Osake
Kierros on suljettu

Neonto Studio on suunnittelijoille tarkoitettu visuaalinen työkalu mobiilisovellusten luomiseen. Työkalumme avulla voidaan luoda aitoja, natiiveja mobiilisovelluksia – ilman koodaustaitoja.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Neonton perustajina on joukko digitaalisten sisältöjen, mobiiliteknologian ja käyttökokemuksen suunnittelun ammattilaisia, joiden missiona on muuttaa tapaa jolla mobiilisovelluksia kehitetään. Neonton ideana on tarjota suunnittelijoille työkalu, jonka avulla he voivat itsenäisesti toteuttaa ideoitaan mobiilaiteille.

Neonton tuote, Neonto Studio, perustuu yrityksen toimitusjohtajan ja perustajan Pauli Ojalan ideaan. Työskennellessään aiemmin elokuvaleikkauksen ja digimedian parissa, Pauli näki kuinka digitaalinen sisällöntuotanto muuttui uuden sukupolven työkalujen kautta: 1990-luvun lopulla yksinkertaistenkin 3D-animaatioiden tai DVD-levyjen tuottaminen maksoi helposti 10 000 euroa. Uudet työkalut, kuten DVD Studio Pro, muuttivat tilanteen kertaheitolla – suunnittelijat pystyivät nyt itsenäisesti luomaan sisältöjä murto-osalla aiemmin vaadituista kustannuksista ja ajasta. Myöhemmin työskennellessään mobiilisovellusten kehittämisen parissa, Pauli turhautui mobiilisovelluskeityksen prosessien ja työkalujen heikkouteen: sykli ideasta toimivaksi sovellukseksi – tai edes sen protoyypiksi – kesti aivan liian kauan ja se vaati liian paljon kallista suunnittelijoiden ja koodareiden aikaa. Kustannukset, hitaus ja mobiilisovelluskehityksen vaikeus nostivat kynnyksen korkealle ja moni hyvä idea jäikin totuttamatta.

Näin syntyi idea Neontosta: mitä jos suunnittelijoille annettaisiin oma työkalu, joka automatisoisi mahdollisimman suuren osan koodaustyöstä ja tarjoaisi suunnittelijoille keinot luoda aitoja, natiiveja mobiilisovelluksia – ilman ohjelmointia? Tavoite oli kunnianhimoinen, mutta vuoden 2013 lopussa Pauli toteutti ensimmäisen version Neonto Studiosta. Esiteltyään tuotteen prototyyppiä ja sillä toteutettuja sovelluksia muutaman kuukauden ajan alan kontakteilleen, Neonto pääsi mukaan Nestholma.com yrityskiihdyttämöohjelmaan ja ensimmäinen varsinainen pilottiprojekti alkoi Suomen Kansallisteatterin kanssa.

Nyt, noin vuoden kestänyt tuotekehitysprojekti lähentelee loppuaan. Neontolla on viisi käynnissä olevaan pilottiprojektia (joista kaksi on maksavia asiakkaita) ja 220+ rekisteröitynyttä pilottikäyttäjää. Olemme saaneet hyvää palautetta ja haemme nyt lisärahoitusta nopeuttaaksemme markkinoillepääsyä ja toteuttaaksemme tuotteeseen lisää käyttäjien toivomia ominaisuuksia. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Markkina

Kynnys kehittää mobiilisovelluksia on korkea: tyypillisesti sovelluksen kehittäminen maksaa tänä päivänä n. 10 000-100 000 euroa ja kestää n. 2-6 kuukautta. Ajan ja rahan lisäksi mobiilihankkeen onnistunut läpivieminen edellyttää teknistä osaamista, sekä kykyä hallita IT-projekteja. Tämä on monelle mobiilisovelluksesta haaveilevalle liikaa.

Samanaikaisesti muilla digitaalisen sisällöntuotannon aloilla edistyneet työkalut ovat merkittävässä roolissa suunnittelijoiden työssä. Miljoonat luovan työn ammattilaiset käyttävät päivittäin erilaisia sivuntaitto-, piirto- ja kuvankäsittely-, animaatio-, 3D-mallinnus yms. työkaluja sisältöjen luomiseen ja julkaisemiseen. Työkalujen avulla tehdään suuren mittakaavan liiketoimintaa. Mutta mobiilin mahdollisuudet ovat suunnittelijoille rajoitetut.

Neonton Studion markkina on globaali mobiilisovellusten markkina. Tutkimusten mukaan markkina kasvaa nopeasti ja saavuttaa 143 miljardin USD:n rajan vuoteen 2017 mennessä. Mediana mobiili kasvaa nopeiten ja on jo perinteisiä printti-, radio- ja lehtimedioita suurempi.

Mobiilimarkkinaakin suurempi on globaali luovan työn markkina, jonka koko 2013 oli yli 624 miljardia USD. Tässä markkinassa on paljon liiketoimintaa, ideoita ja sisältöjä joissa on potentiaalia mobiilisovelluksille, kunhan vain kynnystä sovellusten kehittämiseen saataisiin alemmaksi.

