Osake
Kierros on suljettu

Aranda Pharma – uusi lääke aknen paikallishoitoon

Paikallishoidot ovat aknen hoidon kulmakivi, mutta markkinoilla on lähinnä suun kautta otettavia anti-androgeeneja, joihin liittyy haittoja. Aranda Pharman ADA-308 pyrkii olemaan ensimmäinen ei-steroidaalinen anti-androgeeni aknen paikallishoitoon.

Huomioithan, että "Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 17.11.2021 maksimissaan 1 300 000 osakeoption suuruisen optio-ohjelman. Ylimääräinen yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään kyseisien optio-oikeuksien antamisesta. Näitä optio-oikeuksia voidaan tarjota Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden henkilöstölle, avainhenkilöille, johtajille, neuvonantajille, alihankkijoille ja hallituksen jäsenille." Koska näitä optioita ei ole vielä laskettu liikkeelle, näitä optioita ei ole laskettu osakekantaan täyden diluution jälkeen.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Paikallishoidot ovat aknen hoidon kulmakivi. Androgeenit aiheuttavat ihon rasvoittumisen ja ovat tunnettu lääkevaikutuskohde aknessa, mutta markkinoilla on lähinnä suun kautta otettavia anti-androgeeneja, joihin liittyy haittoja. Aranda Pharman kehittämä anti-androgeeni pyrkii olemaan luokassaan ensimmäinen* aknen paikallishoitoon soveltuva anti-androgeeni. 
*ei-steroidaalinen, puhdas anti-androgeeni


Aranda Pharma on kuopiolainen, innovatiivinen lääkekehitysalan kasvuyhtiö, joka kehittää uudentyyppistä hoitomuotoa aknepotilaille. Hoitomuoto perustuu Aranda Pharman omaan, pitkäjänteisen tutkimuksen, ja tuotekehityksen tuloksena kehitettyyn anti-androgeeniin (ADA-308), joka pyrkii olemaan luokassaan ensimmäinen iholla paikallisesti käytettävä anti-androgeeni aknen hoidossa. 

Aranda Pharma hakee osakeannilla enintään 1.05 miljoonan euron rahoitusta ADA-308 lääkeaihion prekliinisen kehitysvaiheen loppuun saattamiseen sekä kliinisen kehityssuunnitelman laatimiseen. Tämän jälkeen aihio on valmis etenemään potilastutkimuksiin. Pyrkimyksenä on löytää lääkeaihiolle yhteistyökumppani, jonka kanssa valmiste viedään potilastutkimuksiin ja markkinoille. Yhteistyökumppanin kanssa solmitaan sopimus, joka mahdollistaa sijoittajille irtaantumisen kerralla tai vaiheittain. Aranda Pharma on kerännyt osakkailtaan ja yhtiön johdolta ankkurisijoituksia yhteensä noin 400 000 euroa. Pääomasijoitusten lisäksi yhtiö hakee Business Finlandilta tuotekehityslainaa, jolla rahoitetaan osa tutkimuksista.  

 

Historia 

Suomalaiseen tutkimukseen perustuvan anti-androgeeni-keksinnön avainhenkilöt perustivat Aranda Pharman vuonna 2015.  

ADA-308 lääkeaihio on niin kutsuttu androgeenireseptorin salpaaja, joka estää androgeenien vaikutuksen kohdekudoksessaan. Androgeeneilla on keskeinen rooli useissa sairauksissa. Aknessa ne kiihdyttävät ihon rasvoittumista.  

ADA-308:n juuret ovat eturauhassyövän tutkimuksessa, jota Aranda Pharma on tehnyt vuodesta 2015 alkaen. ADA-308 osoittautui erittäin tehokkaaksi anti-androgeeniksi eturauhassyövän tutkimusmalleissa, mutta muuttuneiden hoitokäytäntöjen vuoksi ohjelman kaupallistaminen tuli haastavaksi ja yhtiö päätti selvittää ADA-308:n soveltuvuutta aknen paikallishoitona. Alustavissa kokeissa ADA-308 osoittautui tehokkaaksi ja hyvin siedetyksi anti-androgeeniksi ihon kautta annosteltuna, mikä tekee siitä ihanteellisen lääkekandidaatin aknen hoitoon. Siksi yhtiö teki strategisen päätöksen keskittää ADA-308 kehitystyö akneen. Akne on syöpätauteja huomattavasti matalampiriskisempi ensimmäinen kohdekäyttöindikaatio lyhytkestoisemman ja matalakustanteisemman kliinisen tutkimusvaiheen vuoksi (katso Ensimmäinen kohdekäyttöindikaatio).  

Aranda Pharma on tähän mennessä investoinut ADA-308 ohjelman tuotekehitykseen noin 3 miljoonaa euroa.

Aranda Pharma

Miksi sijoittaa Aranda Pharmaan?  

 • Akne on uusi kohdekäyttöaihe Aranda Pharmalle, joten Yhtiön arvonmääritys on sijoittajaystävällinen ja sijoitus Aranda Pharmaan tarjoaa mahdollisuuden houkutteleviin tuottoihin, kun huomioidaan paikallisesti vaikuttavien iholääkkeiden matalat kehityskustannukset ja lyhyt kehitysaika verrattuna moniin muihin lääketyyppeihin kuten esimerkiksi syöpälääkkeet. 
 • Akne on taloudellisesti ja kaupallisesti mielenkiintoinen lääkekehityksen kohde. Se on yleinen ihosairaus ja uusille aknelääkkeille on suuri lääketieteellinen tarve. Sen hoitoon on viime vuosikymmeninä hyväksytty vain yksittäisiä uusia lääkkeitä. Aknen lääkehoitoon käytettiin vuonna 2020 8.6 miljardia dollaria. Markkina kasvaa nopeasti ja sen arvioidaan olevan 13.1 miljardin dollarin arvoinen vuonna 2027. Paikallisesti vaikuttavan anti-androgeenin huippumyynnin on arvioitu olevan yli 400 miljoonaa dollaria vuodessa. 
 • Yli 80 % 12–24-vuotiaista on ainakin lieviä akneoireita. Aknella on suuri vaikutus nuoren kehonkuvaan ja itsetuntoon ja hoitamaton akne voi johtaa pysyviin vaurioihin, aknearpiin. Aknepotilaat ovatkin hoitomyöntyväisiä ja valmiita maksamaan toimivasta hoidosta. 
 • Paikallishoidot ovat aknen hoidon ensimmäinen ja laajimmin käytetty hoitomuoto vähäisten haittavaikutusten vuoksi, mutta hoitoon kaivataan lisätehoa. Anti-androgeenien teho aknen hoidossa on kiistaton, mutta markkinoilla on lähinnä suun kautta otettavia anti-androgeenilääkkeitä, jotka eivät haittavaikutustensa vuoksi sovellu kaikille. Nykyisten lääkkeiden puutteista johtuen, Aranda Pharman tuotteen kaltaiselle, paikallisesti ihon kautta vaikuttaville anti-androgeenivalmisteille on suuri tarve. Aknen yleisyydestä johtuen ihon kautta annosteltavalla tehokkaalla aknelääkkeellä on erittäin merkittävä markkinapotentiaali. 
 • Aranda Pharman patentoima ADA-308 on uudenlainen ja lupaava iholle annosteltava anti-androgeeni aknen paikallishoitoon ja siinä yhdistyvät iholle annosteltavien paikallishoitojen siedettävyys ja suun kautta otettavien anti-androgeenien teho. ADA-308 on osoittanut tehonsa lukuisissa anti-androgeenin tehoa mittaavissa koemalleissa. ADA-308:lla on vahva tuotesuoja vuoteen 2033 saakka ja suoja on pidennettävissä jatkopatentein vuoteen 2043 saakka. 
 • Aranda Pharman aknelääkeaihion lyhytkestoiset ja matalakustannuksiset potilastutkimukset tarjoavat mahdollisuuden aihion nopeaan kaupallistumiseen ja sijoitustuottoihin. 
 • Aranda Pharman tavoitteena on kehittää ADA-308 ainakin prekliinisen vaiheen loppuun, jolloin lääkeaihio on valmis etenemään potilastutkimuksiin. Kaupallistamisneuvottelut yhteistyökumppanin löytämiseksi voidaan aloittaa tässä vaiheessa. Vaihtoehtoisesti Aranda Pharma voi jatkaa potilaskokeisiin alustavan turvallisuuden ja tehon osoittamiseksi aknessa (kliininen proof-of-concept) ilman yhteistyökumppania, mikä onnistuessaan lisää ohjelman kaupallista arvoa huomattavasti. 
 • Aranda Pharmalla on poikkeuksellisen kokenut, hyvin verkostoitunut tiimi, kansainvälinen yhteistyö- ja alihankkijaverkosto sekä kustannustehokas liiketoimintamalli.  

