Osake
Kierros on suljettu

AlvinOne- Havaitsee mielen ongelmat ajoissa

Masennuksen, ahdistuksen ja univajeen kohdalla tarvittava apu on usein myöhässä. AlvinOne analysoi käyttäjiensä terveyttä ja luo matalan kynnyksen kanavan ennaltaehkäiseviin palveluihin ennen sairastumista. Ennaltaehkäisy on parasta hoitoa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Globaali tarve muutokselle

Euroopassa yksi neljästä kärsii masennuksesta tai ahdistuksesta vuosittain. Tämän lisäksi työuupumus on muodostunut epidemiaksi milleniaalisukupolvessa, masennustilastot korostuvat 55-65-vuotiaiden ikäluokassa ja univaikeudet ovat nykyään erittäin yleisiä työikäisten keskuudessa. Pelkästään univaje maksaa arviolta $411 miljardia tuottavuuden laskuna työnantajille Yhdysvalloissa.

Henkilöstön osaaminen ja motivaatio ratkaisevat yrityksen menestyksen. Työnantajilla on merkittävä insentiivi huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, koska se vaikuttaa suoraan tuottavuuteen. Se on kannustanut työnantajia tarjoamaan hyvinvointiin liittyviä palveluita henkilöstölleen tuottavuuden varmistamiseksi sekä työantajamielikuvan parantamiseksi. Tällä hetkellä saatavilla olevat palvelut ovat laadultaan ja vaikuttavuudeltaan vaihtelevia, osittain päällekkäisiä eivätkä ne jakaudu todellisen tarpeen mukaan.  

AlvinOnen perustaja Jukka Suovanen on aina halunnut auttaa ihmisiä olemaan paras versio itsestään. Hän perusti ensimmäisen yrityksensä fysioterapeuttina ja OMT-terapeuttina 80-luvulla. Kun Jukka oli hoitanut jo tuhansia ihmisiä, hän halusi tietää vaikuttiko hänen antama hoito paremmin kuin muut hoitometodit. “Tutkiaksemme tätä, kehitimme ohjelmiston, jolla voisimme mitata vaikuttavuutta ja arvioida asiakkaidemme terveyshaasteita”, Jukka kertoo. Myöhemmin hän myi fysioterapiayrityksensä ja keskittyi kehittämään ohjelmistoa, joka arvioisi terveyttä kokonaisvaltaisesti huomioiden muutkin kuin fyysiset oireet. Kerätyn tiedon analysointi osoitti, että saadakseen luotettavan kuvan yksilön hyvinvoinnista, terveyttä ei voi tarkastella yksittäisinä osa-alueina - se täytyy nähdä kokonaisuutena ja huomioida miten terveyden eri alueet vaikuttavat toisiinsa.

Samoihin aikoihin Henri Rautamo liittyi tiimiin ja toi uutta osaamista palvelumuotoiluun ja asiakaskokemukseen. 2010-luvulla Jukka ja Henri yhdistivät voimansa professori Mark van Gilsin kanssa, ja alkoivat tutkimaan mahdollisuutta ennustaa sairauksia. Vuonna 2016 Johanna Varje tapasi tiimin ja jakoi heidän vision data-lähtöisestä tavasta auttaa ihmisiä pysymään terveinä. Johanna toi mukanaan osaamista visuaalisessa suunnittelussa, kaupallistamisessa ja markkinoinnissa. Tiimi perusti AlvinOnen ja lähtivät toteuttamaan yhteistä missiotaan pitää ihmiset terveinä.

tuote kuva jossa kaksi naista ja applikaatio

Ratkaisu

AlvinOne on disruptiivinen ratkaisu, joka siirtää painopisteen sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn. Työntekijöille, AlvinOne on henkilökohtainen työkalu, johon he syöttävät terveyteen ja työhön liittyvää tietoa ja saavat tietoa riskistään sairastua tulevaisuudessa sekä ohjeita, jotka auttavat heitä edistämään omaa terveyttään tai hakeutumaan tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle. AlvinOne voi myös lähettää yksilöille kutsuja työnantajan tarjoamiin hyvinvointipalveluihin perustuen hänen tuloksiin. Oikein kohdennetut nykyaikaiset ja ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut parantavat henkilöstön tuottavuutta, vähentävät poissaoloja ja säästävät työterveyshuollon aiheuttamia kustannuksia. HR:lle ja johdolle AlvinOne tuottaa ajankohtaista ryhmätason analytiikkaa henkilöstön hyvinvoinnista päätöksenteon tueksi.

