Osake
Kierros on suljettu

Wainu: Suojaa kosteudelta ja homeelta

Tänä päivänä puhutaan paljon IoT:n ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Wainu-valvontajärjestelmän pilvipalvelun ja oman langattoman anturiteknologian avulla ennaltaehkäistään home- ja kosteusvaurioita sekä tuodaan laatua rakentamiseen.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Wainun idea syntyi omasta tarpeesta, kun rintamamiestalon alapohjan olosuhteita haluttiin seurata kevään sulalumien ja syksyn sateiden aikana. Tuulettuvuusongelma, epätietoisuus ja kiinteistön omistajan pelko kosteus-/homevauriosta kirkasti idean, joka on tuottanut ratkaisun usealle eri segmentille erilaisiin mittaustarpeisiin. Wainu tarjoaa erilaisen, langattoman, nykyaikaisen ja helpon tavan mitata olosuhteita erilaisissa ympäristöissä.

Yhtiön perustajajäsenillä on vahva kokemus anturitekniikasta, tuotekehityksestä, tuotteistamisesta ja konseptien rakentamisesta. Konseptia ja teknologiaa oli helppo lähteä rakentamaan kokemuksen pohjalta.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Wainu ratkaisee ongelman

Kiinteistön omistajat yksityisellä ja julkisella puolella ovat huolissaan rakentamisen laadun, äkillisten rikkoutumisien ja piilevien vuotojen aiheuttamista kosteus- ja homevaurioista. Ei ole saatavilla dataa, jolla kiinteistön rakenteita seurataan rakentamisen aikana ja valmistumisen jälkeen. Kiinteistön omistajalla ei riitä resursseja tehdä aistinvaraisia tutkimuksia ja seurantoja. Markkinoilla on kalliita laitteita, joilla tehdään satunnaisia pistemäisiä mittauksia. Vain reaaliaikaisen valvonnan avulla saadaan tietoa olosuhteiden muutoksista ja niiden vaikutuksesta kosteusvaurioriskiin, sekä hälytys ongelmatilanteista. Tieto on tallennettavissa ja historiatiedosta voidaan tehdä omia johtopäätöksiä ja mahdollisia korjaustoimenpiteitä.

Wainu valvontajärjestelmällä mitataan lämpötilaa ja kosteutta. Langattomat anturit mittaavat olosuhteita ja siirtävät mittaustiedon pilveen. Verkossa olevan käyttöliittymän kautta mittaustieto jalostetaan ja esitetään käyttäjille mittaustuloksin, hälytyksinä ja raportteina.

Markkinat

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Jokaisen kiinteistön omistajan tulee saada tietää rakennuksensa kunto, sekä pystyä vaatimaan rakentamiseen laatua ja läpinäkyvyyttä. Wainu antaa puolueettoman mittaustuloksen, jolla epäselvyys poistetaan tilaajan ja toimittajan väliltä. Vuodenaikojen vaihtelut rasittavat kiinteistöjä ja asettavat uusia haasteita ilmaston muuttuessa.

PIENTALON OMISTAJA

Järjestelmän avulla mahdollisuus tehdä olosuhdekartoitus ylä- ja alapohjassa. Järjestelmän voi asentaa talon valmistumisen jälkeen tai vanhemman talon kaupan tai saneerauksen yhteydessä. Järjestelmä kertoo, kuinka tuulettuvat tilat toimivat ja pysyvät riskittöminä kosteusvaurioille eri vuodenaikoina, kuten syksyn sateilla ja kevään sulalumen aikaan.

WAINU-PARTNERIT

Ammattilaiset käyttävät Wainua työkaluna omissa urakoissaan tai tekevät järjestelmällä omaa liiketoimintaa. Huoltoyhtiöt ja saneerausyritykset voivat tarjota Wainun avulla omille asiakkailleen mittaus- ja seurantapalveluita saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Kilpailijat

Kilpailijoiden teknologiat perustuvat kaupallisen ja oman teknologian yhdistelmiin. Kilpailijoilta puuttuu oma muotoilu ja design, joka näkyy tuotteiden ulkonäössä ja käyttöliittymän ilmeessä. Kilpailijat ovat keskittyneet enemmän rakennusaikaiseen laadun valvontaan isoissa kiinteistöissä. Heidän tuotteensa eivät sovellu kuluttajamyyntiin. Kilpailijoita ovat Suomessa RF SensIT, Senvir ja Sensire.

