Osake
Kierros on suljettu

Heimo - Sosiaalinen media elämän haasteisiin

Kolmannes meistä kaikista kohtaa mielenterveyden ongelmia elämänsä aikana. Suurin osa jää ilman apua. Heimo on vertaistuen verkkoyhteisö, jossa ihmiset auttavat toisiaan. Sillä jokainen ansaitsee oman hengenheimolaisensa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Olemme rakentaneet Pohjoismaiden suosituimmat sosiaalisen median palvelut Suomi24:n ja IRC-Gallerian.
Nyt keskitymme maailman suurimpaan terveyshaasteeseen ja muutamme tapaa, jolla ihmiset saavat apua mielenterveysongelmiinsa. Auta meitä rakentamaan vertaistuen verkkoyhteisö, jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi.

Vaikka kolmannes maailman ihmisistä kohtaa elämässään mielenterveysongelmia, suurin osa ei uskalla hakea tai ei saa apua. Häpeä ja leimautumisen pelko ovat ylivoimaisia esteitä. Terveydenhuoltojärjestelmämme on voimaton asian äärellä.

Jokainen joko tuntee jonkun, jolla on mielenterveysongelmia tai on itse kokenut haasteita elämässään. Pahinta on jäädä yksin pahan olonsa kanssa.

Meillä on kuitenkin välineet muuttaa asioita. Teknologian tukemana apua tarvitsevat kohtaavat auttajansa nyt helpommin ja turvallisemmin kuin koskaan.

Me Heimossa uskomme, että näin valtava ongelma ratkaistaan auttamalla ihmisiä auttamaan toisiaan. Yhteisön auttava voima tuodaan kaikkien ulottuville. Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

 

Heimo – verkkoyhteisö luotu vertaistukeen

Heimo on verkkoyhteisö, jossa vertaiset auttavat toisiaan. Jokainen voi löytää jonkun, joka on kokenut samanlaisia haasteita elämässään. Kukaan ei ole parempi auttaja, kuin se joka on selättänyt samat ongelmat itse. Mikään ei ole tärkeämpää kuin myötätunto.

Käyttäjä voi löytää oman heimon eli keskusteluryhmän, tai luoda uuden. Heimossa ylläpitäjä ei määrää keskustelun aihetta, vaan ihmiset itse voivat vaikuttaa heimojen syntyyn ja ryhtyä heimonsa kaitsijaksi.

Helppokäyttöisessä ja anonyymissa yhteisössä muut kohdataan kahdenvälisesti tai ryhmässä – rauhassa ja vailla häpeän pelkoa.

Keskustelut ovat julkisia tai suljettuja, kuten esimerkiksi ammattiauttajan vetämät ryhmäkeskustelut terapiaryhmänsä kanssa.

Me tarvitsemme nyt apuasi. Sinulla on mahdollisuus omistaa osa Heimoa ja olla mukana rakentamassa maailman parasta vertaistuen yhteisöä. Tule mukaan ja auta ihmisiä auttamaan toisiaan.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Heimo vertaistuen verkkoyhteisö avattiin kaikille toukokuussa: Heimo.co -yhteisössä on vieraillut jo yli 35 000 ihmistä, yli 320 heimoa eli keskusteluryhmää on luotu ja 7500 tarinaa kerrottu. Ihmiset ovat saaneet korvaamatonta apua ja löytäneet elinikäisiä ystäviä. Olemme saaneet rahoitusta Tekesiltä sekä yksityisiltä sijoittajilta.

Missiomme on auttaa mahdollisimman montaa ihmistä maailmassa ja kasvaa suurimmaksi vertaistukiyhteisöksi englanninkielisille markkinoille.

Heimo haastaa avunsaannin tavat vallankumouksellisella tavalla ja muuttaa mielenterveyspalveluiden ajattelumallit pysyvästi. Palvelumme turvin enemmän ihmisiä kuin koskaan saadaan avun piiriin.

