Bondi
Kierros on suljettu

PV-Invest Green Bond (2020-2030)

PV Invest Green Bond edustaa kestäviä ja kannattavia investointeja aurinkosähköön ja pieniin vesivoimalaitoksiin. Tähän mennessä, yli neljä miljoonaa euroa nykyisestä PV-Invest Green Bond 2020 on jo merkitty.

Tämä asiakirja ei ole esite eikä arvopapereita koskeva tarjous, eikä se myöskään ole pyyntö tehdä tarjous PV-Invest GmbH:n (jäljempänä ”yhtiö”) arvopapereista tai niitä koskeva henkilökohtainen suositus. PV-Invest GmbH:n arvopapereita koskeva tarjous tehdään yksinoman Luxemburgin rahoitusalan valvontalautakunnan (Commission de Surveillance du Secteur Financier, ”CSSF”) 21. lokakuuta 2020 hyväksymän ja Saksan liittovaltion rahoitusvalvontaviranomaiselle (”BaFin”), Itävallan finanssimarkkinaviranomaiselle (”FMA”) ja Suomen Finanssivalvonnalle ilmoitetun arvopaperiesitteen sekä TARJOUSKOHTAISEN TIIVISTELMÄN ja lopullisten ehtojen perusteella. PV-Invest GmbH on julkaissut hyväksytyn/ilmoitetun arvopaperiesitteen oikeudellisten vaatimusten mukaisesti yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.pv-invest.com, ja se on saatavilla veloituksetta osoitteesta PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee, Itävalta. Tässä verkkosivustossa olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan markkinointitarkoitusiin, ja sijoittajien olisi perustettava mahdollinen sijoituspäätöksensä yksinomaan hyväksyttyyn ja julkaistuun esitteeseen, TARJOUSKOHTAISEEN TIIVISTELMÄÄN ja lopullisiin ehtoihin. Sijoittajien tulisi sijoituspäätöstä tehdessään tukeutua yksinomaan omaan arvioonsa yhtiöstä ja sen liikkeeseen laskemista arvopapereista arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit ja edut mukaan lukien. Mahdolliseen päätökseen sijoittaa yhtiön arvopapereihin liittyy riski jopa koko sijoituksen menettämisestä.

--

PV-Invest GmbH: n arvopapereita koskeva tarjous tehdään yksinomaan osana julkista tarjousta Itävallassa, Saksassa, Luxemburgissa ja Suomessa. Minkäänlaista tarjousta henkilöille, joiden päätoimipaikka, oleskelu- tai asuinpaikka on edellä mainittujen lainkäyttöalueiden ulkopuolella, ei tehdä. Jatkamalla tarjoustietoihin sijoittajat vahvistavat, että heidän sääntömääräinen kotipaikkansa tai vakituinen asuin- tai oleskelupaikkansa on joko Itävallassa, Saksassa, Luxemburgissa tai Suomessa.

--

Koska arvopaperit on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Wienin pörssin ylläpitämässä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, arvopapereiden merkitseminen edellyttää arvo-osuustilitietojen antamista. Sijoituksen tekeminen on mahdollista vain, mikäli sijoittajalla on arvo-osuustili.

Tämä sisältö on saatavilla myös
Flag of Germany
saksaksi
englanniksi
Tarinamme

Olethan yhteydessä [email protected] tai [email protected] mikäli sinulla herää kysymyksiä tästä kierroksesta.

” HUOMINEN ON TULOSTA TEOISTA, JOTKA TEEMME NYT. JOS EMME TEE KAIKKEA MAHDOLLISTA ILMASTON SUOJELEMISEKSI TÄNÄÄN, ON TURHA IHMETELLÄ HUOMENNA, ETTÄ ON JO LIIAN MYÖHÄISTÄ.

Ilmaston tila on ilmastokokouksista ja Fridays for Future -liikkeestä huolimatta edelleen vakava. Kasvava energiantarve ja yhä vakavampina toistuvat ilmastokatastrofit tekevät nopeasta toiminnasta sukupolvemme velvollisuuden. Tie kestävään tulevaisuuteen vaatii kiireellistä ja globaalia uudelleenajattelua. Tarvitaan muutosta energiantuotannossa. Uusiutuvat energialähteet, kuten aurinkosähkö ja vesivoima, ovat kestävän tulevaisuuden kulmakiviä. Ne käyttävät ehtymätöntä luonnonvoimaa ja muodostavat houkuttelevan vaihtoehdon perinteiselle sähköntuotannolle.

Me PV-Investillä olemme asettaneet tehtäväksemme hyödyntää tätä uusiutuvien energialähteiden valtavaa potentiaalia. Rakennamme yhdessä yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien kanssa korkeatuottoisia aurinkosähkövoimaloita ja pieniä vesivoimaloita ja luomme siten kestävää lisäarvoa. Vuosien kansainvälinen kokemuksemme voimalaitosten rahoituksesta ja käytöstä eri maissa kulkee käsi kädessä syvällisen teollisuuden, markkinoiden ja teknologian tuntemuksemme kanssa, ja se on myös keskeinen menestystekijä kaikkien yhtiömme hankkeiden kannalta. Nämä kokemuksemme luovat sijoittajalle parhaan mahdollisen turvan.

