Osake
Kierros on suljettu

Abacus Diagnostica – nopeita ja luotettavia testituloksia

Abacuksella tavoittelemme tulevaisuutta, jossa lääkäri voi ensimmäisellä vastaanottokäynnillä varmistaa potilaan diagnoosin laboratoriotestin avulla eikä testituloksia tarvitse odottaa päiviä.

Tarinamme

Abacus Diagnosticalla tavoitteenamme on, että terveydenhuollossa tartuntatautien testaus eli diagnostiikka olisi helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta. Abacuksella olemme sitä mieltä, että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus saada luotettavat testitulokset heti ensimmäisen vastaanottokäynnin aikana – olipa kyseessä sitten suolisto-, hengitystie- tai ihoinfektion oireista kärsivä potilas, lapsi tai aikuinen, akuutti tai jo pitkään oireillut. Saamalla testitulokset nopeasti voidaan myös ehkäistä tartuntaketjujen leviämistä tehokkaasti.

Ideaalitilanteessa odotusaikoja ei tule; hoitokodin vanhuksen makuuhaavan antibioottiresistentti bakteeritulehdus todetaan ja hoidetaan paikallisesti ennen infektion leviämistä verenkiertoon, nuhapotilaan influenssaan ei määrätä antibioottia – ja koronavirukselle altistuneen kuumepotilaan diagnoosi selviää heti ensimmäisellä lääkärikäynnillä. Tämä on meidän visiomme.

Tarjoamme sijoitusmahdollisuuden nopeasti kasvavaan, kassavirtapositiiviseen ja korkean exit-potentiaalin yritykseen.

Diagnoosin varmistaminen – miten ja miksi?

Tartuntataudeissa taudinaiheuttajan tunnistamiseen käytetään diagnostiikkaa. Diagnostisilla testeillä voidaan etsiä itse taudinaiheuttajaa (bakteeria, virusta tai niiden osia) tai vasta-aineita, joita elimistö kehittää vieraan bakteerin tai viruksen päästessä elimistöön. Testeistä, jotka tunnistavat taudinaiheuttajan sen geneettisen materiaalin (DNA:n tai RNA:n) perusteella, käytetään usein nimikettä ”PCR-testi”, viitaten niissä usein käytettyyn geenimonistusteknologiaan eli PCR:ään (polymeraasiketjureaktio). Abacuksella käytämme juuri tätä teknologiaa.

Koronapandemian aikana testaustapojen erot ovat tulleet usein julkisuudessa esille: PCR-testeillä saadaan kiinni akuutit tartunnat, joka on taudin leviämisen ehkäisyn kannalta kriittistä. Vasta-ainetutkimus vuorostaan paljastaa jo sairastetun infektion ja kertoo mahdollisesta syntyneestä vastustuskyvystä. Myös lähes oireettomana ohi mennyt tartunta ja rokotteiden tuottama vastustuskyky näkyvät vasta-ainetutkimuksissa. PCR- ja vasta-ainetutkimukset ovat käytännön laboratoriotyössä täysin toisistaan poikkeavat ja analyysit tehdään nykyisin eri laitteilla.

Tartuntatautien hallinnassa molemmilla testaustavoilla on oma, merkittävä roolinsa – siksi me haluamme tulevaisuudessa tarjota ainutlaatuisen kokonaisratkaisun helpottamaan lääkäreiden ja laboratorioiden työtä. Suunnittelemallamme uuden sukupolven GenomEra 2+ (Ge2+) -järjestelmällä voidaan tunnistaa sekä taudinaiheuttaja että sitä vastaan muodostuneet vasta-aineet nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti yhdellä ja samalla laitteella heti ensimmäisen vastaanottokäynnin yhteydessä.

Odotuksen hinta

Tarttuvan taudin tunnistamisella ja diagnoosin mahdollisella viivästymisellä on merkittävä vaikutus niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Oikean diagnoosin saaminen nopeasti on edellytys oikealle hoidolle ja tartuntaketjujen katkaisemiselle – viivästyminen taas johtaa pahimmillaan inhimilliseen tragediaan potilaan kuollessa tautiin, joka oikea-aikaisella diagnoosilla ja hoidolla olisi ollut estettävissä.

Koronapandemian aikana hallitsemattoman tartuntataudin aiheuttamat kustannukset ja vaikutukset ovat tulleet näkyväksi maailmanlaajuisesti yhteiskunnan sekä yksilön tasolla. Nopeiden, tehokkaiden ja oikein ajoitettujen toimenpiteiden merkitys infektiotautien hallinnassa ymmärretään nyt entistä paremmin. Uskomme kasvaneen tietoisuuden muuttavan käyttäytymistä tulevaisuudessa siten, että 

myös muiden virusten leviämisreittien katkaisuun tullaan kiinnittämään huomiota. Suurin osa laboratoriodiagnostiikasta tehdään kuitenkin edelleen suurissa keskuslaboratorioissa, joissa on tutkimuksiin vaadittavia erikoislaitteita, näytteenkäsittelyn ja laitteistojen vaatimia erillisiä tiloja sekä riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Matka lääkärin vastaanotolta näytteenottoon ja näytteiden kuljetus eteenpäin laboratorioihin tutkittavaksi vie aikaa, joten diagnoosin laboratoriovarmistusta voi joutua odottamaan useita päiviä.

Vieritestaus eli ”point-of-care” (POC) -diagnostiikka on vaihtoehto keskuslaboratorioissa tehtävälle testaukselle. POC-testit tehdään potilaan hoitopaikan lähellä eikä potilasnäytteitä lähetetä ulkopuolisiin laboratorioihin. Jotta vieritestaus olisi kannattavaa, pitää laitteiston olla monipuolinen, helppokäyttöinen ja kokonaiskustannuksiltaan edullinen. Vieritestauksen suurin etu on varmistetun diagnoosin – ja täten myös oikean hoidon – saaminen potilaille nopeasti myös pienemmissä hoitoyksiköissä. Infektiotautien diagnostiikassa säästetty aika säästää henkiä ja yhteiskunnan kokonaiskustannuksia.

Looking for a fast track

Kehitteillä oleva Ge2+ -järjestelmä soveltuu vieritestaukseen ja suunnitellaan alusta loppuun käyttäjää ajatellen. Meillä ymmärretään, että käytön helppous vähentää virheitä ja mahdollistaa myös uusien käyttäjien koulutuksen ilman pitkää perehdytystä. Lopulta käytettävyys näkyy siis lääkärille ja potilaalle luotettavina ”kerralla oikein” -tuloksina ja hoitoyksikössä säästyneinä kustannuksina ja parempana asiakaskokemuksena.

