppaneille tai palvella asiakkaitaan tablettien avulla omissa tiloissaan.

Hubletin seuraavat askeleet

Hublet kasvattaa organisaatiotaan hallitusti ja nojaa vahvasti tarkoin valittuun kumppaniverkostoon. Kumppaneita käytetään ohjelmisto- ja laitekehityksessä, laitteiden kokoonpanossa, myynnissä, logistiikassa sekä tuotteiden asentamisessa ja huollossa. Liiketoiminnan kokonaisohjaus, kehityshankkeiden hallinta ja seuraaminen sekä myynnin ja markkinoinnin toteuttaminen on aina Hubletilla.

Tulevan vuoden aikana Hublet tulee panostamaan kumppani-, tuote- ja palveluhallintaan. Organisaatiota vahvistetaan tuotteen suunnittelun ja palvelun kehittämiseksi sekä erityisesti myyntiorganisaation rakentamiseksi. Lisäksi myyntiä tullaan skaalaamaan rakenteilla olevaa partneriverkostoa hyödyntäen.

Hublet tavoittelee aluksi selkeää markkinajohtajuutta Pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa sekä julkisten tilojen (kirjastot, museot, sairaalat) että koulumaailman tabletti-palvelujen tuottajana. Tavoitetta edesauttaa Suomen tunnettuus koulutuksen ja kirjastomaailman loistotuloksista, teollisesta muotoilusta, peliteollisuudesta, mobiiliosaamisesta sekä avoimen lähdekoodin järjestelmistä. Teollisen muotoilun ammattilaisen suunnittelema Hublet -latauspiste ja siinä kiinni olevat tablettitietokoneet kestävät kriittisempääkin tarkastelua ja takaavat myös niiden helppokäyttöisyyden.

Jatkossa etabloituminen Suomen koulumaailmaan vie Hubletin sisällöllisesti aivan uudelle tasolle. Tämä tulee rakentumaan samaan ideologiaan kuin esim. Linux tai MySQL eli avoimeen jakamiseen maailmanlaajuisesti. Tämä yksin tulee takaamaan täysin uusia tapoja tehdä liiketoimintaa kotimaisen koulujärjestelmän puitteissa sekä koulutusteknologian viennin saralla.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Hublet-konseptia on kehitetty yli kaksi vuotta. Yhtiö on pilotoinut järjestelmää ja palvelua vuoden 2015 keväästä alkaen mm. kahdessa koulussa pääkaupunkiseudulla, Helsingin kaupungin kahdessa kirjastossa, Tiedekeskus Heurekassa ja Holiday Inn -hotellissa. Saatu palaute on ollut hyvin positiivista. Pilotoinnissa luonnollisesti havaittiin muutamia muutostarpeita, jotka on huomioitu nyt alkavassa kaupallistamisvaiheessa. Vuoden 2016 toisella kvartaalilla alkavat varsinaiset toimitukset sekä palvelusopimukset ensimmäisten asiakkaiden kanssa.

Yhtiötä on pääomitettu nykyisen osakkaiden toimesta noin 700.000 eurolla. Nämä varat on käytetty tuotteen kehittämiseen, markkinointiin ja alihankintaverkostojen rakentamiseen. Osakkaiden lisäksi yhtiötä rahoittavat Tekes, Ely -keskus sekä Finnvera. Hublet on sopinut myös muista täydentävistä rahoitusvaihtoehdoista käyttöpääomarahoituksen osalta liittyen asiakassopimusten rahoittamiseen.

Yhtiön liikevaihtotavoite vuodelle 2016 on noin 400.000 €. Varsinainen myynti alkaa ensi vuoden alkupuoliskolla. Jo vuonna 2016 tuloksen uskotaan olevan positiivinen ja kasvun jatkuvan voimakkaana tulevina vuosina.

Palvelun hinnoittelu on selkeää ja siitä saatava tuotto on hyvin ennustettavissa. Liikevaihdon uskotaan kasvavan hyvin nopeasti kun myynti- ja tuotanto-organisaatio on paikallaan. Yhtiön strategiassa on keskittyä ensin muutamiin avainalueisiin ja laajentua myöhemmin uusille alueilla asiakasryhmittäin ja maantieteellisesti.

Yhtiön ansaintalogiikka perustuu kuukausipohjaiseen palveluveloitukseen sisältäen laitteet ja pilvipalvelun sekä tarvittavan tukipalvelun. Asiakkaiden ei tarvitse investoida laitteisiin itse vaan palvelu kirjautuu vuokrakuluihin. Vuokrausmalli alentaa huomattavasti asiakkaiden päätöksentekokynnystä. Asiakassopimukset tehdään 12–36 kuukauden ajaksi.