 

Miten androgeenit liittyvät akneen ja mitä anti-androgeeni tekee? 

Sukupuolihormonit ovat sukupuolirauhasten erittämiä steroidaalisia välittäjäaineita, joilla on laajat fysiologiset vaikutukset elimistössä. Ne muun muassa säätelevät sukupuolitunnusmerkkien kehittymistä ja seksuaalisuutta. Sukupuolihormonit jaetaan mieshormoneihin eli androgeeneihin ja naishormoneihin eli estrogeeneihin. Nimestään huolimatta sekä miehet että naiset tuottavat molempia hormoneja, biologisen sukupuolen määrätessä vallitsevan hormonityypin. Hormonitoiminta onkin tarkoin säädeltyä ja muutokset hormonituotannossa tai niiden keskinäisessä suhteessa voivat aiheuttaa ongelmia.  

Testosteroni on fysiologisesti tärkein androgeeni. Teini-iässä testosteronin eritys lisääntyy sekä pojilla että tytöillä. Testosteronilla on laajat vaikutukset ihoon liittyen ja se muun muassa säätelee talirauhasen toimintaa ja kiihdyttää ihon rasvoittumista, mikä selittää aknen puhkeamisen juuri teini-iässä. Murrosiän jälkeen hormonitasot vakiintuvat miehillä, mutta vaihtelevat naisilla kuukautiskierron mukaan. Useat naiset kärsivätkin hormonaalisesta aknesta, joka oireilee monesti kuukautiskierron mukaan.  

Androgeeni ei toimi yksin, vaan se tarvitsee toimiakseen vaikutuksen välittäjän, androgeenireseptorin, (AR). Androgeenin sitoutuminen reseptoriin saa aikaan tapahtumaketjun, joka laukaisee androgeenista riippuvaisten geenien toiminnan ja johtaa esimerkiksi iholla talirauhassolujen aktivoitumiseen ja talineritykseen (seborrea). Androgeenireseptorin salpaajaksi kutsutaan yhdistettä, joka kilpailee luontaisen androgeenin kanssa reseptoriin sitoutumisesta ja sitoutuessaan estää reseptorin toiminnan ja androgeenin vaikutuksen välittymisen (Kuva 1). Koska androgeenin toiminta estyy, näistä yhdisteistä käytetään myös nimitystä anti-androgeeni. 

Koska androgeenit ovat tärkeitä miehen sukupuolitoimintojen ylläpitäjiä, suun kautta otettavat anti-androgeenit aiheuttavat miehillä lukuisia haittoja kuten rintojen kipeytymistä ja kasvua, heikentynyttä sukuviettiä ja erektiovaikeuksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että aknen hoidossa käytetty anti-androgeeni vaikuttaa vain paikallisesti iholla eikä imeydy merkittävästi verenkiertoon.

Kuva 1. ADA-308:n biologinen vaikutusmekanismi. Androgeenin sitoutuminen androgeenireseptoriin, AR, laukaisee reseptorin tumaan kulkeutumisen ja reseptorivälitteisen viestinnän (kuvan oikea puoli). Kun ADA-308 sitoutuu androgeenireseptoriin, androgeeni ei voi sitoutua siihen ja sen toiminta estyy (kuvan vasen puoli).

Kuva 1. ADA-308:n biologinen vaikutusmekanismi. Androgeenin sitoutuminen androgeenireseptoriin, AR, laukaisee reseptorin tumaan kulkeutumisen ja reseptorivälitteisen viestinnän (kuvan oikea puoli). Kun ADA-308 sitoutuu androgeenireseptoriin, androgeeni ei voi sitoutua siihen ja sen toiminta estyy (kuvan vasen puoli). 

Mikä ADA-308 on? 

ADA-308 on suomalaiseen keksintöön pohjautuva uudenlainen androgeenireseptorin salpaaja/estäjä, niin kutsuttu anti-androgeeni. Se on synteettisesti tuotettu kemiallinen pienmolekyyli ja rakenteeltaan ei-steroidaalinen (non-steroidal). Steroidaalinen anti-androgeeni muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan testosteronia. Koska steroidit ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia, steroidaaliset anti-androgeenit sitoutuvat myös muihin hormonireseptoreihin vaikuttaen niiden toimintaan ja mahdollisesti aiheuttaen haittavaikutuksia. ADA-308 sitoutuu ainoastaan androgeenireseptoriin eli se on puhdas androgeenireseptorisalpaaja. ADA-308 tutkimusohjelmassa on useita satoja erilaisia ADA-308 yhdisteitä, joista yksi on valikoitunut suotuisan teho- ja turvallisuusprofiilinsa takia jatkokehitykseen.  

Mikä tekee ADA-308:sta ainutlaatuisen? 

Aknen patogeneesissä androgeenit ovat tärkeässä roolissa ihon rasvoittumisen kannalta ja anti-androgeenien akneoireita lieventävä vaikutus on osoitettu useassa tutkimuksessa. Markkinoilla olevat suun kautta otettavat anti-androgeenit eivät haittojen vuoksi sovellu miespotilaille. Naispotilailla aknen hoitoon käytetään suun kautta otettavia yhdistelmäehkäisypillereitä niiden anti-androgeenisen aknea parantavan vaikutuksen vuoksi. Niillä saavutetaan usein hyvä ja pitkään kestävä vaste akneen. Ehkäisyvalmisteet eivät kuitenkaan sovellu kaikille ja hoitovaste ilmaantuu hitaasti muutaman kuukauden kuluessa (3–6 kuukautta). Ensimmäinen iholle annosteltava anti-androgeeni sai Yhdysvalloissa myyntiluvan aknen hoitoon elokuussa 2020 (katso Kilpailevat tuotteet). Kyseessä on Cassiopean kehittämä 1 % voide Winlevi, jonka vaikuttava aine on klaskoteroni (clascoterone).  

ADA-308 on tehokas, ei-steroidaalinen puhdas anti-androgeeni 

Klaskoteroni (Winlevi) on rakenteeltaan steroidi. Se on valmisteyhteenvedon mukaan androgeenireseptorin salpaaja, jonka vaikutusmekanismi aknessa on tuntematon. Steroidirakenteen vuoksi se on ei-selektiivinen ja kykenee sitoutumaan myös muihin hormonireseptoreihin. ADA-308 on ei-steroidaalinen ja sitoutuu ainoastaan androgeenireseptoriin, joten sen vaikutusmekanismi aknessa tunnetaan tarkoin. Prekliinisissä androgeenireseptorin toimintaa mittaavissa malleissa ADA-308 on yhtä tehokas salpaaja kuin eturauhassyövän hoidossa käytetty, niin ikään ei-steroidaalinen anti-androgeeni Xtandi (entsalutamidi).  

ADA-308 soveltuu ihon paikallishoitoon 

ADA-308 tullaan annostelemaan iholle voiteena tai geelinä. Alustavissa formulaatiokokeissa ADA-308 liukeni hyvin erilaisiin voiteissa ja geeleissä käytettyihin aineosiin. Se oli myös hyvin stabiili eli kesti säilytystä hajoamatta. Iholle annosteltaessa ADA-308 lääkeainepitoisuudet olivat iholla yli 100-kertaiset plasmapitoisuuksiin nähden, mikä tarkoittaa, että se imeytyy ihoon muttei päädy merkittävästi verenkiertoon (vähäinen systeeminen resorptio). 