Miksi sijoittaa Abacukseen

1) Nopeasti kasvava markkina ja globaalien terveydenhuollon ongelmien vähentäminen

Toimialamme eli infektiotautien vieritestaus on diagnostiikan nopeimmin kasvavia markkinoita ja vuosittaisen kasvun ennustetaan olevan 14,4%. Koronapandemia kiihdyttää kasvua entisestään. Koronapandemia ja antibioottien liikakäytön aiheuttama antibioottiresistenttiys ovat molemmat vakavia globaaleja terveysuhkia. Nopea ja luotettava diagnostiikka on avainasemassa näiden vastaisessa taistelussa.

2) Maltillinen arvostus ja suuri exit-potentiaali

Viime vuosina isot alan toimijat ovat ostaneet useita verrokkiyhtiöitä. Varhaisessakin vaiheessa olevien yritysten kauppahinnat ovat olleet jopa 450 miljoonaa dollaria. Esimerkkeinä alalla tapahtuneesta yrityskaupoista voidaan pitää Iquumin sekä StatDX:n kauppoja. Roche osti Iquumin vuonna 2014 n. 450 miljoonalla dollarilla ja Qiagen osti StatDX:n n. 191 miljoonalla dollarilla vuonna 2018.

Tavoitteenamme on tehdä Ge2+ -järjestelmästä markkinoiden monipuolisin vieritestaukseen soveltuva testijärjestelmä, joka vastaisi asiakastarpeisiin nykyisiä ratkaisuja paremmin. Täten nykyisen teknologiamme käytön laajentaminen Ge2+ järjestelmän kautta mahdollistaa merkittävän arvonnousun nykyisestä 9,5 M€ tasosta.

3) Matala teknologia- ja markkinariski

Teknologiamme toimivuus on osoitettu vuosien rutiinikäytössä asiakkailla ja useissa tieteellisissä julkaisuissa. Uuteen järjestelmään sisällytämme nykyisissäkin tuotteissa käytetyn ja 15-vuoden aikana kehitetyn PCR-osaamisemme sekä perustajiemme ja Turun alueen valtavan vasta-ainetestiosaamisen. Emme ole siis keksimässä pyörää uudelleen vaan paketoimme tunnetusti toimivat ja hyvät ratkaisut fiksusti uuteen järjestelmään.

Meillä on vuosien kokemus kansainvälisistä diagnostiikan markkinoista ja siten viimeisin markkinantieto ja -ymmärrys. Lisäksi meillä on alalla vaadittavat luvat, laatujärjestelmät sekä valmiit myynti- ja partneriverkostot.

4) Kassavirtapositiivinen yritys ja laaja tuotevalikoima

Olemme niitä harvoja yrityksiä, jotka saavat merkittävän taloudellisen hyödyn koronapandemiasta. Olemme moninkertaistaneet hyväkatteisen testimyyntimme huhti- toukokuussa ja meillä on nyt vahvasti positiivinen kassavirta, mikä on harvinaista alan kasvuyrityksille. Vaikka koronavirus onkin tuonut valtavan myyntipiikin, emme ole riippuvaisia vain koronatestin myynnistä. Laitekantamme kasvaa nyt nopeasti ja suurin osa asiakkaistamme käyttää koronatestin lisäksi useita muitakin testejämme. Uskomme tämän yhdessä uusien testien kanssa luovan merkittävää liikevaihtoa vuosiksi eteenpäin. 

5) Megatrendit tukevat kasvua ja toiminta on vastuullista

Ilmastonmuutos tuo trooppisia tauteja yhä pohjoisemmaksi ja Abacuksella on tarvittava teknologia näiden tautien diagnosoimiseksi, jolloin niitä voidaan tehokkaammin hoitaa ja torjua. Suomalaisena toimijana vastuullisuus ja kestävyys ovat luonnollinen osa liiketoimintaamme ja tulemme panostamaan näihin entistä enemmän. ISO 14001 ympäristösertifikaatti ja kirjallinen vastuullisuusohjelma ovat jo työn alla. Pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme, mikä näkyy erittäin pienenä vaihtuvuutena ja hyvin toimivana tiiminä. 

Liikevaihtokuvaaja 2019-2020

 

Abacus pähkinänkuoressa

Abacus on vuonna 2004 perustettu spin-off-yritys Turun yliopiston biotekniikan osastolta. Yrityksen perustaneet professorit ja tutkijat ovat kaupallistaneet useita yliopistolähtöisiä keksintöjä – niin alkoi myös meidän tarinamme. Alkuvuosien ajan kehitimme teknologiapohjaa ja vuonna 2009 päätimme keskittyä infektiotautien diagnostiikkaan. Nykyiset pääomistajat Arctic Partners ja silloinen Aloitusrahasto Vera (nykyisin Innovestor Ventures) tulivat mukaan samana vuonna. Saimme ensimmäisen Euroopan laajuisen myyntiluvan eli CE‑merkin kehittämällemme GenomEra testijärjestelmälle vuoden 2010 lopussa, minkä jälkeen olemme edelleen kehittäneet teknologiaa ja järjestelmää sekä tuoneet uusia testejä markkinoille. Tällä hetkellä myymme ja valmistamme yhdeksää eri CE-hyväksyttyä tuotetta ja niiden lisäksi koronavirustestiä Fimean myöntämällä poikkeusluvalla. Ulkoista rahoitusta olemme vuosien saatossa keränneet yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. GenomEra-järjestelmiä olemme toimittaneet yli 150 kappaletta ja odotamme tuotannon sekä myynnin moninkertaistuvan tänä vuonna koronaviruksen vetämän vahvan kasvun myötä. Olemme saavuttaneet positiivisen kassavirran ja uuden diagnostiikkaa mullistavan Ge2+-järjestelmän suunnittelutyö on jo pitkällä.