Wainun kilpailuetu

Wainu on suomalainen innovaatio, loppuun asti konseptoitu ja muotoiltu palvelu. Se on edullinen ja helppo asentaa mihin kiinteistöön tahansa koosta ja muodosta riippumatta. Asennus ei vaadi antureiden kaapelointia ja käyttöönoton voi tehdä kuka tahansa. Sama järjestelmä soveltuu monelle eri segmentille erilaisiin mittaustarpeisiin.

Bisnesmalli

Oma teknologia ja pilvipalvelu mahdollistavat tarjonnan eri asiakassegmenteille. Kaikille tarjotaan samaa teknologiaa, ja erottuvuus tehdään palveluilla ja käyttöliittymäominaisuuksilla. Antureiden määrä vaihtelee kiinteistön koon ja mittaustarpeen mukaan, ja datan jalostus toteutetaan eri tasoisilla ja eri asiakkaille suunnatuilla käyttöliittymillä. Laitemyynnin ja käyttöliittymämyynnin lisäksi ansaintaa luodaan partnerien lisenssimaksuilla.

Suomessa tällä alalla ei ole mallia, jossa yritys tarjoaa omaa teknologiaa ja siihen liitettyjä palveluita. Wainun hälyttäessä asiakas ei jää yksin, vaan hänelle annetaan ohjeistusta tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tuotekehityksen myötä Wainulle kehitetään uusia mittauksia ja antureita, jotka liittyvät taloterveyteen. Samaan Wainun järjestelmään voidaan liittää tulevaisuudessa vesivuotohälytin, hiilidioksidin mittaus, VOC-mittaus ja paine-eron mittaus. Tuotekehitykset tuottavat uusia patentteja.

Talousnäkymät

Olemme startuppina oikeaan aikaan liikkeellä. Markkinoille on ilmaantunut kilpailijoita samalle alalle, mikä kertoo markkinapotentiaalista. Aihe on mediassa voimakkaasti esillä, ja kiinteistön omistajat ja teollisuus ovat heräämässä ongelmien ehkäisyyn. Suomen ympäristöministeriössä mietitään ratkaisuja rakentamisen laadun valvontaan ja on vain ajan kysymys, milloin valvonta tulee pakolliseksi kaikkeen rakentamiseen. Wainu kiinteistössä on tulevaisuuden palohälytin. Startuppina muutamme rakentamisen konservatiivista ajattelutapaa ja tuomme uusia toimintatapoja digitalisaation vauhdittamana.

Myyntistrategia rahoituksen jälkeen

Wainua on myyty julkiselle puolelle kaupungeille, kunnille ja seurakunnille. Resurssipulan vuoksi myyntityöhön ei ole pystytty panostamaan tarpeeksi. Myyntityön ohella eri segmenteille on tehty tutkimuksia ja kartoitettu potentiaalisia kumppaneita. Rahoituksen jälkeen myynti organisoidaan ja kohdennetaan valittuihin segmentteihin. Markkinatutkimus viedään loppuun ja segmenttitutkimuksen myötä myyntiä rajataan ja fokusoidutaan valittuihin segmentteihin. Koemyynti ja markkinatutkimus kohdistetaan alussa seuraavasti:

 • Pientalot
 • Kaupungit ja kunnat
 • Seurakunnat
 • Rakennuttajat
 • Urakoitsijat
 • Rakennusprojektien keskeiset suunnittelijat
 • Teollisuus
 • Kumppanit (kosteuskartoittajat, kuntotarkastajat, kattosaneerausyritykset...)
 • Arvokiinteistöt
 • Muut

Myynnissä on mukana laitemyynti ja palvelumyynti. Jokaiselle segmentille luodaan oma palvelumalli ja laitemyynti pidetään samana. Palvelumalli muodostetaan segmentin tarpeiden mukaan ja hinnoitellaan sen mukaisesti. Myynti toteutetaan omalla myyntiorganisaatiolla ja kumppanin avulla. Kumppaniksi valitaan taho, joka toimii tulevaisuudessa myös jakelijana.