AlvinOne analysoi kymmentä eri terveyden osa-aluetta; koettua kipua, fyysistä aktiviteettia, painoa, alkoholinkäyttöä, riskiä sairastua 2-tyypin diabetekseen, työkykyä, mielialaa, unen laatua ja vireystilaa, tupakkatuotteiden käyttöä sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa. Se analysoi juuri näitä hyvinvoinnin osa-alueita, koska ne vaikuttavat tuottavuuteen ja niiden muutokset liittyvät usein toisiinsa. Tarkan ja luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi, tarvitaan tietoa kaikista osa-alueista. Kokonaisvaltainen kuva omasta hyvinvoinnista tehostaa myös yksilön omatoimisten hyvinvointitekojen vaikuttavuutta.
 

kuva, jossa applikaation statistiikasta kuvaa

 • AlvinOnen palautteet ja analytiikka perustuvat 30 vuoden kokemukseen ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta.
 • Se analysoi 10 eri terveyden osa-aluetta, joista se antaa palautetta ja ohjeita miten käyttäjä voi itse edistää hyvinvointiaan.
 • Riskiryhmiä identifioidaan analytiikan avulla ja heille voidaan lähettää tuloksiin perustuvia kutsuja ennaltaehkäiseviin hyvinvointipalveluihin.
 • AlvinOne analysoi työntekijän riskin sairastua seuraavan 12 kuukauden aikana jopa 64,2% sensitiviteetillä.
 • AlvinOne lanseerattiin 2017 ja sillä on ollut lupaava alku saadessaan suuria kansainvälisiä yhtiöitä, kuten Rexelin ja VTT:n, asiakkaakseen Suomessa sekä Ruotsissa.
 • Ennaltaehkäisevien palveluiden optimointi AlvinOnen avulla tuottaa yrityksille keskimäärin 1:3 tuoton investoinnilleen.

suosituskommentti Kirsi NUottolta kuinka hyvä alvinone tuote on

Varhainen interventio hyödyttää kaikkia

Kun kyseessä on vaikeasti käsiteltävä aihe kuten mielenterveys, stressinhallinta tai addiktiot, avun pyytäminen esimieheltä tuntuu monelle mahdottomalta. Näiden haasteiden kohdalla on kuitenkin tärkeää saada tukea hyvissä ajoin sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Suurin osa työnantajista ei tarjoa matalan kynnyksen kanavaa, jonka kautta työntekijä saisi tukea näihin ongelmiin ilman henkilökohtaista kontaktia esimieheen. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa työntekijät välttelevät asiaa ja ongelma pahenee entisestään.

AlvinOne luo anonyymin ja turvallisen kanavan, jonka kautta henkilöstö saa tukea myös herkissä tilanteissa, joissa apua on vaikea pyytää. Kun työntekijä syöttää tietojaan AlvinOneen, järjestelmä analysoi hänen tilanteensa ja lähettää tarvittaessa kutsun palveluihin, joista juuri hän hyötyy eniten.

AlvinOne sopii yhdessä asiakasorganisaation kanssa, mitä palveluita halutaan tarjota henkilöstölle AlvinOne palveluportaalissa. Palvelutarjooma valitaan ja budjetoidaan yrityksen tarpeen mukaisesti. AlvinOnen kumppaniverkostoon kuuluu tällä hetkellä alla olevat palveluntarjoajat. Kumppaneiden palvelut veloitetaan erikseen käytön mukaan. Kumppaniverkoston palveluiden hinnat vaihtelevat 30€/vuosi ja kiinteän 800€/palvelupaketti välillä. AlvinOne toimii palveluiden jakelijana ja säästää asiakkaan aikaa auttaessaan valitsemaan parhaat palvelut yhdellä laskulla.

kuva kumppaneista

Miten työnantaja hyötyy AlvinOnesta:


suosituskommentti Mårten Beijar kuinka hyvä alvinone tuote on

Miksi sijoittaa AlvinOneen?
 