 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Markkinoiden koko ja kasvunopeus

Maailmanlaajuisten diagnostiikkamarkkinoiden on vuonna 2019 arvioitu olleen n. 16 miljardia dollaria ja kasvavan 6,2% vuodessa. Meidän tärkeimmän kohdemarkkinamme, eli molekulaarisen vieritestauksen markkinan on arvioitu olleen 1,72 miljardia dollaria vuonna 2019 ja ennen koronapandemian aiheuttamaa kasvupiikkiä ennuste seuraavalle viisivuotiskaudelle oli +14,4 %. Toisen kohdemarkkinamme, vasta-ainemääritysten vieritestausmarkkinan odotetaan kasvavan 12,7 % ja saavuttavan 2 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä. Myös yksittäisten testien markkinat ovat suuria; esimerkiksi influenssatestauksen markkinan arvioitiin olleen vuonna 2018 n. 1,08 miljardia dollaria ja kasvavan n. 9% vuodessa. Yksittäisen paneelitestin markkinat voivat olla vielä huomattavasti laajemmat, sillä paneelitestillä voidaan määrittää samasta näytteestä useita taudinaiheuttajia yhdellä testillä. Esimerkiksi hengitystieinfektioiden testauksen globaalin markkinan arvioitiin olleen 5 miljardia dollaria vuonna 2016 ja suolistoinfektioiden testauksen markkinoiden arvioidaan saavuttavan 6,1 miljardia dollaria vuonna 2027.

Tuotteemme

GenomEra CDX -testijärjestelmä 

Testijärjestelmämme koostuu kertakäyttöisistä testilastuista, laitteesta sekä testitulokset tulkitsevasta ohjelmistosta. Äärimmilleen yksinkertaistetut testilastut ovat Abacuksen teknologian ja tuotteiden ydin. Näissä yhdistyy 15-vuoden PCR-osaaminen ja Abacuksen patentoitu teknologia, jossa reagenssit kiinnitetään suoraan ruiskuvaletusta muoviosasta ja alumiinifoliosta koostuvalle testilastulle. Tuotantoprosessimme ei vaadi useimpien kilpailijoiden käyttämää kallista ja vaativaa kylmäkuivausmenetelmää. Matalien valmistuskustannusten vuoksi voimme hinnoitella tuotteemme kilpailukykyisiksi säilyttäen silti hyvän katteen. Määrityksissä käytetään niin sanottua aikaerotteista fluorometriaa, joka parantaa määrityksen herkkyyttä ja luotettavuutta verrattuna tavanomaisin ratkaisuihin.

Genomera cdx testijärjestelmäkuva

GenomEran käyttäjä tekee helpon ja nopean esikäsittelyn (koronatestin esikäsittely), lisää analysoitavan potilasnäytteen testilastulle, siirtää lastut laitteeseen ja käynnistää ohjelman, minkä jälkeen laite sulkee testilastut pysyvästi. Jokaisessa lastussa on yksilöllinen viivakoodi, joka kertoo laitteelle mikä määritys kustakin näytteestä tehdään ja identifioi tulokset potilaskohtaisesti ilman henkilötunnuksen tarvetta. Yhdestä näytteestä voidaan tehdä jopa neljä määritystä yhdellä kertaa. Noin tunnin kuluttua analyysi on valmis ja ohjelmisto raportoi tulokset automaattisesti positiivisena tai negatiivisena ja siirtää tulokset tietojärjestelmään tarvittaessa.

Ge2+ kehitteillä oleva uuden sukupolven testijärjestelmä

Suurin osa nyt kerättävästä rahoituksesta tullaan käyttämään uuden sukupolven testijärjestelmän kehittämiseen. Järjestelmässä hyödynnetään Abacuksen nykyisen GenomEra testijärjestelmän pohjalta vuosien saatossa kertynyttä osaamista sekä teknologiaa, joka paketoidaan täysin uuteen muotoon. Helppokäyttöisyys, nopeus ja monipuolisuus tulevat olemaan Ge2+:n myyntivaltteja. Koska määrityksissä käytetään GenomEra-järjestelmälle patentoitua kuivakemiaa, olemassa olevien määritysten siirtäminen uudelle alustalle on yksinkertaista. Tavoitteenamme on luoda markkinoiden helppokäyttöisin järjestelmä, jonka ominaisuudet ovat vertaansa vailla.

Ainutlaatuinen ominaisuus Ge2+:ssa tulee olemaan PCR- ja vasta-ainetestien yhdistäminen samalle alustalle. Näin esimerkiksi koronaviruksen kohdalla voidaan samalla laitteella todeta akuutti infektio käyttäen PCR-menetelmää sekä todentaa vanha tai pitkittynyt infektio vasta-aineiden perusteella. 

PCR-määrityksissä Ge2+:n on mahdollista tunnistaa jopa 11 bakteeria tai virusta yhdestä näytteestä, jolloin esimerkiksi kaikki tärkeimmät hengitystieinfektioiden aiheuttajat voidaan havaita kerralla. Vasta-ainetesteissä tavoitteenamme on raportoida kolme eri tulosta per näyte, esimerkiksi eri vasta-aineluokat voidaan raportoida erikseen. Kuivakemian ansioista valmistuskustannukset pysyvät matalina ja siten mahdollistetaan kilpailukykyiset hinnat ja korkeat marginaalit. 

Tavoitteenamme on lanseerata Ge2+ loppuvuodesta 2022 ja tuoda saataville laaja testivalikoima sisältäen myös ns. game changer -testejä, joita kilpailijat eivät tällä hetkellä tarjoa. Näitä ovat muun muassa luotettavat hinkuyskän vasta-aine- ja PCR-testit sekä trooppisten sairauksien paneelitesti. Näillä kliinisesti tärkeillä testeillä saadaan laitekantaa kasvatettua nopeasti. Kun laitekanta on riittävä, voidaan asteittain tuoda myyntiin myös kovemmin kilpailtuja testejä.

Miksi yhdistää PCR ja vasta-ainetestaus?

PCR-menetelmän on todettu olevan ylivertainen useiden infektioiden diagnostiikassa, sillä PCR pystyy havaitsemaan jopa yksittäisiä molekyylejä – tähän herkkyyteen ei mikään muu diagnostinen testi kykene. Ylivoimaisen herkkyyden lisäksi hyvin suunniteltu PCR-testi on erittäin tarkka eli spesifinen.

Näistä syistä PCR on syrjäyttänyt useat muut menetelmät ja esimerkiksi koronavirusinfektion tai sukupuolitautien havaitsemiseen käytetään lähes yksinomaan PCR:ää.

Vasta-aineita ei kuitenkaan voida PCR:llä havaita, ja tähän tarvitaan vasta-ainetestejä. Vasta-aineilla on tiettyjen infektioiden, kuten tuhkarokon, hinkuyskän ja koronaviruksen hoidossa merkittävä rooli.