Patentti

Tuotteelle on haettu patenttia Suomessa 26.4.2013. Suomen välipäätöksen hyvän tuloksen perusteella patentti siirrettiin kansainväliseen PCT hakemukseen 25.4.2014. Mukana on kaikki PCT jäsenvaltiot.

Usein kysytyt kysymykset

Miten te mittaatte hometta?

Wainu ei mittaa hometta, vaan kosteutta ja lämpötilaa. Mittausten perusteella ennakoidaan homeriskiä tilassa, jossa anturit ovat. Anturit hälyttävät käyttöliittymän kautta olosuhteista, joissa homeitiöt alkavat muodostua. Tiedon perusteella voidaan parantaa riskikohteen tuuletusta ja tehdä tarvittavia rakenteellisia muutoksia, ennen homeen muodostumista.

Markkinoilla on jo laitteita, jotka mittaavat montaa muutakin suuretta. Miten Wainu eroaa näistä?

Markkinoilla on esimerkiksi suomalainen Thingsee-laite, joka mittaa lämpötilaa, kosteutta, sijaintia, ilmanpainetta ja valoa. Kiinteistön olosuhteiden valvontaan tarvitaan useita antureita, kohteesta riippuen 5–400 anturia. Markkinoilla olevilla antureilla kattavaa "mittausverkkoa" ei voida muodostaa anturin kalliin kappalehinnan vuoksi.

Wainu on ollut markkinoilla jo kaksi vuotta, mutta liikevaihtoa on vähän. Miksi?

Wainua ennakkomyytiin kaksi vuotta sitten, kun tuotekehitys oli vielä kesken. Insinöörit yrittivät myydä järjestelmää tuotekehityksen rinnalla siinä onnistumatta, mutta tehden pieniä kauppoja julkiselle ja yksityiselle puolelle. Nyt tuotteen valmistumisen jälkeen myyntiin ja markkinointiin panostetaan kunnolla uudella konseptilla, uudella markkinaviestillä ja uusille segmenteille. Kahden vuoden aikana olemme oppineet mihin Wainu myy ja miten se kannattaa myydä.

Tiimimme

Tiimimme

Kaksi insinööriä, keksijä, markkinointitaikuri, bisnesenkeli ja myyntitykki. Insinööreillä ja keksijällä on yhteensä 30 vuoden kokemus anturitekniikan tuotekehityksestä ja tutkimushankkeista. Markkinointitaikurilla ja bisnesenkelillä vahva markkinointi ja yrittäjäkokemus B2C- ja B2B-puolilta. Myyjällä 15 vuoden kokemus myyntityöstä ympäri maailmaa ja yritysten johtamisesta, sekä liiketoiminnan kehityksestä. Lisäksi hallituksessa istuu liike-elämän ammattilaisia.

Kimmo Hartikainen

CEO

Yhtiön perustajajäsen, elämäntapayrittäjä, innovaattori ja konseptoinnin mestari. Thomas-analyysi kuvaa Kimmoa täsmällisenä, organisoivana ja luotettavana asioiden loppuun saattajana. Kimmolla on vahva kokemus anturitekniikasta ja web-teknologioista. Toiminut myös digitoimiston toimitusjohtajana, joka hallitsee verkkomarkkinoinnin ja käyttöliittymät. https://www.linkedin.com/pub/kimmo-hartikainen/54/320/a9b

Teemu Partanen

CDO

Yhtiön perustajajäsen ja puuhamies. Lähes 10 vuoden kokemus teknologia-alalta projektijohtamisen, kansainvälisen myynnin, myynnin tuen, tuotekehityksen ja tuotteistamisen tiimoilta. Vahva osaaminen ja kokemus yhdistettynä yritystoiminnan kokonaiskuvan hahmottamiseen ja hallintaan. https://fi.linkedin.com/pub/teemu-partanen/86/662/874

Marko Valkonen

Business developer

Pienosakas ja advisor. Teknologiayrityksen johto- ja yrittäjäkokemusta 13 vuotta. Vahvaa osaamista digimedia-, AV-teknologia- ja ohjelmistokehitysaloilta. Tulostavoitteellinen ja myyntihenkinen moniosaaja jonka harrastuksetkin ovat uhkana päätyä kaupparekisteriin. Tästä esimerkkinä tuore CrossFit Lahti Oy. https://fi.linkedin.com/in/markovalkonen