ADA-308 ei ole systeemisiä anti-androgeenisia haittavaikutuksia, joten se soveltuu sekä miehille että naisille 

Suun kautta otettuna anti-androgeeni päätyy kaikkialle elimistöön. Kun ADA-308 annostellaan iholle sen pitoisuudet veressä ovat hyvin alhaiset eli se vaikuttaa käytännössä vain paikallisesti iholla. Prekliinisissä malleissa sillä ei ole havaittu mitään anti-androgeenisia vaikutuksia androgeeneille herkissä kudoksissa kuten eturauhasessa tai rakkularauhasessa ihoannostelun jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää, jotta hoito voidaan jatkossa kohdentaa molemmille sukupuolille ja haittavaikutusten riski minimoidaan. 

ADA-308 on hyvin siedetty 

Useimmat aknen paikallishoitovalmisteet ärsyttävät ihoa (muun muassa retinoidit). ADA-308 on alustavien kokeiden mukaan erittäin hyvin siedetty eikä sillä ole havaittu ihoärsytystä. Winlevi on potilaskokeiden mukaan hyvin siedetty (Hebert et al. 2020). Prekliinisissä malleissa Winlevi kuitenkin aiheuttaa ihomuutoksia muun muassa ihon ohenemista, jota ei ole havaittu ADA-308 hoidon jälkeen.  

Paikallisesti iholle käytetyt A-vitamiinijohdannaiset, retinoidit, ovat tehokkaita, mutta ihoa herkästi ärsyttäviä aknen hoitokeinoja. Ihoärsytystä pyritään vähentämään muun muassa retinoidiannosta pienentämällä, mutta hoito joudutaan usein keskeyttämään ihoärsytyksen vuoksi.  

Yksikään aknen yhdistelmähoitovalmiste ei sisällä anti-androgeenia toisena vaikuttavana aineena 

Aknen paikallishoitoon on useita yhdistelmähoitovalmisteita, mutta yksikään yhdistelmä ei sisällä anti-androgeenia toisena vaikuttavana aineena. Aknen hoidossa paikalliset kombinaatiovalmisteet ovat tärkeässä roolissa (esimerkiksi retinoidi ja antibiootti), koska tiedetään, että niiden vaikuttavat aineet tehostavat toisiaan. Aranda Pharma tutkii mahdollisuutta kehittää yhdistelmähoitovalmistetta, jossa ADA-308 anti-androgeeni yhdistetään johonkin toiseen aknen hoidossa yleisesti käytettyyn valmisteeseen, kuten retinoidiin.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Aranda Pharma on prekliinisen vaiheen lääkekehitysyritys 

Aranda Pharman toiminta keskittyy lääkekehityksen alkupäähän. Aranda Pharma keksii, tutkii ja kehittää lupaavia lääkeaihioita ainakin prekliinisen vaiheen loppuun saakka, jolloin aihio on valmis etenemään potilaskokeisiin. Tuotekehityskustannukset kasvavat moninkertaisiksi siirryttäessä prekliinisestä kliiniseen lääkekehitykseen, toisaalta lääkeaihion onnistumismahdollisuudet ja sitä kautta myös aihion arvo kasvaa sen edetessä kehityksessä. Kansainväliset lääkeyhtiöt ovat vähentäneet omaa prekliinisen vaiheen lääkekehitystään ja etsivät lupaavia varhaisen vaiheen aihioita Aranda Pharman kaltaisilta lääkekehitysyhtiöiltä. Aranda Pharman pyrkimyksenä on aloittaa kaupallistamisneuvottelut prekliinisen vaiheen lopussa ja solmia yhteistyö- tai lisensointisopimus kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa ennen potilaskokeisiin siirtymistä tai varhaisen vaiheen potilaskokeiden jälkeen. Aknessa alustava tehon ja turvallisuuden osoittaminen potilailla olisi toteutettavissa noin kahden miljoonan euron (2 MEUR) investoinnilla, joten yhtiö harkitsee aihion edistämistä varhaisen vaiheen potilaskokeisiin saakka ennen riskiä jakavan kaupallistajakumppanin mukaantuloa.  

 

Lääkekehitysprosessi 

Lääkkeen tie markkinoille on pitkä, kallis ja siihen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä. Kaikki alkaa lääkeaineen vaikutuskohteen valitsemisesta. Kohteeksi valitaan geeni tai proteiini, jolla tiedetään olevan merkittävä rooli sairauden kehittymisessä. Aranda Pharman tapauksessa vaikutuskohteena on androgeenireseptori. Seuraavaksi suunnitellaan ja valmistetaan suuri joukko pienmolekyylejä ja kehitetään koeasetelma, jossa molekyylien kyky vaikuttaa kohteeseen, niiden turvallisuus, siedettävyys sekä muut lääkkeelliset ominaisuudet voidaan testata. Näin jatketaan, kunnes useiden suunnittelu-, optimointi- ja testauskierrosten jälkeen päädytään valitsemaan yksi mahdollisimman tehokas, turvallinen ja hyvin siedetty lääkeainekandidaatti jatkokehitykseen. Tämän niin kutsutun prekliinisen tutkimusvaiheen jälkeinen lääkekehitys on tarkoin säädeltyä ja kaikki lääkkeet käyvät läpi samanlaisen kehitysprosessin, jolla pyritään varmistamaan, että markkinoille päätyy ainoastaan tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä, joiden käytölle on olemassa todellinen lääketieteellinen tarve.  

Prekliininen kehitys 

Ennen kuin lääkettä voidaan testata ihmisellä, sen on käytävä läpi tarkoin määrittelyt prekliiniset kokeet, joilla saadaan alustavaa tietoa lääkkeen tehosta, turvallisuudesta ja farmakokinetiikasta (imeytyminen, jakautuminen elimistössä sekä poistuminen) solu- ja eläinmalleissa. Tulosten perusteella laaditaan suunnitelma ja valitaan sopiva annos ja annostelurytmi ensimmäisiin ihmisellä tehtäviin kokeisiin. Tutkimustulokset raportoidaan lääkeviranomaisille Yhdysvalloissa (Food and Drug Administration, FDA) tai Euroopassa (European Medicines Agency, EMA) ja lääkkeelle haetaan lupa edetä potilaskokeisiin. Yhdysvalloissa tehtävien potilaskokeiden lupahakemus on nimeltään IND (Investigational New Drug Application) ja Euroopassa tehtävien potilaskokeiden lupahakemus on nimeltään CTA (Clinical Trial Application). Prekliiniset tutkimustulokset antavat myös perustan eräille lääkkeen valmisteyhteenvedon tiedoille (muun muassa vaikutukset raskauden ja imetyksen aikana, farmakodynamiikka ja prekliiniset tiedot turvallisuudesta). 

Kliininen tutkimus 

Kliininen tutkimus jaetaan kolmeen eri vaiheeseen eli faasiin, jotka nekin noudattavat kohdeindikaatiosta riippumatta samaa kaavaa. Potilasmäärät ja kustannukset kasvavat kokeiden edetessä.  

Vaihe yksi  

Ensimmäiset testaukset ihmisillä tehdään yleensä terveillä, vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Yleensä muutama kymmenen henkilöä riittää. Kokeen tarkoituksena on tutkia lääkkeen turvallisuutta ja käyttäytymistä ihmiskehossa sekä selvittää sopiva annos jatkofaaseihin.  

 Vaihe kaksi 

Toisessa vaiheessa lääkettä testataan potilailla, jotta saadaan käsitys sen tehosta ja lisätietoa turvallisuudesta. Yleensä alle sata potilasta riittää tässä vaiheessa. Paikallisesti vaikuttavia aknevalmisteita, kuten Aranda Pharman ADA-308:a voidaan tutkia erityisellä split-face -mallilla, mikä tarkoittaa, että vain toinen puoli kasvoista hoidetaan, jolloin toinen puoli kasvoista toimii ikään kuin kontrollina hoitoteholle. Tällä mallilla potilaita tarvitaan muita hoitoasetelmia vähemmän toisen vaiheen tutkimuksissa. 

Vaihe kolme 

Kolmas vaihe on lääkekehityksen kallein ja pitkäkestoisin. Sen tavoitteena on osoittaa teho ja turvallisuus käytössä olevaan vertailuhoitoon nähden. Tutkimukseen osallistuu useita kymmeniä, jopa satoja tutkimusklinikoita ympäri maailmaa ja yli tuhat potilasta. Jos tutkimus onnistuu ja lääke osoittautuu vertailuhoitoa merkittävästi tehokkaammaksi ja/tai turvallisemmaksi, lääkkeelle haetaan myyntilupa lääkeviranomaisilta. 