Vieritestaukseen soveltuvia PCR-laitteita on jonkin verran markkinoilla ja erityisesti influenssatestauksessa kilpailu on kovaa. Sen sijaan luotettavia vieritestaukseen soveltuvia vasta-ainemäärityksiä ei juuri ole olemassa –  eikä tiedossamme ole yhtäkään vieritestausjärjestelmää, joka yhdistäisi nämä molemmat teknologiat. Kahden eri teknologian yhdistäminen ei ole aina helppoa. Abacuksen vahvuus onkin ainutlaatuinen osaaminen molemmista teknologioista ja valmius yhdistää ne yhteen laitteeseen.

Terveydenhuollossa uuden laitteen käyttöönotto on aina iso prosessi ja siksi hankinnoissa suositaan mahdollisimman helppokäyttöisiä ja monipuolisia järjestelmiä. Yhdistämällä kaksi eri teknologiaa samaan järjestelmään saadaan laajempi sovellusalue ja ainutlaatuinen kilpailuetu.

Testivalikoimamme

Tarjoamme jo nyt yhden oman markkinasegmenttimme laajimmista testivalikoimista. Koronavirustesti on uusin lisäys. Syksyllä olemme tuomassa markkinoille aivokalvontulehdustestin sekä yhdistelmätestin, jolla voidaan havaita koronavirus sekä A- ja B-influenssat yhdellä kertaa. Meidän testivalikoimamme kattaa nykyisellään niin noroviruksen, influenssan ja RS-viruksen kuin MRSA-sairaalabakteerin, pneumokokin, B-ryhmän streptokokin ja antibioottiripulia aiheuttavan C. difficile -bakteerin. Nettisivuillamme on lisää tietoa testeistämme.

Genomera testit abacus tuotteet

Ansaintalogiikka

Käytämme alalle tyypillistä ns. razor-razorblade mallia, jossa laite myydään mahdollisimman edullisesti ja kulutustavara myydään korkealla katteella. Vastaavaa ansaintalogiikkaa käytetään muun muassa kahvikapseleissa, mustesuihkutulostimissa sekä tietenkin partahöylissä.

Yleensä myymme laitteet jakelijalle, joka sijoittaa laitteen ilman kertamaksua loppuasiakkaalle. Jakelija lisää silloin laitteen hinnan testien hintaan. Suomessa on viime vuosina yleistynyt myös palvelulaite-malli, jossa loppukäyttäjä maksaa ainoastaan raportoitujen potilastulosten määrän mukaan.

Markkinatrendit

Alalla on kaksi selvää ja toisistaan poikkeavaa trendiä; terveyspalveluita tuottavat yksiköt yhdistyvät ja keskittävät toimintaansa, mutta samaan aikaan kaikkein nopeimmin kasvaa hajautettu vieritestaus eli juuri se markkina, missä Abacus toimii. Tarttuvien infektiotautien testitulokset halutaan mahdollisimman nopeasti, jolloin hajautettu testaus on ainut vaihtoehto. Näytteiden lähettäminen keskuslaboratorioihin vie aikaa ja rahaa, joten vieritestistä ollaan valmiita maksamaan huomattavasti enemmän kuin vastaavasta keskuslaboratoriotestistä. Kokonaiskustannusten kannalta vieritestaus on usein järkevää.

Kilpailutilanne

Koronaviruksen kohdalla luotettava ja riittävä saatavuus on yksi tärkeimpiä päätöskriteereitä testiä valittaessa. Alalla on pulaa useista raaka-aineista, ja vaikka testien saatavuus on jo hieman parantunut, niin silti monen testin saatavuus on rajoitettua ja epävarmaa. Meillä on erinomainen maine luotettavana toimittajana ja olemme pystyneet pitämään kaikki toimituslupauksemme. Olemme kuitenkin joutuneet rutkasti rajoittamaan sitä, kenelle testejä lupaamme toimittaa. Kotimaisena yrityksenä priorisoimme Suomen toimitukset.

Normaalissa markkinatilanteessa tärkeimpiä hankintakriteereitä ovat laaja testivalikoima, nopeus, helppokäyttöisyys, luotettavuus, hyvä ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu sekä kustannustehokkuus. GenomEra-järjestelmä tarjoaa yhden markkinoiden tasapainoisimmista ratkaisuista kustannustehokkaaseen hintaan. Tärkeimmät kilpailuetumme ovat laaja ja kasvava tuotevalikoima, erinomainen asiakaspalvelu, kilpailukykyiset hinnat sekä luotettavat testit.


Kilpailijoista on syytä mainita kaksi oman segmenttinsä markkinajohtajaa Cepheidin GeneXpert ja Biomeriéuxin Filmarray. Näiden molempien testeissä joudutaan käyttämään useita eri kylmäkuivattuja reagensseja, jotka ovat herkkiä kosteudelle. Kylmäkuivaus ja mekaanisesti monimutkaiset testikasetit nostavat tuotantokustannukset korkeiksi. Abacuksen patentoidun teknologian ansioista emme joudu käyttämään kylmäkuivausta, ja testit ovat yksinkertaisia valmistaa. Tämä madaltaa tuotantokustannuksia merkittävästi. Lisäksi Abacuksen patentoitu kuivakemia kestää verrattain hyvin kosteutta sekä vaihtelevia lämpötiloja. Asiakkaille tämä näkyy edullisina hintoina ja hyvin säilyvinä testeinä.

Markkinatarve ja kilpailu laitteiden vertailu

Olemme tehneet markkinaselvityksen Ge2+:n alustavien spesifikaatioiden ja testivalikoiman perusteella. Palaute loppukäyttäjiltä sekä jakelijoilta on ollut erinomaista ja kiinnostus järjestelmää kohtaan on suurta. Markkinaselvitys tukee vahvasti suunnitelmaamme yhdistää PCR sekä vasta-aine testaus samaan järjestelmään. Erityisen kiinnostavana Ge2+ nähdään pienemmissä terveydenhuollon yksiköissä. Laaja testivalikoima sekä käytettävyys korostuu markkinoilla yhä enemmän. Meillä on jo yksi markkinoiden laajimmista testivalikoimista - ja Ge2+:sta haluamme tehdä markkinoinen helppokäyttöisimmän. 

Kohdeasiakkaat

Nykyisiä kohdeasiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret sairaalalaboratoriot, joissa ei ole erityisosaamista, tiloja eikä laitteistoja tavallisesti vaativaan molekyylidiagnostiikkaan.