 

Ongelman koko ja markkina

Kolmasosa maailman ihmisistä kohtaa elämänsä aikana mielenterveysongelmia, eikä 66 % heistä saa apua. Suomessa vuonna 2014 työkyvyttömyyseläkettä saaneista 40 %:lla oli työkyvyttömyyden syynä mielenterveyden häiriö. Vuotta aikaisemmin 2800 nuorta siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Mielenterveysongelmat lisääntyvät vuosi vuodelta. Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä keskittyy sairaiden hoitoon. Apua ei saa riittävän aikaisin eikä avun saanti ole tarpeeksi helppoa – vaikka  ihmiset pystyisivät ongelmien alkuvaiheessa auttamaan toinen toisiaan. On selvää, että nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on voimaton haasteen edessä.

 • Yhdysvalloissa mielenterveyden häiriöistä aiheutuu vuosittain 444 miljardin dollarin kustannukset. (Lähde: NIMH 2015)
 • Mielenterveyssyiden ja työpahoinvoinnin seurauksena suomalaisten ajautuminen varhaiselle eläkkeelle maksaa yhteiskunnalle työpanoksen menetyksenä 25 miljardia euroa vuodessa (Työterveyslaitoksen tutkijaprofessori Guy Ahosen laskelma, Sitra.fi)

 

Liiketoimintamallit

Verkkoyhteisön rakentamisessa on ensisijaisen tärkeää saada kriittinen määrä ihmisiä käyttämään palvelua. Heimoa voi käyttää ilmaiseksi, kuten osallistua keskusteluun, lukea tarinoita ja luoda keskusteluryhmiä. Heimolla on kolme tulomallia.

 1. Yhdistämme avuntarvitsijat ja auttajat kahdenväliseen keskusteluun
  ​Heimossa on ihmisiä jotka tarvitsevat apua ja niitä, joilla on halu ja kyky tarjota apua. Jos avuntarvitsija haluaa keskustella yksityisesti ja löytää nopeasti auttajan, Heimo yhdistää heidät kahdenväliseen keskusteluun. Auttaja voi määritellä session hinnan ja tästä tulot jaetaan Heimon ja auttajien kesken.
   
 2. Yhteisbrändätyt keskustelufoorumit
  Tarjoamme yrityksille omia yhteisbrändättyjä keskustelusivustoja, jotka kokoavat yhteen tietyn aihealueen keskustelut. Tällaisia organisaatioita ovat muun muassa erilaiset kansalaisjärjestöt, vertaistukiyhdistykset ja vakuutusyhtiöt.

 3. Natiivimarkkinointi
  Natiivimarkkinointi on mainontaa, jonka sisältö liittyy aidosti yhteisön sisältöön ja palveluihin. Se ei häiritse kävijöitä, vaan sulautuu osaksi yhteisöä. Natiivimainonta  voi olla esimerkiksi ammattiauttajan omien palveluiden esiintuomista Heimossa ihmisille, joilla on tarve keskustella asiasta enemmän tai yritysten, jotka haluavat sponsoroida tiettyjä aihealueita, markkinointia. Natiivimainonta on yksi kasvavimmista mainonnan muodoista ja tuttu myös suurimmissa sosiaalisen median palveluissa.

 

Miksi sijoittaa meihin ja miten me eroamme muista?

Ensinnäkin, me rakennamme parhaimman sosiaalisen median merkityksellisten tarinoiden jakamiseen ja löytämiseen. Meillä on näytöt, että voimme rakentaa isoja yhteisöjä. Toiseksi me rakennamme palvelun mielen hyvinvoinnin edistämiseen, mutta tälle ei ole edellytystä ilman ensimmäistä kohtaa. Huonosti toimivaa palvelua ei kukaan käytä.

Heimon perustajissa on henkilöitä, jotka ovat rakentaneet sosiaalisen median palveluista myös kannattavaa, yhteensä useiden miljoonien eurojen vuosiliikevaihtoa tuottavaa, liiketoimintaa.

Aika, keinot ja paikka on oikea. Entistä enemmän ympäri maailmaa kiinnitetään huomio ennaltaehkäisevään toimintaan, mutta ratkaisuja on vielä vähän. Ihmiset ovat tottuneet saamaan palveluita internetin kautta nyt heti.

