Equity
Round is closed

Suppilo - Kaupankäynti muuttui. Pysyvästi.

Suppilo on toimialojen rajat ylittävä reaaliaikainen b-to-b kauppapaikka. Kaupankäynti tapahtuu suoraan yritysten välillä tässä kaupankäynnin kokoavassa järjestelmässä. Suppilo on edustajatyö

Our story

Suppilog Oy on perustettu maaliskuussa 2012. Jo vuonna 2010 Decem Pharma Oy:lla oli Teemu Ali-Koveron ideoima ja ohjelmoima tilausjärjestelmä, joka oli alussa muutamien muidenkin yritysten käytössä. Ensimmäistä versiota apteekit käyttivät hienosti ja olivat hyvin tyytyväisiä jo tähän ensimmäiseen hyvin yksinkertaiseen tilausjärjestelmään. Jo aikaisessa vaiheessa järjestelmän ominaisuuksien huomattiin tulevan aikanaan tiensä päähän. Harri Eskelin pyysi muutaman hyvin tuntemansa mm. toiminnanohjaus- sekä logistiikkajärjestelmiä noin 20 vuotta kehittäneen ohjelmoinnin huippuammattilaisen yrityksen tuleviksi osakkaiksi. Ohjelmistosuunnittelu suoritettiin huolellisesti täysin omien ideoiden sekä Decem Pharma Oy:lla aiemmin käytössä olleen järjestelmän kokemusten pohjalta. Suppilog Oy:n ohjelmistosuunnittelijat rakensivat Suppilo.fi-kokonaisuuden ainutlaatuisen arkkitehtuurin seuraavien vuosien aikana ja ensimmäinen versio oli käytössä jo 2012 keväällä. Lopputulos oli hyvin helppokäyttöinen järjestelmä, johon jo Decem Pharma Oy:n vanhaa tilausjärjestelmää käyttäneidenkin asiakkaiden oli helppo siirtyä. Talven 2013 aikana ohjelmistokokonaisuuteen tehtiin paljon lisää laajennuksia ja sen ominaisuuksia muokattiin muidenkin toimialojen tarpeisiin soveltuvaksi. Koko Suppilo.fi ohjelmistokokonaisuuden sekä sen ympärille rakentuvien muiden liiketoimintojen kehittäminen oli laajentunut huomattavasti alusta lähtien. Toimintaa oli rahoitettu alusta alkaen mukana olleiden yritysten toimesta. Syksyllä 2012 Decem Pharma Oy:n osakkaat Antti Alaranta ja Harri Eskelin käynnistivät tunnustelut eri rahoittajien kanssa. Samanaikaisesti useat Suppilo.fi:n asiakkaat ilmoittautuivat halukkaiksi ostamaan yrityksen osakkeita. Tuloksena oli, että perinteiset rahoitusmallit olisivat olleet liian kalliita ratkaisuja tai johtaneet yrityksen määräysvallan siirtymiseen osittain ulkopuolisille. Toisaalta koska asiakkaista sekä mukana olevista yrityksistä tuli kyselyjä osakkeiden ostamisesta, päättivät vielä tuolloin Suppilog Oy:n omistaneet Decem Pharma Oy sekä Teemu Ali-Kovero selvitellä laajempaa omistuspohjaa. Joukkorahoitus tuli esille kevään 2013 aikana. Se malli kiinnosti omistajia sekä jo siinä vaiheessa mukaan otettua muuta ydinryhmää, joista oli tulossa myös osakkaita. Suurimpina joukkorahoituksen hyötyinä nähtiin se, että kaikille annetaan samantasoinen mahdollisuus tulla yrityksen osaomistajiksi. Julkisen joukkorahoituksen kautta kerättävässä annissa ei ole riskiä siitä että joku jäisi ilman mahdollisuutta ostaa osakkeita.

Our business & market situation

Note:This pitch is in Finnish. The attached Business Plan provides English-language information.

Suppilo.fi on ainutlaatuinen yritystenvälisen kaupankäynnin palvelukokonaisuus. Suppilo.fi koostuu pilvipalveluna tarjottavasta kaupankäyntialustasta, joka kokoaa yhteen eri toimialojen tuotteita ostavat ja myyvät yritykset sekä tukut. Alusta tehostaa erilaisten toimialojen kaupankäyntiä ja mahdollistaa kaupankäynnin niiden välillä.


Suppilo.fi muodostaa uudenlaisen B-to-B kaupankäynnin ekosysteemin, joka hyödyttää kaikkia siihen liittyneitä osapuolia. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti vastaamaan kaupankäynnin muuttuvia tarpeita.

Suppilo.fi kokoaa tuotteet yhden ohjelmiston alle. Myyvät yritykset ylläpitävät itse tietojaan ja määräävät itse kuka heidän tuote-, markkinointi- sekä hintatietojaan voi nähdä. Tuotteita ostavat yritykset näkevät kaikkien heille tuotteita tarjoavien yritysten vastaavat tiedot. Järjestelmän käyttämisestä syntyy huomattavia taloudellisia hyötyjä molemmille osapuolille.