Fyysiset laitteet valmistetaan joko Kiinassa ja/tai Suomessa valituilla alihankkijoilla. Erityisesti määrien kasvaessa tuotantokustannukset ovat edullisia verrattuna yksittäisten laitteiden hankintaan. Tämä kasvattaa Hubletin kannattavuutta oleellisesti. Ainakin toistaiseksi tabletit tulevat Kiinan tehtaalta ja lataus ja keskus-yksikkö kokoonpannaan Suomessa. Kokonaisuus toimitetaan Suomesta asiakkaalle. yhtiön oma henkilöstö yhdessä kiinalaisen kumppanin kanssa valvoo toimituksia ja niiden laatutasoa.

Yrityksen johto myy palvelukokonaisuutta valituille asiakasryhmille. Parhaillaan ollaan palkkaamassa 2-3 uutta myyntihenkilöä.

Markkinat

Hublet palvelun markkinat ovat suuret ja kasvavat. Niitä ovat julkiset palveluntarjoajat sekä yksityiset yritykset, eli ne joilla kullakin on tarve tablettitietokoneilla, mutta ei kiinnostusta ylläpitää kalliita IT-tukitoimia niiden ylläpitoon ja päivityksiin. Alla olemme avanneet julkisen puolen sektoreita sekä heidän tarpeitaan palvelulle tarkemmin:

Julkiset palveluntarjoajat

Kirjastot

Kirjastot ovat murroksen edessä. Kirjastojen rooli tiedon ja viihteen toimisessa kaikkien saataville vaatii kirjastoilta suuria muutoksia palveluntarjonnassa. Kirjastojen aineistot sähköistyvät ja perinteiset painetut materiaalit tai fyysiset tallenteet katoavat. Samalla kirjastot eivät voi olettaa, että jokaisella kirjaston asiakkaalla on olemassa oma päätelaite. Kattavan palveluiden saatavuuden takaamiseksi kirjastojen pitää pystyä tarjoamaan kustannustehokkaasti ja mahdollisimman vähin resurssein päätelaitteita asiakkaiden käyttöön, jotta kirjastojen moderni aineisto on kaikkien saatavilla. Valtiovarainministeriö toteaa, että ”Hallituskauden 2015 - 2019 tavoitteena on luoda käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut.” Hublet tarjoaa kirjastoille kustannustehokkaan ja helpon tavan täyttää edellä mainitut odotukset digi-palveluiden tarjoamisesta jokaiselle kansalaiselle.

Hubletin ensimmäinen kaupallinen sopimus on hiljattain allekirjoitettu Helsingin kaupungin kirjastotoimen kanssa. Toimitukset alkavat vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla käsittäen 12 Hublet-latausasemaa eli 72 tablettia.

Museot

Museoliiton mukaan sen jäsenet käyvät julkisen rahoituksen vähentymisen myötä kilpailua kävijöistä. Asiakaskokemuksen parantaminen digitaalisella oheismateriaalilla on yksi keino asiakkaiden houkuttelemiseksi näyttelyihin. Koska oheismateriaalit ovat usein laajoja ja monitahoista, on kohtuutonta olettaa, että asiakkaat lataisivat mahdolliset museosovellukset omaan päätelaitteeseensa. Tästä syystä kattavan asiakaskokemuksen takaamiseksi museoiden tulisi tarjota asiakkailleen ”ready-to-go” päätelaitteet sähköisen lisämateriaalin käyttöön.

Hubletin palvelu tarjoaakin museoille toimivan tavan jakaa digitaalista lisäaineistoa asiakkailleen. Aineisto on tableteissa valmiina ja aina ajan tasalla. Lisäksi Hublet-palvelun ominaisuuksien takia museohenkilökunnan ei tarvitse valvoa tabletteja eikä hoitaa lainaamista kassalla. Pelkkä PIN-koodin tuottaminen asiakkaille riittää ja asiakkaat voivat noutaa tabletin itse lipun oston jälkeen latausasemasta. Hubletin partnerien kautta museot voivat tehdä tabletteihin sisäpaikannukseen perustuvan aineiston, joka näytetään automaattisesti aina oikeaan aikaan ja oikeassa tilassa. Perinteisen pelkän äänisisällön lisäksi aineisto voi sisältää tekstiä, kuvaa, animaatiota tai videoita.