Erilaisia keskustelufoorumeita on paljonkin, mutta suurin osa niistä on kehitetty 90-luvulla. Järjestöt ja organisaatiot tarvitsevat uudenlaisen ratkaisun, joka toimii myös eri päätelaitteilla, mutta uuden kehittäminen maksaa. Sen takia Heimon voi ottaa kuka tahansa käyttöön yhdessä minuutissa.

Vastaavaa yhtä laajaksi suunniteltua ja avointa vertaistukeen tarkoitettua sosiaalista media ei ole olemassa. Heimon tekijät ovat itse sijoittaneet palveluun ja erittäin motivoituneita tekemään palvelusta sekä maailman suurimman että parhaimman vertaistuen yhteisön.

 

Käyttäjähankinta – Vaikuttajamarkkinointi

Strategiamme on hankkia käyttäjiä vaikuttajamarkkinoinnin, mediayhteistyön sekä järjestöjen ja organisaatioiden kautta. Olemme havainneet nämä kanavat parhaiksi Heimon kasvattamiseksi kansainvälisenä mediana. Vaikuttajamarkkinoinnissa haemme henkilöitä, joilla on mahdollisimman suuri seuraajakunta ja kosketusta aihealueeseen. Vaikuttajalla tulee olla vakiintunut sosiaalisen median läsnäolo ja seuraajamäärä. Yleisesti vaikuttajat ovat perinteisen median tai sosiaalisen median julkisuuden henkilöitä, joilla on miljoonia seuraajia. Me annamme vaikuttajille osakkuuden Heimosta ja vastineeksi he ohjaavat liikennettä yhteisöön. Jo tekemässämme vaikuttajamarkkinoinnissamme parhaimmillaan pelkästään Suomessa vaikuttaja on saavuttanut 1,5 miljoonaa suomalaista ja johdattanut Heimoon yhdellä päivityksellä tuhansia kävijöitä. Heimon toimitusjohtajalla Jarnolla on vankka kokemus vaikuttajien hyödyntämisestä markkinoinnissa ja hän on kirjoittanut aiheesta kirjankin “Sometarinoita Suomesta: Hullu, barbaari ja kissa.”

Myös terveydenhuollon organisaatiot ja vertaisjärjestöt ovat olleet mukana kehittämässä Heimoa. Esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöllä on ollut oma vertaistukiryhmä jännittäjille Heimossa ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut on käyttänyt yhteisöä raskausajan diabetesta sairastavien vertaistukialustana. Lisäksi Yhdysvalloissa yksi Kalifornian alueen suurimmista vertaistukijärjestöistä on ottanut Heimon omaan käyttöönsä.

Heimo mediassa

 

Käyttäjien sanoin

“7 -vuotiaasta asti kiusattuna oleminen johti sosiaaliseen eristäytymiseen ja tunteeseen etten osaa olla muiden kanssa. Ala-asteikäisenä viereen jäi yksi ystävä. 13 vuotiaana syömishäiriöön sairastuminen verotti sen viimeisen ystävän. Vuosia kestänyt yksinäisyys on johtanut siihen, että yhä nyt ollessani 28-vuotias pelkään luoda sosiaalisia suhteita.” – Heca

"Minun täytyy tunnustaa etten ole enää niin yksinäinen mitä aiemmin olin. Olen täältä löytänyt itselleni ystävän jonka kanssa olemme vaihtaneet puhelinnumeroita." – Cain

Tiimimme

Tiimimme

Meillä on yhteensä yli 40 vuoden kokemus sosiaalisten verkkopalveluiden rakentamisesta. Kaksi perustajaamme ovat rakentaneet tähän mennessä Pohjoismaiden suurimmat verkkoyhteisöt Suomi24:n ja IRC-Gallerian. Heimon perustajina on myös psykologeja, joiden osaamista hyödynnämme aivan uudenlaisen sosiaalisen median rakentamisessa. Palvelukehittäjämme ja empatiarkkitehtimme ovat erikoistuneet rakentamaan käyttäjäystävällisiä palveluita eri alustoille. Olemme nyt mukana Vertical Accelerator -kiihdyttämössä, jonne haki yli yli 140 yritystä 23 eri maasta ja vain 11 parasta terveysteknologia- ja hyvinvointiyritystä valittiin.