Suppilo.fi on toiminnassa ympäri vuorokauden. Mukana on kymmeniä päämiehiä ja 416 tilaavaa asiakasyritystä. Tämän lisäksi useat yritykset syöttävät myyntejä asiakkaiden puolesta omasta Suppilo.fi näkymästään.

Logistiikkapartnereina ovat mm. Schenker ja Itella, joiden kanssa kehitämme ohjelmistoja sekä yhteistä logistiikkaa ja varastointia.

 

Hyödyt tuotteita edustaville yrityksille:

Suppilo.fi on tehokas, nykyaikainen ja helppokäyttöinen työkalu B-to-B kaupankäyntiin. Tuotteita ostava asiakas voi itse tilata tuotteita Suppilo.fi:sta. Tuotteita myyvä yritys voi taas käyttää sitä myyntiedustajatyökaluna ja syöttää tilauksia asiakkaille. Yritysten myynti- ja markkinointikustannukset vähenevät huomattavasti, koska osa myyntityöstä voidaan ulkoistaa tuotteiden ostajalle. Suppilo.fi on reaaliaikainen informaatiokanava asiakkaille. Yritys saa käyttöönsä yksityiskohtaiset reaaliaikaiset tilastot (CRM) tuotteittain, ajankohdittain, edustajittain, asiakkaittain jne. Suppilo.fi on edullinen pilvipalvelu yrityksille. Sen käyttöönotto on maksutonta ja ainoastaan järjestelmän kautta toteutuneesta myynnistä yritykset maksavat pientä 1-5 %:n provisiota riippuen toimialasta ja toimialakohtaisista ominaisuuksista. Tuotteita ostaville asiakkaille käyttö on aina maksutonta siksi käyttöönottoon on helppo kannustaa. Suppilo.fi:ssa on useita toimialoja, mutta vain yksi järjestelmä. Yhdellä käyttöliittymällä voi hallita eri myyntikanavia. Näin tuotteita voi helposti lanseerata myös sellaisillekin uusille toimialoille, joissa yritys ei normaalisti toimi. Suppilo.fi:ssa asiakaskohtaisten sopimusten hallinta on kätevää. Palvelukokonaisuuden kehittyminen on jatkuvaa ja paljon uusia molempia osapuolia hyödyttäviä ominaisuuksia on tulossa.

 

Hyödyt tilaaja-asiakkaille:

Ostaminen ohi kaupan väliportaiden suoraan markkinoijilta, maahantuojilta ja valmistajilta johtaa parempiin toimintaedellytyksiin. Suppilo.fi:ssa on useita tuotteita myyviä yrityksiä samassa tilauspaikassa. Tuotteita myyvät yritykset pystyvät säästämään myynnissä, markkinoinnissa sekä logistiikassa ja voivat helposti siirtää hyötyä reaaliaikaisesti myös asiakkailleen. Tarjolla olevat tuotemäärät kasvavat ja kuluttajia kiinnostavat tuotteet sekä brändit löytävät tiensä paremmin valikoimiin. Asiakaskohtaiset vuosisopimukset, perusalennukset ja reaaliaikaiset tarjoukset ovat helposti tilaajien hyödynnettävissä. Ostohistoria on Suppilo.fi:ssa yhdessä paikassa ja uusintatilausten teko on helppoa. Tilattavien tuotteiden tiedot ovat Suppilo.fi:ssa kätevästi noudettavissa. Tilaamista helpottavat tiedot esimerkiksi kuluttajamainonnasta sekä tapahtumista ovat tuote- ja kanavakohtaisesti näkyvissä mediakalenterissa. Molemmat osapuolet hyötyvät kun edustajakäynnit muuttuvat tilausten kirjaamisesta kampanja-, esillepano-, tuote- ja koulutusasioiden läpikäymiseen. Suppilo.fi:ssa uusiin tuotteisiin, niiden hinnoitteluun sekä mainontaan voi tutustua rauhassa, jolloin voi tehdä viisaampia valikoimapäätöksiä sekä reagoida hyvissä ajoin odotettavaan kysyntään. Käyttäminen ja käyttöönotto ei maksa asiakkaille mitään.

Pelkän tilausjärjestelmän lisäksi Suppilog Oy tarjoaa asiakkailleen edustajapalveluja, jolloin yritykset voivat käyttää yhteisiä edustajia eri toimialoilla.

Järjestelmässä on jo kanavat useille toimialoille. Valtaosa tähänastisesta liikevaihdosta sekä tilauskannasta on tullut apteekkikanavasta. Aktiivisia kanavia on jo 9. Kanavia voidaan perustaa tarvittaessa lisää järjestelmään. Kanavien käynnistyminen lähtee aina siitä, että niihin tulee mukaan yrityksiä, joilla on sopivia tuotteita kyseisiin kanaviin. 

Esimerkkejä kanavista ovat apteekit, sairaalat ja hoitolaitokset, lääkäriasemat, terveyskeskukset, hammaslääkäriasemat, eläinlääkäriasemat, lemmikkieläinkaupat, luontaistuotekaupat, optikot, jalkahoitajat, kauneushoitolat, parturi-kampaamot, fysioterapeutit, urheilukaupat, urheiluseurat, lastentarvikeliikkeet, kioskit, huoltoasemat, ravintolat, hotellit, pitopalvelut, puutarhaliikkeet, kukkakaupat, kirjakaupat, kultasepänliikkeet, rautakaupat, autoliikkeet, yliopistojen hankintayksiköt, päivittäistavarakauppa.