Aranda Pharman lääkeaihio on prekliinisen tutkimusvaiheen loppusuoralla ja etenee sijoituskierroksella kerättävien investointien avulla prekliiniseen kehitysvaiheeseen alkuvuodesta 2022 (katso Kehityssuunnitelma).  

 

Aranda Pharman liiketoimintamalli 

Aranda Pharma hyödyntää kustannustehokasta semi-virtuaalista liiketoimintamallia, jossa tutkimus- ja tuotekehitystoiminta ulkoistetaan tutkimuspalveluyrityksille. Muu erityisosaamista vaativa asiantuntemus liittyen esimerkiksi sääntelyviranomaisohjeita noudattavien kokeiden suunnitteluun hankitaan konsulteilta.  

Aranda Pharman tavoitteena on viedä ADA-308 prekliinisen kehitysvaiheen loppuun seuraavan 12–15 kuukauden aikana. Tämän jälkeen aihio on valmis etenemään potilastutkimuksiin. Pyrkimyksenä on löytää lääkeaihiolle ostaja tai yhteistyökumppani, jonka kanssa valmiste viedään potilastutkimuksiin ja markkinoille. Ostaja tai yhteistyökumppani tulisi olemaan kansainvälinen biotekniikka- tai lääkeyhtiö. 

Ansaintamalli on tyypillinen tuotekehityspainotteiselle yritykselle eli korvaus suurista tuotekehitysinvestoinneista saadaan vasta kun kehityshanke on onnistunut ja aihio on kaupallistettu. Kaupallistaminen voi tapahtua yritysmyynnin, hyödyntämisoikeudet yhteistyökumppanille antavan yksinoikeudellisen lisenssisopimuksen tai pörssiyhtiöön sulautumisen kautta. Tyypillinen kaupallistamismalli on yhteistyösopimus, jonka allekirjoituksen yhteydessä Aranda Pharma saa lääkeaihiosta ennakkomaksun. Prekliinisen vaiheen ihotautilääkeaihioista saadut ennakkomaksut ovat noin 10 miljoonaa euroa. Kliinisen kehityksen edistyessä yritys saa kumppaniltaan liikevaihtoa etappimaksuina ja myöhemmin, jos tuote etenee lääkemarkkinoille saakka, myyntirojalteina. Tyypillisesti etappimaksut ovat muutamia kymmeniä miljoonia euroja saavutettua tavoitetta kohti ja rojaltimaksut 5–10 % myynneistä. ADA-308:n kaupallistaminen tarjoaisi sijoittajille sopimuksesta riippuen exit-mahdollisuuden joko kerralla tai vaiheittain. 

Esimerkkejä yhteistyösopimuksesta samankaltaisessa käyttöaiheessa 

 • AstraZeneca kehitti uudenlaisen aknen paikallishoitoon soveltuvan lääkeaihion (DMVT-503), joka vähentää talineritystä estämällä rasvojen synteesiin osallistuvaa DGAT1 entsyymiä. Aihio oli prekliinisessä vaiheessa ja lisensoitiin, koska ihotaudit/akne ei kuulu AstraZenecan kohdekäyttöaiheisiin. Syyskuussa 2017 sveitsiläinen Roivant Sciences solmi yhteistyösopimuksen AstraZenecan kanssa. Sopimuksen ehtojen mukaisesti Roivant osti yksinoikeuden DMVT-503 immateriaalioikeuksiin (patentit) ja tutkimus- ja tuotekehitysaineistoon maksamalla 2 miljoona dollarin allekirjoitusmaksun. Sopimuksen kuuluivat lisäksi 13.5 miljoonan dollarin etappimaksu tuotekehitystavoitteiden saavuttamisesta, 45 miljoonan dollarin etappimaksu regulatoristen tavoitteiden saavuttamisesta sekä 25 miljoonan dollarin etappimaksu kaupallisten tavoitteiden saavuttamisesta ja tulevat myyntirojaltit. Sopimuksen kokonaisarvo oli 85.5 miljoonaa dollaria ilman myyntirojalteja. Joulukuussa 2018 DMVT-503 ohjelma siirtyi Roivantin ihotauteihin perehtyneelle tytäryhtiölle Dermavantille.  
 • Korealainen JW Pharmaceutical (JWP) kehitti uudenlaisen suun kautta otettavan lääkeaihion atooppiseen dermatiittiin. Lääkeaihio, JW1601 on histamiini H4 reseptorin antagonisti, joka estää atooppista dermatiitista aiheuttavan immuunisolujen aktivaation ja kulkeutumisen. Elokuussa 2018 LEO Pharma solmi JWP:n kanssa sopimuksen maailmanlaajuisesta yksinoikeudesta lääkeaihioon (poislukien Korea). Sopimuksen mukaan JWP sai 17 miljoonaa dollaria allekirjoitusmaksua sekä 385 miljoonaa tulevina kehitys-ja myyntietappimaksuina sekä 2-numeroisen rojaltin tulevista nettomyynneistä. JWP oli allekirjoitushetkellä jättämässä aihiolle IND hakemusta ja sen odotettiin etenevän potilaskokeisiin vielä samana vuonna. 

 

Ensimmäinen kohdekäyttöaihe 

Aranda Pharman ADA-308 soveltuu vaikutusmekanisminsa vuoksi kaikkiin sairauksiin, joissa androgeeneilla on rooli. Useampi seikka tukee aknen valintaa ensimmäiseksi käyttöindikaatioksi. Androgeeneilla on keskeinen merkitys aknen synnyssä, mutta markkinoilla on lähinnä suun kautta otettavia anti-androgeeneja (yhdistelmäehkäisypillerit naisille). Ensimmäinen iholle annosteltava paikallinen anti-androgeeni, klaskoteroni (Winlevi) sai myyntiluvan Yhdysvalloissa elokuussa 2020, joten kilpailu on vähäistä. Akne on yleinen ihosairaus, joten potilaita on paljon ja riittävän potilasmäärän rekrytoiminen kliinisiin kokeisiin on nopeaa ja helppoa, mikä lyhentää kliinisen vaiheen kestoa. Paikallishoidoilla on keskeinen merkitys aknen hoidossa, ja turvallisuusmääräykset ovat kevyemmät hoidon vaikutusten rajoittuessa vain iholle ilman pelkoa systeemisistä vaikutuksista. Paikallishoidoissa hoitovaste (teho) nähdään usein muutamassa kuukaudessa, mikä lyhentää kliinisten kokeiden kestoa. Hoitovasteen määritys perustuu yksinkertaiseen, yleensä objektiiviseen arviointiin näppylöiden määrästä ja tilanteesta (tulehtunut vs. ei-tulehtunut), joten koeasetelma ei vaadi kalliita tutkimuksia tai erikoislaitteistoa.  

Myöhemmin ADA-308:n käyttöä voidaan laajentaa muihin käyttöaiheisiin kuten androgeenien aiheuttamaan hiustenlähtöön (androgeeninen alopecia). 

 

Akne 

Kuvaus 

Akne on yleinen ihosairaus, jota sairastaa noin 10 % koko maapallon väestöstä ja joka koskettaa yli 80 % meistä jossain elämän vaiheessa. Vaikka akne on tyypillisin teini-iässä, osalla akne jatkuu kroonisena sairautena läpi aikuisiän. Akne ilmenee ihossa valko- ja mustapäinä (komedot), näppylöinä sekä märkänäppylöinä. Ihomuutokset painottuvat kasvoihin, mutta joillakin potilailla niitä voi esiintyä myös kaulassa sekä ylävartalossa. Vaikea akne johtaa ihon pysyvään arpeutumiseen. Aknella voi olla merkittävä vaikutus potilaan elämänlaatuun sekä itsetuntoon ja pahimmillaan se johtaa masennukseen ja sosiaalisten tilanteiden välttelyyn.

Boy with akne

Akne on monitekijäinen sairaus, jossa ihon rasvaisuus on merkittävä osatekijä. Aknen synnyn kannalta keskeinen rakenne ihossa on karvatuppitalirauhanen (Kuva 2). Aknessa talirauhasen tiehyt tukkeutuu, tulehtuu ja turpoaa. Aknen syntymekanismissa on eroteltavissa neljä eri reittiä, joihin kuhunkin voidaan lääkkeellisesti vaikuttaa; 1) liiallinen talineritys, 2) ihon liikasarveistuminen ja talirauhastiehyeen tukkeutuminen, 3) ihon normaalin bakteerikasvuston lisääntyminen, ja 4) tulehdusreaktio.