Teidän ja aktiivisten käyttäjien avulla me rakennamme yhdessä maailman parhaan vertaistukiyhteisön – sosiaalisen median, jossa jokainen uskaltaa puhua aroistakin aiheista ja kohdata ihmisiä, jotka kuuntelevat ja auttavat. Yhdessä me olemme enemmän.

Jarno Alastalo

CEO / The Big Man

Minulla on yli 15 vuoden kokemus sosiaalisten medioiden rakentamisesta ja olen johtanut Suomen suurinta yhteisöä Suomi24:ää. Sosiaalinen media on loistava paikka rakentaa omaa identiteettiä, mutta pahimmillaan netti myös hajottaa omaa minäkuvaa. Siksi haluan olla mukana rakentamassa verkkoyhteisöä, jossa kannustetaan muita. Olen kokenut myös viimeisen kahden vuoden aikana monta menetystä, mutta murheista on todella vaikea puhua. Eihän miehet itke tai kerro tunteistaan?! Tavallaan rakennan Heimoa itselleni, jotta olisi paikka, jossa voin huoletta löytää tukea muilta ja olla oma itseni. Olet sinä sitten yksin pienessä kylässä tai yksinäinen suuressa kaupungissa, Heimossa sinun ei tarvitse tuntea yksinäisyyttä.

https://fi.linkedin.com/in/alastalo

Jari Jaanto

Developer Hero

IRC-Galleria perustaja ja suomen parhaaksi valittu ohjelmoija (2015). Heimossa työskentelen teknologiavastaavana sekä katselen tuotekehityksen toiminnan perään. Olen heimossa mukana, koska kävin oman terapiani 3 vuoden aikana, jolloin ymmärsin, että maailmassa on todella monella ihmisellä vastaavia ongelmia. Parannuin ja opin ihmisen pään toiminnasta roppakaupalla. Ymmärsin, että psykologille meno kestää ihmisillä todella kauan; itsellänikin se kesti noin 8 vuotta. Lisäksi ymmärsin, että jokaisen ei tarvitse olla käynyt täyttä psykologin koulutusta pystyäkseen kuuntelemaan, vaan esimerkiksi helpolla ohjeistuksella pystyisi aloittamaan kuuntelun ja ihmisten tsemppaamisen kuntoon. Tärkeintä on, että jokaiselle ihmiselle löytyy toinen ihminen johon voi luottaa ja saa oman pään sisäisen prosessinsa käyntiin! Koen myös että meillä suomessa on kansakuntakohtaisia traumoja. Toisen maailmansodan arvet ja empatiakylmyys on siirtynyt nyt kaksi sukupolvea ja me olemme ensimmäinen joka tämän tiedostaa itsessämme. Lisäksi löytyy laman lapset, ja on suurena riskinä että he siirtävät omaa henkistä ahdistusta seuraaville sukupolville. Se pitää pysäyttää NYT! Uskon että myös muilla kansakunnilla on vastaavia, joita me Heimolla pystymme auttamaan! Meidän kaikkien pitää yhdistää voimamme asian eteenpäin viemiseksi ja koko ihmiskunnan mielen hyvinvoinnin kuntoon saattamiseksi! Koen että ihmiskunta on systeemi, jonka vastuu on varjella itseään. Eli ihmisten, joilla on ymmärrystä, vastuulla on pitää yllä muiden ihmisten kuntoa. Uskon että teknologialla pystytään parantamaan maailmaa ja Heimo yhdistääkin teknologian avulla ihmisiä ja toimii osana ihmiskunta-systeemiä jota olemme kehittämässä! Tätä koko yhteistä tavoitettamme varten koen äärimmäisen tärkeänä, että kaikki tulevat mukaan ja rakennetaan tätä yhdessä, ja korjataan maailma sen vinoutumasta! Kun ihmiset tervehtyvät vinoutumastaan, he pystyvät tekemään ihmeitä ja kukoistamaan aivan uudella tavalla. Tämä vie koko ihmiskuntaa eteenpäin!