 • AlvinOnen tuote on jo myynnissä ja suurimmat kehitysinvestoinnit on jo tehty.
 • Sairauden hoidon kustannusten kasvu pakottaa valtiot, organisaatiot ja yritykset panostamaan ennaltaehkäisyyn (kustannusten kasvuennuste nykyisestä 6%:sta 9%:n bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä)   
 • Markkinat ovat reagoineet tarpeeseen, sijoitukset Digital Health yrityksiin ovat kasvaneet vuoden 2010 1.28B$:sta , 11.5B$:n vuonna 2017 yksin Pohjois Amerikassa.
 • AlvinOne on skaalautuva ratkaisu, jolla on vahva tieteellinen tausta.
 • Tavoitteena on vähintään kolminkertaistaa yhtiön arvo kolmessa vuodessa.
 • Tavoitteena on mahdollistaa alkuvaiheen sijoittajille exit joko seuraavan sijoituskierroksen tai exit-strategian mukaisen yritysoston yhteydessä.
 • AlvinOne on saanut suuria kansainvälisiä yhtiöitä asiakkaakseen ensimmäisen 18 kuukauden aikana.
 • Se on saanut kansainvälistä mediahuomiota ja on valittu top 100 startupiin Slushissa 2017 ja 2018 tuhansista startupeista.

Tieteellinen tausta ja tietokanta

AlvinOne on kehitetty yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. VTT on valittu neljänneksi parhaaksi 99:stä tutkimusinstituutiosta Euroopassa ja parhaaksi tutkimusinstituutioksi Pohjoismaissa 2017. Vahvan yhteistyömme ansiosta AlvinOnen algoritmeja on ollut kehittämässä Euroopan parhaat datatutkijat.

AlvinOnen tietokanta pitää sisällään tietoa yli 190 000:lta työikäiseltä suomalaiselta. Se sisältää 10 miljoonaa data pistettä, jotka on kerätty käyttäen kokonaisvaltaista ja strukturoitua terveyskyselyä. Vastaajat ovat vastanneet kyselyyn yhden tai useamman kerran edeltävän kymmenen vuoden aikana.

AlvinOne omistaa yllä kuvatun tietokannan, joka on arvokas resurssi AlvinOnen ja siinä käytettävien koneoppivivien menetelmien jatkokehitykselle. Mark van Gils, tutkimusryhmän johtaja VTT:llä kuvaa tietokantaa seuraavasti:

“Suomen työssä olevasta populaatiosta kerätyt havainnot muodostavat kooltaan, laajuudeltaan ja syvyydeltään ainutlaatuisen näyteaineiston. Sen perusteella voimme löytää profiileja, trendejä ja korrelaatioita, jotka aikaa myöten mahdollistavat personoidun ja henkilökohtaisen ongelmiin puuttumisen korkeimmissa riskiryhmissä. Kehittämäämme algoritmia voidaan modifioida erilaisiin työprofiileihin ja poissaolokaavoihin eri maissa.”

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Liiketoimintamalli

AlvinOne toimii subscription-mallilla, jossa tilaajaorganisaatio tilaa palvelun henkilöstölleen vähintään 12 kuukauden tilausjaksoksi. Käyttäjien määrä eli organisaation koko vaikuttaa käyttäjäkohtaiseen hintaan. Kokemuksemme mukaan 35-40% henkilöstöstä ottaa AlvinOnen käyttöön ensimmäisen 4-5 kuukauden aikana. Lisäksi AlvinOne tarjoaa kohdennettuja hyvinvointipalveluita, jotka toteutetaan kumppaneiden toimesta. AlvinOne tarjoaa myös asiantuntijasisältöjä ja hyvinvointia tukevia etuja koko henkilöstölle asiakasyrityksissä.  AlvinOnen käyttäjämäärien kasvaessa, sen arvo palveluiden markkinapaikkana kasvaa. Tällöin alustalla toimivien kumppanipalveluiden jakelusta voidaan alkaa veloittamaan myyntiprovisioita. AlvinOne ei toistaiseksi veloita provisioita sen palvelukumppaneilta, koska kehitämme edelleen kumppanuusmalliamme.

AlvinOne hyödyntää “land-and-expand” -strategiaa kasvussaan tarkoittaen, että tarjoamme yrityksille kevyen pilottijakson tai aloitamme pienemmällä kohderyhmällä, jonka jälkeen laajennamme palvelun koko organisaatioon sovitussa aikataulussa. Kaikki AlvinOnen tekemät pilottijaksot ovat olleet maksullisia tilauksia sopimuksilla, jotka mahdollistavat laajentumisen jakson jälkeen. Tähän asti AlvinOne on toteuttanut neljä pilottijaksoa, joista kaksi on jo johtaneet laajentamiseen, ja kaksi ovat harkinta- tai suunnittelu- ja kehitysvaiheessa.