Koulutus

Koulumaailma on kirjaston tavoin suuren murroksen kohteena. Koulut joutuvat miettimään mielekkäitä tapoja pitää diginatiivit nuoret kiinnostuneina ja fokusoituneina. Samalla koulujen pitää myös tarjota opetusta alati sähköistyvän maailman tarpeisiin. Kunnilla ei yleensä ole kykyä rahoittaa jokaiselle oppilaalle omaa tablettia, koulujen pitää pohtia luovia keinoja kustannustehokkaan sähköisen opetuksen tarjoamiseksi.

Hublet palvelu tarjoaa mahdollisuuden jakaa samoja tabletteja useiden oppilaiden kesken. Tabletit voidaan ottaa käyttöön oppitunnin ajaksi ja palauttaa tunnin päätyttyä asemaan. Seuraavalla tunnilla taas uudet oppilaat saavat tabletit käyttöönsä ladattuina ja aiemmista tiedoista puhdistettuna. Lisäksi palvelun tabletit voidaan profiloida siten, että eri tilanteissa tableteissa on eri sisältö oppilaiden ja opettajien näkyvillä. Lisäksi hallinnan helppous mahdollistaa sen, että opettajat voivat itse hallinnoida koko palvelua ja tablettien sisältöä. Tarve teettää pieniä päivittäisiä askareita IT-osastoilla tai ulkopuolisilla kumppaneilla katoaa ja opettajat voivat käyttää aikaansa siihen tärkeimpään eli opetukseen.

Vuoden 2015 kevään aikana kerättiin tarpeita ja ideoita potentiaalisilta asiakassegmenteiltä. Hublet oli mm. esillä tärkeimmillä opetusalan messuilla Suomessa (EDUCA) ja Ruotsissa (SETT). Asiakaspalaute vahvisti näkemystämme konseptin tarpeellisuudesta, toimivuudesta ja sen ainutlaatuisuudesta. Hublet ratkaisulle on kysyntää ja tarve koulutussektorilla.

Hublet on pilottikäytössä sekä Espoossa Juvanpuiston että Helsingissä Hiidenkiven peruskoulussa. Näistä kouluista on kerättyä tietoa palvelun toiminnasta kouluissa ja koulumaailman kehitystarpeista. Seuraavassa vaiheessa lähestymme yksityiskouluja, koska niiden ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan.

Lisäksi näemme huomattavan potentiaalin lastentarhoissa, joissa Hubletia voidaan käyttää visuaalisuuden (kuvat, hahmot), kielten ja matematiikan alkeiden harjoittamiseen. Kiinnostus on jo ollut huomattava.

Muu julkinen käyttö

Hotellit 

Hotellimaailmassa useilla asiakkailla on jokin oma sähköinen päätelaite. Asiakkaan päätelaitteet eivät kuitenkaan tyypillisesti pidä sisällään tarvittavia hotellin sisältöjä. Tarjoamalla asiakkailleen tabletit käyttöön, hotellit voivat kohdentaa viestejä asiakkailleen ja tehdä lisämyyntiä oheispalveluistaan kuten ravintolapalvelut, pesulapalvelut ja huonepalvelut. Lisäksi sopivien sisältöjen avulla monet perinteiset ja kalliit hotellien järjestelmät (mm. in-room entertainment) voidaan tarjota kustannustehokkaasti tablettien avulla.

Asiakaskäytön lisäksi hotellit voivat käyttää tabletteja monissa sisäisissä toiminnoissa ml. siivous- ja huoltopalveluissa ja vastaanoton työskentelypäätteinä.

Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveysmenot ovat Euroopan laajuisesti räjähtämässä käsiin väestön vanhentuessa ja terveydenhoidon kustannusten kasvaessa. Kunnilla on paine siirtää potilaita pois kalliin sairaalahoidon piiristä esi- ja jälkihoitoon, joka tehdään osin potilaan kotona. Yksi keino tähän on sähköisten palveluiden käyttöönotto sekä potilaiden valvontaan että aktivointiin ja kuntoutukseen. Hublet tarjoaa ratkaisua päästä käsiksi näihin terveydenhuollon sähköisiin palveluihin terveysasemilla ja sairaaloissa.

Terveydenhuolto-segmentissä on valtavat mahdollisuudet hyödyntää tablettitietokoneita sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Sairaalat

 Hubletin palvelun avulla potilaat, sairaanhoitajat sekä lääkärit voivat kukin omalla profiilillaan käyttää eri palveluita samoilta tablettitietokoneilta. Tämä nostaa tablettien käyttöastetta ja kustannustehokkuutta. Hublet-palvelun avulla voidaan palvella sekä sairaalan asiakkaita esim. viihdekäytössä, että sairaalan henkilökuntaa ammattiin liittyvissä tehtävissä..