https://fi.linkedin.com/in/jarijaanto

Kristian Kurikka

Psykologi

Olen yksi Heimon perustajista ja myös psykologi, joka on luonut työuransa auttamalla erilaisia yrityksiä ja ihmisiä menestymään työssään. Itse psykologina näen tärkeänä, että voimme tarjota ihmisten käyttöön kaikki vertaistukeen soveltuvat psykologien kehittämät työkalut, jotta saamme pysäytettyä maailman isoimman ongelman eli mielenterveysongelmien jatkuvan lisääntymisen. Vertaistukea käytetään kaikkien sairauksien hoidossa ja ihmisille itselleen täytyy antaa käyttöön työkalut auttaa toisiaan. Jakamistalous ja digitalisaatio on tullut vauhdilla taksi- ja majoitusalalle ja nyt se tulee kuluttajille myös terveydenhuoltokentän tueksi. Heimossa rakennamme globaalin yhteisön, jossa auttajat kohtaavat avuntarvitsijat. Tavoite on suuri, mutta täysin realistinen ja on aivan turha jäädä odottamaan, että joku muu ratkaisee tämän ongelman vaan nyt täytyy alkaa yhdessä töihin.

https://fi.linkedin.com/in/kristian-kurikka-159a502b

Johannes Hovi

Psykologi, Customer Relations

Psykologin koulutuksestani huolimatta olen ennen Heimoa työskennellyt myynti, -sekä liiketoiminnan kehitystehtävissä konsultointi, - että ohjelmistoalalla. Yksi keskeinen syy olla Heimossa on se, että olen todennut itsekin mielenterveysongelmien suuren mittakaava länsimaissa. Yksi hyvistä kavereistani teki itsemurhan mielenterveysongelmien vuoksi, ja minua jäi suuresti vaivaamaan, että miksi en voinut auttaa häntä enempää. Miksi mikään muukaan taho ei auttanut? Asiaan tutkittuani huomasin, että apua on vaikea saada, se ei helposti saatavissa tai lähestyttävissä. Tämä oli yksi syy siihen, että lähdin miettimään erilaisia tapoja, jolla apua saisi nopeasti ja helposti. Uskon myös joukkoistamisen voimaan, eli nykyteknologia mahdollistaa suurten ihmismäärien hyödyntämisen näissä talkoissa. Ihmiset, ei vain ammattiauttaja, voivat tukea apua tarvitsevia vaikeuksien keskellä. Sitä Heimo minulle tarkoittaa: Vertaitukea verkossa ilman rajoja.

https://fi.linkedin.com/in/johannes-hovi-010909b

Katri Ristiniemi

Empathy architect

Taustaltani olen digimaailman palvelusuunnittelija, intohimoni on maailman parantaminen. Heimossa olen ollut ensiaskelista alkaen, ja koen työni merkittäväksi sillä voin yhdistää ammattitaitoni ja intohimoni. Omasta kokemuksesta ja keittiöpsykologina toimimisesta tiedän että yksin en kykene auttamaan kaikkia mielenhyvinvoinnin edistämisessä, mutta yhteisön avulla se on mahdollista. Ihmiset tekee elämästä elämisen arvoisen ja vertaistuki auttaa monissa haasteissa. Olen iloinen että Heimossa saan kuunnella ihmisiä, ja tiedon avulla voin suunnitella parasta mahdollista palvelua ihmisten auttamiseen.

Johanna VIlmi

Heimopsykologi

Olen työskennellyt psykologina nuorten ja lasten, sekä nuorten aikuisten parissa. Tässä työssä olen usein tuntenut voimattomuutta siitä, että psykologina en voi aina ratkaista yksinäisyydestä johtuvia ongelmia, eikä vastaanotolla voida muokata asiakkaideni sosiaalista ympäristöä. Ymmärsin, että vaikka meitä mielenterveyden ammattilaisia tarvitaan, myös oman lähiympäristön ihmisillä ja vertaisilla on suuri merkitys toipumisessa silloin, kun mielenterveys järkkyy. Myös jono vastaanotolle oli aina liian pitkä. Tämän lisäksi etenkin nuorten kanssa työskennellessäni vastaanottoaika harvoin osui sellaiseen ajankohtaan, jolloin asiakas oli siinä mielentilassa, jossa ahdistavat ja synkät ajatukset häntä eniten vaivaavat. Näistä syistä Heimon vertaistuen yhteisö tarjoaa paljon mahdollisuuksia mielenterveyden ongelmien vaikeutumisen ennaltaehkäisyyn. Heimoon voi kirjoittaa juuri silloin ja juuri siellä, missä tukea eniten tarvii. Heimon vertaistukiyhteisö myös voi toimia ryhmänä, johon kuuluminen ja jossa avun saaminen ja auttaminen tuo merkityksellisyyden kokemuksia ihmisten elämään. Heimoon ei myöskään tarvitse jonottaa, ja Heimoon mahtuu jokainen, joka kaipaa tukea tai haluaa auttaa toisia.