Markkina

Globaalin työhyvinvointimarkkinan odotetaan ylittävän $84,9 miljardia vuonna 2025. Markkina koostuu lakisääteisistä toimijoista kuten vakuutusyhtiöistä ja terveydenhuollon palveluntarjoajista, sekä muista hyvinvointialan toimijoista. Tukeakseen henkilöstön hyvinvointia erilaisissa tilanteissa, parantaakseen työnantajamielikuvaa ja lisätäkseen kilpailukykyä työnantajana, yritykset tarjoavat enenevissä määrin hyvinvointipalveluita, jotka ovat sairaanhoitopalveluiden ulkopuolella.

Yritykset investoivat palveluihin, jotka jäävät usein irrallisiksi, eikä niitä ole sidottu yritysten strategioihin tai avainmittareihin. Markkinalta on puuttunut ratkaisu, joka kohdentaisi hyvinvointipalvelut luotettavan analytiikan avulla ja jolla voidaan mitata henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden muutoksia ja  tehtyjen investointien vaikuttavuutta.

Globaalilla tasolla AlvinOnen kilpailijoita ovat muut työhyvinvointisovellukset kuten Keas ja Endomondo. Epäsuoria kilpailijoita ovat vakiintuneet sairaanhoidon palveluntuottajat sekä hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden tarjoajat.

AlvinOne erottautuu kilpailijoistaan ainutlaatuisella teknologialla ja tietokannalla, kehittyneellä analytiikalla sekä skaalautuvuudella. AlvinOne on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka vastaa myös henkisen kuormituksen ja jaksamisen haasteisiin. AlvinOne tekee yhteistyötä epäsuorien kilpailijoiden kanssa kohdentamalla heidän tuottamia palveluita käyttäjille.

Suomessa työterveyshuollolla on merkittävä rooli osana henkilöstölle tarjottavia terveyspalveluita. Suomen työterveyshuollon palvelut toimivat hyvin tilanteessa, jossa työntekijällä on jo sellaisia oireita, jotka vaativat sairauden hoitoa. Sairauden hoito on kuitenkin kallista ja usein kevyempi palvelu riittäisi henkilöille, joilla on vasta ensimmäisiä merkkejä stressistä, univaikeuksista tai istumatyön aiheuttamista haasteista. Sen lisäksi työntekijän tukeminen varhaisessa vaiheessa ehkäisee sairauspoissaoloja ja säästää työnantajayrityksen kustannuksia. Yksilöillä on usein myös korkea kynnys hakeutua työterveyshuollon palveluihin, koska niistä jää potilasmerkintä ja ne mielletään medikaalisiksi. AlvinOne toimii terveydenhuoltoa täydentävänä palveluna, joka tarjoaa matalan kynnyksen kanavan saada palautetta omasta tilanteestaan ja löytää sitä tukevia palveluita. Se on aina saatavilla ja siihen voi yhdistää parhaiden palveluntarjoajien palveluita monipuolisesti.

Positiointi

AlvinOne positioituu suurten kansainvälisten yhtiöiden globaaliksi kumppaniksi henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisessä. AlvinOnen tyypillinen asiakas on suuri kansainvälinen yhtiö, joka haluaa johtaa henkilöstön hyvinvointia osana strategista päätöksentekoa. Asiakas haluaa että palvelut lokalisoidaan palveluiden ja kieliversioiden osalta ja haluaa skaalautuvan työkalun, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja muutostrendeistä globaalisti.
 

Tiimimme

Tiimimme

AlvinOnen ydintiimi koostuu sen kolmesta perustajasta Johannasta, Jukasta ja Henristä. Heidän yhteinen osaaminen hyvinvointi- ja terveysalalta, myynnistä, markkinoinnista, projektinhallinnasta ja tuotekehityksestä muodostaa vahvan kokonaisuuden, jota tarvitaan AlvinOnen operatiivisessa työssä.

Ydintiimin lisäksi AlvinOnella on board of advisors, hallitus ja kumppaniverkosto, joka mahdollistaa hallitun kasvun ja tuo valtavan määrän osaamista mukanaan.