Kuva 2. Aknen syntymekanismi on jaettavissa neljään eri reittiin, johon kuhunkin voidaan vaikuttaa lääkkeellisesti. Liiallinen talineritys on androgeenien ohjaamaa ja sitä voidaan estää anti-androgeeneillä. Liikasarveistumista ja talirauhastiehyeen tukkeutumista hillitään A-vitamiinipohjaisilla valmisteilla, retinoideilla. Antibiootit ja antiseptiset yhdisteet kuten bentsoyyliperoksidi tappavat bakteereja ja vähentävät tulehdusta. Sebaceous gland = talirauhanen

Kuva 2. Aknen syntymekanismi on jaettavissa neljään eri reittiin, johon kuhunkin voidaan vaikuttaa lääkkeellisesti. Liiallinen talineritys on androgeenien ohjaamaa ja sitä voidaan estää anti-androgeeneillä. Liikasarveistumista ja talirauhastiehyeen tukkeutumista hillitään A-vitamiinipohjaisilla valmisteilla, retinoideilla. Antibiootit ja antiseptiset yhdisteet kuten bentsoyyliperoksidi tappavat bakteereja ja vähentävät tulehdusta. Sebaceous gland = talirauhanen 

 

Akne on jaettavissa kolmeen kliiniseen alatyyppiin, joille kullekin on oma hoitosuosituksensa. Komedoaknessa pääasiallinen ihomuutos koostuu musta- ja valkopäistä (komedo) ja iholla on vain vähän tulehdusta, joten sitä kutsutaan myös ei-tulehdukselliseksi akneksi. Komedoja esiintyy myös märkäpääaknessa, mutta sen kliinistä kuvaa hallitsevat punoittavat näppylät ja märkänäppylät sekä tulehdusmuutokset. Vaikein aknen muoto on niin kutsuttu kystinen akne, jossa edellä mainittujen oireiden lisäksi iholla on kyhmyjä ja kystia, jotka ovat usein kipeitä ja aristavia (Salava, Duodecim 2017). 

Aknen hoito 

Aknea hoidetaan suun kautta otettavilla lääkkeillä ja iholle paikallisesti levitettävillä voiteilla tai geeleillä. Aknen hoitoon käytetyt lääkkeet ovat ryhmiteltävissä seuraaviin luokkiin; A-vitamiinipohjaiset valmisteet eli retinoidit, antibiootit, hormonivalmisteet sekä ryhmä erilaisia antibakteerisia ainesosia sisältäviä valmisteita (salisyylihappo, atselaiinihappo, bentsoyyliperoksidi). Aknen taustalla olevien syiden monitekijäisyyden vuoksi on usein käytettävä erilaisia yhdistelmähoitoja ja/tai -valmisteita. 

Tavallisimmat aknen hoitomuodot ovat: 

 • Paikallishoito 
 • Sisäinen antibioottihoito (aina yhdistettynä paikallishoitoon) 
 • Yhdistelmäehkäisypillerit 
 • Sisäinen isotretinoniinihoito (vaikeassa aknessa) 

Aknen paikallishoito 

Paikallishoito on yleensä aknen ensimmäinen ja kevyin hoitomuoto. Se sopii lievän tai keskivaikean aknen hoitoon. Valmisteina käytetään paikallisia retinoideja, antibioottivoiteita, atselaiinihappoa tai bentsoyyliperoksidia. Paikallishoitoon on olemassa myös yhdistelmävalmisteita, jotka sisältävät retinoidia ja bentsoyyliperoksidia tai mikrobilääkettä yhdistettynä retinoidiin tai bentsoyyliperoksidiin. Paikallishoidoille on tyypillistä, että ne saattavat aluksi ärsyttää ja kuivattaa ihoa, mikä osalla potilaita johtaa hoidon keskeytykseen. Hoidon teho nähdään usein vasta viikkojen päästä, joten hoito vaatii sitoutumista ja kärsivällisyyttä. Paikallishoitoa tehostamaan voidaan määrätä suun kautta otettava antibioottihoitokuuri. 

Aknen hoito antibioottikuurilla 

Sisäinen antibioottikuuri yhdistetään yleensä paikallishoitoon keskivaikean tai vaikean märkäpääaknen hoidossa. Antibiootit eivät sovellu jatkuvaksi hoidoksi, sillä niiden käyttöön liittyy haittavaikutuksia. Pelkkää sisäistä tai paikallista antibioottivalmistetta ei tule käyttää, vaan hoitoon tulee aina liittää joko paikallinen tai sisäinen retinoidi, bentsoyyliperoksidi, atselaiinihappo tai yhdistelmävalmiste. Usein toistuvaan antibioottien käyttöön sisältyy vaara resistenttien bakteerikantojen kehittymisestä. 

Yhdistelmäehkäisypillerit aknen hoidossa 

Naisilla aknen hoitoon voidaan käyttää anti-androgeenista yhdistelmäehkäisypilleriä. Hoitovaste on usein hyvä ja pitkäkestoinen, joskin se ilmaantuu hitaasti 3–6 kuukauden kuluessa. Kaikki naiset eivät kuitenkaan halua tai voi käyttää hormonaalisista ehkäisyä eikä hoito sovellu raskautta suunnitteleville. 

Suun kautta otettava anti-androgeenihoito akneen 

Spironolaktoni on alun perin korkean verenpaineen ja turvotuksen hoitoon käytetty nesteenpoistaja. Se on rakenteeltaan steroidaalinen mineralokortikoidireseptorin antagonisti. Rakenteensa vuoksi se sitoutuu myös muihin reseptoreihin mukaan lukien androgeenigeenireseptori. Anti-androgeenivaikutuksen vuoksi sitä käytetäänkin virallisesta käyttöaiheesta poiketen (off-label) aknen hoitoon. Lääke on suun kautta otettava, joten se soveltuu vain naisille.  

Isotretinoiinihoito akneen 

Isotretinoiini on suun kautta otettava A-vitamiinijohdannainen, retinoidi. Sitä käytetään vaikean aknen hoitoon. Se on tehokkain aknen hoitokeino, mutta hoitoon sisältyy paljon haittavaikutuksia ja hoito edellyttääkin maksa- ja rasva-arvojen seurantaa. Ongelmallisin haitta on lääkkeen voimakas sikiötä vaurioittava vaikutus, minkä takia hoito edellyttää naisilta negatiivista raskaustestiä ennen hoidon aloitusta sekä sitoutumista tehokkaaseen raskaudenehkäisyyn (tuplaehkäisy). Osalla lääke aiheuttaa myös voimakkaita mielialanvaihteluita ja jopa itsetuhoisia ajatuksia. 

Markkinamahdollisuudet 

Globaalin aknelääkemarkkinan arvioidaan olevan 8.6 miljardin dollarin arvoinen ja sen odotetaan kasvavan 13.1 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä (Global Market Insights). Vaikka 55 % aknelääkkeistä on reseptivapaita, reseptilääkemarkkina on 4.6 miljardin dollarin arvoinen. Retinoidit dominoivat aknelääkemarkkinoita noin 30 % markkinaosuudella. Paikallishoidot ovat suun kautta otettavia lääkkeitä suositumpia, 65 % markkinaosuudella. Markkinoilla on myös nähtävissä trendi monoterapiasta erilaisiin yhdistelmähoitovalmisteisiin.  

Hormonihoidot ovat aliedustettuna aknen lääkehoidoissa johtuen suun kautta otettavien anti-androgeenisten hormonivalmisteiden haitoista, jotka rajoittavat niiden käytön naisiin. Hoitovaste anti-androgeeneilla on kuitenkin kiistaton, mitä osoittaa yhdistelmäehkäisypillerien käyttö aknen hoidossa sekä suun kautta otettavien anti-androgeenien off-label käyttö. Paikallishoitona käytettävä anti-androgeeni tuo kauan kaivatun uuden hoitovaihtoehdon akneen. 