Ge2+:n kohdeasiakkaat ovat yhä pienempiä terveydenhuollon yksiköitä sekä suurten sairaaloiden päivystyslaboratoriota ja osastoja, joissa tarvitaan infektiotautien nopeaa diagnostiikkaa. Testitarpeet näissä kohteissa jäävät yhdellä teknologialla ja yksittäisillä testeillä pieniksi, mutta laajalla testiportfoliolla sekä kahden eri teknologian yhdistelmällä pienistä testimääristä kertyy merkittävä kokonaismäärä. Tällöin myös pienissä paikoissa henkilökunnalla säilyy testaamiseen rutiini ja laiteinvestointi on taloudellisestikin järkevää.

Jakelu- ja myyntikanavat

Kaikki GenomEra-tuotteet myydään jakelijoiden kautta. Tämä on alalle tyypillistä.  Olemme valinneet tämän strategian, jotta voimme keskittyä ydinosaamiseemme emmekä joudu käyttämään valtavia summia oman myyntiverkoston rakentamiseen. Jakelijamme ovat monesti maansa johtavia toimijoita ja mukana on myös globaali jättiläinen, Abbott. Tällä hetkellä Abacuksen jakeluverkosto kattaa ison osan Euroopasta sekä valikoidut Lähi- ja Kauko-Idän maat. Olemme aktiivisesti laajentaneet ja päivittäneet jakeluverkostoa viime vuosina. Vallitsevassa koronatilanteessa kysyntä on niin suurta, että olemme joutuneet pysäyttämään uusien maiden avaamisen ja keskittyneet toimittamaan riittävän määrän tuotteita nykyisille jakelijoille. Kun tuotantokapasiteetti sallii, tulemme jatkamaan jakeluverkoston kehittämistä.

Käymme keskusteluja kahden isoimman markkinan, USA:n ja Kiinan, avaamisesta yhdessä paikallisen toimijan kanssa. Tällä järjestelyllä kalliit ja vaativat rekisteröinnit jäisivät kumppanin harteille ja samalla saavutettaisiin mahdollisimman nopea myynnin kasvu.

Lainsäädäntö

In vitro -diagnostiikka on tarkoin säädeltyä ja meillä on jo vuosikausia ollut tarvittavat luvat sekä laatusertifikaatit. Euroopassa on lähivuosina tulossa iso muutos, kun uusi IVD-asetus tulee voimaan. Yksi suurimmista muutoksista liittyy niin sanottuihin ilmoitettuihin laitoksiin (engl. notified body). Nykyisin vain hyvin harvat IVD-tuotteet vaativat ilmoitetun laitoksen hyväksynnän, kun taas uuden asetuksen myötä, valtaosa IVD-tuotteista tulee vaatimaan ilmoitetun laitoksen hyväksynnän. Tämänhetkisen tiedon mukaan siirtymäaika tulee päättymään toukokuussa 2022. Näemme kiristyvän lainsäädännön etuna, sillä tämä tulee mahdollisesti vähentämään kilpailua ja samalla rekisteröinnit EU:n ulkopuolisiin maihin tulevat todennäköisesti helpottumaan

Megatrendit ja niiden vaikutus 

Liikkuvuuden lisääntyminen

Koronaviruspandemia on rajoittanut matkustamista ja liikkumista, mutta tilapäisten rajoitteiden jälkeen sekä työn että huvin vuoksi tehtävien matkojen määrä tulee taas lisääntymään. Epidemioiden havaitseminen paikallisesti ja nopeasti on tärkeää, jotta saadaan estettyä niiden laajeneminen. Matkailijoilla tavallinen epätoivottu tuliainen on ripuli, joka yhä useammin on antibiooteille vastustuskykyisen bakteerin aiheuttama ja pahimmillaan henkeä uhkaava.

Ilmastonmuutos

Maailman terveysjärjestö WHO ennustaa, että ilmaston lämpeneminen levittää aiemmin lähinnä tropiikissa esiintyneitä hyönteisvälitteisiä infektioita yhä laajemmalle. Hyttysten levittämiä malariaa ja Länsi-Niilin virusta esiintyy Etelä-Euroopassa jo merkittävästi. Trooppiset taudit ovat infektioalueiden ulkopuolella potilaita kohtaaville lääkäreille erittäin hankalia, sillä oireiden perusteella diagnoosia ei voi tehdä ja tapaukset ovat harvinaisia ja monesti vakavia.

Arvojen muutokset, vastuullisuus ja ympäristö 

Vastuullisuus ja ympäristöasiat nousevat niin asiakkaiden kuin sijoittajienkin arvoasteikolla yhä useammin tärkeiksi päätöksenteon kriteereiksi. Ympäristöön (E), yhteiskuntaan (S) ja hallintotapaan (G) liittyvät asiat vaikuttavat myös yrityksen arvonmuodostukseen.

Kehittyvät maat 

Kehittyvien maiden talouskasvu on nopeaa ja keskiluokka yleistyy. Terveydenhuollon kehittymistä kuitenkin rajoittaa usein pitkät etäisyydet ja huonot yhteydet potilaiden, hoitoyksikköjen ja muiden toimijoiden välillä. Logistiikka näytteiden kuljetukseen puuttuu, eikä potilas ehkä koskaan palaa kuulemaan tuloksia.

Ikääntyvä väestö

Kehittyneissä teollisuusmaissa väestö ikääntyy ja samalla terveydenhuollon tarpeen määrä kasvaa. Tämä nostaa erityisesti vieritestaukseen soveltuvan diagnostiikan kysyntää hoitoyksiköissä.

Abacus ja megatrendit

  • Liikkuvuuden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tarpeisiin Abacus suunnittelee testipaneeleja mm. yleisimpien trooppisten sairauksien sekä ripuloivan matkailijan diagnostiikkaan. Jo tulevan talven influenssaepidemian ja koronaviruksen ”toisen aallon” tunnistamiseksi olemme kehittämässä A- ja B-influenssan sekä koronaviruksen erottavaa yhdistelmätestiä, jonka avulla oireilevat influenssa- ja koronapotilaat saavat nopeasti oikean diagnoosin ja hoidon.
  • Abacus on vastuullisesti toimiva suomalainen yritys, ja asian virallistamiseksi yritys on hankkimassa ISO 14001 ympäristösertifikaattia sekä laatimassa kirjallista vastuullisuusohjelmaa
  • Kehittyvien maiden terveydenhuollossa hajautettu ja helppokäyttöinen diagnostiikka on käytännössä ainoa vaihtoehto: kun potilaasta otettu näyte testataan heti hoitoyksikössä, näytteiden säilyvyys ja kuljetus ei aiheuta ongelmia, tulokset ovat heti saatavilla, ja diagnoosin mukainen mahdollinen hoito voidaan aloittaa saman tien. Abacus selvittää mahdollisuuksia päästä tukemaan näiden maiden terveydenhuollon kehitystä.