Johanna Varje

Perustaja & Toimitusjohtaja

Johannan taustat ovat markkinoinnissa, myynnissä, visuaalisessa suunnittelussa ja verkkoliiketoiminnassa. Hän perusti ensimmäisen yrityksensä 26-vuotiaana ja on siitä lähtien ollut aktiivinen startup-yhteisöissä, kerännyt monipuolisen kokemuksen myynnistä, markkinoinnista ja visuaalisesta suunnittelusta useissa projekteissa ja yrityksissä. Johannalla on ollut merkittävä rooli AlvinOnen käyttöliittymän ja asiakaskokemuksen kehityksessä, sekä sen myynnissä ja markkinoinnissa Suomessa ja Ruotsissa.

https://www.linkedin.com/in/johannavarje/

Jukka Suovanen

Perustaja & Hallituksen puheenjohtaja:

Jukka on toiminut ennaltaehkäisevän työterveyshuollon parissa 30 vuotta. Suurimman osan tästä ajasta hän on kehittänyt sähköisiä työkaluja työterveyshuollon käyttöön sekä digitalisoinut preventiivistä työterveyshuoltoa. Kerätyn tiedon analytiikka ja tekoäly ovat hänen intohimonsa. Jukka on ollut perustajana viidessä eri työhyvinvointipalveluja tuottavassa yhtiössä ja johtanut näistä toimitusjohtajana kahta, sekä osallistunut myyntiprosessien kehittämiseen, rahoitukseen sekä kansainvälisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Henri Rautamo

Perustaja & hallituksen jäsen, järjestelmän ylläpito

Henri on työskennellyt ennaltaehkäisevän työterveyshuollon digitalisoinnin parissa 20 vuotta. Hän on vastannut taustajärjestelmän kehityksestä ja hallinnasta, tietoturvasta sekä järjestelmään liittyvästä teknisestä tuesta. Sen lisäksi, Henri on kehittänyt terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää analytiikkaa ja raportointimenetelmiä tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon palveluntarjoajien kanssa.

 

Mark van Gils

Neuvonantaja / Research professor at VTT

Mark van Gils toimii tutkimusprofessorina VTT:llä alueenaan tekoäly hyvinvoinnissa ja terveydenhuollossa. Hänellä on yli kahden vuoden kokemus terveysdata-analyysistä ja hän johtaa tutkimusta ja kehitystä tekoälyjärjestelmistä, jotka tukevat monimutkaisten sairauksien diagnostiikkaa. Uransa aikana Mark on työskennellyt tunnettujen yliopistosairaaloiden ja terveysteknologiayritysten kanssa ja hänellä on vankka kokemus tutkimushankkeiden koordinoinnista. VTT:n ohella Mark on Aalto Yliopiston dosentti ja EU tutkimusrahoituksen arviointiasiantuntija. Työnsä kautta Mark myötävaikuttaa tulevaisuuteen, jossa painopiste terveydenhuollossa on ennaltaehkäisyssä sairaudenhoidon sijaan.

 

Michael Klyszeiko

Neuvonantaja / Enkelisijoittaja ja Launchpad USA:n perustaja

Michael on sijoittanut yli 35:een teknologiapainotteiseen startupiin, jotka ajavat perustavanlaatuista muutosta omilla sektoreillaan. Launchpad USA:ssa Michael auttaa foundereita löytämään ja kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden välillä. Michael on kokenut ja hyvin verkostoitunut growth advisor.

 

Bettina Zielke

Liiketoiminnan kehittäminen & markkinatutkimus Saksassa

Bettinalla on yli 15 vuoden kokemus terveydenhuollon IT:stä, innovatiivisista teknologioista, digitaalisesta mediasta ja startupien mentoroinnista. Strategisena konsulttina Bettina tukee terveysalan yrityksiä sekä startupeja arvioimaan, testaamaan, implementoimaan ja markkinoimaan disruptiivisia teknologioita. Bettina on hyvin verkostoitunut terveysalalla.

Martti Palo

Perustaja & Hallituksen jäsen

Martti on ollut useiden kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja myyvien yritysten osakas sekä toimitusjohtaja. Hänellä on käytännön kokemusta preventiivisestä terveydenhuollosta 45 vuoden ajalta ja hän on ollut myös kehittämässä Ortopedisen Manuaalisen Terapian koulutusta Suomessa. Lisäksi Martilla on runsaasti kokemusta hallitustyöskentelystä useissa eri yhtiöissä.