Kilpailevat tuotteet  

Winlevi (klaskoteroni) on ensimmäinen aknen paikallishoitoon myyntiluvan saanut anti-androgeeni. Se on 1 % voide, jota annostellaan aamuin ja illoin akneiholle. Lääke on hyväksytty Yhdysvalloissa yli 12-vuotialle potilaille aknen hoitoon. Lääkeainepitoisuudet verenkierrossa ovat hyvin alhaiset eli se soveltuu sekä naisille että miehille. Winlevi on hyvin siedetty potilailla eikä sen käyttöön liity merkittäviä haittoja. Se poikkeaa oleellisesti rakenteeltaan ADA-308:sta. Toisin kuin ADA-308, Winlevi steroidina sitoutuu myös muihin hormonireseptoreihin. Vähäiset haittavaikutukset potilailla selittynevät sillä, että verenkiertoon päätyessään Winlevin vaikuttava aine, klaskoteroni, metaboloituu nopeasti kortikosteroidiksi (hormoni), jolla ei ole anti-androgeenisia vaikutuksia. Klaskoteronin prekliinisessä aineistossa on kuitenkin raportoitu ihon ohenemista rotilla ja minipossuilla. Klaskoteronia toisessa formulaatiossa (Breezula) tutkitaan parhaillaan myös androgeeneista johtuvan hiustenlähdön (androgeeninen alopecia) hoidossa miehillä ja naisilla (katso Kaljuuntuminen, kilpailevat tuotteet). 

Kiinalainen Kintor Pharmaceutical Ltd. lääkeyhtiö kehittää paikallisesti annosteltavaa anti-androgeenia hiustenlähdön ja aknen hoitoon. Lääkeaihio on nimeltään pyrilutamide ja se on rakenteeltaan ei-steroidaalinen kuten ADA-308. Pyrilutamidi on toisen vaiheen potilaskokeissa hiustenlähtöön liittyen ja ensimmäisen vaiheen potilaskokeissa aknetutkimuksessa.  

 

Tulevaisuuden kohdekäyttöaihe 

Kaljuuntuminen (androgeeninen alopecia) 

Androgeeninen alopecia eli perinnöllinen kaljuuntuminen on yleinen hiustenlähdön muoto sekä naisilla että miehillä. Miehillä hiustenlähtö on yleisempää, alkaa nuorempana ja voi johtaa täydelliseen kaljuuntumiseen. Miehillä hiustenlähtö alkaa yleensä ohimoilta hiusrajan vetäytymisenä ja laajenee siitä koko päälaelle (miestyyppinen kaljuuntuminen). Naisilla hiustenlähtö ilmenee lähinnä hiusten ohenemisena jakauksen kohdalta edeten kohti reunoja (naistyyppinen kaljuuntuminen). 

Hiusten kasvu jaetaan kolmeen vaiheeseen; kasvuvaihe eli anageeni kestää 2–6 vuotta ja sen aikana hius kasvaa pituutta. Siirtymävaihe eli katageeni kestää 2–3 viikkoa ja sen aikana karvatuppi uudistuu. Lepotila eli telogeeni kestää 2–3 kuukautta ja sen päätteeksi hius irtoaa ja kasvukierto alkaa alusta. Molemmilla sukupuolilla hiustenlähtö johtuu siitä, että hiusten kasvukierron painopiste siirtyy lepotilaa kohden, jolloin kasvuvaihe on niin lyhyt, ettei hius ehdi kasvaa päänahan pinnalle. Myös hiustuppi kutistuu, jolloin se tuottaa lyhyempiä ja ohuempia, huomaamattomia hiuksia.  

Nimensä mukaisesti androgeenisessa alopeciassa vaikuttavat mieshormonit eli androgeenit. Ihmisen karvatuppi on hyvin herkkä dihydrotestosteronille, DHT, joka on androgeeni. Sekä miesten että naisten keho tuottaa DHT:tä testosteronista 5-alpha-reduktaasi –nimisen entsyymin avulla. DHT toimii lähinnä kudoksissa, joissa se muodostuu. Kaljuuntumisen taustalla on päänahassa muodostuva DHT. DHT sitoutuu karvatupessa olevaan androgeenireseptoriin ja saa aikaan karvatupen kutistumisen päänahassa, jolloin hiusten kasvu vaikeutuu. Kaljuuntumisen taustalla on tunnistettu kohonneita 5-alpha-reduktaasi pitoisuuksia päänahassa, DHT:n määrän kasvua tai androgeenireseptorien määrän kasvua. Karvatuppien herkistymistä alhaisemmille DHT pitoisuuksille pidetään myös yhtenä osatekijänä.  

Kaljuuntumisen hoito 

Miehillä kaljuuntumisen hoidossa käytetään suun kautta otettavia 5-alpha-reduktaasin salpaajia, kuten finasteridi (Propecia) (dutasteridi, off-label). Ne estävät testosteronin muuntumisen DHT:ksi. Hiustenlähdön hoitoon käytetään matalaa finasteridipitoisuutta, jolla minimoidaan anti-androgeeniset haittavaikutukset. Sekä miehillä että naisilla käytetään hiustenlähdön hoidossa paikallisesti päänahalle siveltävää minoksidiili-voidetta (Rogaine). Se on verisuonia laajentava valmiste (vasodilaattori), joka kehitettiin alun perin suun kautta otettavaksi lääkkeeksi verenpaineen hoitoon, mutta jonka havaittiin sivuvaikutuksena stimuloivan hiustenkasvua ja hidastavan hiustenlähtöä. 

Kilpailevat tuotteet 

DHT:n vaikutus karvatuppeen välittyy androgeenireseptorin kautta, joten androgeenireseptorisalpaajilla on keskeinen rooli hiustenlähdössä. Kuten aknessa, suun kautta otettavat salpaajat eivät tule kysymykseen miehillä anti-androgeenisten sivuvaikutusten vuoksi, vaan tarvitaan paikallisesti päänahkaan siveltävä valmiste, joka ei päädy verenkiertoon. Klaskoteroni (Breezula, 5–7.5 % liuos) on parhaillaan toisen vaiheen tutkimuksissa sekä miehillä että naisilla androgeenien aiheuttamaan kaljuuntumiseen. Alustavien tehotulosten mukaan klaskoteroni hidasti hiustenlähtöä etenkin miehillä, naisilla klaskoteronista hyötyi vain nuorimmat alle 30-vuotiaat potilaat. Kiinalaisen Kintor Pharmaceuticalsin pyrilutamidi androgeenireseptorisalpaajaa tutkitaan parhaillaan toisen vaiheen kokeissa. Kumpi tahansa markkinoille ensimmäisenä pääsevä tulee olemaan ensimmäinen paikallisesti annosteltava anti-androgeeni kaljuuntumisen hoitoon. 

 

Kehittämissuunnitelma 

Aranda Pharman tavoitteena on viedä ADA-308:n prekliinisen kehitysvaiheen loppuun seuraavan 12–15 kuukauden aikana (Kuva 3). Aranda Pharman ADA-308 lääkeaihio on käynyt läpi mittavan testipatteriston, jolla on osoitettu sen teho, alustava turvallisuus sekä varmistuttu yhdisteen lääkkeellisistä ominaisuuksista ja soveltuvuudesta aknen paikallishoitoon. Ohjelman eturauhassyöpätutkimusten aikainen tutkimusaineisto on soveltuvilta osin hyödynnettävissä myös aknelääkekehityksessä mm. reseptoribiologian, yhdisteen farmakokinetiikan ja turvamarginaalien määrityksen suhteen. Aranda Pharma on nimennyt niin kutsutun johtomolekyylin, joka etenee viimeisiin varmentaviin kokeisiin ennen prekliinisen kehityksen alkua.  

Farmaseuttinen tuotekehitys 

Ennen prekliinisen kehitysvaiheen alkua Aranda Pharma haluaa vielä varmistaa, että teholtaan ja turvallisuudeltaan paras molekyyli optimaalisessa annosmuodossaan etenee näihin kalliisiin kokeisiin. Johtomolekyyli etenee farmaseuttiseen tuotekehitykseen, jossa yhdisteelle kehitetään kliinistä annosmuotoa vastaava muoto (voide tai geeli) ja tutkitaan sen farmakokineettiset ominaisuudet sekä tehdään alustava toksikologinen tutkimus. Nämä tutkimukset maksavat noin 100 000–150 000 euroa ja ne tukevat jatkokehitystä ja auttavat jatkokokeiden suunnittelussa.  