  • Abacuksen vastaus länsimaiden ikääntyvän väestön tuomiin terveydenhuollon tarpeisiin on vieritestaukseen suunniteltu, helppo- ja monikäyttöinen Ge2+-järjestelmä.   

Tulevaisuuden kasvumahdollisuudet 

Toimimme tällä hetkellä ihmisten infektiotautien diagnostiikassa. Käyttämämme teknologia on kuitenkin hyvin skaalautuvaa ja soveltuu muun muassa syövän ja sydänkohtauksen diagnostiikkaan sekä genetiikan tutkimuksiin. Kokonaan uusia mahdollisuuksia tuovat koti- ja tuotantoeläindiagnostiikka, elintarviketurvallisuus, tuoteväärennökset sekä bioturvallisuus. Nämä uudet markkina-alueet voisi olla mahdollista avata lisensointijärjestelyillä, joka onnistuessaan toisi nopeasti kassavirtaa ilman suuria omia investointeja. 

Tiimimme

Tiimimme

Abacuksen hallituksen jäsenillä on vuosikymmenten kokemus kansainvälisestä diagnostiikan liiketoiminnasta sekä erittäin vahvat näytöt yliopistolähtöisten keksintöjen kaupallistamisessa sekä patentoinnissa. Yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaa nuori, mutta kokenut ja erittäin sitoutunut tiimi. Olemme vuosien saatossa kasvattaneet Abacuksen start-upista toimivaksi ja oikeaksi diagnostiikkayritykseksi. Emme säikähdä vähästä ja tiedämme, että ylä- ja alamäet kuuluvat kasvuyrityksen elämään. Olemme vuosien saatossa myös menettäneet avainhenkilöitä, mikä on toisaalta antanut mahdollisuuden nuorille osaajille kasvaa uusiin vastuullisiin tehtäviin. Samalla olemme toistuvasti löytäneet tapoja tehdä asioita entistä tuottavammin.

Mielestämme muutokset tuovat mahdollisuuden kehittyä – tästä tuoreimpana esimerkkinä koronapandemia. Maailmanlaajuisen kriisin keskellä me yhdistimme voimamme ratkaisun kehittämiseksi: kehitimme uuden koronavirustestin muutamassa viikossa reilun 10 hengen tiimillä verkostojamme hyödyntäen. Kun koronavirustestin valtava kysyntä osoitti testituotantokapasiteetin rajoittavan kasvuamme, kehitimme prosessejamme nopeasti: olemme jo saaneet testien valmistukseen kuluvan ajan puolitettua ja tuotantomäärät moninkertaistettua pienillä, mutta ajallisesti merkittävillä tuotantoprosessin kehitystoimenpiteillä.

Takavuosien taloudelliset haasteet ovat opettaneet käyttämään vähäiset resurssimme äärimmäisen tehokkaasti. Keskitymme ydinosaamiseemme, emmekä yritä tehdä kaikkea itse. Työntekijöitä olemme palkanneet jo opintojen aikana, jolloin opiskelijat ovat päässeet soveltamaan koulutustaan ja uusinta tietoaan yritysmaailmassa. Näin olemme pystyneet tarjoamaan houkuttelevia urapolkuja ja saaneet pitkäaikaisesti sitoutuneita vahvistuksia tiimiimme. Yhdessä olemme selvinneet haasteista ja tästä osoituksena meillä on 10 CE IVD-merkattua tuotetta markkinoilla, yli 20 jakelijaa sekä positiivinen kassavirta.

Erno Sundberg

Toimitusjohtaja, DI biotekniikka

Erno aloitti Abacuksen tiimissä kesätyöntekijänä vuonna 2010 ja on ollut kehittämässä yrityksen kaikkia toimintoja aina tuotekehityksestä laadun kautta tuotantoon. Toimitusjohtajana Erno on toiminut vuodesta 2016 lähtien. Hän on aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin - sekä jakelijoihin että loppukäyttäjiin - ja osallistuu yrityksen päivittäiseen päätöksentekoon. Ernolla on poikkeuksellisen hyvä teknologiaosaaminen ja hän pystyy kouluttamaan jakelijat sekä keskustelemaan sujuvasti vaativankin loppuasiakkaan kanssa. Tämä mahdollistaa todellisen asiakastarpeen ymmärtämisen ja Abacuksen ohjaamisen oikealle kasvu-uralle.  

Timo Lövgren

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja, Professori emeritus, biotekniikka

Timo toimi yli 10 vuotta lääketieteellistä diagnostiikkaa kehittävän Wallac Oy:n tutkimusjohtajana ennen siirtymistään professoriksi Turun yliopistoon perustetulle biotekniikan osastolle. Abacuksen perusteknologian lisäksi osastolla on vuosien saatossa kehitetty useita kaupallisesti menestyneitä innovaatioita ja Timo on keksijänä yli 15 patentissa. Hän on ollut perustamassa Abacuksen lisäksi yrityksiä Arctic Partners, Kaivogen sekä Innotrac Diagnostics, joka kuuluu nykyisin Danaher-konserniin ja työllistää Turussa yli 200 henkeä. Timo on toiminut Abacuksen hallituksen puheenjohtajana yrityksen perustamisesta lähtien ja ollut avainroolissa aiempien vuosien rahoituksen hankkimisessa. Abacukseen Timo tuo ainutlaatuisen kokemuksen, kansainvälisen verkoston ja osaamisen yliopistolähtöisten keksintöjen patentoimisesta sekä kaupallistamisesta.

Ilkka Kouvonen

Hallituksen jäsen, FT biokemia

Ilkka työskenteli Medix Biochemican toimitusjohtajana yli 14 vuotta yrityksen perustamisesta lähtien. Turku Science Parkin toimitusjohtajan ja Sitran toimialajohtajan tehtävissä Ilkalle on kertynyt monipuolinen kokemus innovaatiojärjestelmistä ja teknologiayritysten riskirahoituksesta. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä tai hallituksen puheenjohtajana 20:ssä eri yrityksessä. Abacukseen Ilkka tuo vankan hallitus- ja laajan life science -alan liiketalousosaamisen.