 

Tapani Tohka

Perustaja & Hallituksen jäsen

Tapani on ollut kehittämässä prosesseja, joilla voidaan vähentää henkilöstön terveys- ja tapaturmariskejä yli 15 vuoden ajan. Hän on taustaltaan fysioterapeutti sekä OMT- opettaja. Tapanin viimeaikaiset projektit ovat keskittyneet kaivosteollisuuden henkilöstön hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, yritysten johtamisen ja tuottavuuden kehittämiseen sekä matkailuelinkeinon verkostoitumiseen Lapissa. Hän on ollut perustamassa OMT-Keskusta, BPM-Groupia ja Odumia.

 

Yhteistyökumppani

VVT on Suomen valtion tutkimuslaitos. Se toimii strategisena partnerina tutkimuksessa ja keihtysyhteistyössä.

Yhteistyökumppani

Adalia Ltd. on pitkän aikavälin yhteistyökumppani, joka on erikoistunut korkean turvallisuuden ratkaisuihin terveydenhuoltoalalla.

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Lainsäädäntöön liittyvät riskit

AlvinOne auttaa käyttäjiään parantamaan hyvinvointiaan työnantajien ja AlvinOnen tarjoamia palveluita hyödyntäen. Koska AlvinOne ei ole lääkinnällinen laite, eikä tee lääketieteellisiä diagnooseja se kuuluu hyvinvointipalveluita tuottavien yritysten lainsäädännön piiriin. Käyttäjät hyväksyvät käyttöehdot, joissa erityisesti todetaan, ettei se ole lääkinnällinen laite eikä se koskaan korvaa terveydenhuollon ammattilaisten hoitoa, niihin liittyviä tutkimuksia tai lääketieteellisiä mittauksia. Lainsäädännölliset riskit liittyvät mahdollisiin muutoksiin lainsäädännössä sekä eri maiden lainsäädännön tuntemiseen ja noudattamiseen kansainvälistymisen aikana.

Avainhenkilöiden riskit

AlvinOnen henkilöriskit avainhenkilöiden osalta on arvioitu ja dokumentoitu. Avainhenkilöt omistavat AlvinOnea ja ovat myös siksi sitoutuneet vahvasti yhtiön kehittämiseen ja kasvuun. Korvaavat toimenpiteet mahdollisten sairastumisten osalta on määritelty. Nopeaan kasvuun liittyvät riskit liittyvät uuden henkilöstön rekrytointiin. Riskiä voidaan pienentää hyödyntämällä kumppaneiden henkilöresursseja, joka mahdollistaa korkealaatuisten palveluiden tuottamisen asiakkaillemme.

Tiimillä on kokemusta kansainvälisten ja haastavien hankkeiden toteuttamisesta kymmenissä maissa. Tämä mahdollistaa globaalien projektien toteutuksen tehokkaalla logistiikalla ja ilman avainhenkilöiden kohtuutonta kuormitusta.

Arkaluonteisen tiedon käsittelyyn liittyvät riskit

AlvinOne hyödyntää vuosien kokemusta terveystietojen käsittelystä terveydenhuollon toimeksiannosta. Sen tietoturvaratkaisut on kehitetty noudattamaan erittäin vaativia terveydenhuollon lainsäädännön vaatimuksia. Tietoturvaratkaisut täyttävät myös General Data Protection Regulation (GDPR) vaatimukset. AlvinOnen tietoturvaa seurataan ja kehitetään kaikilta osin jatkuvalla prosessilla, jossa käytetään Granite riskienhallinta palvelua.

Taloudelliset riskit

Ennustetut kasvutavoitteet perustuvat parhaaseen tietoon AlvinOnen markkinasta kohdemaissa 2019. Liikevaihdon kasvun taustamuuttujina on käytetty markkinaosuutta nimetyistä kohdeyrityksistä kohdemaissa, niiden henkilöstön lukumäärästä, tilausmaksujen ja palveluiden arvioidusta keskihinnasta sekä palvelumyynnin määrästä. Ennustetussa liikevaihdossa ei ole huomioitu AlvinOne palveluportaalin kautta tarjottavia palveluita tai markkinointipalkkioita. On silti mahdollista, että liikevaihto ei kasva suunnitelmien mukaisesti, jolloin kasvuinvestointien määrää suhteessa liikevaihtoon tullaan vähentämään kannattavuuden turvaamiseksi.