Prekliininen kehitysvaihe  

Prekliinisen kehitysvaiheen tavoitteena on toteuttaa tutkimukset, jotka täyttävät lääkeviranomaisten määräykset yhdisteen turvallisuudesta potilaskokeiden lupahakemusta varten. Tutkimukset tehdään yhdysvaltalaisten (FDA) ja/tai eurooppalaisten (EMA) säädösten mukaisesti. Lupahakemus sisältää seuraavat osiot; 1) farmakologiset ja toksikologiset tutkimukset eläimillä, 2) lääkeaineen valmistustieto ja 3) kliininen koesuunnitelma. 1) Prekliinisissä turvallisuusfarmakologisissa ja toksikologisissa tutkimuksissa varmistutaan lääkeainekandidaatin turvallisuudesta sekä määritetään nk. turvamarginaalit, jotta voidaan suunnitella annostelu ensimmäisiin potilaskokeisiin. Nämä tutkimukset maksavat noin 500 000 euroa. 2) Lupahakemukseen raportoidaan lääkeaineen valmistusmenetelmä, laatukriteerit ja säilyvyys sekä laaduntarkkailumenetelmä. Hakemusprosessiin kuuluu myös valmistaa riittävän suuri lääke-erä ensimmäisiä potilaskokeita varten. Tämä nk. CMC osuus (Chemistry, Manufacturing and Control) sisältäen tuotannon ylös skaalauksen ja ensimmäisen lääke-erän valmistuskustannukset maksaa noin 500 000 euroa. 3) Kliininen koesuunnitelma pitää sisällään potilaskoeasetelman (potilasmääritelmä, hyväksymis- ja poissulkukriteerit, mitattavat teho- ja turvallisuuspäätepisteet) lisäksi tiedon kokeisiin osallistuvista keskuksista ja koetta suorittavien kliinikoiden pätevyysvaatimuksista sekä suostumuslomakeluonnokset. Kliininen koesuunnitelma sekä itse lupahakemusprosessi sisältäen neuvottelut lääkeviranomaisten kanssa maksavat yhteensä noin 200 000 euroa. 

Muu toiminta 

 • Aranda Pharma kokoaa ihotautilääkäreistä ja kliinisen lääkekehityksen asiantuntijoista kansainvälisen neuvoa-antavan tieteellisen johtoryhmän (Scientific Advisory Board, SAB). SAB:n asiantuntemusta hyödynnetään kliinisen koesuunnitelman laatimisessa. Mikäli lääkekehitys etenee suunnitellusti, ensimmäiset kliiniset kokeet aknessa olisivat aloitettavissa vuoden 2023 aikana ja ne olisivat tehtävissä Suomessa.  
 • Aranda Pharma vahvistaa henkilöstöresurssejaan palkkaamalla projektipäällikön koordinoimaan farmakologista ja prekliinistä kehitystä. 
 • Aranda Pharma jatkaa potentiaalisten kaupallistamiskumppaneiden etsimistä. Aranda Pharma osallistuu kaupallistamistapahtumiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja esittelee ADA-308 ohjelmaa kansainvälisille lääkeyhtiöille.  
 • Aranda Pharma harkitsee kohdekäyttöaiheen laajennusta hiustenlähtöön. Laajennus olisi kustannustehokas tapa kasvattaa yrityksen arvoa, sillä akneohjelmassa tuotettu prekliininen ja kliininen aineisto keventää lupaprosessia toisessa käyttöaiheessa. 

 

ADA-308 kehitysaikataulu

Kuva 3. ADA-308 kehityspolku aknessa. Kohdekäyttöaiheen laajennus hiustenlähtöön on mahdollinen lisärahoituksella. Laajennus on houkutteleva, sillä sääntelykokeet ovat kevyemmät, kun yhdisteelle on olemassa turvallisuusaineistoa potilailla toisessa indikaatiossa.  

 

Patentit 

Aranda Pharma on turvannut ADA-308 liittyvät immateriaalioikeudet patenteilla ja tietosuojalla. 

 • ADA-308 yhdisteille on laaja kansainvälinen patenttisuoja, jotka antavat yhdisteille tuotesuojan 2033 saakka. Patentti on myönnetty 29 maassa ja hakemus on vireillä 3 maassa. Patenttisuoja kattaa kaikki keskeiset markkina-alueet Euroopassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. 
 • Aranda Pharma jättää uuden patenttihakemuksen vuonna 2022.  Tällä tuotesuojaa jatketaan vuoteen 2043 saakka. 
 • Aranda Pharma omistaa patentit ja patenttihakemukset. 
 • ADA-308:lle myönnettäneen lisäksi myyntiluvan saamisen jälkeen 10 vuoden lisäsuoja Euroopassa ja 12 vuoden lisäsuoja Yhdysvalloissa.  
Tiimimme

Tiimimme

Aranda Pharman tiimi on kokenut ja kansainvälisesti hyvin verkostoitunut. Operatiivinen johto on ollut mukana ADA-308:n kehitystyössä keksinnön alusta lähtien. Aranda Pharman ydintiimi on pieni ja kliinisessä kehitystyössä tarvittava tietotaito ostetaan alan huippuosaajilta, joten monet tiimin jäsenistä eivät ole Aranda Pharman omia työntekijöitä. 

Anu Muona

Toimitusjohtaja ja perustaja

Anu Muona on yksi Aranda Pharman perustajista ja on ollut mukana ADA-308 projektissa alusta saakka. Anu on tehnyt akateemisen uran kollageeni- sekä aivorappeumasairauksien tutkimuksessa ja hän on molekyylibiologian tohtori. Anulla on yli 10 vuoden kokemus prekliinisen vaiheen lääkekehityksestä pienmolekyyleillä eri kohdekäyttöaiheissa. 

https://www.linkedin.com/in/anu-muona-1b93658/

Milla Koistinaho

Perustaja, hallituksen jäsen ja neuvonantaja / COO, Helsinki Innovation Services

Milla Koistinaho on ollut mukana perustamassa kolme lääkealan yhtiötä Suomeen, Aranda Pharma mukaan lukien. Millalla on yli 20 vuoden kokemus prekliinisen vaiheen pienmolekyylisten lääkeaihioiden kehityksestä sekä lääkeaihioiden kaupallistamisesta lisensoimalla tai myymällä lääkeaihioiden immateriaalioikeuksia. Milla on neurobiologian tohtori ja dosentti, ja hän on tehnyt akateemisen uran aivorappeumasairauksien tutkimuksessa. Millalla on laaja kotimainen ja ulkomainen verkosto lääketeollisuuden alalla. 

https://www.linkedin.com/in/milla-koistinaho-b88b637/

Mikko Mannerkoski

Hallituksen puheenjohtaja ja neuvonantaja / CFO, Rappta Therapeutics Oy

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Mannerkoskella on yli 20 vuoden koemus rahoitusalalta ja kasvuyrityksistä, joista viimeiset 10 vuotta bioteknologia-alan yhtiöiden perustajana, osakkeenomistajana ja johtotehtävissä Suomessa ja Yhdysvalloissa. Mikolla on laaja kokemus lääke- ja terveysteknologia-alan kasvuyhtiöiden arvonnousu strategioiden luomisessa ja toteuttamisessa. Mikko on Diplomi Insinööri ja on lisäksi suorittanut MBA tutkinnon. 

https://www.linkedin.com/in/mikko-mannerkoski-476b2b1/

Erkki Tenhunen

Hallituksen jäsen ja neuvonantaja / Head of Business Development, Rappta Therapeutics Oy

Erkki Tenhunen on sarjayrittäjä, joka on ollut mukana perustamassa lukuisia lääke- ja tereveysteknologiaalan yrityksiä Suomessa kuten Contral Pharman, joka listautui Helsingin pörssiin ja myytiin Yhdysvaltoihin. Erkillä on yli 25 vuoden kokemus teknologiayhtiöiden liiketoiminnan kehittämisestä sekä lääke- ja terveysteknologiaprojektien kaupallistamisesta. 

https://www.linkedin.com/in/erkki-tenhunen-052397198/

Alexander Salava

Kliininen neuvonantaja, akne / Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, HUS Iho- ja allergiasairaala

Alexander Salava on ihotautien ja allergologian erikoislääkäri HUS:in Iho- ja allergiasairaalassa ja toimii kliinisenä neuvonantajana Aranda Pharmassa. Alexander on lääketieteen ja filosofian tohtori ja hänellä on 15 vuoden kokemus ihotaudeista ja aknen hoidosta. Alexander on kirjoittanut useita kliinisiä hoitosuosituksia aknesta ja ihotaudeista. 