Terveysasemat

 Terveysasemilla on tarve tehostaa toimintaansa ja ohjata asiakkaita yhä enemmän itsepalveluun. Tällainen toiminta vapauttaa terveysasemien henkilökuntaa varsinaiseen hoitotyöhön ja muuhun fyysistä läsnäoloa vaativaan terveyspalveluun. Potilastietojen syöttäminen suoraan terveydenhuoltojärjestelmään voidaan tehdä asiakkaiden toimesta helppokäyttöisten sovelluksen avulla tablettitietokoneella. Hoito-ohjeet ja muu terveydenhuoltoon liittyvä sisältö on saatavilla kaikki samalla päätelaitteella. Mobiliteetti laitteen suhteen antaa monia mahdollisuuksia hyödyntää laitetta myös henkilökunnan käytössä.

Kilpailutilanne

Vaikka markkinoilla on kilpailevia tuotteita kaikille Hubletin palvelun komponenteille, yksikään tarjoaja ei ole tuottanut vastaavaa kokonaisuutta. Latausaseman kilpailijoiksi voitaisiin lukea tableteille löytyvät lukitut laatikostot ja erilaiset tablettiasemat, joista lisäkuoriin suljetun tabletin voi lainata. Näissä palveluissa kuitenkin jakamisen tuomat yksityisyyden ongelmat on usein ratkaistu huonosti.

Lähinnä perinteisestä IT-maailmasta varioituja hallintajärjestelmiä (Mobile Device Management,MDM) on olemassa, mutta niissä usein pääfokus on organisaation käyttäjien omien laitteiden hallinnassa. Hubletin selkeä kilpailuetu on sen pilvipalvelu, joka mahdollista henkilökohtaisen sisällönhallinnan jaettuja tablettitietokoneita hyödyntäen. Yhdessäkään markkinoilla olevassa MDM-tuotteessa ei ole samalaista mahdollisuutta jakaa sisältöä keskitetysti tabletteihin, tehdä jakamisen jälkeistä tabletin puhdistusta eikä luoda eri käyttötilanteisiin erilaisia sisältöprofiileja, jotka voidaan ottaa käyttöön saman tien laitteen lainan alettua.

Käyttäjien omat kannettavat tietokoneet, tabletit sekä älypuhelimet sekä organisaation henkilöstölleen tarjoamat laitteet voidaan katsoa kilpailevan Hubletin tarjoaman kokonaispalvelun ja käyttäjäkokemuksen kanssa. Näissä tapauksissa laitteiden ylläpito, kuten ohjelmistopäivitys- ja laitelogistiikka, heidän pitää hoitaa jollain tavalla.

Tiimimme

Tiimimme

Tiimimme koostuu kokeneista start-up -yrittäjistä, rahoittajista, koodaajista sekä myyjistä. Tiimin avainhekilöiden profiilit on kuvattu alla.

Saila Laitinen

toimitusjohtaja

Saila on toiminut yli 20 vuoden ajan vaativissa, kansainvälisissä tehtävissä. Sailalla on kokemusta erikokoisista organisaatioista, aloittelevista yrityksissä Nokiaan. Työkokemusta on kertynyt myynnin, yhtiöiden johtamisesta, mobiili, IT sekä palveluiden digitalisointi aloilta. https://fi.linkedin.com/in/sailalaitinen

Kai-Jussi Ruuskanen

Tuotteet ja muotoilu

Kai-Jussilla on pitkä kokemus kehitys- ja johtotehtävistä tuotteiden ja palveluiden eri vaiheissa. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmisto-, tuote- ja palvelukehitystehtävissä alkavista yrityksistä aina suuriin yrityksiin. Lisäksi Kai-Jussi on toiminut useiden suuryritysten palveluliiketoiminnan kehittämisessä. http:// https://fi.linkedin.com/in/kaissi

Harri Koskimäki

Myynti

Harrilla on 20 vuoden kokemus kansainvälisestä B2B-palveluliiketoiminnasta. Nokia, Nokia-Siemens ja Elisa-Videra tausta. Harrilla on vahva osaaminen palvelu- ja tuoteportfolion hallinnasta, ratkaisukehityksestä ja projektin hallinnasta. https://fi.linkedin.com/in/harri-koskimäki-44166760