PV-Invest tutkii hankkeensa huolella ja perusteellisesti. Investoimme mieluiten alueille, joilla on vakaat markkinat ja runsaasti auringonsäteilyä. Noudatamme selkeästi määriteltyä sijoitusriskien hajauttamis- ja vähentämisstrategiaa. Ota menestystarinan seuraavat askeleet yhdessä meidän kanssamme. Vihreillä investoinneilla yhdistät henkilökohtaisen sijoituksesi aktiiviseen panokseen nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen vastustamiseksi. Meillä kaikilla on mahdollisuus päättää, miten haluamme muovata tulevaisuutta itsellemme ja tuleville sukupolville. On aika siirtyä yhdessä sanoista tekoihin!

foto

MAIST. GÜNTER GRABNER JA  MAIST. GERHARD RABENSTEINER, Toimitusjohtaja, PV-Invest GmbH

 

Perustamisestaan ​​lähtien PV-Invest on kannattanut kestäviä ja kannattavia investointeja aurinkosähköön ja pieniin vesivoimalaitoksiin. Oleellinen osa yritysfilosofiaa on suunnattu ilmastonmuutoksen ja sen seurausten torjumiseen. Vihreä joukkovelkakirjalaina antaa mahdollisuuden toteuttaa yritysmissiotamme: rakentaa ja hankkia uusia voimalaitoksia, jotka tuottavat sähköä kestävästi - luonnon voiman ansiosta.

Termi "vihreä joukkovelkakirjalaina" kuvaa korkosuojaa, jota käytetään keräämään pääomaa ympäristö- ja ilmastovaurioiden vähentämistä ja ehkäisemistä varten. Voit lukea lisää kestävän kehityksen toiminnastamme ja kestävyysluokituksesta riippumattomalta laitokselta kestävän kehityksen sivultamme.

Sähköntuotanto aurinkosähköllä ja pienellä vesivoimalla on erittäin tehokasta ja ekologinen jalanjälki pieni. Ensimmäisenä toimintavuotena aurinkosähkövoimala on keskimäärin säästänyt saman määrän hiilidioksidia, joka syntyy voimalaitoksen yksittäisten komponenttien tuotannon aikana.

Lisäksi aurinkosähkö on alati kasvava markkina. Voidakseen vastata nopeasti kasvavaan ympäristöystävällisen energian kysyntään PV-Invest kehittää lukuisia muitakin aurinkosähkö- ja vesivoimalaitoshankkeita Keski- ja Etelä-Euroopan eri maissa.

 

foto

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

PV-Invest GmbH on emoyhtiö yritysryhmässä, joka tuottaa aurinkosähkövoimaloistaan ja pienistä vesivoimaloistaan sähkötuloja kymmenessä Euroopan maassa. Jatkuvasti kasvavaan salkkuun kuuluu nyt 81 aurinkosähkövoimalaa ja viisi pientä vesivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 52,3 MW. Tästä 1,8 MW on parhaillaan rakenteilla. Olemassa olevilla markkinoilla on lisäksi paljon uusia hankkeita, joita kehitetään parhaillaan. Konserni on toiminut ”Unser Kraftwerk” -tuotenimellä Itävallassa jo vuodesta 2013. Sisaryrityksestä tuli tämä vuonna virallisesti osa PV-Invest-konsernia.

 

PV-INVEST KESKITTYY KESTÄVÄÄN KASVUUN

PV-Investin menestystarina alkoi vuonna 2009, kun yhtiö käynnisti ensimmäiset omat aurinkosähkövoimalansa Italiassa. Pian sen jälkeen otettiin askel kohti Sloveniaa. Nämä kaksi markkinaa ovat edelleen PV-Investin ydinalueita. Seuraavina vuosina rakennettiin voimaloita Bulgariaan ja Ranskaan.

Samaan aikaan perustettiin ”Unser Kraftwerk” (’Oma voimalaitoksemme’) -tuotenimellä Itävallan-divisioona, joka on tällä hetkellä salkun kolmanneksi suurin markkina. Nürnbergin ja Münchenin välissä sijaitseva PV-Investin tähän saakka pohjoisin voimalaitos aloitti toimintansa vuonna 2015. PV-Invest on vuodesta 2016 lähtien laskenut säännöllisesti liikkeeseen yritysjoukkovelkakirjoja ja laajentaa jatkuvasti salkkuaan tältä pohjalta. Viime vuosina yritys on päässyt menestyksekkäästi Makedonian, Unkarin, Bosnia-Hertsegovinan ja Kreikan markkinoille. Jokaiselle uudelle voimalalle tehdään laajamittaiset tekniset ja taloudelliset testit. Periaatteena on laatu ennen määrää. Jokainen salkun laajennus ja markkinoillepääsy edistää siten osaltaan sijoitusrikin hajauttamista ja takaa olemassa olevien painotusten tasapainoisen yhdistelmän.