Tero Soukka

Hallituksen jäsen, perustaja, Professori, biotekniikka

Tero on Abacuksen perustajaosakas ja toimii biotekniikan professorina Turun yliopistossa. Teron tutkimustausta liittyy Abacuksen tuotteissa käytettäviin menetelmiin. Hän on johtanut useita diagnostiikan teknologiatutkimushankkeita liittyen erityisesti määritysteknologioihin, joista hänellä on toistakymmentä patenttia ja patenttihakemusta sekä yli sata vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Teron syvällinen IVD-teknologioiden ymmärrys, kansainvälinen tiedeosaaminen osaaminen alan huipulta sekä laaja kokemus keksintöjen patentoinnista ovat Abacukselle erityisen hyödyllisiä.

Leena Kokko

Hallituksen jäsen, FT biotekniikka

Leenalla on yli 10 vuoden kokemus kasvuyrittäjyydestä. Hän on perustamista lähtien toiminut Kaivogen Oy:n toimitusjohtajana ja hänen johdollaan Kaivogen on kasvanut yli 20 henkeä työllistäväksi, kannattavaksi yritykseksi. Ennen yritysmaailmaan siirtymistä hän työskenteli Turun yliopistolla kehittämässä määritysteknologioita. Abacukseen Leena tuo vahvan osaamisen vasta-ainemääritysten kehittämisestä sekä yrityksen kasvattamisesta kannattavasti.  

Janne Holopainen

Laite- ja ohjelmistopäällikkö, FT fysiikka

Janne tuli mukaan Abacukselle vuonna 2009 auttamaan GenomEra-järjestelmänpäivittämisessä CE IVD -käyttöön. Laitteen ja ohjelmiston kehittämisestä Jannen vastuualue kuitenkin laajeni nopeasti laitetuotannon ja -huollon puolelle sekä laadunvalvontajärjestelmän pystyttämiseen. Nykyisin Janne on vastuussa kaikista laitteeseen ja ohjelmistoon liittyvistä asioista mukaan lukien niin yrityksen sisäisessä kuin ulkoisessakin käytössä olevien ohjelmistojen jatkuva kehitys. Abacuksessa Janne on kymmenen vuoden aikana ollut ratkaisemassa ongelmia aina tuotantostrategioista yksittäisen loppukäyttäjän käytännön kysymyksiin.

Antti-Heikki Tapio

Tuotekehityspäällikkö, FM biotekniikka

Antti-Heikki liittyi Abacuksen tiimiin 2009 ja on yli 10 vuoden ajan ollut mukana kehittämässä sekä yritystä että uusia tuotteita. Antti-Heikki on useiden Abacuksen innovaatioiden pääkehittäjä, jonka vahvuus on näytteenkäsittelymenetelmien hallinta yhdistettynä haluun ja osaamiseen kehittää yksinkertaisia ja toimivia asiakasratkaisuja. Tuotekehityksen lisäksi hän vastaa asiakkaiden vaativimpiin kysymyksiin saaden asiakkailta suoraa palautetta Abacuksen tuotteista.

Laura Joki

Tuotepäällikkö, FM biotekniikka

Abacuksen tiimiin 2015 liittyneen Lauran vastuulla on asiakkuudet niin jakelijoiden kuin loppuasiakkaidenkin suuntaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu olennaisesti jakelijoiden sekä loppuasiakkaiden koulutus Suomessa ja ulkomailla. Hän on usein jakelijoiden tukena loppuasiakaskäynneillä toimien asiantuntijana. Asiakkaiden kanssa Laura käyttää hyväkseen erinomaisia vuorovaikutustaitojaan sekä Saksassa asuttujen vuosien tuomaa kielitaitoaan. Hän on ollutkin avainasemassa Saksan, Itävallan ja Sveitsin (DACH) myynnin kehittämisessä.

Tommi Alanko

Tuotantopäällikkö, DI biotekniikka

Vuonna 2012 aloittaneella Tommilla on lähes kymmenen vuoden kokemus Abacuksen tuotannosta. Tuotantopäällikkönä hänen vastuullaan on testituotanto ja tilaus-toimitusketjut. Tommi oli ratkaisevassa asemassa, kun Abacuksen tuotantokapasiteetti moninkertaistettiin muutamassa viikossa vastaamaan asiakaskysyntään. Tommi on myös menestyksekkäästi varmistanut raaka-aineiden  riittävän saatavuuden, vaikka alalla yleisesti kärsitään saatavuusongelmasta.

Sami Nylund

Laatupäällikkö, DI biotekniikka

Jo opintojensa aikana vuonna 2012 Abacuksessa aloittanut Sami on vuosien varrella osallistunut niin laite- ja testituotantoon kuin tuotekehitykseenkin. Sami tuntee Abacuksen prosessit hyvin, mikä on olennaista hänen nykyisessä roolissaan. Laatupäällikkönä hän vastaa, että Abacuksen tuotteet ja toiminta täyttävät sisäiset ja ulkoiset laatuvaatimukset. Sami myös seuraa viranomaistoimintaa ja pitää huolta, että Abacuksessa ollaan perillä tulevista lainsäädännön muutoksista niin Suomessa kuin kansainvälisesti.  

Joachim Hevler

Neuvonantaja, Markkinointi – Keski-Eurooppa, MBA

Joachimilla on yli 25 vuoden kokemus diagnostiikan markkinoinnista alan johtavissa yrityksissä kuten Pharmacia Diagnostics, Mikrogen ja Alere, joka kuuluu nykyään Abbottiin. Nykyisin Joachim työskentelee toimitusjohtajana Adico DX:ssä, joka toimii Abacuksen jakelijana Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä (DACH). Abacuksen neuvonantajana hän keskittyy DACH-alueen lisäksi muuhun Keski-Eurooppaan ja välittää yritykselle viimeisimmän markkinatiedon ja asiakastarpeet. Abacus hyötyy hänen osaamisestaan myös markkinointimateriaalien ja strategisten suunnitelmien tekemisessä.  

Piia von Lode

Perustaja, neuvonantaja, IPR, FT biotekniikka

Piia on yksi Abacuksen perustajista. Abacuksen alkuvuosina hän oli toimi tutkimusjohtajana ja oli aktiivisesti mukana yrityksen, teknologioiden ja tuotteiden kehittämisessä sekä markkinoinnissa. Hänen keskeisimpiin rooleihinsa kuului myös nykyisen ydintiimin kouluttaminen sekä Abacuksen patenttisalkun hoitaminen. Nykyisessä päätyössään Turun yliopiston innovaatioasiamiehenä hän seuraa alan IPR-tilannetta jatkuvasti. Abacuksen neuvonantajana Piia auttaa IPR-kysymyksissä tarpeen mukaan.