Juha Ranta

Ohjelmisto- ja ohjelmistoarkkitehtuurikehitys

Viimeisen 15 vuoden aikana Juha on toiminut ohjelmistokehittäjänä, IT-arkkitehtinä, teknisenä tuoteomistajana ja teknologiajohtajana erikokoisissa yrityksissä. Juhalla on vuosien kokemus suurten käyttäjämäärien palveluiden kehittämisestä, operoinnista ja ylläpidosta sekä vahva ohjelmistokehitystausta kattaen niin erilaiset taustajärjestelmä alustat kuin modernit Web- ja mobiilipäätelaite teknologiat. https://fi.linkedin.com/in/jmtranta

Ariel Nemes

Hallituksen puheenjohtaja

Ariel Nemeksellä on pitkä kokemus yritys –ja yritysrahoituskentästä. Aluksi Ariel oli pankkien ja rahoituslaitosten palveluksessa sekä Suomessa että ulkomailla. Yksityisyrittäjänä Ariel on toiminut 20 vuoden ajan oman yrityksensä Proxum Oy:n Tj:na. Ariel toimii useiden eri yritysten hallituksissa, ollen niissä myös aina osakkaana. Ariel on ollut mukana lukuisissa yrityskauppojajärjestelyissä sekä yritysten liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Tuomas Hirvonen

Hallituksen jäsen

Tuomas Hirvonen on RSM Finland Finance Oy:n toimitusjohtaja. Tuomaksella on pitkäaikainen kokemus teollisuudesta, pörssiyhtiöiden analysoinnista, pääomasijoittamisesta, yrityskauppajärjestelyistä, yrittämisestä ja liiketoimintakonsultoinnista. Tuomas on toiminut erilaisissa sijoitus- ja investointipankkitehtävissä viimeisen 15 vuoden ajan.

Jonne Soininen

Hallituksen jäsen

Jonne on Kakkonen-Yhtiöt –konsernin talous- ja hallintojohtaja. Hublet Oy:n hallituksen lisäksi monia muita hallitusjäsenyyksiä, mm. Striim.in, Neurosonic Finland ja K2 Turvapalvelut Oy:ssä.

Kyösti Kakkonen

Osakas

Kyösti Kakkonen on Tokmanni-konsernin perustaja ja on toiminut 20 vuoden ajan konsernin toimitusjohtajana aina vuoteen 2009 saakka. Nykyisin Kakkonen toimii toimitusjohtajana lukuisissa omistamissaan yhtiöissä, mm. Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ssä, K2 Invest Oy:ssä sekä Kakkonen-Yhtiöt Oy:ssä, lukuisissa luottamustehtävissä eri toimielimissä ja on osakkaana yritystensä kautta noin 35:ssä eri yrityksessä 10-100% osuudella.
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Olemme aktiivisesti työskennelleet havaittujen riskien minimoimiseksi ja poistamiseksi. Riskit liittyvät mm. strategisten partnerien valintaan, fyysisen tuotteen valmistamiseen, tärkeän osaamisen katoamiseen, tuotteen toimivuuteen laitteen oletettuna vuokra-aikana.

Olemme rakentaneet organisaatiota maltilla ja valiten henkilöitä, jotka tuovat tarvittavaa osaamista ja kokemusta. Olemme käyttäneet eri alojen osaavia kumppaneita osaamisen vahvistamiseksi valituilla osa-alueilla. Olemme huolellisesti rakentaneet alihankintaverkostoamme ja tarvittaessa vaihtaneet toimittajia havaittuamme puutteita.

Valmistukseen ja kumppanien valintaan liittyvien riskien minimoimiseksi teimme tarkan toimittaja-analyysin ja auditoimme loppusuoralle päässeet toimittajat sekä taloudellisen vakauden että toiminnan laadun varmistamiseksi. Lisäksi valmistuksenaikaista laatua seurataan jatkuvasti paikallisten kumppanien avulla ja tarvittaessa laatupoikkeamiin puututaan nopeasti jo paikan päällä.

Tuotteen toimivuuden varmistamiseksi olemme testanneet tuotetta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta mahdolliset tuotteen korjaukset voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

Olemme myös aloittaneet myyntiponnistelut hyvin varhaisessa vaiheessa konseptin kaupallisen toimivuuden selvittämiseksi. Yhteydenotot potentiaalisiin asiakkaisiin on antanut lisätietoa, jota on voitu käyttää tuotteen kehityksessä jo hyvissä ajoin ensimmäisen tuotantoversion lanseerausta.

Henkilöstöriskejä olemme minimoineet allekirjoittamalla osakkaiden kesken kattavan osakassopimuksen. Mikään tieto ei ole vain yhden avainhenkilön tiedossa jos joku avainhenkilöistä ei olisikaan jatkossa käytettävissämme.