Tero Pynnönen

Product Development

Tuotekehittäjä, suunnittelija ja keksijä. Yli kymmenen vuoden kokemus ohjelmoinnista, ohjelmistosuunnittelusta, käyttöliittymäarkkitehtuurista sekä elektroniikkasuunnittelusta ja sulautettujen järjestelmien suunnittelusta ja tuotekehityksestä. Aiempia työnantajia mm. Fourplan ICT Solutions (sovellus arkkitehti), Environics Oy (järjestelmäasiantuntija) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (tekninen asiantuntija). Vuosien kokemus kansainvälisistä projekteista.
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Liiketoimintaan liittyviä riskejä

 • Uusi tuote - Ennakkomyynnin ja messukyselyiden perusteella tuotteelle on kysyntää, mutta on otettava huomioon, että olemme tuomassa uutta tuotetta markkinoille. Uuden tuotteen myynti ja markkinointi vaatii enemmän resursseja ja myyntiajat voivat olla arvioituja pidempiä. Olemme myös ehkä hieman aikaamme edellä, kun markkinat ovat vasta heräämässä tuotteelle. Vaikka rakentamisen laadun valvontaa tiukennetaan kokoajan, niin on otettava huomioon, että myymme tuotetta hyvin konservatiiviselle alalle.
 • Tuotteen hyötyjen tiedostaminen – Tuotetta voidaan verrata vakuutuksen myyntiin, jossa asiakas turvaa omaa omaisuuttaan tai terveyttään. Wainussa on samat myyntihaasteet kuin vakuutuksessa. Kaupan kotiuttaminen on haasteellinen, jos asiakas ei koe todellista tarvetta tuotteelle.
 • Kuluttajamyynnin ja yritysmyynnin yhdistäminen – Wainua myydään B2C ja B2B puolelle samalla laitetekniikalla ja erottuvuus tehdään käyttöliittymäominaisuuksilla ja palveluilla. Yhtiön organisaation rakenne, myynti-/mainosmateriaalit ja myyntistrategiat ovat jaettava kahteen segmenttiin.
 • Kilpailun koventuminen – Kilpailu tulee koventumaan IoT:n ja digitalisaation vauhdittamana. Tiedon siirtäminen pilveen ja datan hyödyntäminen alkaa olla normaali käytäntö erilaisissa toteutuksissa.
 • Toimitusten turvaaminen – Kun puhutaan valmistavasta tuotannosta, niin on otettava huomioon komponenttien toimitukset ja tuotannon kapasiteetin riittävyys. Maailmalla tapahtuvat kriisit saattavat viivästyttää komponenttien toimituksia. Tai komponenttien valmistus saatetaan lopettaa kokonaan, joka aiheuttaa yhtiössä tuotekehityskierroksen.
 • Avainhenkilöt - Yhtiön pienessä henkilöstössä kaikki ovat avainasemassa. Henkilöiden menettäminen vaikuttaa yhtiön toimintakykyyn.
 • Velat - Yhtiöllä tuotekehitykseen otettu velka saattaa vaikuttaa epäedullisesti liiketoimintaan. Velkaluettelo ja -määrät liitetiedostossa.
 • Maksuhäiriömerkinnät - Yhtiöllä on kolme maksuhäiriömerkintää, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön toimintaan. Maksuhäiriöistä selvennys liitetiedostoissa.

Tekniikkaan liittyviä riskejä

 • Langattomuus - Wainua on asennettu pientaloihin ja keskikokoisiin usean kerroksen kiinteistöihin. Tekniikan toimivuutta ei ole testattu isoissa kiinteistöissä, kuten jäähalleissa. Jos langattomuus tulee haasteeksi isommissa kiinteistöissä, niin yhtiö joutuu toteuttamaan ylimääräisen tuotekehityskierroksen.
 • Tekniikan vanhentuminen – Tekniikan kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin ja mukana pysyminen vaatii tuotekehitystä ja markkinoiden seuraamista. Mitattavista antureista tulee tarkempia, pienempiä ja tehokkaampia, ja langattomuudelle tulee uusia tekniikoita.