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Säätelyyn liittyvät riskit

IVD (in vitro -diagnostiikka) on tarkoin säädelty markkina-alue. Abacuksella on jo vuosikausia ollut tarvittavat luvat sekä laatusertifikaatit, joita päivitetään ja ylläpidetään vaatimusten mukaisesti. Uuden EU:n laajuisen IVD-asetuksen vaatimusten täyttäminen voi kuitenkin osoittautua ennakoitua työläämmäksi ja aiheuttaa siten viivettä ja lisäkustannuksia. IVD-asetuksen myötä Abacuksen tuotteet tulevat vaatimaan ilmoitetun laitoksen hyväksynnän ja toistaiseksi hyväksyttyjä ilmoitettuja laitoksia on hyvin rajallisesti. Abacus toimii proaktiivisesti ja pyrkii varmistamaan ilmoitetun laitoksen saatavuuden hyvissä ajoin. Globaalisti IVD-lainsäädännössä on selvä yhdenmukaistamisen tarve ja trendi, jolloin Euroopan ulkopuolisten markkinoiden avaaminen saattaa helpottua. Abacuksen tuotteita myydään ja käytetään jo nyt Euroopan ulkopuolella Lähi-Idässä ja Aasiassa.

Avainhenkilöstön riskit

Pienessä yrityksessä avainhenkilöstön menettäminen voi aiheuttaa ongelmia. Abacus on kuitenkin sujuvasti selvinnyt aiemmista muutostilanteista ja nykyistä avainhenkilöstöä sitoutetaan pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmilla. Riippuvuutta yksittäisistä henkilöistä vähentää jokaisen avainhenkilön laaja osaaminen, jolloin tehtävien uudelleen järjestelyllä pystytään mahdollinen henkilöstömenetys paikkaamaan nopeasti.

Oikeudelliset riskit

Tällä hetkellä yrityksen tiedossa ei ole mitään sitä vastaan kohdistettuja oikeustoimia. Riski tästä on kuitenkin aina olemassa ja riskin realisoituessa siitä voisi aiheutua esimerkiksi ylimääräisiä oikeudenkäyntikuluja tai mahdollinen maineriski.

IPR-riskit

Abacuksella on omia patentteja ja ns. freedom-to-operate -analyysejä tehdään osana uusien tuotteiden kehitystä. Mahdollisia patenttiloukkauksia ei voida kuitenkaan täysin varmasti koskaan poissulkea. Ala on perinteisesti ollut vahvasti patentoitu, mutta valtaosa avainpatenteista on rauennut viime vuosina. Abacuksella on IPR-oikeusturvavakuutus korvaamaan mahdollisia oikeudenkäyntikuluja.

Nopeasti muuttuva markkinatilanne

Terveysteknologian markkinat ovat kasvaneet tasaisesti jo pitkään eikä ala ole syklinen. Koronaviruspandemian vaikutuksia alalle on vaikea arvioida ja markkinatilanne saattaa muuttua nopeastikin, mikäli tiettyjen ratkaisujen saatavuus ja hinnat muuttuvat nopeasti tai jos testausohjeistukset muuttuvat. Abacuksen kohdalla negatiivisten vaikutusten riskiä vähentää laaja tuotevalikoima sekä toiminta hajautetusti monessa maassa ja usean jakelijan kautta. Toistaiseksi koronaviruspandemia on tuonut yritykselle erittäin voimakasta erityisosaamiseemme perustuvaa kasvua.

Tuotekehitysriskit

Uusien tuotteiden kehittämiseen liittyy aina riski. Tämä koskee sekä uusia testejä että Ge2+-järjestelmää. Uusien testien kehittäminen saattaa kestää ennakoitua pidempään tai testit eivät toimi riittävän hyvin, jolloin riskinä on, ettei testiä saada markkinoille lainkaan. Viime vuosina testikehitys-projektit ovat onnistuneet sekä laadullisesti että aikataulullisesti. Riskienhallinta on olennainen osa tuotekehitysprojektejamme; ja projektien riskialtteimpien osien toimivuus pyritään todentamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Taloudelliset riskit

Koronaviruspandemian tuoman myyntipiikin kestoa on vaikea arvioida. Tästä syystä kassaennuste pidetään melko konservatiivisena ja pyritään varmistamaan, että asiakkaat käyttävät GenomEra-järjestelmissään muitakin testejä koronan lisäksi. Ge2+ tuotekehitysprojektin kustannukset saattavat olla arvioitua suuremmat tai laskelmissamme arvioitu osittainen julkinen rahoitus saattaa jäädä saamatta. Isot poikkeamat ennusteessa voivat aiheuttaa tarpeen uudelle rahoituskierrokselle, johon liittyy kuitenkin aina myös riski siitä, ettei tarvittavaa rahoitusta ole saatavilla.

Yleistaloudelliset ja yhteiskunnalliset riskit

Terveysteknologian ala ei ole erityisen herkkä poliittisille tai maailmantalouden muutoksille. Abacus toimii kansainvälisesti eikä ole riippuvainen yksittäisestä maantieteellisestä markkina-alueesta.

Tuotantoon ja toimitusketjuun liittyvät riskit

Koronaviruspandemia on aiheuttanut alalle saatavuusrajoitteita. Abacuksen toimitusketjussa ei toistaiseksi ole havaittu merkittäviä toimitusongelmia, mutta mahdollisten toimituskatkosten mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Abacus varautuu mahdollisiin saatavuusongelmiin täydentämällä raaka-aine varastojaan sekä laatimalla pitkäaikaisia toimitussopimuksia.

Abacuksen tuotannossa on käytössä laitteita, joista osaa on mahdollisen laiterikon aikana vaikea korvata nopeasti. Laitteiden huolto on kuitenkin järjestetty asianmukaisesti. Näiden laitteiden kohdalla laiterikko aiheuttaa riskin tuotantokatkoksille. Jottei tuotantokatkos heijastuisi toimituskatkoksiin, Abacus pyrkii pitämään riittävät lopputuotevarastot. Kovassa kysyntätilanteessa varastomäärät ovat kuitenkin ajoittain jääneet alle tavoitetasojen rajallisen tuotantokapasiteetin vuoksi. 

Diluutioriski

Yrityksellä on oman pääoman ehtoisia vaihtovelkakirjalainoja, jotka voidaan vaihtaa lainaehtojen mukaisesti yrityksen osakkeiksi. Mahdolliset diluutiovaikutukset on jo huomioitu täysimääräisinä arvostusta sekä jaettavaa omistusosuutta määrittäessä.