Michel Rivier

Ei-kliininen ja kliininen neuvonantaja / Johtaja, Translational Sciences, Syneos Health, Ranska

Michel Rivier toimii johtajana Syneos Healthillä Ranskassa sekä ei-kliinisenä ja kliinisenä neuvonantajana Aranda Pharmassa. Michelillä on yli 25 vuoden kokemus lääkekehityksestä kattaen koko lääkekehitysprosessin tutkimuksesta, prekliiniseen ja kliiniseen kehitykseen sekä rekisteröintiin. Ennen Syneokselle siirtymistä Michel työskenteli 23 vuotta eri tehtävissä ihotautilääkkeiden kehitykseen erikoistuneella Galdermalla. 

https://www.linkedin.com/in/michel-rivier/

Ronan Bouer

Ei-kliininen ja kliininen neuvonantaja / Johtaja, Translational Sciences, Syneos Health Ltd.

Ronan Bouer toimii johtajana Syneos Health Ltd:llä sekä ei-kliinisenä ja kliinisenä neuvonantajana Aranda Pharmalla. Ronanilla on yli 20 vuoden kokemus erityisesti prekliinisen vaiheen lääkekehityksestä sekä kliinisten kandidaattimolekyylien strategisesta arvioinnista. Ronan työskenteli 16 vuotta ihotautilääkeyhtiö Galdermalla ennen kuin hän siirtyi Syneokselle. Ronan on farmakologian tohtori.

https://www.linkedin.com/in/ronan-bouër-53422418/

Cécile Cousin

Ei-kliininen ja kliininen neuvonantaja / Johtaja, Projektien hallinta, Syneos Health Ltd.

Teollisen farmasian maisteri Cécile Cousin toimii johtajana projektien hallinnassa Syneos Health Ltd:llä sekä ei-kliinisenä ja kliinisenä neuvonantajana Aranda Pharmalla. Cécilellä on yli 25 vuoden kokemus lääketeollisuudesta joista 20 vuotta Galdermalla vastaten yhtiön patenttiportfoliosta.

https://www.linkedin.com/in/marketingcecilecousin/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Rahoituskierrokseen osallistumiseen liittyy riskejä, joista osa saattaa olla merkittäviä. Alla kuvaillut riskit perustuvat tämän esityksen tekohetkellä saatavana olleisiin tietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin. Riskien kuvaukset eivät sen takia välttämättä ole täysin kattavia. 

Jos yksi tai useampi riski realisoituu, sillä voi olla merkittävä kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuuden näkymiin sekä osakkeiden arvoon. Yhden tai useamman riskin toteutuessa rahoituskierrokseen osallistuneet sijoittajat voivat menettää sijoituksensa joko osittain tai kokonaan. 

Sijoittamiseen liittyy muun muassa seuraavia riskejä: 

Yrityksen tuote on tuotekehitysvaiheessa, eikä yritys välttämättä nouse kannattavaksi 

Aranda Pharma keskittyy varhaisen vaiheen lääkekehitykseen eikä sillä ole vielä kaupallistettuja projekteja tai tuotteita eikä näin ollen liikevaihtoa. Toiminta on rahoitettu pääomasijoituksilla ja Business Finlandin myöntämillä tuotekehityslainoilla. Aranda Pharman on onnistuttava ADA-308 lääkeaihion kehittämisessä ja kaupallistamisessa saadakseen tuottoa ja muuttuakseen kannattavaksi. Epäonnistumisella voi olla olennainen kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja osakkeiden arvoon. 

Lääkekehitysprosessi on pitkä ja kallis ja siihen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä 

Ennen myyntiluvan myöntämistä lääke käy läpi monimutkaisia, aikaa vieviä ja kalliita prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia, joiden lopputulos on epävarma. Eläimillä ei ole aknea, joten lopullinen tieto ADA-308 tehosta aknessa saadaan vasta potilaskokeissa. ADA-308:n kehitystyössä tapahtuvilla epäonnistumisilla tai vastoinkäymisillä, kuten odotusten vastaisilla prekliinisillä tutkimustuloksilla esimerkiksi turvallisuuden suhteen tai viivästyksillä viranomaishyväksynnässä voi olla olennainen kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja osakkeiden arvoon.  

Yritys ei välttämättä saa hankittua jatkokehitykseen tarvittavaa rahoitusta edullisilla ehdoilla tai lainkaan 

Haetulla rahoituksella yritys saattaa loppuun ADA-308:n prekliinisen kehityksen. Lääkeaihio ei välttämättä ole kaupallistettavissa ilman osoitusta alustavasta tehosta ja turvallisuudesta ihmisellä (kliininen proof-of-concept, PoC). ADA-308:n kliininen kehitys vaatii vielä merkittävän lisärahoituksen. Jatkokehitystyö riippuu siitä, pystyykö yritys hankkimaan lisärahoitusta pääomina, lainoina tai tukina. Jos yritys ei saa riittävää rahoitusta tai rahoituksen ehdot ovat yritykselle epäedulliset, sillä voi olla olennainen kielteinen merkitys yrityksen liiketoimintaan ja osakkeiden arvoon.  

Yritys voi epäonnistua yhteistyösopimusten solmimisessa tai yhteistyö ei toimi käytännössä 

Aranda Pharman liiketoimintastrategiana on solmia kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa yhteistyösopimus ADA-308:n maailmanlaajuisista oikeuksista joko prekliinisen kehityksen päätteeksi tai viimeistään ensimmäisten kliinisten kokeiden jälkeen. Aranda Pharma ei voi taata, että tällaisia sopimuksia saataisiin solmittua hyvillä ehdoilla tai ollenkaan tai että yhteistyö toimisi käytännössä. Jos Aranda Pharma epäonnistuu yhteistyösopimuksen solmisessa tai yhteistyö ei toimi käytännössä, sillä voi olla olennainen kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan tai osakkeiden arvoon. 

Yritys voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa tai täytäntöön panossa 

Aranda Pharman kaupallinen menestys riippuu osittain sen kyvystä suojata ja ylläpitää ADA-308-lääkeaihion immateriaalioikeuksia. Aranda Pharma on jo saanut ADA-308:lle maailmanlaajuisen patenttisuojan keskeisillä markkina-alueilla. Jos Aranda Pharma kuitenkin epäonnistuu tulevien immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa tai täytäntöön panossa, sillä voi olla olennainen kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan tai osakkeiden arvoon. 

Sääntelyviranomaisten päätöksillä sekä laki- ja säädösmuutoksilla voi olla kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan  

Aranda Pharman toimiala on tarkkaan säännelty. Aranda Pharmaa koskevat lait, säännökset ja sääntelykäytännöt voivat muuttua. Säännöissä, säädöksissä ja sääntelyviranomaisten päätöksissä tapahtuvilla muutoksilla voi olla olennainen kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja osakkeiden arvoon.  

Yrityksen liiketoiminta riippuu kyvystä löytää, palkata ja sitouttaa lääketeollisuuden ammattilaisia 

Aranda Pharman menestymismahdollisuudet kilpailulla, globaalilla lääketeollisuuden toimialalla riippuu yrityksen kyvystä houkutella ja sitouttaa kokeneita johtajia, tutkijoita, lääketieteellistä henkilökuntaa ja konsultteja. Avaintyöntekijän tai –konsultin menetyksellä voi olla olennainen kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja osakkeiden arvoon. 

Kilpailevilla valmisteilla tai hoitomuodoilla voi olla haitallinen vaikutus Aranda Pharman tulevaisuuden näkymiin 

Jos Aranda Pharman kilpailijat kehittävät tuloksiltaan yhtä hyviä tai parempia tai hinnaltaan edullisempia lääkkeitä tai hoitomuotoja, sillä voi olla olennainen kielteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja osakkeiden arvoon.