Neonto Studio

Neonton missiona on alentaa mobiilisovelluskehityksen kynnystä. Neonto Studio on suunnittelijoille tarkoitettu visuaalinen ohjelmointiympäristö, jonka avulla suunnittelijat voivat helposti luoda mobiilisovelluksia. Neonto Studion työkalujen ominaisuudet  muistuttavat muiden suunnittelutyökalujen ominaisuuksia ja sen käytön opettelu on suunnittelijoille helppoa. Suunnitteluprosessin tuloksena työkalu tuottaa aitoa, natiivia iOS ja Android-koodia joka voidaan kääntää AppStoreen lähetettäväksi, tai tarvittaessa antaa sovellukskehittäjille jatkojalostettavaksi.

Kilpailijoista poiketen Neonto Studio on:

 • Tarkoitettu suunnittelijoille, ei koodareille – Neonto Studio toimii samaan tapaan kuin monet muut ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut sisällöntuotantotyökalut. Se muistuttaa videoeditointi-, sivuntaitto-, piirto- ja kuvanksäittelyohjelmistoja eikä edellytä ohjelmoinnin opettelua.
 • 100% natiiveja sovelluksia – Neonto Studiolla luodut sovellukset ovat 100% natiiveja, sovelluskauppojen kautta jaeltavia sovelluksia. Neonton tuottama koodi on täsmälleen samaa mitä ohjelmoijat tuottaisivat manuaalisesti, eikä se kärsi HTML5:n tai mobiiliweb-ratkaisujen kaltaisista rajoitteista. Lähestulkoon kaikki kilpailijamme nojaavat HTML5-teknologiaan tai suljettuihin ajoympäristöihin, joten Neonton suora tuki natiiville koodille on ainutlaatuinen.
 • Väline mobiiliratkaisujen, ei ainoastaan appsien, toteuttamiseen – Neonto Studion avulla voidaan luoda kokonaisia mobiiliratkaisuja, ei pelkästään appseja. Työkalumme avulla sovelluksen kehittäjä voi helposti ja nopeasti ottaa käyttöön sovelluskohtaisia pilvipalveluja esim. tiedon tallennukseen, viestien lähettämiseen, sisällön päivittämiseen liittyen, väluttämättä palvelimien hankinnasta, asennuksista tai ylläpidosta. Palveluiden hinnoittelu perustuu pay-as-you-go malliin, mikä mahdollistaa niiden käyttöönoton ilman isoja alkuinvestointeja.

Yksittäisten suunnittelijoiden lisäksi Neonto Studio helpottaa ja nopeuttaa jo olemassa olevien, mobiiliapplikaatioita kehittävien tiimien, työtä. Neonto Studio tarjoaa suunnittelija-kehittäjätiimeille helpomman ja tehokkaamman tavan kommunikoida ja jakaa tietoja. Kehittäjien aikaa voidaan Neonto Studio ansiosta suunnata vaativampiin tehtäviin, kun perus UI-koodi syntyy Studion avulla automaattisesti.

Kilpailijat

Neonton kilpailijat jakautuvat kahteen pääryhmään: 1) mobiili-web ja HTML5-pohjaiset ratkaisut ja 2) muut applikaatiokehittimet.

HTML5 ja mobiili-web on laajalti käytetty ratkaisu mobiilisovellusten kehittämiseen. Näiden menetelmien ansiosta mobiilisovelluksia voidaan kehittää web-ohjelmointiosaamista hyödyntäen, mutta suunnittelijoiden työtä ne eivät merkittävästi helpota. HTML5 on mobiiliin raskas ja kankea ja sen avulla toteutetut sovellukset ovat usein hitaita ja rajoitettuja. Neonto Studio on kohdennettu erityisesti niille käyttäjille, jotka haluavat paremman integraation alla olevaan mobiilikäyttöjärjestelmään, sekä paremman suorituskyvyn ja käyttökokemuksen.

Toinen kilpailjoiden pääryhmä - applikaatiokehittimet - muodostuu kahdesta hyvin erilaisesta alaryhmästä: 1) monimutkaiset, ohjelmoijille suunnatut koodausympäristöt ja 2) yksinkertaiset applikaatiogeneraattorit, joiden avulla voi luoda ainoastaan hyvin yksinkertaisia sovelluksia.

Neonton tavoitteena on yhdistää natiivien sovellusten laatu visuaalisen kehityksen helppouteen ja joustavuuteen. Neontolla luodut sovellukset integroituvat paremmin alla olevaan mobiilikäyttöjärjestelmään ja ne käyttäytyvät puhelimien sisäänrakennettujen sovellusten tapaan. Neonto Studio on työkaluna helppokäyttöinen ja toimii suunnittelijoiden odottamalla tavalla.

