Equity
21 Days left

Aplagon - Keeping blood vessels open

Ask questions below and receive answers directly from the target company's team members.

Please post your question in English so that all of our investors are able to participate in the discussion.

jesseniem 1 day ago

Hei,

Miksi päädyitte tekemään joukkorahoituskampanjan muiden rahoitusmuotojen sijasta? Harkitsetteko tai pyrittekö hakemaan rahoitusta muin keinoin ennen joukkorahoitusta?

Aplagon Oy
Aplagon Oy
about 6 hours ago

Hei,

Harkitsimme eri vaihtoehtoja, mutta Invesdorin kanssa tehtävä rahoituskierros tuntui parhaalta vaihtoehdolta tässä tilanteessa. Joukkorahoituksen puolesta puhui mm. maltillinen joukkorahoitukseen sopiva rahoituksen tarve ja kohtuullisen nopea aikataulu tavoiteltuihin arvonnousukohtiin (potilastutkimusten tuloksiin).

Ystävällisin terveisin, Aki

vikonen 10 days ago

Hei, voidaanko Aplagonia annostella kotihoidossa, eli voisiko potilas mahdollisesti ottaa sitä itse kotona joissain indikaatioissa?

Miten aplagon annetaan fisteliä rakennettaessa - kirurgisesti suonta ommellessa, IM tai subcutis -pistoksena vai miten?

Aplagon Oy
Aplagon Oy
9 days ago

Hei,

Kiitos kysymyksistä.

APAC on ajateltu sairaalavalmisteeksi. Sitä käytetään erikoissairaanhoidossa annostellen joko paikallisesti verisuonitoimenpiteiden yhteydessä tai systeemisesti laskimonsisäisenä infuusiona erityiskäyttöaiheissa. Muita kuin suonensisäisiä annostelumuotoja ei toistaiseksi ole tutkittu, mutta ihonalainen annostelu ei ole suljettavissa pois.

Verisuonikirurgi annostelee APACin valtimo-laskimofistelin luomisen yhteydessä. Valtimo ja laskimo huuhdellaan suolaliuoksen sijaan APACilla ennen valtimon ja laskimon yhdistämistä. Lisäksi APACia annostellaan suoraan fisteliin parin minuutin ajaksi ennen fistelin ompeleiden viimeistelyä ja verenkierron palauttamista.

Ystävällisin terveisin, Aki

anonymous 14 days ago

Hei. Avaisitteko taustaa siitä, mistä rating alfassa todetut kytkökset konkurssiyrityksiin, vastuullisuusmerkintöihin ja häiriöisiin yrityksiin tulevat?

Aplagon Oy
Aplagon Oy
14 days ago

Hei,

Kiitos kysymyksestä. Aplagonilla ja yhtiön johdolla tai hallituksen jäsenillä ei ole Asiakastiedon häiriö- tai vastuullisuusmerkintöjä. Yhtiön vastuuhenkilöt ovat mukana hallituksen jäseninä useissa kasvuyhtiöissä ja myös suuremmissa yhtiöissä. Näissäkään yhtiöissä ei ole parhaan tietomme mukaan ajankohtaisia häiriö- tai vastuullisuusmerkintöjä. Asiakastiedossa mainitut kytkökset liittyvät käsittääksemme joidenkin kasvuyhtiöiden (ainakin yhdessä tapauksessa ennen Aplagonin vastuuhenkilön hallitusjäsenyyttä) ja pörssiyhtiön lakkautetun tytäryhtiön vanhoihin luottotietomerkintöihin. Vastuullisuusmerkintä ilmeisesti liittyy johonkin suuren suomalaisen pörssiyhtiön vuosia sitten liiketoiminnassaan saamaan seuraamusmaksuun.

Ystävällisin terveisin, Aki (toimitusjohtaja)