Suppilog Oy vaihdettiin yrityksen nimeksi elokuussa 2013. Aputoiminimiä ovat Suppilo (kotimaan terveydenhuoltokanavissa) sekä Suppliers Internet Logistics (käytettäväksi aputoiminimenä kansainvälistymisessä).

Yrityksessä on kaksi osakesarjaa; A- ja B-osakkeet. A-osakkeita on vain perustajaosakkaiden hallussa ja yhtiöjärjestys estää niiden myymisen. A-osakkeita omistavilla perustajaosakkailla on kilpailukielto ja aktiivisuusvelvoite yhtiössä. B-osakkeet ovat vapaita lunastuslausekkeesta, kilpailukiellosta sekä aktiivisuusvelvoitteesta ja niitä voi ostaa ja myydä ilman rajoituksia.

Kummallakin osakesarjalla on samat oikeudet yhtiön pääomaan sekä osingonjakoon.

Hallitukselle myönnettiin 19.8. valtuudet kahteen suunnattuun osakeantiin. Kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lisäksi ensimmäisessä näistä anneista merkittiin 4800 uutta B-osaketta. Tämän valtuutuksen perusteella ei enää myönnetä uusia osakkeita. Toisen valtuutuksen perusteella tehdään anti Invesdorissa eikä kyseisiä osakkeita voi ostaa muuta kautta.

 

Our team

Our team

Osakas Harri Eskelin toimii Suppilog Oy:n toimitusjohtajana ja on koulutukseltaan proviisori. Hän on ollut pääasiallinen visionääri ja suunnannäyttäjä ohjelmistoa kehittäneille osakkaille Suppilo.fi-järjestelmäkokonaisuuden alkuvaiheessa. Harri on kerännyt vuosien varrella ympärilleen osaavan ja yhtenäisen joukon eri alojen ammattilaisia huomioiden yhtiön nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet. Hän vastaa toimitusjohtajan tehtävien ohella myynnistä ja markkinoinnista. Hän on toiminut vuodesta 2006 lähtien Decem Pharma Oy:n yrittäjänä yhdessä Antti Alarannan kanssa.

Suppilo.fi-järjestelmä kehitettiin alunperin Decem Pharma Oy:n tarpeisiin. Decem Pharma Oy on siirtymässä Suppilog Oy:n asiakkaaksi muiden joukkoon. Osana "napanuoran" katkaisua Decem Pharma Oy on kesän ja alkusyksyn 2013 aikana purkanut omistustansa ja myynyt hallussaan olleita osakkeita omille pääomistajilleen, muille Suppilog Oy:n perustajaosakkaille sekä muulle toimivalle johdolle.

Osakas Antti Alaranta on koulutukseltaan farmasian tohtori ja on ollut kehittämässä Suppilo-järjestelmää alusta alkaen. Antti vastaa tieteellisestä osaamisesta, terveydenhuollon toimijoiden suhteista sekä Suppilog Oy:n henkilöstöstä.

Osakas Mikko Mäkirinne on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän vastaa myynnistä, päämiesyhteistyöstä, logistiikkayhteistyöstä sekä kansainvälisistä projekteista.

Osakas Erno Lehtovirta on koulutukseltaan farmaseutti ja kauppatieteiden maisteri. Hän vastaa kirjanpidosta, sopimuksista sekä talousasioista.

Osakas Tero Purra on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän vastaa teknologiakehityksestä sekä sisällöstä.

Osakas Tomi Kantola on koulutukseltaan tradenomi ja toiminut myyntijohtajana sekä toimitusjohtajana eri yrityksissä. Hän vastaa myynnistä sekä yhteistyöstä päämiehien kanssa.

Jussi Lukkari on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja vastaa myynnistä sekä markkinoinnista.

Osakas Teemu Ali-Kovero on koulutukseltaan proviisori ja luonut aikanaan Suppilo.fi-ohjelmistokokonaisuutta edeltäneen Decem Pharma Oy:n tilausjärjestelmän. Toimii pääasiassa yrityksen AD:na.

Petri Ojalehto on koulutukseltaan tietoliikenneinsinööri ja vastaa teknisestä tuesta.

Osakas Pekka Tyllilä on koulutukseltaan koneinsinööri ja kokeneena myynnin ammattilaisena vastaa HoReCa-puolen toiminnoista.

Osakas Juuso Kalliala on koulutukseltaan medianomi ja toimii copywriterina. Hän vastaa markkinoinnista sekä yrityksen kansainvälisestä brändistä.

Osakas Markku Kiikeri on koulutukseltaan oikeustieteiden tohtori. Hän toimii juridisena neuvonantajana sekä vastaa kansainvälisistä sopimuksista.

Muut perustajaosakkaat: ohjelmistokehittäjät ja erikoisasiantuntijat.