Julia Jouhki

Enkeli

Haluan olla mukana tukemassa ja edesauttamassa menestykseen ideoita, joilla on potentiaali parantaa meidän jokaisen elämää. Globalisoituva maailma luo lukemattomia uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ihmisten välillä, mutta samalla avaa ovet entistä suuremmalle yksinäisyydelle ja pienuuden tunteelle. Heimo luo siltaa yksinäisten välille antaen mahdollisuuden aitoon kanssakäymiseen.

Tapio Siik

Enkeli

Sosiaalinen vastuu ja toisista välittäminen ovat arvoja, jotka merkitsevät itselleni todella paljon. Tällä hetkellä nämä arvot ulkoistetaan helposti yhteiskunnan vastuulle, vaikka monella meistä olisi paljon annettavaa muille apua tarvitseville. Heimo mahdollistaa toisiaan auttavien yksilöiden kohtaamisen ja yhteisöjen muodostamisen uudella tavalla, jossa kynnys lähteä mukaan on viety hyvin matalalle.

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Makrotaloudellinen ja toimialakohtainen riski

Mielenterveysongelmat ovat jatkuvassa kasvussa, mutta yhteiskunnallisella tasolla tehtävät päätökset saattavat vaikuttaa kustannusten maksamiseen ja eri markkina-alueilla on erilaiset terveydenhuollon kustannusten maksujärjestelmät, joissa tapahtuvat muutokset heijastelevat alaan. Toimialana yhteisöpalveluiden rakentaminen on korkeariskistä, koska ihmiset päätyvät yleensä käyttämään rajallista määrää palveluita. Toimialalta on kuitenkin noussut esiin menestystarinoita kuten esimerkiksi Facebook tai Twitter. Palvelumme sivuaa terveydenhuoltoalaa ja tuo toimialalle uuden digitaalisen toimintamallin, joka perustuu jakamistalouteen. Asiantuntijat ovat ennustaneet tällaisen toimintatavan tulevan myös kuluttajalle suunnattujen terveydenhuoltopalveluiden alueelle. Esimerkkinä jakamistaloudesta taksialalta on Uber, joka on kamppaillut alaan liittyvän lainsäädännön kanssa.

 

Yrityskohtainen riski

Heimon toiminta yhdistää sosiaalisen median ja mielenterveysalan interventiot ja siksi alueen lainsäädäntö saattaa jossakin vaiheessa ohjata yrityksen toimintaa tiettyyn suuntaan, vaikka kyseessä ei ole terveydenhuollon laite. on mahdollista, että terveydenhuoltoalan sääntelyä voidaan pyrkiä soveltamaan Heimon toimintaan, vaikka Heimo perustuu käyttäjien luomaan sisältöön ja yleiseen neuvontaan, joka ei ole määriteltävissä terveydenhoidoksi. Heimo on myös globaalisti yksi ensimmäisistä palveluista, joka toimii tällä osa-alueella, joten saattaa kestää hetken ennen kuin toimintamalli tulee yleiseksi normiksi. Nämä tekijät johtavat siihen, että Heimon tarvitsee hankkia rahoitusta myös tulevaisuudessa ­– ilman näiden tulevien rahoituskierrosten onnistumista kansainvälistyminen hankaloituu ja viivästyy. Yhteisöpalveluiden leviäminen vaatii myös oikeiden ihmisten tavoittamista, jatkuvaa käyttäjämäärän kasvua ja innostusta käyttäjien keskuudessa, mitä on vaikea taas ylläpitää mikäli kansainvälistyminen hidastuu merkittävästi.