Liiketoimintamalli

Tuoteideamme tapaan haluamme liiketoimintamallimme omalta osalta alentavan mobiilisovelluskehityksen kynnystä. Tarjoamme skaalautuvan, käytön määrään perustuvan mallin joka mahdollistaa sovelluskehityksen aloittamisen ilman isoja alkuinvestointeja. Hinnottelumme muodostuu:

 • Neonto Studio vuosilisenssi (<$200/käyttäjä/vuosi) – sallii luoda rajattoman määrän sovelluksia
 • Neonto laajennukset ja sovellusrungot (<$20/ominaisuus/runko) - mahdollistaa edistyneempien ominaisuuksia liittämisen sovelluksiin moduaarisesti. Laajennuksia ja sovellusrunkoja luodaan ja myydään sekä Neonto Oy:n toimesta, että Neonton kehittäjäsysteemiin liittyvien kehittäjien toimesta. Laajennuksia myydään Neonto-kaupassa, jonka liikevaihdosta saamme 30% osuuden.
 • Neonto pilvipalvelut – kuukausitilaukseen perustuvat ominaisuudet, esim. tietokannat, viestinvälitys jne.  

Arvioitu käyttäjäkohtainen liikevaihtomme on n. 200-500 USD vuodessa.

Neonto Studion markkinoinnissa käytämme kanavina sosiaalisen median kanavia (Twitter, Facebook) sekä mobiilisovellusten suunnittelijayhteisöjä. Neonto tulee tarjoamaan myös ilmaista, mobiilisovellusten toteuttamista tukevia artikkeileita, vinkkejä ja ohjeita yhteisösaitilla app-cookbook.com. 

Tiimimme

Tiimimme

Neonto-tiimillä on yhteensä yli viidenkymmenen vuoden kokemus mobiiliohjelmistojen kehittämisestä. Olemme kasvuyrittäjiä, joilla on aiempaa kokemusta sisällöntuotannosta, tuotekehityksestä, teknologiamarkkinoinnista sekä liiketoiminnan luomisesta ja kasvattamisesta. Olemme tahoillamme luoneet myytäviä tuotteita sekä synnyttäneet, kasvattaneet ja myyneet yrityksiä.

Neonto Oy on mukana Nestholma.com kiihdytysohjelmassa. Ohjelman kautta saamme apua ja sparrausta mm. liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelman mentoreina toimii useita kokeneita startup-yrittäjiä, joiden tuki ja neuvot auttavat yrityksen kehittämisessä.

Pauli Ojala

Toimitusjohtaja, CTO

Pauli Ojala (toimitusjohtaja, teknologiajohtaja) vastaa Neonto Studio -tuotteesta ja sen kehittämisestä. Pauli on toiminut yrittäjänä vuodesta 2005 ja toteuttanut useita kaupallisia ohjelmistotuotteita (mm. PixelConduit videoeditointiohjelmisto, Radi HTML5-animaatiotyökalu, Slides & Polls by Screen.io -esitystuote Aalto-yliopiston spinoff-projektina). Paulilla on yli 15 vuotta kokemusta sisällöntuotannon ohjelmistoista ja mobiilisovellusten kehittämisestä.

Antti Sihlman

CMO

Antti Sihlman vastaa Neonton markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Antti on työskennellyt ohjelmistoalalla sekä internetmarkkinoinnin parissa. Hän on myös valokuvaaja.

Yi-Ta Hsieh

Head of Design

Yi-Ta Hsieh vastaa Neonton designista ja tuotekonseptin kehittämisestä. Yi-Ta on taustaltaan tutkija ja on jatko-opiskelija Helsinki Institute for Information Technology:ssä (HIIT). Yi-Tan tutkimusaloja ovat käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja koneen ja käyttäjän välisen interaktiomenetelmät (HCI).

Juha Pellinen

Lead Developer

Juha Pellinen toimii Neontossa nimikkeellä Lead Developer osallistuen Neonto Studion tuotekehitykseen. Juha on aiemmin toiminut ohjelmoijana pelialalla mm. Roviossa, Prankissä ja Universomossa).
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Neonto Studio liiketoimintaan liittyvät riskit ovat:

 • Kilpailevat tuotteet – Edistyneiden suunnittelutyökalujen markkinatarve on yleisesti tunnettu ja on mahdollista, että joku kilpailijoista julkaisee Neonto Studio kaltaisen tuotteen paremmin ominaisuuksin, tai suuremman T&K ja markkinointibudjetin tukemana.
 • Henkilöstöriski – Neonto Studion kehitys on hyvin riippuvainen yrityksen perustajien työpanoksesta yritykseen.
 • Tekniset rajoitteet – Tuotteen toteuttaminen tai ylläpito jatkusvasti kehittyvässä ja muuttuvassa mobiililaite ja käyttöjärjestelmäympäristössä on teknisesti liian vaikeaa.
 • Tuotekonsepti – On mahdollista, että tuote ei löydä kohdeyleisöään – koodarit pitävät tuotetta liian yksinkertaisena ja rajoittavana, suunnittelijat liian monimutkaisena.
 • Rahoitus – Onnistuakseen Neonto tarvitsee edelleen lisärahoitusta, erityisesti ekosysteemiin perustuvan liiketoimintamallin toteuttamiseksi.